Վիքիպեդիա:Թարմացնենք Վիքիպեդիան/Ցանկեր/Հ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
 1. Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան թանգարան հիմնադրամ
 2. ՀԱՄԿ(բ)Կ ԿԿ կազմակերպական բյուրո
 3. ՀԱՆ-17
 4. ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տէմիրճեան վարժարան
 5. ՀԼԿԵՄ Կենտրոնական կոմիտե
 6. ՀԽՍՀ Գյուղական շինարարության նախարարություն
 7. ՀԽՍՀ Գյուղատնտեսության էկոնոմիկայի և կազմակերպման ինստիտուտ
 8. ՀԽՍՀ Գների պետական կոմիտե
 9. ՀԽՍՀ Ժողկոմխորհի նախագահների ցանկ
 10. ՀԽՍՀ ԿԳԿ նախագահներ
 11. ՀԽՍՀ Կոմունալ տնտեսության նախարարություն
 12. ՀԽՍՀ Հոկտեմբերյան հեղափոխության և սոցիալիստական շինարարության պետական կենտրոնական արխիվ
 13. ՀԽՍՀ Մշակույթի նախարարություն
 14. ՀԽՍՀ Մսեղենի և կաթնեղենի արդյունաբերության մինիստրություն
 15. ՀԽՍՀ Սահմանադրություն
 16. ՀԽՍՀ Սոցիալական ապահովագրության նախարարություն
 17. ՀԽՍՀ Տեղական արդյունաբերության նախարարություն
 18. ՀԽՍՀ խորհուրդների համագումար
 19. ՀԽՍՀ հողային բարեփոխումներ
 20. ՀԽՍՀ մթերումների նախարարություն
 21. ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդի երկրաբանական վարչություն
 22. ՀԽՍՀ շինանյութերի արդյունաբերության նախարարություն
 23. ՀԽՍՀ տնտեսության զարգացման հնգամյա պլաններ
 24. ՀՀ ԱԳՆ դիվանագիտական դպրոց
 25. ՀՀ ԱԻՆ սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն
 26. ՀՀ ԱՆ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն
 27. ՀՀ Ազգային անվտանգության մարմիններ
 28. ՀՀ Ազգային ժողով (1999-2003)
 29. ՀՀ Առողջապահության նախարարության շրջակա միջավայրի հիգիենայի և կանխարգելիչ թունաբանության ԳՀԻ
 30. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ երկրաբանական թանգարան
 31. ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
 32. ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն
 33. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ
 34. ՀՀ ԳԱԱ Միքայել Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
 35. ՀՀ ԳԱԱ անդամներ (ցանկ)
 36. ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ
 37. ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ
 38. ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտ
 39. ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգոնոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն
 40. ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների ու կազմակերպությունների ցանկ
 41. ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության ինստիտուտ
 42. ՀՀ ԳԱԱ հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտ
 43. ՀՀ ԳԱԱ հիդրոպոնիկայի հիմնախնդիրների ինստիտուտ
 44. ՀՀ ԳԱԱ մանրէների ավանդադրման հանրապետական կենտրոն
 45. ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
 46. ՀՀ ԳԱԱ նախագահներ
 47. ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
 48. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
 49. ՀՀ ԶՈՒ ավագ
 50. ՀՀ ԶՈՒ ավագ լեյտենանտ
 51. ՀՀ ԶՈՒ ավագ սերժանտ
 52. ՀՀ ԶՈՒ գեներալ-գնդապետ
 53. ՀՀ ԶՈՒ գնդապետ
 54. ՀՀ ԶՈՒ եֆրեյտոր
 55. ՀՀ ԶՈՒ լեյտենանտ
 56. ՀՀ ԶՈՒ կապիտան
 57. ՀՀ ԶՈՒ կրտսեր սերժանտ
 58. ՀՀ ԶՈՒ մայոր
 59. ՀՀ ԶՈՒ սերժանտ
 60. ՀՀ ԶՈՒ փոխգնդապետ
 61. ՀՀ Կառավարությանն առընթեր մարմիններ
 62. ՀՀ Հանրային ծառայության տեսակների կոչումների և դասային աստիճանների համապատասխանությունը
 63. ՀՀ Նախագահի 1998 թվականի ընտրությունների երկրորդ փուլ
 64. ՀՀ Նախագահի 2003 թվականի ընտրությունների երկրորդ փուլ
 65. ՀՀ Շիրակի մարզպետարան
 66. ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր
 67. ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստուտուտ
 68. ՀՀ Պետական պարգևների մասին ընդհանուր դրույթներ
 69. ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
 70. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան
 71. ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 72. ՀՀ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (1918-1920)
 73. ՀՀ ագրոարդյունաբերական համալիր
 74. ՀՀ անասնաբուծություն
 75. ՀՀ անտառային ֆոնդ
 76. ՀՀ առևտրային բանկեր
 77. ՀՀ արգելավայրեր
 78. ՀՀ արտաքին տնտեսության վճարային հաշվեկշիռ
 79. ՀՀ բանկեր և դրամավարկային քաղաքականություն
 80. ՀՀ բարեգործական կազմակերպություններ
 81. ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգ
 82. ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտե
