Վիքիպեդիա:Կրթական ծրագիր/Հացիկի վիքիակումբ/աշխատասեղան/բույսեր

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search
 1. Աբեղախոտ ճահճային Stachys palustris, խուլեղինջազգիներ- 142 --Lian2005 (քննարկում) 11:47, 22 Փետրվարի 2019 (UTC)
 2. Ազնվամորի - 209
 3. Ալոճենի - 193
 4. Ակնախոտ մազոտ Euphrasia hirtella, խլածաղկազգիներ ռուսերեն- 220 --Էդմոն2007 (քննարկում) 11:31, 1 Մարտի 2019 (UTC)
 5. Ակնախոտ սանրակերպ վերահղել Ակնախոտ մազոտ- 220
 6. Ակքան խոզանավոր Dipsacus strigosus, ակքանազգիներ- 95 --Alinaar13 (քննարկում) 12:10, 22 Փետրվարի 2019 (UTC)
 7. Աղաբույս եվրոպական - 79
 8. Աղավնիճ դեղատու Verbena officinalis, աղավնիճազգիներ-ռուսերեն 240 --Mane2005 (քննարկում) 10:25, 4 Մարտի 2019 (UTC)
 9. Աղտոր դաբաղային - 6
 10. Այծախոտ դեղատու Galega officinalis, բակլազգիներ - ռուսերեն104 --Նարեկ2010 (քննարկում) 11:52, 12 Մարտի 2019 (UTC)
 11. Անանուխ դաշտային վերահղել Դաղձ դաշտային- 133
 12. Անանուխ երկարատերև - 134
 13. Անթառամ ավազային Helichrysum arenarium, թաղաղուազգիներ - 33 --Susanna Nahapetyan (քննարկում) 11:20, 13 Փետրվարի 2019 (UTC)
 14. Անմեռ ծաղիկ վերահղել Անթառամ ավազային- 33
 15. Անմեռուկ չռված Xeranthemum squarrosum, բարդածաղկավորներ- 45 --Lilit2006 (քննարկում) 13:09, 14 Փետրվարի 2019 (UTC)
 16. Անմոռուկ անտառային վերահղել Անմոռուկ մանրածաղիկ - 53
 17. Անմոռուկ մանրածաղիկ Myosotis micrantha, գաղտրիկազգիներ - 53 --Lilit2006 (քննարկում) 13:41, 20 Փետրվարի 2019 (UTC)
 18. Առյուծագի սովորական Leonurus cardiaca, խուլեղինջազգիներ- 131 --Lian2005 (քննարկում) 12:33, 21 Փետրվարի 2019 (UTC)
 19. Աոյուծատամ խոզանավոր Leontodon hispidus, բարդածաղկավորներ - 36 --Mane2005 (քննարկում) 12:45, 21 Փետրվարի 2019 (UTC)
 20. Ասպրիկ հոտավետ վերահղել Գետնաստղ բուրավետ- 213
 21. Աստղիկ սովորական Stellaria media, մեխակազգիներ- ռուսերեն --Հմայակ-Մանուկյան (քննարկում) 12:36, 25 Փետրվարի 2019 (UTC)
 22. Ավելուկ ալպիական Rumex alpinus, մատիտեղազգիներ- 171 --Lian2005 (քննարկում) 12:42, 18 Փետրվարի 2019 (UTC)
 23. Ավելուկ գանգուր Rumex crispus, մատիտեղազգիներ - 172 --Mane2005 (քննարկում) 11:54, 18 Փետրվարի 2019 (UTC)
 24. Արջընկույզ - 228
 25. Արու պտեր Dryopteris filix-mas, բազմաոտիկազգիներ- 173
 26. Արենածաղիկ սովորական Lythrum salicaria, արենածաղկազգիներ - 147 --Lian2005 (քննարկում) 12:42, 18 Փետրվարի 2019 (UTC)
 27. Արյունաքամ դեղատու վերահղել Արյունխմիկ դեղատու- 211
 28. Արոսի -212
 29. Աքլորաբբուկ փոքր Rhinantus minor, խլածաղկազգիներ - 224 --Lilit2006 (քննարկում) 12:54, 1 Մարտի 2019 (UTC)
 30. Բալդրղան առաջնաասիական -15
 31. Բաղշտակ - 1
 32. Բավեղ պալարավոր Phlomoides tuberosa, խուլեղինջազգիներ- 138 --Alinaar13 (քննարկում) 12:54, 27 Փետրվարի 2019 (UTC)
 33. Բանգի սև - 229
 34. Բեկտենի - 186
 35. Բեկտենի սովորական վերահղել Դժնիկ- 185
