Վիքիպեդիա:Ինչպես ստեղծել աղյուսակներ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Աղյուսակ հարմար ձևով ներկայացնում են տեղեկություններ։ Բայց նրանք կատարվում են իրենց նպատակը միայն այն դեպքում, երբ գծերի ևւ սյուների միջև կա մի իմաստային առում, այսինքն, տեղեկատվությունը կարող է դասավորված լինի ինչ-որ կերպ, օրինակ, ըստ ամսաթվի, կամ այբբենական կարգով։

Մյուս կողմից, աղյուսակներ պարզ տեքստից ավելի բարդ են։ Այնպես որ իմաստալի է օգտագործել դրանք միայն այնտեղ, որտեղ նրանք իսկապես բարելավում են նյութի ընկալումը։ Հետևաբար, նախօրոք որոշեք, ավելի լավ չի օգտագործել հասարակ ցուցակ։ Եվ աշխատեք ստեղծել աղյուսակը որքան հնարավոր է պարզ ու հասարակ, որպեսզի պակաս փորձառու մասնակիցները կարողանան կատարել դրա փոփոխությունները։

Հիմունքներ[խմբագրել]

Բջիջ

Ցանկացած աղյուսակ վիքի-ոճով կազմված է բջիջներից.

Ամենապարզ աղյուսակ կազմված է մեկ բջիջից.

Սա բջիջ է

Բարդ աղյուսակներ կազմված են շատ բջիջներից.

Սա բջիջ է
Եվ սա բջիջ է
Եվ սա բջիջ է


Տող։. Սյունակ

Բջիջներ կարող են միանան տողերով և/կամ սյունակներով։ Երկու կամ ավելի տողերից կազմված աղյուսակներ, անվանում են բազմատողանի։

Սա տող է
Եվ սա տող է
Եվ սա տող է


Սա սյունակ է Եվ սա սյունակ է Եվ սա սյունակ է


Աղյուսակի վերնագիր

Աղյուսակի վերնագիր ղյուսակի լրացուցիչ տարր է։

Սա աղյուսակի վերնագիր է
Բջիջ 1 Բջիջ 2 Բջիջ 3
Բջիջ 4 Բջիջ 5 Բջիջ 6
Բջիջ 7 Բջիջ 8 Բջիջ 9


Տողի/սյունակի վերնագիր

Աղյուսակում տողեր և սյունակներ կարող են ունենալ վերնագրեր։

Սա սյունակի վերնագիր է Եվ սա սյունակի վերնագիր է
Բջիջ 1 Բջիջ 2
Բջիջ 3 Բջիջ 4
Բջիջ 5 Բջիջ 6


Եվ սա տողի վերնագիր է Բջիջ 1 Բջիջ 2 Բջիջ 3
Սա տողի վերնագիր է Բջիջ 4 Բջիջ 5 Բջիջ 6
Եվ սա տողի վերնագիր է Բջիջ 7 Բջիջ 8 Բջիջ 9


Փոխազդություն

Աղյուսակներ կարող են լինել փոխազդու, տալով ոգտագործողին կառավարել աղյուսակի տվյալները։

Այս աղյուսակը կարելի է թագցնել/բացել.

Ընդանուր վերնագիր
Վերնագիր 1 Վերնագիր 2 Վերնագիր 3
Բջիջ 1*1 Բջիջ 2*1 Բջիջ 3*1
Բջիջ 1*2 Բջիջ 2*2 Բջիջ 3*2


Այս ղյուսակում կարելի է դասավորել տվյալներ по убыванию/возрастанию սյունակներում տարերով ևթվերով։

Լատինական Հայկական Թվեր
A Ա 10
B Բ 20
C Գ 30
D Դ 40


Աղյուսակը կարող է ուղղված լինի որևէ ծայրին, կամ լինել «լողացող»։

Աղյուսակի ելակետային կոդ[խմբագրել]

Բացող և փագող տարրեր[խմբագրել]

Աղյուսակի ելակետային կոդ դրվում է ձևավոր փակագծերում {  }. Առաջին ձևավոր փակագիծ աղյուսակի ելակետային կոդի կոչվում է բացող փակագիծ, վերջինը — փագող։ Աղյուսակի բացող փակագծից հետո գրվում է ուղղահայաց գիծ |։ Ուղղահայաց գիծ գրվում է նաև փագող փակագիծ աղյուսակից առաջ։ Աղյուսակի բացող փակագիծ ուղղահայաց գծիվ կոչվում է աղյուսակի բացող տարր, իսկ ուղղահայաց գիծ փագող փակագծով — աղյուսակի փագող տարր։

Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{|
 |աղուսակի պարունակությունը
 |}
   
աղուսակի պարունակությունը

Բջիջներ[խմբագրել]

Աղյուսակում բոլոր բջիջներ սկսվում են հասարակ ուղղահայաց գծից |, ոպըց հետո գրվում է բջիջի պարունակությունը։ Ուղղահայաց գծի և տեքստի առաջին բարի մեջ թուլատրվում է թողնել տարածություն։

Սովորաբար, բջիջը սկսումեն գրել նոր տողից.

Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |Բջիջ Ա
 |Բջիջ Բ
 |Բջիջ Գ
 |}
   
Բջիջ Ա Բջիջ Բ Բջիջ Գ

Վիքի-разметка թուլե տալիս շարել բջիջներ մի տողով։ При этом, նոյն տողի առաջին բջիջից հետո գրված բոլոր բջիջներ սկսվում են երկու ուղղահայաց գծերով. ||. Օրինակ.

Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |Բջիջ Ա||Բջիջ Բ||Բջիջ Գ
 |}
   
Բջիջ Ա Բջիջ Բ Բջիջ Գ

Տողեր և սյունակներ[խմբագրել]

Աղյուսակի բջիջներ կարելի է միացնել տողերով։

Աղյուսակի տող սկսվում է ուղղահայաց գծից, որից հետո գրվում է դեֆիս. |-։ Տողերի քանակը անսահմանափագված է(?)։

Записи ячеек в табличной строке начинают с новой строчки в исходном коде таблицы. Каждая последующая ячейка в строке может быть записана с новой строчки или в одну строчку.

Пример записи ячеек с новой строчки
Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |-
 |Բջիջ Ա-1
 |Բջիջ Բ-1
 |Բջիջ Գ-1
 |-
 |Բջիջ Ա-2
 |Բջիջ Բ-2
 |Բջիջ Գ-2
 |-
 |Բջիջ Ա-3
 |Բջիջ Բ-3
 |Բջիջ Գ-3
 |}
   
Բջիջ Ա-1 Բջիջ Բ-1 Բջիջ Գ-1
Բջիջ Ա-2 Բջիջ Բ-2 Բջիջ Գ-2
Բջիջ Ա-3 Բջիջ Բ-3 Բջիջ Գ-3

Запись ячеек в одну строчку позволяет обеспечить визуальную организацию ячеек в столбцы в исходном коде, облегчая работу с содержимым ячеек в многострочных таблицах. При этом отображение таблицы в Википедии ничем не будет отличаться от отображения таблицы, в исходном коде которой каждая ячейка записана с новой строчки.

Միկ տոշով շարած բջիջնիրի օրինակ
Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |-
 |Բջիջ Ա-1||Բջիջ Բ-1||Բջիջ Գ-1
 |-
 |Բջիջ Ա-2||Բջիջ Բ-2||Բջիջ Գ-2
 |-
 |Բջիջ Ա-3||Բջիջ Բ-3||Բջիջ Գ-3
 |}
   
Բջիջ Ա-1 Բջիջ Բ-1 Բջիջ Գ-1
Բջիջ Ա-2 Բջիջ Բ-2 Բջիջ Գ-2
Բջիջ Ա-3 Բջիջ Բ-3 Բջիջ Գ-3

Հասարակ աղուսակների օրինակներ[խմբագրել]

Մանրամասն տես Աղուսակների Վիքի-форматирование (ռուսերեն)}

Մեկ տողից բախկացած աղուսակի օրինակ[խմբագրել]

Բջիջի նոր տողից գրելու օտինակը
Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{|border="1"
 |Բջիջ 1
 |Բջիջ 2
 |Բջիջ 3
 |}
   
Բջիջ 1 Բջիջ 2 Բջիջ 3


Մեկ տողից բախկացած բջիջիի օրինակ
Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{|border="1"
 |Բջիջ 1||Բջիջ 2||Բջիջ 3
 |}
   
Բջիջ 1 Բջիջ 2 Բջիջ 3

Բազբատող աղուսակի օրինակ[խմբագրել]