 83. ՀՀ բնակչության բնական շարժ
 84. ՀՀ բնակչության սեռատարիքային կազմ
 85. ՀՀ բնակչության տեղաբաշխում և խտություն
 86. ՀՀ բնապահպանական օրենսդրություն
 87. ՀՀ բուսաբուծություն
 88. ՀՀ գեներալ-լեյտենանտի զինվորական կոչում ունեցող անձանց ցանկ
 89. ՀՀ գեներալ-մայորի զինվորական կոչում ունեցող անձանց ցանկ
 90. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության երկրագործության գիտահետազոտական ինստիտուտ
 91. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության երկրագործության և բույսերի պաշտպանության գիտական կենտրոն
 92. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության խաղողապտղագինեգործության գիտական կենտրոն
 93. ՀՀ գյուղատնտեսության նյութատեխնիկական հենք և հողային պաշարներ
 94. ՀՀ դատական իշխանություն
 95. ՀՀ դրամաշրջանառություն
 96. ՀՀ երիտասարդական կազմակերպություններ
 97. ՀՀ թեթև արդյունաբերություն
 98. ՀՀ կապ
 99. ՀՀ կենսաբազմազանության պահպանություն
 100. ՀՀ կենսամակարդակ
 101. ՀՀ կրթության պատմություն
 102. ՀՀ կրթությունը մինչև 19-րդ դարը
 103. ՀՀ հեռագրական-լրատվական գործակալություններ
 104. ՀՀ հողային օրենսգիրք
 105. ՀՀ հողերի պահպանություն
 106. ՀՀ ճառագայթային ռեժիմ
 107. ՀՀ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա
 108. ՀՀ մեքենաշինություն և մետաղամշակում
 109. ՀՀ մթնոլորտային ճնշում
 110. ՀՀ նախագահի ընտրություններ 1991
 111. ՀՀ նախագահի ընտրություններ 1996
 112. ՀՀ նախագահի ընտրություններ 1998
 113. ՀՀ նախագահի ընտրություններ 2003
 114. ՀՀ նախագահի ընտրություններ 2008
 115. ՀՀ նախագահի նստավայր
 116. ՀՀ նախարարություններ և նախարարներ
 117. ՀՀ ներքին դրություն
 118. ՀՀ շինանյութերի արդյունաբերություն
 119. ՀՀ շինարարություն
 120. ՀՀ ոսկերչություն և ակնագործություն
 121. ՀՀ պաշտպանության կոմիտե
 122. ՀՀ պետական խորհրդանիշներ
 123. ՀՀ ռազմական գիտություն և կրթություն
 124. ՀՀ սննդի արդյունաբերություն
 125. ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
 126. ՀՀ վերահսկիչ պալատ
 127. ՀՀ տարածքային կառավարում
 128. ՀՀ տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարում
 129. ՀՀ տեղական ինքնակառավարում
 130. ՀՀ տնտեսության արտաքին հատված
 131. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար
 132. ՀՀ քիմիական և քիմիադեղագործական արդյունաբերություն
 133. ՀՀ օդի խոնավություն և մթնոլորտային տեղումներ
 134. ՀՀ օդի ջերմաստիճան
 135. ՀՀ ֆիզիկաաշխարհագրական բնութագիր
 136. ՀՄԴ-10. Դաս I․ Վարակիչ և մակաբուծական որոշ հիվանդություններ
 137. ՀՅԴ Բրազիլիայի տեղական կազմակերպություն
 138. ՀՆԱ և նրա բաղադրիչները
 139. ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ
 140. ՀՕԿ (ամսագիր)
 141. Հաաբեռստի դաստակերտ
 142. Հաագայի կոնվենցիաներ
 143. Հաագայի կոնֆերանս (1922)
 144. Հաանյա (բարձրավայր)
 145. Հաբախ
 146. Հաբաներա
 147. Հաբեաս կորպուս ակտ
 148. Հաբիբ իբն Մասլամա
 149. Հաբլ (աստղադիտակ)
 150. Հաբլիցիա
 151. Հաբսբուրգներ
 152. Հագ (Վերին Ֆրանկոնիա)
 153. Հագագ
 154. Հագանա
 155. Հագար
 156. Հագնաու Բոդենզեե
 157. Հագս
 158. Հագս (Մեծկերտի գավառ)
 159. Հադան
 160. Հադերսֆիլդ
 161. Հադսուն
 162. Հադրոն
 163. Հադրութի պաշտպանական շրջան
 164. Հազ
 165. Հազազ
 166. Հազար խոսքեր
 167. Հազար չքնաղ արևներ
 168. Հազար մշակովի
 169. Հազարան
 170. Հազարի
 171. Հազարջրիբ
 172. Հազզո-Խաբլջոզի գավառակ
 173. Հազվագյուտ մետաղներ
 174. Հազվագյուտ տարրերի հանքանյութեր
 175. Հազվասրտություն
 176. Հազրեվարդ
 177. Հաթերք (Արցախ)
 178. Հաթթը Հումայուն
 179. Հալ (քաղաք)
 180. Հալավարի ջրամբար
 181. Հալբե
 182. Հալբլեխ
 183. Հալդենվանգ (Ալգոյ)
 184. Հալդենվանգ (Շվաբիա)
 185. Հալե (գյուղ, Արցախ)
 186. Հալեպի բերդ
 187. Հալեպի սարսափները, Գերմանացի ականատեսի կողմից
 188. Հալեպյան եղևնի
 189. Հալիդե Էդիբ
 190. Հալիդե Էդիպի հուշերը
 191. Հալիկառնաս
 192. Հալիձոր
 193. Հալինգ
 194. Հալիստե (գետ)
 195. Հալիտ
 196. Հալլե
 197. Հալշտադտ
 198. Հալշտայնի դոկտրինա
 199. Հալշտատյան մշակույթ
 200. Հալո
 201. Հալոգեն ապարներ
 202. Հալում
 203. Հալուրգիա
 204. Հալս
 205. Հալսբախ
 206. Հածանավ
 207. Հակ (գյուղ, Արցախ)
 208. Հակաականային պաշտպանություն
 209. Հակաաշխարհ
 210. Հակաատոմային պաշտպանություն
 211. Հակաբիոտիկ-ասոցացված փորլուծություն
 212. Հակագազ
 213. Հակագրոհ
 214. Հակադարձ ալիքի լամպ
 215. Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների ինտեգրալների ցանկ
 216. Հակադարձ խնդիրներ
 217. Հակադարձ կապ
