Global account information

Jump to navigation Jump to search
View account information
Global account information
  • Username: Gretagalstyan
  • Registered: 11:08, 9 Մարտի 2017 (2 years ago)
  • Total edit count: 100
  • Number of attached accounts: 12
List of local accounts
Local wikiAttached onMethodBlockedEdit countGroups
commons.wikimedia.org13:29, 20 Սեպտեմբերի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)5
en.wikipedia.org11:08, 9 Մարտի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikisource.org13:31, 20 Դեկտեմբերի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikipedia.org11:08, 9 Մարտի 2017new account(?)14
hy.wikisource.org11:24, 9 Մարտի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)76
hy.wiktionary.org12:37, 4 Սեպտեմբերի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)5
login.wikimedia.org11:08, 9 Մարտի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
www.mediawiki.org11:08, 9 Մարտի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
meta.wikimedia.org11:08, 9 Մարտի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikipedia.org09:24, 13 Հունիսի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
wikisource.org11:27, 9 Մարտի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
species.wikimedia.org09:24, 13 Հունիսի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0