Նոր տողից բջիջի գրելու օրինակ
Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |-
 |Բջիջ Ա-1
 |Բջիջ Բ-1
 |Բջիջ Գ-1
 |-
 |Բջիջ Ա-2
 |Բջիջ Բ-2
 |Բջիջ Գ-2
 |-
 |Բջիջ Ա-3
 |Բջիջ Բ-3
 |Բջիջ Գ-3
 |}
   
Բջիջ Ա-1 Բջիջ Բ-1 Բջիջ Գ-1
Բջիջ Ա-2 Բջիջ Բ-2 Բջիջ Գ-2
Բջիջ Ա-3 Բջիջ Բ-3 Բջիջ Գ-3
Մեկ տողում բջիջնիրի գրելու օրինակ
Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |-
 |Բջիջ Ա-1||Բջիջ Բ-1||Բջիջ Գ-1
 |-
 |Բջիջ Ա-2||Բջիջ Բ-2||Բջիջ Գ-2
 |-
 |Բջիջ Ա-3||Բջիջ Բ-3||Բջիջ Գ-3
 |}
   
Բջիջ Ա-1 Բջիջ Բ-1 Բջիջ Գ-1
Բջիջ Ա-2 Բջիջ Բ-2 Բջիջ Գ-2
Բջիջ Ա-3 Բջիջ Բ-3 Բջիջ Գ-3

Տեքստի բջիջներում հավասարեցում[խմբագրել]

Աղյուսակ
տեքստ
{| border="1"
|-
! Աղյուսակ
|-
| տեքստ
|}
Աղյուսակ
տեքստ
{| border="1" style="text-align:center"
|-
! Աղյուսակ
|-
| տեքստ
|}

Աղյուսակը շրջանակներ[խմբագրել]

Շրջանակի տեսքը նկարագրվում էառաջին տողում, անմիջապես {| հետո։ Не забудьте, что между ними и атрибутом должен быть пробел.

Շրջանակի գծերի հաստությունը տրվում է border="n" հատկանիշ, որտեղ «n» — գծի հաստությունն է.

Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |Բջիջ 1*1
 |Բջիջ 2*1
 |Բջիջ 3*1
 |-
 |Բջիջ 1*2
 |Բջիջ 2*2
 |Բջիջ 3*2
 |-
 |Բջիջ 1*3
 |Բջիջ 2*3
 |Բջիջ 3*3
 |}
   
Բջիջ 1*1 Բջիջ 2*1 Բջիջ 3*1
Բջիջ 1*2 Բջիջ 2*2 Բջիջ 3*2
Բջիջ 1*3 Բջիջ 2*3 Բջիջ 3*3

Աղյպւսակի շրջանակի տեսքը կարելի է փոփոխել с помощью атрибута class։ խորհուրդ է տրվում սովորաբար օգտագործել class="wikitable"։

Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| class="wikitable"
 |Բջիջ 1*1
 |Բջիջ 2*1
 |Բջիջ 3*1
 |-
 |Բջիջ 1*2
 |Բջիջ 2*2
 |Բջիջ 3*2
 |-
 |Բջիջ 1*3
 |Բջիջ 2*3
 |Բջիջ 3*3
 |}
   
Բջիջ 1*1 Բջիջ 2*1 Բջիջ 3*1
Բջիջ 1*2 Բջիջ 2*2 Բջիջ 3*2
Բջիջ 1*3 Բջիջ 2*3 Բջիջ 3*3

Վերնագրեր[խմբագրել]

Աղյուսակի վերնագիր[խմբագրել]

Աղյուսակը կարելի է ապահովել աղյուսակի տվյալների բացահայտող վերնագով։ По умолчанию աղյուսակի վերնագիրը կենտրոնացած է աղյուսակի լայնությամբ, սակայն կարող է ուղղվի աղյուսակի եզրին սեղանին և ձևավորվի պարամետրների միջնորդությամբ կամ HTML պարամետրների շարահյուսությամբ։

Աղյուսակի վերվանիր ստեղծելու համար դրեք նոր տողից բացվող տառռից հետո ուղղահայաց գիծ և գումարածի նշանը |+. և գրեք աղյուսակի վերնագիրը։

Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |+ Շաաաաատ երկար աղյուսակի վերնագիր։
 |Բջիջ 1
 |Բջիջ 2
 |-
 |Բջիջ 3
 |Բջիջ 4
 |}
   
Շաաաաատ երկար աղյուսակի վերնագիր։
Բջիջ 1 Բջիջ 2
Բջիջ 3 Բջիջ 4

Տողի/սյունակի վերնագիր[խմբագրել]

Որպեսզի բջիջի բովանդակությունը ցուցադրվի թավատառ և կենտրոնացվի, ուղղահայաց գծերի տեղը դրվում են բացականչություն նշաններ։ Սովարաբար դա օգտագործվում է վերնագրերի առանձնացման համար։

Օրինակ.

Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 !Վերնագիր 1
 !Վերնագիր 2
 !Վերնագիր 3
 |-
 !Վերնագիր Ա
 |Բջիջ Ա-2
 |Բջիջ Ա-3
 |-
 !Վերնագիր Բ
 |Բջիջ Բ-2
 |Բջիջ Բ-3
 |-
 !Վերնագիր Գ
 |Բջիջ Գ-2
 |Բջիջ Գ-3
 |}
   
Վերնագիր 1 Վերնագիր 2 Վերնագիր 3
Վերնագիր Ա Բջիջ Ա-2 Բջիջ Ա-3
Վերնագիր Բ Բջիջ Բ-2 Բջիջ Բ-3
Վերնագիր Գ Բջիջ Գ-2 Բջիջ Գ-3

Բչիչների միավորում[խմբագրել]

Wiki-ոճում, ինչպես նաև HTML-ում, կա հնարավորություն միացնել մի քանի բջիջներ ինչպես ուղղահայաց, այդպես էլ հորիզոնական ուղղությամբ։ Բջիջներ ուղղահայաց միացնելու համար օգտագործվում է атрибут rowspan="n", որտեղ «n» — բջիջների քանակն է, որոնք ասդ բջիջը պերկ է միացնի։ Այս атрибут ներգրվում է միացնող բջիջի պարունակության առաջ։

Օրինակ.

Երկու բջիջներ ուղղահայաց միացումը գրված է այսպես.         Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |Բջիջ 1 
 |rowspan="2" |Բջիջ 2, համատեղում է աղյուսակի երկու շարք
 |Բջիջ 3
 |- 
 |Բջիջ 4
 |Բջիջ 5
 |}
       
Բջիջ 1 Բջիջ 2, համատեղում է աղյուսակի երկու շարք Բջիջ 3
Բջիջ 4 Բջիջ 5
Հորիզոնական ուղղությամբ միացնելու համար օգտագործվում է атрибут colspan="n".         Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |Բջիջ 1 
 |colspan="2" |Բջիջ 2, համատեղում է աղյուսակի երկու սյունակ
 |-
 |Բջիջ 3 
 |Բջիջ 4
 |Բջիջ 5
 |}
       
Բջիջ 1 Բջիջ 2, համատեղում է աղյուսակի երկու սյունակ
Բջիջ 3 Բջիջ 4 Բջիջ 5
Աղյուսակի բաղադրյալ վերնագրի ստեղծման համար հնարավոր է օգտագործել հետևյալ կարուցվացք.         Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
|-
! rowspan="2" colspan="3" | Երկու տող միավոտող բջիջ
! colspan="2" | Երկու սյունակ միավոտող բջիջ
|-align="center"
| Ա || Բ
|-align="center"
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-align="center"
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|}
       
Երկու տող միավոտող բջիջ Երկու սյունակ միավոտող բջիջ
Ա Բ
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Աղյուսակների գունավոր ձևավորում[խմբագրել]

Աղյուսակում գտնվող տեքստը հնարավոր է դարցնել գունավոր օգտագործելով HTML тэги։

 • գունավորել արանձին բառ — <span style="color:#ABCDEF">Տեքստ</span>;
 • գունավորել երկար տեքստ — <div style="color:#ABCDEF">Տեքստ, տեքստ։</div>,

որտեղ «ABCDEF» — գույնի ինդեքս Գույների աղյուսակում։

Օրինակ.
Տեքստի գունավորման համար գրեք.
{| border="1"
 |Բջիջ 1*1
 |Այստեղ կա միայն մեկ <span style="color:#FF00FF">վարդագույն</span> բառ։
 |Բջիջ 3*1
 |-
 |Բջիջ 1*2
 |Բջիջ 2*2
 |<div style="color:#33CC66">Իսկ աստեղ երկար տեքստը կանաչ գույնի է։</div>
 |-
 |Բջիջ 1*3
 |Բջիջ 2*3
 |Բջիջ 3*3
 |}

Տեսքը Վիքիպեդիայում.