 218. Հակադարձ ֆունկցիա
 219. Հակադեպրեսանտներ
 220. Հակաթույներ
 221. Հակալոգարիթմ
 222. Հակածին
 223. Հակահարձակում
 224. Հակահարված
 225. Հակահեղափոխություն
 226. Հակահետախուզություն
 227. Հակահիտլերյան խմբավորում
 228. Հակահորմոններ
 229. Հակահրդեհային արգելքներ
 230. Հակամանրէային դեղամիջոցներ
 231. Հակամասնիկներ
 232. Հակամարմիններ
 233. Հականեխիչ միջոցներ
 234. Հականեխություն
 235. Հականեյտրոն
 236. Հակաշփական նյութեր
 237. Հակաուտոպիա
 238. Հակապրոտոն
 239. Հակառեֆորմացիա
 240. Հակասեմականություն
 241. Հակասության օրենք
 242. Հակասրճարան
 243. Հակավիրուսային ծրագրեր
 244. Հակատանկային հրացան
 245. Հակատանկային պաշտպանություն
 246. Հակարի
 247. Հակաքիմիական պաշտպանություն
 248. Հակաֆաշիստական շարժում
 249. Հակաֆեռոմագնիսական ռեզոնանս
 250. Հակաֆեռոմագնիսականություն
 251. Հակընդդեմ հայց
 252. Հակիմ Օլաջուվոն
 253. Հակինթ (բույս)
 254. Հակո
 255. Հակոբ Ա
 256. Հակոբ Ազատյան
 257. Հակոբ Աղայան
 258. Հակոբ Անանիկյան
 259. Հակոբ Արապյան
 260. Հակոբ Գենջյան
 261. Հակոբ Գույումճյան
 262. Հակոբ Դավթյան
 263. Հակոբ Դարմոյան
 264. Հակոբ Դոնաբեդով
 265. Հակոբ Եդեսացի
 266. Հակոբ Զավրիև
 267. Հակոբ Զորյան
 268. Հակոբ Թամամյան
 269. Հակոբ Ինջիղուլյան
 270. Հակոբ Կամարի
 271. Հակոբ Կարենյան
 272. Հակոբ Կոջոյանի անվան գեղարվեստի դպրոց
 273. Հակոբ Կոտոյան
 274. Հակոբ Հովհաննիսյան (երաժշտագետ)
 275. Հակոբ Մանուկյան
 276. Հակոբ Մարթայան
 277. Հակոբ Մարկոսյան
 278. Հակոբ Մելիք
 279. Հակոբ Մեղապարտի հուշարձան (Երևան)
 280. Հակոբ Մկրտումի Հովնաթանյան
 281. Հակոբ Նալյան Զմարացի
 282. Հակոբ Նաղաշ
 283. Հակոբ Ոսկանյան
 284. Հակոբ Պապիկյան
 285. Հակոբ Պարոնյանի անվան պետական երաժշտական կոմեդիայի թատրոն
 286. Հակոբ Պարոնյանի հուշարձան (Երևան)
 287. Հակոբ Ջիվանյան
 288. Հակոբ Սանդալջյան
 289. Հակոբ Սառիկյան
 290. Հակոբ Սարկավագ
 291. Հակոբ Սարկիսով
 292. Հակոբ Սարուգեցի
 293. Հակոբ Սիրունի
 294. Հակոբ Վայրադյան
 295. Հակոբ Վարդանյան
 296. Հակոբ Փափազյան
 297. Հակոբ Փիլիպոսյան
 298. Հակոբ Քեշիշյան
 299. Հակոբ եպիսկոպոս Լյուստրացի
 300. Հակոբի Շեն
 301. Հակոբոս Տաշչյան
 302. Հակոբջան Ղարիբջանյան
 303. Հակում
 304. Հակրակ
 305. Հաղարծնի երկաթի հանքավայր
 306. Հաղարջենի Բիբերշտեյնի
 307. Հաղարջենի ոսկյա
 308. Հաղթակամար
 309. Հաղթանակ Շահումյան
 310. Հաղթանակի հրապարակ (Սանկտ Պետերբուրգ)
 311. Հաղթողաց հրապարակ
 312. Հաղորդակ
 313. Հաղորդականություն (էլեկտրական շղթայի)
 314. Հաղորդականություն (կենսաբանական)
 315. Հաղորդակարգ
 316. Հաղորդակից անոթներ
 317. Հաղորդակցման ընդունակություններ
 318. Հաղորդակցության ճանապարհների պատկերում
 319. Հաղորդիչ հեռուստատեսային խողովակ
 320. Հաղորդիչ ուղիներ
 321. Հաղպատի բոլշևիկյան կազմակերպություն
 322. Հաճախականության քվանտային ստանդարտներ
 323. Հաճախականություն (հավանականությունների տեսություն)
 324. Հաճախամիզություն
 325. Հաճախաչափ
 326. Հաճախասրտություն
 327. Հաճընը և հայկական կոտորածները
 328. Հաճկատար
 329. Համագաղութային հայ վարժարան
 330. Համադա
 331. Համադան
 332. Համադաշնություն
 333. Համադասություն
 334. Համադրական լեզուներ
 335. Համադրելի գներ
 336. Համադրիլ
 337. Համադրություն
 338. Համաեվրոպական հեռախոսամարաթոն (ՀՀՀ)
 339. Համաերզնկացիական վերաշինաց միություն
 340. Համազասպ Բ Արծրունի
 341. Համազասպ Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության և ՌԽՖՍՀ միջև (1920)
 342. Համազասպ Հարությունյան
 343. Համազասպ Ոսկյան
 344. Համազգային «Լյուսի Թութունջյան» պատկերասրահ
 345. Համազգային ամենօրյա վարժարան
 346. Համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Եգիպտոսի մասնաճյուղ
 347. Համազգային հեռուստատեսություն (Բելառուս)
 348. Համազգային մշակութային միության Լիբանանի մասնաճյուղ
 349. Համազգայինի Մելանքթոն և Հայկ Արսլանյան ճեմարան
 350. Համազգայինի հայագիտական բարձրագույն հիմնարկ
 351. Համազգյաց ընկերություն (Թուրքիա)
 352. Համազոր ուժ
 353. Համալսարանի առափնյա փողոց (Սանկտ Պետերբուրգ)
 354. Համախառն արտադրանք
 355. Համախառն հասարակական արդյունք
 356. Համախառն շրջանառություն
 357. Համախարբերդցիական միություն
 358. Համակատար դերբայ
 359. Համակարգի վիճակ
 360. Համակարգիչ
 361. Համակարգչային խաղ
 362. Համակարգչային պորտեր
 363. Համակարգչային ցանց
 364. Համակենտրոնացման ճամբար
 365. Համակցում
 366. Համակցված կերեր
 367. Համակցված կինոնկարահանում
 368. Համակցված համակարգ
 369. Համակցված շարժիչ