 36. Բերենիկե հոսքավոր Veronica beccabunga, խլածաղկազգիներ - 226 --Lilit2006 (քննարկում) 13:28, 27 Փետրվարի 2019 (UTC)
 37. Բողկ վայրի Raphanus raphanistrum, խաչածաղկավորներ- 64 --Varduhi Avetisyan (քննարկում) 11:36, 22 Փետրվարի 2019 (UTC)
 38. Բոշխ կարճաքիթ Carex brevicollis, բոշխազգիներ - 92--Հմայակ-Մանուկյան (քննարկում) 11:53, 18 Փետրվարի 2019 (UTC)
 39. Բռնչի սովորական - 72
 40. Գազ մանրագլխիկ - 102
 41. Գաղձ եվրոպական - 90
 42. Գաղձ միասռնականի Cuscuta monogyna, գաղձազգիներ - 91 --Varduhi Avetisyan (քննարկում) 12:31, 21 Փետրվարի 2019 (UTC)
 43. Գաղձ սովորական Cuscuta epithymum, գաղձազգիներ - 89 --Էդմոն2007 (քննարկում) 11:15, 20 Փետրվարի 2019 (UTC)
 44. Գաղտենի թեփուկավոր Lathraea squamaria, խլածաղկազգիներ-ռուսերեն 221 --Svetik Sloyan (քննարկում) 10:42, 4 Մարտի 2019 (UTC)
 45. Գայլի ականջ - 94
 46. Գայլուկ սովորական - 68
 47. Գետնաբաղեղ բաղեղանման Glechoma hederacea, խուլեղինջազգիներ -127 --Alinaar13 (քննարկում) 12:13, 21 Փետրվարի 2019 (UTC)
 48. Գետնաստղ բուրավետ Asperula odorata, տորոնազգիներ - ռուսերեն 213 --Lian2005 (քննարկում) 12:52, 1 Մարտի 2019 (UTC)
 49. Գերիմաստի - 72
 50. Գիհի երկարատերև - 88
 51. Գնարբուկ գարնանային - 176
 52. Գնարբուկ խոշորաբաժակ վերահղել Գնարբուկ գարնանային- 176
 53. Դաղձ դաշտային Mentha arvensis, խուլեղինջազգիներ - 133 --Lian2005 (քննարկում) 12:54, 21 Փետրվարի 2019 (UTC)
 54. Դաղձ երկարատերև վերահղել Անանուխ երկարատերև- 134
 55. Դանդուռ բանջարեղենային վերահղել Դանդուռ սովորական -174
 56. Դանդուռ սովորական Portulaca oleraceae, դանդուռազգիներ- ռուսերեն 174 --Lilit2006 (քննարկում) 12:00, 4 Մարտի 2019 (UTC)
 57. Դառնալեղի էրիտրեա Centaurium erythraea, բոգազգիներ- 117 --Alinaar13 (քննարկում) 13:34, 22 Փետրվարի 2019 (UTC)
 58. Դառնափուշ փափուկ Xanthium strumarium, բարդածաղկավորներ - 44 --Svetik Sloyan (քննարկում) 11:41, 13 Փետրվարի 2019 (UTC)
 59. Դժնիկ լուծողական - Cotinus coggigria, հավակատարազգիներ - 4
 60. Եզան լեզու մեծ - 161
 61. Եզան լեզու նշտարաձև վերահղել Եզան լեզու մեծ - 161
 62. Եզնարգել դաշտային - 110
 63. Ելակ անտառային վերահղել Գետնամորի անտառային - 197
 64. Եղբայրարյուն կարմիր Diphelypaea coccinea, ճրագախոտազգիներ - 154 --Alinaar13 (քննարկում) 13:27, 18 Փետրվարի 2019 (UTC)
 65. Եղեգ հարավային Phragmites australis, ջղախոտազգիներ- 163 --Արարատ Նահապետյան (քննարկում) 11:29, 22 Փետրվարի 2019 (UTC)
 66. Եղեսպակ մշկընկույզային Salvia sclarea, խուլեղինջազգիներ - ռուսերեն 140 --Alinaar13 (քննարկում) 11:50, 5 Մարտի 2019 (UTC)
 67. Եղինջ այրող - 238
 68. Եղինջ երկտուն - 237
 69. Եղջերառվույտ եղջրավոր Lotus corniculatus, բակլազգիներ - 108 --Alinaar13 (քննարկում) 13:10, 22 Փետրվարի 2019 (UTC)
 70. Երեսնակ դեղատու Agrimonia eupatoria, դժնիկազգիներ- 188 --Lilit2006 (քննարկում) 12:24, 28 Փետրվարի 2019 (UTC)
