Global account information

Jump to navigation Jump to search
View account information
Global account information
  • Username: Նանե Սարգսյան
  • Registered: 11:24, 20 Օգոստոսի 2016 (3 years ago)
  • Total edit count: 761
  • Number of attached accounts: 14
List of local accounts
Local wikiAttached onMethodBlockedEdit countGroups
en.wikipedia.org11:25, 20 Օգոստոսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikisource.org14:59, 10 Հոկտեմբերի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wiktionary.org08:31, 25 Օգոստոսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikipedia.org11:24, 20 Օգոստոսի 2016new account(?)10
hy.wikibooks.org06:20, 14 Հոկտեմբերի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikisource.org11:31, 20 Օգոստոսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)427
hy.wiktionary.org07:30, 25 Օգոստոսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)324
incubator.wikimedia.org16:09, 20 Օգոստոսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
login.wikimedia.org11:25, 20 Օգոստոսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
www.mediawiki.org11:25, 20 Օգոստոսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
meta.wikimedia.org11:24, 20 Օգոստոսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikipedia.org15:46, 10 Հոկտեմբերի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wiktionary.org20:52, 27 Հունվարի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
wikisource.org11:32, 20 Օգոստոսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0