 370. Համահեղինակություն
 371. Համահնչյուն
 372. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության և ՌԽՖՍՀ միջև (1920, օգոստոսի 10)
 373. Համաձայնություն
 374. Համաճարակ
 375. Համաճարակաբանությունը Հայաստանում
 376. Համաճարակային ուղեղաբորբ
 377. Համամասնություն
 378. Համամիութենական հանրաքվե
 379. Համամիութենական ճարտարապետական գիտական ընկերություն
 380. Համայնապատկեր (հանդես)
 381. Համայնքային սոցիալական աշխատանք
 382. Համանիշ
 383. Համանուններ
 384. Համանունների բառարան
 385. Համաշեշտ ոտանավոր
 386. Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպություն
 387. Համապոտենցիալ մակերևույթներ
 388. Համառ Քերաբան
 389. Համառանցք մալուխ
 390. Համառուսաստանյան պետական հեռուստառադիոընկերություն
 391. Համատեղ ձեռնարկություն
 392. Համատեքստ
 393. Համացանցը Հայաստանում
 394. Համբար Համբարձումյան
 395. Համբարձման տոնը Հայաստանում
 396. Համբարձում Այվազյան
 397. Համբարձում Առաքելյան
 398. Համբարձում Գալստյան
 399. Համբարձում Գրիգորյան
 400. Համբարձում Երամյան
 401. Համբարձում Կարապետյան
 402. Համբարձում Սահակյան
 403. Համբարձում Քեչեկ
 404. Համբիկ Սասունյան
 405. Համբույրի համաշխարհային օր
 406. Համելբուրգ
 407. Համեմատական քաղաքագիտություն
 408. Համեմատական քերականությաւն
 409. Համընկերություն
 410. Համիդ Սուլթանով
 411. Համիշխանության մատանի
 412. Համլետ Անդրեասյան
 413. Համլետ Առուստամյան
 414. Համլետ Ավետիսյան
 415. Համլետ Բաբայան
 416. Համլետ Բադունց
 417. Համլետ Գևորգյան (գիտնական)
 418. Համլետ Գևորգյան (երգիչ)
 419. Համլետ Թադևոսյան
 420. Համլետ Խաչատրյան
 421. Համլետ Հաբեթնակի Մխիթարյան
 422. Համլետ Հայրապետյան (ազատամարտիկ)
 423. Համլետ Հայրյան
 424. Համլետ Հարությունյան (նկարիչ)
 425. Համլետ Մատինյան
 426. Համլետ Մաքսապետյան
 427. Համլետ Մինասյան
 428. Համլետ Վարդապետյան
 429. Համհընգ
 430. Համո Բաբայան
 431. Համո Բաղդասարյան
 432. Համո Հովհաննիսյան
 433. Համո Սահյանի հուշարձան (Սիսիան)
 434. Համոզմունք
 435. Համստերանմաններ
 436. Համր վկան (ֆիլմ)
 437. Հայ-ալբանական հարաբերություններ
 438. Հայ-ամերիկյան տարեցների միություն
 439. Հայ-արաբական պայմանագիր
 440. Հայ-հռոմեական պատերազմ
 441. Հայ-պակիստանյան հարաբերություններ
 442. Հայ-ռուսական դաշնադրության նախագծեր
 443. Հայ-ռուսական հարաբերություններ
 444. Հայ Գողգոթան
 445. Հայ Կեդրոն
 446. Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն
 447. Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն (Բուլղարիա)
 448. Հայ ազգային խորհրդակցություն (1917)
 449. Հայ ազգային համագումարներ (1919, 1920)
 450. Հայ ազգային հիմնադրամ
 451. Հայ ազնվականների միություն
 452. Հայ առևտրական ընկերություն
 453. Հայ ավետարանական եկեղեցու Հյուսիսային Ամերիկայի համայնք
 454. Հայ ավետարանական երկսեռ վարժարան
 455. Հայ ավետարանական քոլեջ
 456. Հայ ատլասային քարտեզագրություն
 457. Հայ արհեստավարժների միություն
 458. Հայ բանահյուսություն
 459. Հայ բարերարների ճեմուղի
 460. Հայ բժշկության թանգարան
 461. Հայ բույժ (հանդես)
 462. Հայ գաղթականներ
 463. Հայ գաղթականների համագումարներ
 464. Հայ գեղարվեստասիրաց միություն
 465. Հայ գերիներն Ադրբեջանում
 466. Հայ գիրքը հայոց պետականության վերականգնումից հետո
 467. Հայ գյուղական նվագարանային երաժշտություն
 468. Հայ գրականության բարեկամների միություն
 469. Հայ գրականության ոսկեդար
 470. Հայ գրականությունը Ռուսաստանում և Այսրկովկասում
 471. Հայ գրերի գյուտ
 472. Հայ գրողների կեղծանունների ցանկ
 473. Հայ գրքի հնատիպ շրջան
 474. Հայ դատի հանձնախմբի Կանադայի մասնաճյուղ
 475. Հայ դատի հանձնախումբ
 476. Հայ դպրոց
 477. Հայ երեխաների տարհանումն Օսմանյան Թուրքիայից
 478. Հայ ընտանեկան միություն
 479. Հայ թատրոնի ընկերություն
 480. Հայ ժողովրդական երաժշտություն
 481. Հայ ժողովրդական կուսակցություն
 482. Հայ ժողովրդական ստվերների թատրոն
 483. Հայ ժողովրդի ծագում (փռյուգական աղբյուրներ)
 484. Հայ ժողովրդի մայիսյան հերոսամարտեր
 485. Հայ իրավաբանական միություն
 486. Հայ ծիսահմայական բանահյուսություն
 487. Հայ կաթողիկե Զվարթնոց վարժարան
 488. Հայ կաթողիկե եկեղեցու Հյուսիսային Ամերիկայի թեմ
 489. Հայ կաթողիկե եկեղեցու նվիրապետություն
 490. Հայ կաթողիկե միություն (Լիբանան)
 491. Հայ կանանց գթության միություն
 492. Հայ կյանք
 493. Հայ հանդես
 494. Հայ հեթանոսական առասպելներ
 495. Հայ հեղափոխական բանակ
 496. Հայ հեղափոխական դաշնակցության ԱՄՆ-ի տեղական կազմակերպություն