 71. Երեքնուկ մարգագետնային Trifolium praténse, բակլազգիներ - 112 --Alinaar13 (քննարկում) 10:06, 24 Փետրվարի 2019 (UTC)
 72. Երիժնակ - 188
 73. Երիցուկ երիցուկանման Matricaria matricarioides, բարդածաղկավորներ - 37 --Արարատ Նահապետյան (քննարկում) 11:26, 13 Փետրվարի 2019 (UTC)
 74. Երկատամնակ վերահղել Կատվալեզու- 26
 75. Երնջակ դաշտային - 13
 76. Զկեռենի սովորական վերահղել Զկեռնի գերմանական -200
 77. Զոպա նեղատերև Hyssopus angustifolius, խուլեղինջազգիներ - 128 --Mane2005 (քննարկում) 11:30, 22 Փետրվարի 2019 (UTC)
 78. Զուգատերև սովորական վերահղել Ձիապոպոկ - 245
 79. Ընկուզենի սովորական - 124
 80. Թանթռնիկ դառն Sedum acre, թանձրատերևազգիներ- 85 --Lilit2006 (քննարկում) 20:08, 15 Փետրվարի 2019 (UTC)
 81. Թելուկ սպիտակ - 78--Հմայակ-Մանուկյան (քննարկում) 11:53, 25 Փետրվարի 2019 (UTC)
 82. Թթվախոտ զսպանակավոր Oxyria elatior, մատիտեղազգիներ-166 --Lilit2006 (քննարկում) 12:41, 25 Փետրվարի 2019 (UTC)
 83. Թթվաշուկ եղջրավոր վերահղել Թթվառվույտ եղջրավոր- 156
 84. Թթվառվույտ եղջրավոր Oxalis corniculata, թթվաշուկազգիներ - 156 --Alinaar13 (քննարկում) 09:42, 24 Փետրվարի 2019 (UTC)
 85. Թթվիճ դեղատու Betonica officinalis, խուլեղինջազգիներ -ռուսերեն 125 --Varduhi Avetisyan (քննարկում) 11:56, 4 Մարտի 2019 (UTC)
 86. Թխենի սովորական - 201
 87. Թոքախոտ դանիական Pulmonaria dacica, գաղտրիկազգիներ - 54 --Susanna Nahapetyan (քննարկում) 11:30, 14 Փետրվարի 2019 (UTC)
 88. Թոքախոտ փափուկ վերահղել Թոքախոտ դանիական - 54
 89. Թրթնջուկ գանգուր Rumex crispus, մատիտեղազգիներ- 172
 90. Իժախոտ սովորական Echium vulgare, գաղտրիկազգիներ- 51
 91. Իշառվույտ դեղատու Melilotus officinalis, բակլազգիներ - 109 --Alinaar13 (քննարկում) 10:46, 16 Փետրվարի 2019 (UTC)
 92. Իշարկոխ դեղատու վերահղել Այծամորուք- 104 --Mane2005 (քննարկում) 11:43, 18 Փետրվարի 2019 (UTC)
 93. Լայնատերևուկ օրհնված cnicus benedictus, բարդածաղկավորներ- 30 --Svetik Sloyan (քննարկում) 12:44, 13 Փետրվարի 2019 (UTC)
 94. Լեռնաչամիչ երկհուրանավոր վերահղել Էֆեդրա սովորական
 95. Լերդախոտ մոխրագույն վերահղել Լերդախոտ ալեհեր- 143
 96. Լերդախոտ սխտորային Teucrium scordioides, խուլեղինջազգիներ- 143 --Alinaar13 (քննարկում) 12:09, 27 Փետրվարի 2019 (UTC)
 97. Լոշտակ սպիտակ Bryonia alba, դդմազգիներ - 86 --Svetik Sloyan (քննարկում) 12:38, 26 Փետրվարի 2019 (UTC)
 98. Լորենի կովկասյան - 234
 99. Լորենի սրտաձև վերահղել Լորենի մանրատերև- 234
 100. Լվածաղիկ մուգ կարմիր Tanacetum coccineum, բարդածաղկավորներ - 40 --Lilit2006 (քննարկում) 13:22, 13 Փետրվարի 2019 (UTC)
 101. Լվածաղիկ սովորական Tanacetum vulgare, թաղաղուազգիներ - ռուսերեն 41 --Alinaar13 (քննարկում) 12:30, 13 Մարտի 2019 (UTC)
 102. Խաղող անտառային - 243
 103. Խանձիլ հաղարջի - 170
 104. Խաշխաշ արևելյան վերահղել Կակաչ արևելյան- 158
 105. Խավարծիլ հաղարջանման վերահղել Խանձիլ հաղարջի- 170
 106. Խատուտիկ դեղատու Խատուտիկ սովորական- 42