Բջիջ 1*1 Այստեղ կա միայն մեկ վարդագույն բառ։ Բջիջ 3*1
Բջիջ 1*2 Բջիջ 2*2
Իսկ աստեղ երկար տեքստը կանաչ գույնի է։
Բջիջ 1*3 Բջիջ 2*3 Բջիջ 3*3

Կարելի է ստեղծել գունավոր բջիջ атрибут style="background:#rrggbb" օգնությամբ, որտեղ «rrggbb» նշաշակում է գույնի ինդեքս գուսների աղյուսակում։

Օրինակ.
Միայն մեկ բջիջի գունավորելու համար գրեք.
{| border="1"
 |Բջիջ 1*1
 |style="background:#FFCC00"|Բջիջ 2*1
 |Բջիջ 3*1
 |-
 |Բջիջ 1*2
 |Բջիջ 2*2
 |Բջիջ 3*2
 |-
 |style="background:#CCFF00"|Բջիջ 1*3
 |Բջիջ 2*3
 |Բջիջ 3*3
 |}

Տեսքը Վիքիպեդիայում.

Բջիջ 1*1 Բջիջ 2*1 Բջիջ 3*1
Բջիջ 1*2 Բջիջ 2*2 Բջիջ 3*2
Բջիջ 1*3 Բջիջ 2*3 Բջիջ 3*3

Ամբողջ աղյուսակ գունավոտելու համար ներգրեք атрибут bgcolor="#ABCDEF" աղյուսակի առաջին տողում, ոտրեղ դրվում ւ նաև շրջանակի атрибут.

{| border="1" style="background:#66FFFF"
 |Բջիջ 1*1
 |Բջիջ 2*1
 |Բջիջ 3*1
 |-
 |Բջիջ 1*2
 |Բջիջ 2*2
 |Բջիջ 3*2
 |-
 |Բջիջ 1*3
 |Բջիջ 2*3
 |Բջիջ 3*3
 |}

Տեսքը Վիքիպեդիայում.

Բջիջ 1*1 Բջիջ 2*1 Բջիջ 3*1
Բջիջ 1*2 Բջիջ 2*2 Բջիջ 3*2
Բջիջ 1*3 Բջիջ 2*3 Բջիջ 3*3

Ներդրված աղյուսակներ[խմբագրել]

Հիմնական սկզբունքներ[խմբագրել]

Ներդրված աղյուսակ ասելով ենթադրվում է աղյուսակ, որը ներդրված է ուրիշ աղյուսակի (այսպես ասաց մայր աղյուսակ) որևե բջիջը։ Ներդրված աղյուսակի կոդի ստեղծումը ենթարկվում է ընդանուր աղյուսակների ստեղծման կանոններին։

Ներդրված աղյուսակ ստեղծման համար պետկ է գտնել մայր աղյուսակում բջիջ, որտեղ նախատեսված է ներդնել աղյուսակը և նոր տողից ներգրանցել ներդրված աղյուսակի կոդը, բացելով և փագելով ներդրված աղյուսակը, ինչպես սովորական աղյուսակի ստեղծման դեպքում։

Օրինակ.

Մենք ուզում ենք ստեղծել ներդրված աղյուսակ մայր աղյուսակի Բջիջ 2-ում։

Ներդրված աղյուսակի ելակետային կոդ.   Մայր աղյուսակի ելակետային կոդ.   Մայր աղյուսակի տեսքը Վիքիպեդիայում.
 {|
 |Բջիջ Ա
 |-
 |Բջիջ Բ
 |-
 |Բջիջ Գ
 |}
   
{| border="1"
 |Բջիջ 1
 |Բջիջ 2
 {|
 |Բջիջ Ա
 |-
 |Բջիջ Բ
 |-
 |Բջիջ Գ
 |}
 |Բջիջ 3
 |}
   
Բջիջ 1 Բջիջ 2
Բջիջ Ա
Բջիջ Բ
Բջիջ Գ
Բջիջ 3

Դարցրեք ուշադրությունը, որ արածձ նշելու ներգրված աղյուսակի շրջանակի պարամետրներին (border="n"), по умолчанию ներգրված աղյուսակի գծի հաստությունը հավասար է «1»։

Համախմբված աղյուսակներ[խմբագրել]

Հիմնական սկզբունքներ[խմբագրել]

Համախմբված աղյուսակ ասելով ենթադրվում է աղյուսակ, որը կազմված է, սովորաբար, մեկ տոծից, որոնց կենտ բջիջներ պարունակում են երդրված աղյուսակներ։

Համախմբված աղյուսակի միջնորդության դուք կարող եք պերճաշքորեն կազմել տվյալներ ինչպես երկու (կամ ավելի) արանձին աղյուսակներ, տեղադրված մեկը մյուս կոխկի հորիզոնական, օրինակ.