 497. Հայ հեղափոխական դաշնակցություն (Կանադա)
 498. Հայ հին և միջնադարյան գրականություն
 499. Հայ հին և միջնադարյան թատրոն
 500. Հայ հնագույն դրամա
 501. Հայ ճարտարապետության վավերագրեր
 502. Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության ԱՄՆ-ի մասնաճյուղեր
 503. Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության Ավստրիայի մասնաճյուղ
 504. Հայ մարմնամարզական միության Սիդնեյի մասնաճյուղ
 505. Հայ միջնադարյան պատմագրություն
 506. Հայ մկրտական եկեղեցիներ
 507. Հայ մշակութային Սանահին միություն
 508. Հայ մշակութային հիմնարկ
 509. Հայ մշակույթի բարեկամների ընկերություն
 510. Հայ նոր գրականություն
 511. Հայ նոր դիմադրություն
 512. Հայ նոր քանդակագործություն
 513. Հայ շարժում
 514. Հայ ուսանողական միություն
 515. Հայ ուսանողական և երիտասարդական միություն
 516. Հայ սիրտ
 517. Հայ ցեղը և հալածանքները հոգեբանության լույսի տակ
 518. Հայ փիլիսոփայություն
 519. Հայ փորձնական թատրոն
 520. Հայ փոքրիկ երգիչներ (միջազգային ասոցիացիա)
 521. Հայ քաղաքային ժողովրդական երաժշտություն
 522. Հայ քնարական բանահյուսություն
 523. Հայ քույրերի վարժարան
 524. Հայ օգնության միության Ատրպատականի մասնաճյուղ
 525. Հայ օգնության միության Մոնրեալի մասնաճյուղ
 526. Հայ օգնության միություն
 527. Հայ օգնության ֆոնդ
 528. Հայ ֆիդայական շարժում
 529. Հայ ֆիդայիներ
 530. Հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարան
 531. Հայագիտական համազգային ընկերություն
 532. Հայագիտական ուսմանց հիմնարկություն
 533. Հայանիստ
 534. Հայանտառ
 535. Հայաո Միյաձակի
 536. Հայասա (համույթ)
 537. Հայասայի էթնիկական կազմ
 538. Հայասիրություն
 539. Հայաստան, Ցեղասպանություն, Տեղահանություն, Աքսոր
 540. Հայաստան (թերթ, Երևան)
 541. Հայաստան (թերթ, Թիֆլիս)
 542. Հայաստան (թերթ, Լոնդոն)
 543. Հայաստան (թերթ, Պլովդիվ)
 544. Հայաստան (պաշտոնաթաթերթ)
 545. Հայաստան ծառատունկ ծրագիր
 546. Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Արգենտինայի մասնաճյուղ
 547. Հայաստան հանրագիտարան
 548. Հայաստան վերադարձողներին աջակցող հանձնախումբ
 549. Հայաստան և Եվրոպա․ Մեղադրական ակտ
 550. Հայաստան և կարգավորում
 551. Հայաստանը Եվրատեսիլ 2013 երգի մրցույթում
 552. Հայաստանը Եվրատեսիլ 2014 երգի մրցույթում
 553. Հայաստանը Խորհրդային Հանրապետություն հայտարարելու մասին հռչակագիր
 554. Հայաստանը Մանկական Եվրատեսիլ 2012 երգի մրցույթում
 555. Հայաստանը Մանկական Եվրատեսիլ 2014 երգի մրցույթում
 556. Հայաստանը Նոր Ալիք երգի մրցույթում
 557. Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում (1828-1923)
 558. Հայաստանը նոր ժամանակներում
 559. Հայաստանը վաղ միջնադարում
 560. Հայաստանի Բարձրագույն խումբ 2013-14 (ֆուտբոլ)
 561. Հայաստանի Բարձրագույն խումբ 2014-15 (ֆուտբոլ)
 562. Հայաստանի Կառավարություն
 563. Հայաստանի Կարմիր գիրք
 564. Հայաստանի Հանրապետության Խորհրդարան (1918-1920)
 565. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն (1918-1920)
 566. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար
 567. Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչների ցանկ
 568. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր նախարար
 569. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան (դիվանագիտական աստիճան)
 570. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար
 571. Հայաստանի Հանրապետության բնակչություն
 572. Հայաստանի Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործիչների ցանկ
 573. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար
 574. Հայաստանի Հանրապետության դատական ծառայության 1-ին դասի բարձրագույն խորհրդական
 575. Հայաստանի Հանրապետության դատական ծառայության 1-ին դասի բարձրագույն խորհրդականների ցանկը
 576. Հայաստանի Հանրապետության դատական ծառայության 2-րդ դասի բարձրագույն խորհրդական
 577. Հայաստանի Հանրապետության դատական ծառայության 2-րդ դասի բարձրագույն խորհրդականների ցանկը
 578. Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգ
 579. Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստների ցանկ
 580. Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչների ցանկ
 581. Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգ
 582. Հայաստանի Հանրապետության լեռնագրություն
 583. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար
 584. Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քննչական ծառայություն