 107. Խիժաճարճատուկ կնյունանման Chondrilla juncea, թաղաղուազգիներ- 28 ---Alinaar13 (քննարկում) 17:58, 22 Փետրվարի 2019 (UTC)
 108. Խմրախոտ փոքր Thalictrum minus, գորտնուկազգիներ - 183 --Lilit2006 (քննարկում) 13:47, 1 Մարտի 2019 (UTC)
 109. Խնդան - 217
 110. Խնկածաղիկ սովորական - 137
 111. Խնկեղեգ ճահճային - 1
 112. Խնկենի բթատերև - 5
 113. Խնձորենի արևելյան - 199
 114. Խոզակնճիթ դեղատու Sisymbrium officinale, խաչածաղկավորներ- 66 --Alinaar13 (քննարկում) 12:56, 15 Փետրվարի 2019 (UTC)
 115. Խոլորձ ճահճային Orchis palustris, խոլորձազգիներ- 153
 116. Խորդենի բլրային Geranium collinum, խորդենազգիներ- 118 --Lian2005 (քննարկում) 11:41, 20 Փետրվարի 2019 (UTC)
 117. Խռնդատ հրաշալի Verbascum speciosum, խլածաղկազգիներ - ռուսերեն 225 --Alinaar13 (քննարկում) 12:45, 13 Մարտի 2019 (UTC)
 118. Խուլ եղինջ բծավոր Lamium maculatum, խուլեղինջազգիներ -ռուսերեն 130 --Gerasim 2006 (քննարկում) 15:36, 5 Մարտի 2019 (UTC)
 119. Խուլ եղինջ սպիտակ Lamium album, խուլեղինջազգիներ -ռուսերեն 129 --Susanna Nahapetyan (քննարկում) 11:55, 4 Մարտի 2019 (UTC)
 120. Ծիծեռնադեղ վերահղել Կանթեղախոտ մեծ- 157
 121. Ծիրանենի սովորական - 190
 122. Ծխաբույս դեղագործական վերահղել Տերուկ դեղագործական- 116
 123. Ծնեբեկ դեղագործական վերահղել Ծնեփակ դեղատու -20
 124. Ծնեփակ դեղատու - 20 --Mane2005 (քննարկում) 12:06, 13 Փետրվարի 2019 (UTC)
 125. Ծորենի արևելյան - 46
 126. Ծորենի սովորական - 46
 127. Ծտապաշար սովորական - 60
 128. Կաթնախոտ անատոլիական Polygala anatolica, կաթնախոտազգիներ-165 --Lilit2006 (քննարկում) 12:30, 22 Փետրվարի 2019 (UTC)
 129. Կաթնուկ կողմնացույցային Lactuca serriola, բարդածաղկավորներ - 35 --Alinaar13 (քննարկում) 12:06, 26 Փետրվարի 2019 (UTC)
 130. Կակաչ արևելյան - 158
 131. Կաղնի արևելյան - 115
 132. Կանեփ վայրի վերահղել Ջրկանեփ- 93
 133. Կանթեղախոտ մեծ - 157
 134. Կապար փշավոր Capparis spinosa, կապարազգիներ - 69 --Alinaar13 (քննարկում) 13:16, 14 Փետրվարի 2019 (UTC)
 135. Կապուտակ եռաբլթակ Laser trilobium, նեխուրազգիներ- 16 --Lian2005 (քննարկում) 12:06, 13 Փետրվարի 2019 (UTC)
 136. Կավաժիպակ լազուր - 50
 137. Կատաղի վարունգ - 87
 138. Կատվադաղձ Մուսինի Nepeta mussinii, խուլեղինջազգիներ - 135 --Lian2005 (քննարկում) 13:18, 25 Փետրվարի 2019 (UTC)
 139. Կատվալեզու Bidens triparitita, բարդածաղկավորներ - 26
 140. Կատվախոտ դեղատու Valeriana officinalis, կատվախոտազգիներ - ռուսերեն 239 --Lilit2006 (քննարկում) 12:08, 19 Մարտի 2019 (UTC)
 141. Կարապածաղիկ հովանոցավոր butomus umbellatus, կարապածաղկազգիներ- 67 --Svetik Sloyan (քննարկում) 11:50, 26 Փետրվարի 2019 (UTC)
 142. Կարմրասոխուկ Alium atropurpureum, շուշանազգիներ - ռուսերեն146
 143. Կաքավկրկուտ դեղատու Lithospermum officinale, գաղտրիկազգիներ- 52 --Lilit2006 (քննարկում) 11:41, 13 Փետրվարի 2019 (UTC)
