C++ լեզվի ստանդարտ գրադարան

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

C++ ծրագրավորման լեզվում Ստանդարտ Գրադարան տերմինը նշանակում է դասերի և ֆունկցիաների հավաքածու։ Ստանդարտ Գրադարանում պարունակվող ֆունկցիաները թույլ են տալիս ներմուծել ֆայլը և արտածել, աջակցում է որոշ լեզվային հատկություններ և ավելի հաճախ օգտագործվում է քառակուսի արմատ հաշվելու համար։ Ստանդարտ գրադարանը իր մեջ պարունակում է նաև Սի լեզվի Ստանդարտ գրադարանի հատկությունները։ Ստանդարտ գրադարանի ֆունկցիոնալ առավելությունները std անվանատարածքում (namespace) են։

Ստանդարտ գրադարանի վերնագիր ֆայլերը չեն պարունակում «.h» ընդլայնումը։

C++ Ստանդարտ գրադարանը պարունակում է ANSI ստանդարտի վերջին C++ ընդլայնումները (այդ թվում գրադարանի ստանդարտ կաղապարներ ու նոր iostream գրադարանը)։ Նա իրենից ներկայացնում է վերնագիր ֆայլերի հավաքածու։ Նոր վերնագիր ֆայլերում բացակայում է H ընդլայնումը[1]։

Ստանդարտ վերնագրային ֆայլեր[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հետևյալ ֆայլերը պարունակում ստանդարտ գրադարանի հայտարարագրերը Ստանդարտ Գրադարանի։

Կոնտեյներներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

<bitset>
Ստեղծում է հատուկ կոնտեյներային դաս std::bitset — բիտային զանգված։
<deque>
Ստեղծում է կոնտեյներային դասի կաղապար std::deque — երկկողմանի հերթ։
<list>
Ստեղծում է կոնտեյներային դասի կաղապար std::list — երկկողմանի ցանկ։
<<map>
Ստեղծում է կոնտեյներային դասի կաղապար std::map ու std::multimap — Ասոցիատիվ զանգված։
<queue>
Ստեղծում է ադապտեր-կոնտեյներային դաս std::queue — մեկ տողանի հերթодносторонняя очередь.
<set>
Ստեղծում է կոնտեյներային դաս std::set ու std::multiset — սորտավորում է հատուկ կոնտեյներները կամ բազմությունը։
<stack>
Ստեղծում է ադապտեր-կոնտեյներային դաս std::stack — ստեկ
<vector>
Ստեղծում է կոնտեյներային դաս std::vector — դինամիկ զանգված։

Ընդհանուր[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

<algorithm>
Ստեղծում է ալգորիթմների ինքնորոշումները կոնտեյների հետ աշխատելու համար։
<functional>
Ստեղծում է օբյեկտ-ֆունկցիաներ ստանդարտ ալգորիթմնորի հետ աշխատելու համար։
<iterator>
Ստեղծում է դաս և կաղապար իտերատորների հետ աշխատելու համար։
<locale>
Ստեղծում է դաս և կաղապար լոկալների հետ աշխատելու համար։
<memory>
Ստեղծում է գործիքներ հիշողությունը կառավարելու համար ներառյալ std::auto_ptrկաղապարը
<stdexcept>
Պարունակում է սխալների ստանդարտ մշակում std::logic_error ու std::runtime_error դասերի, որոնք եկուսն էլ եկել են std::exception դասից։
<utility>
Ստեղծում է կաղապար std::pair դասի՝ օբյեկտի զույգերի հետ աշխատելու համար։

Տողային[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

<string>
Ստեղծում է ստանդարտ տողային դասեր և կաղապարներ։

Հոսք և ներմուծում-արտածում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

<fstream>
Ստեղծում է գործիքներ ֆայլային ներմուծելու և արտածելու համար։ Նայեք fstream։
<ios>
Ստեղծում է ֆունկցիաներ, որոնք կազմված են iostreams հիմքերից։
<iostream>
Ստեղծում է ներմուծելու և արտածելու հիմքերը։ Նայեք iostream։
<iosfwd>
Ստեղծում է կաղապարների նախնական հայտարարություններ՝ կապված արտածման և ներմուծման հետ։
<iomanip>
Ստեղծում է գործիքներ ֆորմատավոր ածտաշման հետ աշխատելու։
<istream>
Ստեղծում է կաղապար std::istream դասի՝ ներմուծելու հետ աշխատելու համար։
<ostream>
Ստեղծում է կաղապար std::ostream դասի՝ արտածելու հետ աշխատելու համար։
<sstream>
Ստեղծում է կաղապար std::sstream դասի՝ տողերի հետ աշխատելու համար։
<streambuf>

Թվային[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

<complex>
Ստեղծում է կաղապար std::complex դասի և կապված ֆունկցիաներ կոպլեքս թվերի հետ աշխատելու համար։
<numeric>
Ստեղծում է ալգորիթմեր թվային մշակման համար։
<valarray>
Ստեղծում է կաղապար std::valarray  դասի, թվային մշակման օպտիմիզացված տարբերակը։

Լեզվային աջակցում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

<exception>
Ստեղծում է ֆունկցիաներ կապված բացառությունների մշակման հետ ներառյալ std::exception 
<limits>
Ստեղծում է կաղապար std::numeric_limits դասի, որը օգտագործվում է նկարագրելու թվային տիպի հիմնական հատկությունները։
<new>
Ստեղծում է new и delete օպերատորներին, նաև ուրիշ ֆունկցիաներ, որոնք կազմում են C++ լեզվի կառավարման հիշողության սկիզբը։
<typeinfo>
Ստեղծում է գործիքներ դինամիկ ինդետիֆիկացիոն տվյալների հետ աշխատելու համար։

Սի լեզվի Ստանդարտ գրադարան[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Յուրաքանչյուր Սի լեզվի Ստանդարտ գրադարանային վերնագրային ֆայլ ներառվում է C++ լեզվի Ստանդարտ գրադարանում ուղղակի տարբեր անուններով, .h ընդլայնմանը ավելացել է 'c' ընդլայնումը, օրինակ՝ 'time.h' դարձել է 'ctime'։

Գրականութոյւն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հղում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]