Global account information

Jump to navigation Jump to search
View account information
Global account information
  • Username: Ցողիկ Պետրոսյան
  • Registered: 12:49, 22 Ապրիլի 2017 (2 years ago)
  • Total edit count: 27
  • Number of attached accounts: 12
List of local accounts
Local wikiAttached onMethodBlockedEdit countGroups
en.wikipedia.org12:49, 22 Ապրիլի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wiktionary.org12:44, 10 Հունիսի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wikipedia.org13:57, 22 Ապրիլի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikipedia.org12:49, 22 Ապրիլի 2017new account(?)3
hy.wikisource.org12:52, 3 Հունիսի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hy.wiktionary.org12:26, 29 Ապրիլի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)20
login.wikimedia.org12:49, 22 Ապրիլի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
www.mediawiki.org12:49, 22 Ապրիլի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
meta.wikimedia.org12:49, 22 Ապրիլի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikipedia.org12:52, 22 Ապրիլի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
wikisource.org12:52, 3 Հունիսի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
www.wikidata.org13:59, 22 Ապրիլի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2