 144. Կեղծ ղանձլամեր սպիտակ Veratrum album, մելանթազգիներ - 150 --Varduhi Avetisyan (քննարկում) 11:20, 26 Փետրվարի 2019 (UTC)
 145. Կենի հատապտղային - 233
 146. Կեչի ելունդավոր - 47
 147. Կերոն նեղատերև Typha- 235
 148. Կերբելուկ մոմատերև Anthriscus cerefolium, նեխուրազգիներ --Lilit2006 (քննարկում) 11:29, 11 Փետրվարի 2019 (UTC)
 149. Կծմնձուկ աղեղնաձև Barbarea vulgaris, խաչածաղկավորներ- 58 --Lilit2006 (քննարկում) 10:37, 21 Մարտի 2019 (UTC)
 150. Կծվիչ ռուսաց վերահղել Ծովաբողկ- 57
 151. Կղմուխ մեծ վերահղել Կղմուխ Հեղինեի- 34
 152. Կնքաբույս հասարակ վերահղել Կույսարմատ սովորական - 94
 153. Կոկռոշենի թեքված Grossularia reclinata, կոկռոշազգիներ - 119 --Mane2005 (քննարկում) 11:35, 9 Ապրիլի 2019 (UTC)
 154. Կովացորեն դաշտային Melampyrum arvense, խլածաղկազգիներ - ռուսերեն223 --Mane2005 (քննարկում) 11:38, 1 Մարտի 2019 (UTC)
 155. Կորթին պարտեզային Satureja hortensis, խուլեղինջազգիներ-141 --Alinaar13 (քննարկում) 13:01, 4 Մարտի 2019 (UTC)
 156. Կոտեմ դաշտային Lepidium latifolium, կաղամբազգիներ - անգլերեն62
 157. Կոտեմ լայնատերև Lepidium latifolium, խաչածաղկավորներ- 62 --Alinaar13 (քննարկում) 13:38, 28 Փետրվարի 2019 (UTC)
 158. Կռատուկ մեծ վերահղել Կռատուկ - 23
 159. Կտավախոտ սովորական Linaria vulgaris, խլածաղկազգիներ - ռուսերեն222 --Lilit2006 (քննարկում) 10:13, 18 Մարտի 2019 (UTC)
 160. Կտտկենի խոտային վերահղել Շամբուկ- 70
 161. Կտտկենի սև - 71
 162. Կուժկոտրուկ ամառային Adonis aestivalis, գորտնուկազգիներ - 178 --Alinaar13 (քննարկում) 12:46, 18 Փետրվարի 2019 (UTC)
 163. Կույսարմատ սովորական Dioscorea communis, դիոսկորեազգիներ - ռուսերեն 94
 164. Կուսածաղիկ փոքր Vinca minor, շնամեռուկազգիներ- 18 --Lian2005 (քննարկում) 12:50, 13 Փետրվարի 2019 (UTC)
 165. Հազարատերևուկ սովորական Achillea millefolium, թաղաղուազգիներ - ռուսերեն22 --Lilit2006 (քննարկում) 09:22, 8 Մարտի 2019 (UTC)
 166. Հալևորուկ շեղանկյունատերև Senecio rhombifolia, բարդածաղկավորներ - 39 --Svetik Sloyan (քննարկում) 15:07, 15 Փետրվարի 2019 (UTC)
 167. Հաղարջենի հայկական - 120
 168. Հաղարջենի սև - 120
 169. Համեմ ցանովի վերահղել Գինձ - 12
 170. Հապալասենի մրտենական վերահղել Հապալասի մրտենական- 100
 171. Հավակատար սովորական վերահղել Հավակատար հասկավոր - 3
 172. Հավաջիվա Alkana orientalis, գաղտրիկազգիներ- 49 --Alinaar13 (քննարկում) 11:53, 4 Ապրիլի 2019 (UTC)
 173. Հարսնախոտ - 230
 174. Հացհամեմ - 113
 175. Հափրուկ դեղին Reseda lutea, հափուկազգիներ-ռուսերեն 184 --Lian2005 (քննարկում) 12:48, 11 Մարտի 2019 (UTC)
 176. Հողմաբույս վերահղել Կանթեղախոտ մեծ- 157
 177. Հոն սովորական վերահղել Հոն - 84
 178. Հոռոմ-սամիթ սովորական Foeniculum vulgare, նեխուրազգիներ - 14 --Alinaar13 (քննարկում) 12:53, 13 Փետրվարի 2019 (UTC)
 179. Հոռոմ-չաման վերահղել Շամբալա - 113
 180. Հովտաշուշան մայիսյան - 81
 181. Հոտոտ խաղողատերև վերահղել Մամրիչ խաղողատերև- 180
 182. Ձիակասկ - 122