Աղյուսակ 1
Բջիջ 1.1
Բջիջ 1.2
Բջիջ 1.3
   
Աղյուսակ 2
Բջիջ 2.1
Բջիջ 2.2
Բջիջ 2.3
   
Աղյուսակ 3
Բջիջ 3.1
Բջիջ 3.2
Բջիջ 3.3

Վերևում ցուցադրած համախմբված աղյուսակ ստեղծելու համար ի սկզբէ ստեղծեք համախմբված աղյուսակի կոդը, կազմված մեկ տողից հինգ բջիջներով, որոնք ծառաելու են ինչպես համախմբված աղյուսակի սյունակներ.

{|
 |Սյունակ 1
 |Սյունակ 2
 |Սյունակ 3
 |Սյունակ 4
 |Սյունակ 5
 |}
   
Նշումներ
 • Սյունակ 1 — այս բջիջում տեղավորվելու է ներդրված աղյուսակ № 1։
 • Սյունակ 2 — այս բջիջը ծառաելու է ինչպես пробел № 1 и 2 աղյուսակների մեծտեղ։
 • Սյունակ 3 — այս բջիջում տեղավորվելու է ներդրված աղյուսակ № 2։
 • Սյունակ 4 — այս բջիջը ծառաելու է ինչպես пробел № 2 и 3 աղյուսակների մեծտեղ։
 • Սյունակ 5 — այս բջիջում տեղավորվելու է ներդրված աղյուսակ № 3։

Հետո «Սյունակ 2» и «Սյունակ 4» գրածի փոխարեն դրեք ստիպողական пробел նշանը — &nbsp ; — որը սահմանելու է հեռավորությունը կողկ կոծկի տեղավորված աղյուսակների մեջ։ Եթե տարածությունը աղյուսակների մեջ տեղ թվալու է նեղ, ապա ավելացրեք մեկ կամ ավելի ստիպողական пробел նշաններ, տառանջատելով մեկը մյուսից երկու ուղղահայաց գծերով, օրինակ.  || || ||  .

Համախմբված աղյուսակի ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{|
 |Սյունակ 1
 | || 
 |Սյունակ 3
 | || 
 |Սյունակ 5
 |}
   
Սյունակ 1     Սյունակ 3     Սյունակ 5

Հետո կենտ սյունակներում «Սյունակ», «Սյունակ» и «Սյունակ3» փոխարեն նոր տողից գրեք ներդրված աղյուսակների կոդեր։

Համախմբված աղյուսակ ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{|
 |
 {| class="wikitable"
  !Աղյուսակ 1
  |-
  |Բջիջ 1.1
  |-
  |Բջիջ 1.2
  |-
  |Բջիջ 1.3
  |}
 | || 
 |
 {| class="wikitable"
  !Աղյուսակ 2
  |-
  |Բջիջ 2.1
  |-
  |Բջիջ 2.2
  |-
  |Բջիջ 2.3
  |}
 | || 
 |
 {| class="wikitable"
  !Աղյուսակ 3
  |-
  |Բջիջ 3.1
  |-
  |Բջիջ 3.2
  |-
  |Բջիջ 3.3
  |}
 |}
   
Աղյուսակ 1
Բջիջ 1.1
Բջիջ 1.2
Բջիջ 1.3
   
Աղյուսակ 2
Բջիջ 2.1
Բջիջ 2.2
Բջիջ 2.3
   
Աղյուսակ 3
Բջիջ 3.1
Բջիջ 3.2
Բջիջ 3.3

Համախմբված աղյուսակներում հնարավոր է տեղադրել ցանկացաց բարդության և ձևաչափի ներդրված աղյուսակներ, ինչպես նաև դարգնել համախմբված աղյուսակներ բազմատողանի։ Սակայն, պետք է հաշվի առնել, ներդրված աղյուսակների բարդացման հետ նաև աճում է ելակետային կոդի բարդությունը, և, համապատասխանաբար, դժվարում է նրա նորոգումը անզգույշ խմբագրման դեպքում։ Ստորև բերված է մի օրինակ ավելի բազմատարր աղյուսակների վերնագրերով և կոդի մեկ տողում գրանցման։