 585. Հայաստանի Հանրապետության հարկային ծառայության 1-ին դասի պետական խորհրդական
 586. Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան
 587. Հայաստանի Հանրապետության մեդալներ
 588. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչների ցանկ
 589. Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս վարչատարածքային կառուցվածքը
 590. Հայաստանի Հանրապետության շքանշաններ
 591. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ
 592. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար
 593. Հայաստանի Հանրապետության պետական-քաղաքական կառուցվածք
 594. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևներ (1918-1920)
 595. Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստների ցանկ
 596. Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր բժիշկների ցանկ
 597. Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր իրավաբանների ցանկ
 598. Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր լրագրողների ցանկ
 599. Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր կոլեկտիվների ցանկը
 600. Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետների ցանկ
 601. Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժների ցանկ
 602. Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչների ցանկ
 603. Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչների ցանկ
 604. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ
 605. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետների ցանկ
 606. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վաստակավոր աշխատողների ցանկը
 607. Հայաստանի Հանրապետության փոխնախագահ
 608. Հայաստանի Հանրապետության օրենք
 609. Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի վաստակավոր աշխատողների ցանկը
 610. Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործիչների ցանկ
 611. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար
 612. Հայաստանի Հանրապետություն (օրաթերթ)
 613. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Սիսիանի մասնաճյուղ
 614. Հայաստանի ազգային արխիվ
 615. Հայաստանի ազգային կամերային նվագախումբ
 616. Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն
 617. Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ
 618. Հայաստանի անկախության ամերիկյան կոմիտե
 619. Հայաստանի անվանում
 620. Հայաստանի անտառներ
 621. Հայաստանի առաջին բաժանում
 622. Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության հռչակումը
 623. Հայաստանի առաջին հողագործական և անասնապահական բնակատեղիներ
 624. Հայաստանի առողջապահության ֆինանսավորում
 625. Հայաստանի առողջապահություն
 626. Հայաստանի աստվածաշնչային ընկերություն
 627. Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո
 628. Հայաստանի ավտոմոբիլային տրանսպորտ
 629. Հայաստանի արդարադատության ակադեմիա
 630. Հայաստանի արդարադատության նախարար
 631. Հայաստանի արդյունաբերություն
 632. Հայաստանի արտաքին քաղաքականություն
 633. Հայաստանի բարեկամներ
 634. Հայաստանի բժշկության պատմության թանգարան
 635. Հայաստանի բնակչության առողջության ցուցանիշներ
 636. Հայաստանի բնակչության միգրացիա
 637. Հայաստանի բնաշխարհ (հանրագիտարան)
 638. Հայաստանի բնապահպանություն և բնօգտագործում
 639. Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ
 640. Հայաստանի բնության պահպանվող տարածքների ցանկ
 641. Հայաստանի բնության պետական թանգարան
 642. Հայաստանի բուսական աշխարհ
 643. Հայաստանի բուսաշխարհագրական շրջանացում
 644. Հայաստանի գենետիկական պաշարներ
 645. Հայաստանի գուսանական և ժողովրդական երգի համույթ
 646. Հայաստանի գրադարաններ
 647. Հայաստանի դրամական տնտեսությունը վաղ հելլենիստական շրջանում
 648. Հայաստանի դրոշների ցանկ
 649. Հայաստանի եկեղեցական ճարտարապետություն
 650. Հայաստանի երաժշտական ընկերություն
 651. Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ
 652. Հայաստանի երկաթուղային տրանսպորտ
 653. Հայաստանի երկաթուղու թանգարան
 654. Հայաստանի երկրաբանական կառուցվածք
 655. Հայաստանի երկրորդ բաժանում
 656. Հայաստանի զինված ուժերի զինանշան
 657. Հայաստանի էստրադային նվագախումբ
 658. Հայաստանի թատերական գործիչների միություն
 659. Հայաստանի ժողովրդական գործիքների նվագախումբ
 660. Հայաստանի ժուռնալիստի տուն
 661. Հայաստանի ժուռնալիստների միություն
 662. Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ
 663. Հայաստանի լեռնաշղթաներ
