Global account information

Jump to navigation Jump to search
View account information
Global account information
  • Username: Shahnazi2002
  • Registered: 08:52, 26 Օգոստոսի 2015 (6 years ago)
  • Total edit count: 1446
  • Number of attached accounts: 125
List of local accounts
Local wikiAttached onMethodBlockedEdit countԽմբեր
ang.wikipedia.org09:06, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
arc.wikipedia.org11:13, 11 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ar.wikipedia.org16:37, 12 Ապրիլի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)7
ar.wikibooks.org09:14, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ar.wikinews.org09:17, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ar.wikiquote.org09:11, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ar.wikisource.org09:13, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ar.wiktionary.org09:13, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
arz.wikipedia.org11:13, 11 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)13
azb.wikipedia.org08:22, 27 Նոյեմբերի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)319patroller
az.wikipedia.org09:13, 29 Օգոստոսի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)259
az.wikibooks.org09:14, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)6
az.wikiquote.org17:40, 7 Դեկտեմբերի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)6
az.wikisource.org09:13, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
az.wiktionary.org09:13, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ba.wikipedia.org13:06, 14 Դեկտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
beta.wikiversity.org12:52, 12 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bg.wikipedia.org17:56, 11 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bn.wikipedia.org17:56, 11 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bs.wikipedia.org15:29, 9 Մարտի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
ca.wikipedia.org09:04, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ceb.wikipedia.org09:03, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ckb.wikipedia.org11:13, 11 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)9
commons.wikimedia.org15:30, 13 հունվարի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)50
crh.wikipedia.org13:06, 14 Դեկտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
cr.wikipedia.org05:55, 13 Ապրիլի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
cs.wikipedia.org11:13, 11 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cv.wikipedia.org13:06, 14 Դեկտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
da.wikipedia.org15:29, 9 Մարտի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
de.wikipedia.org11:13, 11 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
de.wikinews.org09:17, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
de.wikivoyage.org09:15, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
diq.wikipedia.org11:13, 11 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
dv.wikipedia.org11:13, 11 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
el.wikipedia.org15:29, 9 Մարտի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
en.wikipedia.org10:39, 1 Նոյեմբերի 2018ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)37
en.wikibooks.org12:54, 12 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikinews.org12:57, 12 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikiquote.org11:52, 11 Հունիսի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikisource.org12:52, 12 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikiversity.org09:08, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikivoyage.org12:55, 12 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wiktionary.org14:39, 29 հունվարի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eo.wikipedia.org15:29, 9 Մարտի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
es.wikipedia.org11:13, 11 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
es.wikinews.org09:15, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
es.wikiquote.org09:11, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
es.wikisource.org09:14, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
es.wikivoyage.org09:15, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
et.wikipedia.org15:29, 9 Մարտի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fa.wikipedia.org08:52, 26 Օգոստոսի 2015new account(?)481
fa.wikibooks.org15:29, 13 հունվարի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fa.wikinews.org12:56, 12 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fa.wikiquote.org15:32, 13 հունվարի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)29
fa.wikisource.org15:24, 13 հունվարի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fa.wikivoyage.org12:53, 12 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fa.wiktionary.org15:34, 13 հունվարի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fi.wikipedia.org11:13, 11 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wikipedia.org13:51, 27 Ապրիլի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fr.wikinews.org09:15, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wikiquote.org09:11, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wikisource.org07:25, 6 Մարտի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wikivoyage.org09:15, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wiktionary.org09:13, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gag.wikipedia.org13:06, 14 Դեկտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
glk.wikipedia.org11:13, 11 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
he.wikipedia.org16:37, 12 Ապրիլի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hi.wikipedia.org09:04, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikipedia.org16:43, 9 Մարտի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
id.wikipedia.org09:04, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
incubator.wikimedia.org09:23, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
it.wikipedia.org11:13, 11 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
it.wikisource.org09:14, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ja.wikipedia.org12:52, 12 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kaa.wikipedia.org13:06, 14 Դեկտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
ka.wikipedia.org15:11, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kk.wikipedia.org13:06, 14 Դեկտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
ko.wikipedia.org09:04, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
krc.wikipedia.org13:06, 14 Դեկտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
ku.wikipedia.org11:14, 11 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ky.wikipedia.org13:06, 14 Դեկտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
la.wikisource.org09:14, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
login.wikimedia.org08:52, 26 Օգոստոսի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
www.mediawiki.org08:52, 26 Օգոստոսի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
meta.wikimedia.org08:52, 26 Օգոստոսի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
ms.wikipedia.org14:58, 14 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
mzn.wikipedia.org15:06, 11 Հուլիսի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)16uploader
nl.wikipedia.org12:52, 12 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pl.wikipedia.org12:52, 12 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pnb.wikipedia.org11:11, 25 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ps.wikipedia.org09:05, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pt.wikipedia.org17:56, 11 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
pt.wikinews.org09:17, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pt.wikivoyage.org09:15, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikipedia.org13:06, 14 Դեկտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
sah.wikipedia.org13:06, 14 Դեկտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
sd.wikipedia.org16:43, 9 Մարտի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
simple.wikipedia.org07:45, 27 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
wikisource.org08:50, 15 Մայիսի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
species.wikimedia.org15:31, 13 հունվարի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sr.wikipedia.org09:04, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sv.wikipedia.org12:52, 12 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
tg.wikipedia.org16:43, 9 Մարտի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)6
tk.wikipedia.org13:06, 14 Դեկտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
tk.wiktionary.org09:13, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tr.wikipedia.org11:01, 28 Հուլիսի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)28
tr.wikibooks.org09:16, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tr.wikiquote.org09:16, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tr.wikisource.org09:14, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tr.wikivoyage.org09:16, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tr.wiktionary.org09:16, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tt.wikipedia.org13:06, 14 Դեկտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
tyv.wikipedia.org13:06, 14 Դեկտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
ug.wikipedia.org13:06, 14 Դեկտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
uk.wikipedia.org12:53, 12 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ur.wikipedia.org11:14, 11 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ur.wikibooks.org09:14, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
uz.wikipedia.org13:06, 14 Դեկտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
vi.wikipedia.org12:52, 12 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
war.wikipedia.org09:03, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
www.wikidata.org15:29, 13 հունվարի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)69
wikimania.wikimedia.org07:23, 6 Մարտի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org14:53, 14 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
zh.wikipedia.org13:47, 20 Հոկտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zh.wikivoyage.org09:15, 15 փետրվարի 2021ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0