{|
 |
 {| class="wikitable"
 !Վերնագիր 1||Վերնագիր 2
 |-
 |Բջիջ 1-1||Բջիջ 1-2
 |-
 |Բջիջ 1-3||Բջիջ 1-4
 |-
 |Բջիջ 1-5||Բջիջ 1-6
 |-
 |Բջիջ 1-7||Բջիջ 1-8
 |-
 |Բջիջ 1-9||Բջիջ 1-10
 |-
 |Բջիջ 1-11||Բջիջ 1-12
 |}
 | || 
 |
 {| class="wikitable"
 !Վերնագիր 1||Վերնագիր 2
 |-
 |Բջիջ 3-1||Բջիջ 3-2
 |-
 |Բջիջ 3-3||Բջիջ 3-4
 |-
 |Բջիջ 3-5||Բջիջ 3-6
 |-
 |Բջիջ 3-7||Բջիջ 3-8
 |-
 |Բջիջ 3-9||Բջիջ 3-10
 |-
 |Բջիջ 3-11||Բջիջ 3-12
 |}
 | || 
 |
 {| class="wikitable"
 !Վերնագիր 1||Վերնագիր 2
 |-
 |Բջիջ 5-1||Բջիջ 5-2
 |-
 |Բջիջ 5-3||Բջիջ 5-4
 |-
 |Բջիջ 5-5||Բջիջ 5-6
 |-
 |Բջիջ 5-7||Բջիջ 5-8
 |-
 |Բջիջ 5-9||Բջիջ 5-10
 |-
 |Բջիջ 5-11||Բջիջ 5-12
 |}
 |}
       
Վերնագիր 1 Վերնագիր 2
Բջիջ 1-1 Բջիջ 1-2
Բջիջ 1-3 Բջիջ 1-4
Բջիջ 1-5 Բջիջ 1-6
Բջիջ 1-7 Բջիջ 1-8
Բջիջ 1-9 Բջիջ 1-10
Բջիջ 1-11 Բջիջ 1-12
   
Վերնագիր 1 Վերնագիր 2
Բջիջ 3-1 Բջիջ 3-2
Բջիջ 3-3 Բջիջ 3-4
Բջիջ 3-5 Բջիջ 3-6
Բջիջ 3-7 Բջիջ 3-8
Բջիջ 3-9 Բջիջ 3-10
Բջիջ 3-11 Բջիջ 3-12
   
Վերնագիր 1 Վերնագիր 2
Բջիջ 5-1 Բջիջ 5-2
Բջիջ 5-3 Բջիջ 5-4
Բջիջ 5-5 Բջիջ 5-6
Բջիջ 5-7 Բջիջ 5-8
Բջիջ 5-9 Բջիջ 5-10
Բջիջ 5-11 Բջիջ 5-12

Համախմբված աղյուսակների հավասարեցում[խմբագրել]

Համախմբվող աղյուսակներ հավասարեցվում են ուղղահայաց։ Որպեսզի տողերի տարբեր քանակություն ունեցող աղյուսակներ հավասարացվեն վերևի էզրով, օգտագործվում է պարամետր style="vertical-align:top" или valign="top"։

Օրինակ առանձ հավասարեցման
Աղյուսակ 1
Տեքստ
Տեքստ
Աղյուսակ 2
Տեքստ
Աղյուսակ 3
Տեքստ
Տեքստ
Տեքստ
Առանձ հավասարեցման օրինակի հավասարեցմանԵլակետային կոդ.
{|
|
{| class="wikitable"
 |-
 ! Աղյուսակ 1
 |-
 | Տեքստ
 |-
 | Տեքստ
 |}
|
{| class="wikitable"
 |-
 ! Աղյուսակ 2
 |-
 | Տեքստ
 |}
|
{| class="wikitable"
 |-
 ! Աղյուսակ 3
 |-
 | Տեքստ
 |-
 | Տեքստ
 |-
 | Տեքստ
|}
|}
Հավասարեցումով օրինակ.
Աղյուսակ 1
Տեքստ
Տեքստ
Աղյուսակ 2
Տեքստ
Աղյուսակ 3
Տեքստ
Տեքստ
Տեքստ
Հավասարեցումով օրինակի ելակետային կոդ
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable"
 |-
 ! Աղյուսակ 1
 |-
 | Տեքստ
 |-
 | Տեքստ
 |}
|valign="top"|
{| class="wikitable"
 |-
 ! Աղյուսակ 2
 |-
 | Տեքստ
 |}
|valign="top"|
{| class="wikitable"
 |-
 ! Աղյուսակ 3
 |-
 | Տեքստ
 |-
 | Տեքստ
 |-
 | Տեքստ
|}
|}

Աղյուսակի և սյունակների լայնգը[խմբագրել]

Եթե, օրինակ, առանձին ղյուսակներ գնում են մեկը մյուսի հետևից, ապա ցանկալի է, որ նրանց լայնգը լինի նույն, անկախ նրանց պարունակությունից։ Աղյուսակի լայնության ֆիքսման համար կիրառվում է атрибут width.