 183. Ձիաձետ դաշտային - 99
 184. Ձիաշագանակենի - 122
 185. Ղանձլամեր - 150
 186. Ճագում սպիտակ - 242
 187. Ճարճատուկ սովորական - 29
 188. Ճարճրուկ ցանովի Eruca sativa, խաչածաղկավորներ- 61 --Gerasim 2006 (քննարկում) 17:27, 14 Փետրվարի 2019 (UTC)
 189. Ճրագախոտ եգիպտական Orobanche aegyptiaca, ճրագախոտազգիներ - 155 --Alinaar13 (քննարկում) 13:32, 3 Մարտի 2019 (UTC)
 190. Մահամորմ - 227
 191. Մանանեխ դաշտային Sinapis arvensis, խաչածաղկավորներ- 65 --Lilit2006 (քննարկում) 18:18, 17 Փետրվարի 2019 (UTC)
 192. Մանանեխ սարեպտական Brassica juncea, կաղամբազգիներ - 59 --Svetik Sloyan (քննարկում) 11:30, 15 Փետրվարի 2019 (UTC)
 193. Մանուշակ բուրավետ Viola odorata, մանուշակազգիներ- ռուսերեն241 --Lilit2006 (քննարկում) 13:09, 22 Մարտի 2019 (UTC)
 194. Մակարդախոտ իսկական Galium verum, տորոնազգիներ -ռուսերեն215 --Lilit2006 (քննարկում) 09:06, 23 Մարտի 2019 (UTC)
 195. Մակարդախոտ կպչուն Galium aparine, տորոնազգիներ - ռուսերեն214 --Mane2005 (քննարկում) 12:01, 11 Մարտի 2019 (UTC)
 196. Մառոլ վայրի վերահղել Կաթնուկ կողմնացույցային- 35
 197. Մասրենի առատափուշ - 207
 198. Մասրենի շան վերահղել Մասրենի սովորական- 207
 199. Մատիտեղ ջրային Polygonum hydropipper, մատիտեղազգիներ - 169 --Lilit2006 (քննարկում) 11:55, 26 Փետրվարի 2019 (UTC)
 200. Մատնոցակ ժանգոտ վերահղել Ժանգային մատնոցուկ- 219
 201. Մատնունի ուղիղ - 202
 202. Մատուտակ մերկ Glycyrrhiza glabra, բակլազգիներ
 203. Մարգածիծուկ ռուսական Peucedanum ruthenicum, նեխուրազգիներ- 17 --Lilit2006 (քննարկում) 12:22, 2 Ապրիլի 2019 (UTC)
 204. Մարեմխոտ գետային վերահղել Շոհոքրամ գետային- 198
 205. Մատիտեղ ճնճղուկի վերահղել Մատիտեղ թռչնի - 166
 206. Մատիտեղ մանդիկ Polygonum cerneum, մատիտեղազգիներ- 167 --Lilit2006 (քննարկում) 11:55, 26 Փետրվարի 2019 (UTC)
 207. Մեղվամուշկ սովորական - 41
 208. Մկնականջ դաշտային Anagallis arvensis, գնարբուկազգիներ- 175 --Lian2005 (քննարկում) 12:51, 1 Մարտի 2019 (UTC)
 209. Մղամուճ սպիտակ - 242
 210. Մոշենի սովորական - 208
 211. Մոշենի քարոտ Rubus saxatilis, վարդազգիներ - անգլերեն210 --Alinaar13 (քննարկում) 12:22, 11 Մարտի 2019 (UTC)
 212. Մորմ սև Solanum nigrum, մորմազգիներ - ռուսերեն232 --Alinaar13 (քննարկում) 06:46, 7 Ապրիլի 2019 (UTC)
 213. Մորմ քաղցրադառն վերահղել Մորմ քաղցրադառնավուն - 231
 214. Նեխուր բուրավետ Apium graveolens, նեխուրազգիներ -ռուսերեն 9 --Svetik Sloyan (քննարկում) 11:07, 11 Մարտի 2019 (UTC)
 215. Նետախոտ սովորական - 2
 216. Նվիկ բծավոր Arum maculatum, նվիկազգիներ - 19 --Lilit2006 (քննարկում) 10:56, 26 Փետրվարի 2019 (UTC)
 217. Նշենի Ֆենցլիի - 189
 218. Նռնենի սովորական - 177
 219. Շագանակենի ցանովի - 114
 220. Շամբալա - 113
 221. Շնդեղ հրաշալի Convallaria majalis, հովտաշուշանազգիներ - 80 --Alinaar13 (քննարկում) 12:02, 9 Ապրիլի 2019 (UTC)
 222. Շոհոքրամ գետային Geum rivale, վարդազգիներ - 198 --Alinaar13 (քննարկում) 12:38, 1 Մարտի 2019 (UTC)