 664. Հայաստանի կաթնասունների ցանկ
 665. Հայաստանի կանաչների միություն
 666. Հայաստանի կենդանական աշխարհ
 667. Հայաստանի կենդանիների Կարմիր գիրք
 668. Հայաստանի կենսաբազմազանություն
 669. Հայաստանի կենսագազային կայանքներ
 670. Հայաստանի կերպարվեստի աշխատողների ընկերություն
 671. Հայաստանի կլիմա
 672. Հայաստանի կոմպոզիտորների միություն
 673. Հայաստանի կոչնակ
 674. Հայաստանի հանրային խորհուրդ
 675. Հայաստանի հանրային ռադիո
 676. Հայաստանի հանքային արդյունաբերություն
 677. Հայաստանի հասարակական կազմակերպություններ
 678. Հայաստանի ձայնը
 679. Հայաստանի ձայնը 1
 680. Հայաստանի ձայնը 2
 681. Հայաստանի ճարտարապետների միություն
 682. Հայաստանի մանդատ (1920)
 683. Հայաստանի մասին լրատվության և փաստագրության կենտրոն
 684. Հայաստանի մետաղամշակման և մեքենաշինական համալիր
 685. Հայաստանի միջազգային դրություն (1918-1920)
 686. Հայաստանի ներքին դրություն (1918-1920)
 687. Հայաստանի նկարիչների միություն
 688. Հայաստանի շախմատային ֆեդերացիա
 689. Հայաստանի շնաբանական միություն
 690. Հայաստանի չորրորդ բաժանում
 691. Հայաստանի պատմության թանգարան
 692. Հայաստանի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկ
 693. Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի Գորիսի մասնաճյուղ
 694. Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի թանգարան
 695. Հայաստանի պետական պարտք
 696. Հայաստանի պետական տոներ և հիշատակի օրեր
 697. Հայաստանի ջրամբարներ
 698. Հայաստանի վիզային քաղաքականություն
 699. Հայաստանի փայտարվեստի թանգարան
 700. Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ
 701. Հայաստանի քրիստոնեա-դեմոկրատական միություն
 702. Հայաստանի օգնության կոմիտե
 703. Հայաստանի օդային տրանսպորտ
 704. Հայաստանի օդանավակայանների ցանկ
 705. Հայաստանի ֆիզիկական և մարդկային ռեսուրսներ
 706. Հայաստանի և Էստոնիայի ժողովուրդների բարեկամության հուշարձան
 707. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու շքանշաններ
 708. Հայաստանյայց Առաքելական եկեղեցու Իրանի թեմեր
 709. Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցու դավանանք
 710. Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցու պատվո աստիճաններ և պարգևատրումներ
 711. Հայաստանյան ճակատ
 712. Հայաստանն Առաջին համաշխարհային պատերազմում
 713. Հայաստանում C-130 ինքնաթիռի խոցում (1958)
 714. Հայաստանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտների ցանկ
 715. Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ
 716. Հայարդ
 717. Հայարտուն
 718. Հայացք (ամսագիր)
 719. Հայացք սպանությանը
 720. Հայբախ (Ներքին Ֆրանկոնիա)
 721. Հայբուսակ
 722. Հայգենբրյուքեն
 723. Հայդարլի
 724. Հայդեբլիկ
 725. Հայդեզե
 726. Հայդելանդ (Բրանդենբուրգ)
 727. Հայդենհայմ (Միջին Ֆրանկոնիա)
 728. Հայդն (խառնարան)
 729. Հայե՛ր, միացե՛ք
 730. Հայե՛ր, ներեցեք մեզ
 731. Հայելային մատ
 732. Հայելի (թերթ)
 733. Հայելի կալկաթյան
 734. Հայելի վարուց
 735. Հայերեն հնագույն թղթյա ձեռագիր
 736. Հայերենագիտություն
 737. Հայերենի արդի ուղղագրություն
 738. Հայերենի բառապաշարը
 739. Հայերենի բառապաշարի ուրարտա-խուռիական շերտ
 740. Հայերենի բարբառներ
 741. Հայերենի ուղղագրական բարեփոխություն (1922)
 742. Հայերը Բեռլինում
 743. Հայերը Բոստոնում
 744. Հայերը Բուենոս Այրեսում
 745. Հայերը Բրուսայում
 746. Հայերը Գյափլայում
 747. Հայերը Եվդոկիայում
 748. Հայերը Լիմասոլում
 749. Հայերը Լոս Անջելեսում
 750. Հայերը Կահիրեում
 751. Հայերը Կեսարիայում
 752. Հայերը Հռոմում
 753. Հայերը Ղարաղանում
 754. Հայերը Ղրիմում
 755. Հայերը Մարզվանում
 756. Հայերը Մելբուռնում
 757. Հայերը Մյանմայում
 758. Հայերը Մոնրեալում
 759. Հայերը Յոզղատում
 760. Հայերը Շամախիում
 761. Հայերը Շտուտգարտում
 762. Հայերը Չարմահալում
 763. Հայերը Չիկագոյում
 764. Հայերը Պարտիզակում
 765. Հայերը Պիզայում
 766. Հայերը Ջենովայում
 767. Հայերը Ռիմինիում
 768. Հայերը Ռոդոսթոյում
 769. Հայերը Ռոսարիոյում
 770. Հայերը Ռուսեում
 771. Հայերը Սամսունում
 772. Հայերը Սան Պաուլոյում
 773. Հայերը Սան Ֆրանցիսկոյում
 774. Հայերը Սանկտ Պետերբուրգում
 775. Հայերը Սերբիայում
 776. Հայերը Սիդնեյում
 777. Հայերը Սիրիայում
 778. Հայերը Սիցիլիա կղզում
 779. Հայերը Սլովակիայում
 780. Հայերը Վաշինգտոնում
 781. Հայերը Վառնայում
 782. Հայերը Վենետիկում
 783. Հայերը Վիեննայում
 784. Հայերը Տորոնտոյում
 785. Հայերը Փրովիդենսում
 786. Հայերը Ֆլորենցիայում