Օրինակ.
{| border="1" width="75%"
 |+Աղյուսակ 1
 |Բջիջ 1*1 - երկար - երկար- երկար - երկար- երկար
 |Բջիջ 1*2
 |-
 |Բջիջ 1*3
 |Բջիջ 1*4
 |}
{| border="1" width="75%"
 |+Աղյուսակ 2
 |Բջիջ 2*1
 |Բջիջ 2*2
 |-
 |Բջիջ 2*3
 |Բջիջ 2*4
 |}

Տեսքը Վիքիպեդիայում.

Աղյուսակ 1
Բջիջ 1*1 - երկար - երկար- երկար - երկար- երկար Բջիջ 1*2
Բջիջ 1*3 Բջիջ 1*4
Աղյուսակ 2
Բջիջ 2*1 Բջիջ 2*2
Բջիջ 2*3 Բջիջ 2*4

Նույն атрибут օգնությամբ կարելի է կարգավորել առանձին սյունակների լայնությունը.

Օրինակ.
{| border="1" width="75%"
 |+Աղյուսակ 1
 | width="40%"|Բջիջ 1*1 - երկար - երկար- երկար - երկար- երկար
 | width="20%"|Բջիջ 1*2 - երկար - երկար- երկար - երկար- երկար
 | width="40%"|Բջիջ 1*3 - երկար - երկար- երկար - երկար- երկար
 |-
 |Բջիջ 1*4
 |Բջիջ 1*5
 |Բջիջ 1*6
 |}
Աղյուսակ 1
Բջիջ 1*1 - երկար - երկար- երկար - երկար- երկար Բջիջ 1*2 - երկար - երկար- երկար - երկար- երկար Բջիջ 1*3 - երկար - երկար- երկար - երկար- երկար
Բջիջ 1*4 Բջիջ 1*5 Բջիջ 1*6

Առանձին ներդրված աղյուսակով բջիջի լայնքի կարգադրության համար պետկ է մատնանշել նրա համար атрибут width, բայց փագել այս атрибут ուղղահայաց գծով.

{| border="1"
 |Բջիջ 1
 | width="50%"|
 {| border="2"
 |Բջիջ Ա
 |-
 |Բջիջ Բ
 |}
 |Բջիջ 3
 |}
       
Բջիջ 1
Բջիջ Ա
Բջիջ Բ
Բջիջ 3

Աղյուսակներ գրամեքենայական ոճով առանց ֆորմատավորման[խմբագրել]

Կա նաև ամենապարզ և ամենաարագ ուղին ստեղծել աղյուսակ - դէ գրել այն գրամեքենայի ոճով։ Սյունակներ և ընդանուր տեսքը ֆորմատավորվում են տեսողաբար։

Օրինակ.
          Կլիմայի աղյուսակ
Ամիսներ.     հունվար փետրվար մարտ ապրիլ մայիս հունիս հուլիս օգօստոս սեպտեմբեր հոկտեմբեր նոյէմբեր դեկտեմբեր
Ցերեկային ջերմաստիճան 21   21   22  23 25  27  29  28  26   24   22   20
Գիշերային ջերմաստիճան 15   15   15  16 17  17  18  17  16   15   15   14
Արևի ժամեր/օրը    6   6   7   8  9  9   9   8   7    7    6   6
Անձրևոտ օրեր/ամիս   6   4   3   2  2  1   0   0   2    5    6   7
Ջրի ջերմություն    19   18   18  18 19  20  21  23  20   18   18   18

Սակայն այպիսի պրիմիտիվ ֆորմատավորման ձևը անցանկալի է; պետկ է հուսափել նրան լայն օգտագործմամբ հոդվածներում։ Հանդիպելով այսպիսի աղյուսակ Վիքիպեդիայում ցանկալի է բերե նրան կայունաձև տեսքին։