 223. Շրեշ ուշագրավ Eremurus spectabilis, թաղաղուազգիներ - 21 --Lilit2006 (քննարկում) 13:19, 25 Փետրվարի 2019 (UTC)
 224. Ոզնագլխիկ գեղագլխիկավոր - 31
 225. Ողկուզակ - 216
 226. Ոսկեծաղիկ ճահճային վերահղել Ձղկի- 179
 227. Ոսկեհազարուկ փոքր վերահղել Դառնալեղի էրիտրեա- 117
 228. Ոսկեղենիկ գորշակարմիր Hemerocallis fulva, գեղորաշուշանազգիներ - 121 --Alinaar13 (քննարկում) 12:11, 20 Փետրվարի 2019 (UTC)
 229. Չիչխան դժնիկանման - 97
 230. Չմենի ամբողջաեզր Cotoneaster integerrimus, վարդազգիներ- 192 --Mane2005 (քննարկում) 12:38, 1 Մարտի 2019 (UTC)
 231. Չմենի սևապտուղ - 192
 232. Չորաբույս վերահղել Անմեռուկ չռված- 45
 233. Չորածաղիկ ճահճուտային - 32
 234. Պատրինջ դեղատու Melissa officinalis, խուլեղինջազգիներ- 132 --Alinaar13 (քննարկում) 16:15, 21 Փետրվարի 2019 (UTC)
 235. Պիստակենի բթատերև - 5
 236. Ջղախոտ մեծ վերահղել Եզան լեզու մեծ -161
 237. Ջրաերեքնուկ վերահղել Ջրառվույտ եռատերև- 151
 238. Ջրաշուշան սպիտակ - 152
 239. Ջրապղպեղ վերահղել Մատիտեղ ջրային- 169
 240. Ջրառվույտ եռատերև Menyanthes trifoliata, մելանթազգիներ - 151 --Lilit2006 (քննարկում) 13:29, 3 Ապրիլի 2019 (UTC)
 241. Ջրկոտեմ դեղատու Nasturitum officinale, խաչածաղկավորներ- 63 --Lilit2006 (քննարկում) 12:10, 15 Փետրվարի 2019 (UTC)
 242. Ջրոսպ փոքր Lemna minor, ջրոսպազգիներ - ռուսերեն145 --Էդմոն2007 (քննարկում) 11:39, 11 Մարտի 2019 (UTC)
 243. Ռեհան մշակովի Ocimum basilicum, խուլեղինջազգիներ- 136--Արարատ Նահապետյան (քննարկում) 11:42, 27 Փետրվարի 2019 (UTC)
 244. Սալորենի չռված??? վերահղելՍալորենի- 204
 245. Սալորենի փշավոր վերահղել Մամուխ- 205
 246. Սամիթ բուրավետ Anethum graveolens
 247. Սապնարմատ երկգույն Gypsophila bicolor, մեխակազգիներ- 73 --Susanna Nahapetyan (քննարկում) 12:16, 14 Փետրվարի 2019 (UTC)
 248. Սարի չամիչ սովորական վերահղել Էֆեդրա սովորական- 98
 249. Սեզ սողացող Elytrigia repens, ջղախոտազգիներ - ռուսերեն 162 --Lilit2006 (քննարկում) 13:11, 4 Մարտի 2019 (UTC)
 250. Սերկևիլենի սովորական - 194
 251. Սզնի արևելյան - 193
 252. Սինդրիկ հարթ նույնն բույսերն են Սնդրուկ մերկ, Սողոմոնի կնիք - 82
 253. Սխտորաբույս դեղատու Alliaria petiolata, խաչածաղկավորներ- 56 --Svetik Sloyan (քննարկում) 11:37, 27 Փետրվարի 2019 (UTC)
 254. Սնդրուկ մերկ - Սողոմոնի կնիք 82
 255. Սողոմոնի կնիք - 82
 256. Սոխ մուգ մանուշկագույն Allium atroviolaceum, շուշանազգիներ -ռուսերեն 146 --Alinaar13 (քննարկում) 12:14, 4 Մարտի 2019 (UTC)
 257. Սոճի - 160
 258. Սոնիճ - 181
 259. Սորգո հալեպյան Մոլասորգո- 164
 260. Սոֆորա ճապոնական - 111
 261. Սպանդ սովորական - 159
 262. Սրոհունդ խոցված Hypericum perforatum, սրոհունդազգիներ - 123 --Svetik Sloyan (քննարկում) 11:08, 27 Փետրվարի 2019 (UTC)
 263. Սևագլխիկ սովորական Prunella vulgaris, խուլեղինջազգիներ - ռուսերեն 139
 264. Սևագլխիկ բազմաբեղուն Poterium polygamum, վարդազգիներ - 203 --Lian2005 (քննարկում) 12:55, 1 Մարտի 2019 (UTC)
 265. Վահանապտեր արական Dryopteris filix-mas, բազմաոտիկազգիներ- 173 --Mane2005 (քննարկում) 12:49, 18 Փետրվարի 2019 (UTC)
 266. Վայրի դաղձ վերահղել Կատվադաղձ Մուսինի- 135
 267. Վայրի համեմ ճառագայթավոր Bifora radians, նեխուրազգիներ -ռուսերեն
 268. Վիշապագլուխ մոլդավական Dracocephalum moldavica, խուլեղինջազգիներ- 126 --Varduhi Avetisyan (քննարկում) 11:57, 20 Փետրվարի 2019 (UTC)
 269. Տանձենի կովկասյան - 206
 270. Տարկավան - 41
 271. Տատաշ գետնատարած - 244
 272. Տատրակ - 43
 273. Տափոլոռ մարգագետնային Lathyrus pratensis, հավամրգազգիներ - ռուսերեն 106 --Lilit2006 (քննարկում) 12:23, 5 Մարտի 2019 (UTC)
 274. Տափոլոռ պալարակիր 107
 275. Տիպատատուկ ցանկապատային Calystegia sepium, պատատուկազգիներ - 83 --Alinaar13 (քննարկում) 15:36, 17 Փետրվարի 2019 (UTC)
 276. Տերեփուկ կապույտ -27
 277. Տերուկ դեղագործական Fumaria officinalis, հաճարազգիներ- 116 --Lian2005 (քննարկում) 11:36, 27 Փետրվարի 2019 (UTC)
 278. Տիպատատուկ ցանկապատային - 83
 279. Տխլենի - 48
 280. Տորոն ներկատու - 215
 281. Տուղտ դեղատու Althea officinalis, տուղտազգիներ- ռուսերեն 148 --Susanna Nahapetyan (քննարկում) 12:28, 11 Մարտի 2019 (UTC)
 282. Ուղտափուշ պարսկական Alhagi persarum, հավամրգազգիներ - 101 --Alinaar13 (քննարկում) 08:53, 16 Փետրվարի 2019 (UTC)
 283. Ունաբ սովորական - 187
 284. Ուրց Կոչիի Thymus kotschianus, խուլեղինջազգիներ - 144 --Varduhi Avetisyan (քննարկում) 12:34, 27 Փետրվարի 2019 (UTC)
 285. Ուռենի սպիտակ - 218
 286. Փափկամազ ջրային Myosoton aquaticum, մեխակազգիներ- 75 --Alinaar13 (քննարկում) 13:09, 14 Փետրվարի 2019 (UTC)
 287. Փիփերթ կլորատերև Malva neglecta, տուղտազգիներ - 149 --Varduhi Avetisyan (քննարկում) 12:12, 28 Փետրվարի 2019 (UTC)
 288. Փշատենի նեղատերև - 96
 289. Փսխածաղիկ - 74
 290. Փռշնի կովկասյան - 236
 291. Փրփրուկ թեղանման Filipendula ulmaria, վարդազգիներ - ռուսերեն196 --Alinaar13 (քննարկում) 13:07, 1 Մարտի 2019 (UTC)
 292. Փրփրուկ տափաստանային Filipendula hexapetala, վարդազգիներ- 195 --Lilit2006 (քննարկում) 11:09, 2 Ապրիլի 2019 (UTC)
 293. Քարառվույտ երփներանգ Coronilla varia, բակլազգիներ, - 103 --Lian2005 (քննարկում) 12:11, 22 Փետրվարի 2019 (UTC)
 294. Քարխոտ կոշտ Symphytum asperum, գաղտրիկազգիներ - ռուսերեն 55 --Alinaar13 (քննարկում) 11:51, 11 Մարտի 2019 (UTC)
 295. Քիմոն սովորական - Քիմիոն 11
 296. Քնձմնձուկ սովորական Thalictrum foetidum, գորտնուկազգիներ կամ հրանունկազգիներ- ռուսերեն182
 297. Քնձմնձուկ փոքրիկ Thalictrum minus,գորտնուկազգիներ - ռուսերեն 183 --Lilit2006 (քննարկում) 11:07, 1 Մարտի 2019 (UTC)
 298. Օճառախոտ դեղատու - 76
 299. Օշինդր բուժիչ Artemisia abrotanum, բարդածաղկավորներ - 24 --Svetik Sloyan (քննարկում) 12:24, 15 Փետրվարի 2019 (UTC)
 300. Օշինդր դառը - 25