 787. Հայերը համաշխարհային կինոյում
 788. Հայերի բռնագաղթն Իրան (1603-1604)
 789. Հայերի դրությունը Թուրքիայում մինչև տերությունների միջամտությունը 1895 թվականին
 790. Հայերի հայրենադարձություն
 791. Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին
 792. Հայերի նահատակություն (գիրք)
 793. Հայերի ցեղասպանության իրավաբանական և տնտեսական ասպեկտները
 794. Հայերի ցեղասպանությունը (փաստաթղթեր)
 795. Հայերի ցեղասպանությունը ըստ երիտթուրքերի դատավարության փաստաթղթերի
 796. Հայերի ցեղասպանությունը կանադական մամուլում
 797. Հայերի ցեղասպանությունը հեռանկարում
 798. Հայերի ցեղասպանությունն Օսմանյան կայսրությունում (ժողովածու)
 799. Հայերի ցեղասպանություն։ Նորությունների տեղեկագրեր ամերիկյան մամուլից (1915-1922)
 800. Հայերն Ադրիանուպոլսում
 801. Հայերն Ալեքսանդրիայում
 802. Հայերն Ամասիայում
 803. Հայերն Անկարայում
 804. Հայերն Արգենտինայում
 805. Հայերն Աֆղանստանում
 806. Հայերն Իզմիրում
 807. Հայերն Իսրայելում
 808. Հայերն Ուրուգվայում
 809. Հայերն Օտտավայում
 810. Հայեցողություն
 811. Հայթաղ (Արմավիրի մարզ)
 812. Հայթաղ (գյուղ, Արցախ)
 813. Հայիթիի դրոշ
 814. Հայլբրոն (շրջան)
 815. Հայլիգենբերգ
 816. Հայլիգենգրաբե
 817. Հայլիգենշտադտ (Վերին Ֆրանկոնիա)
 818. Հայլսբրոն
 819. Հայկ (կինոստուդիա)
 820. Հայկ Աբրահամյան
 821. Հայկ Ալեքսանյան
 822. Հայկ Բաբուխանյան
 823. Հայկ Դավթյան
 824. Հայկ Դավթյան (ճարտարապետ)
 825. Հայկ Դեմոյան
 826. Հայկ Երզնկացյան
 827. Հայկ Թումանյան
 828. Հայկ Թոքմաջյան
 829. Հայկ Խանումյան
 830. Հայկ Խաչատրյան
 831. Հայկ Կանայան
 832. Հայկ Կյուտենյան
 833. Հայկ Հակոբյան (հնագետ)
 834. Հայկ Հարությունյան (ոստիկան)
 835. Հայկ Ղազարյան
 836. Հայկ Ղուկասյան
 837. Հայկ Մարության
 838. Հայկ Մարտիրոսյան
 839. Հայկ Մելքոնյան
 840. Հայկ Մեղավորյան
 841. Հայկ Միրզաբեկյան
 842. Հայկ Նահապետի արձան (Երևան)
 843. Հայկ Շահբազյան
 844. Հայկ Սեմերջյան
 845. Հայկ Սիլանյան
 846. Հայկ Ստեփանյան
 847. Հայկ Տեր-Ղազարյան
 848. Հայկ Տիգրանյան
 849. Հայկ Փրիստ
 850. Հայկազ
 851. Հայկազ Աբրահամյան
 852. Հայկազ Բաղմանյան
 853. Հայկազ Ժամկոչյան
 854. Հայկազ Հակոբջանյան
 855. Հայկազ Ղարագյոզյան
 856. Հայկազ Մարջանյան
 857. Հայկազ Մեսիայան
 858. Հայկազ Նավասարդյան
 859. Հայկազ Պողոսյան
 860. Հայկազյան-Թամարյան ազգային դպրոց (Թավրիզ)
 861. Հայկազյան (գյուղ, Արցախ)
 862. Հայկազյան ազգային վարժարան (Հալեպ)
 863. Հայկազյան դպրոց (Թեհրան)
 864. Հայկազյան կրթարան (Ալեքսանդրիա)
 865. Հայկազյան հայագիտական հանդես
 866. Հայկազյան վարժարան (Փարիզ)
 867. Հայկազունիներ
 868. Հայկակ Էկինյան
 869. Հայկական ազգային օջախ
 870. Հայկական աղ
 871. Հայկական աղաման
 872. Հայկական անձնագիր
 873. Հայկական աշխարհ
 874. Հայկական աշխարհագրական ընկերություն
 875. Հայկական առածներ և ասացվածքներ
 876. Հայկական առաջին դրամներ
 877. Հայկական ասմունք
 878. Հայկական աստղագիտություն
 879. Հայկական ավիացիայի պատմության թանգարան
 880. Հայկական արվեստի ընկերակցություն
 881. Հայկական բալետ
 882. Հայկական բանակ (1918-1920)
 883. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ԱՄՆ-ի շրջանային վարչություն
 884. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Եգիպտոսի մասնաճյուղ
 885. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Իտալիայի մասնաճյուղ
 886. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Լիբանանի մասնաճյուղ
 887. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Կանադայի մանսաճյուղ
 888. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Կիպրոսի մասնաճյուղ
 889. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Սան Պաուլոյի մասնաճյուղ
 890. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Վիեննայի մասնաճյուղ
 891. Հայկական բարենորոգումներ (1912-1914)
 892. Հայկական գեղջկական երաժշտություն
 893. Հայկական գիշերաչղջիկ
 894. Հայկական գործերի կոմիսարիատ
 895. Հայկական դրամների պատկերագրությունը հելլենիստական դարաշրջանի Հայաստանում
 896. Հայկական եկեղեցական տոմար
 897. Հայկական երաժշտություն
 898. Հայկական էյրենիս
 899. Հայկական էսպերանտիստ
 900. Հայկական ժայռային մողես
 901. Հայկական ժառանգության այգի (Բոստոն)
 902. Հայկական ժողովրդական թատրոն
 903. Հայկական ժողովրդական կերպարվեստ և դեկորատիվ-կիրառական արվեստ
 904. Հայկական ժողովրդական ճարտարապետություն
 905. Հայկական ժողովրդական պարարվեստ
 906. Հայկական ժողովրդական ստեղծագործություն
 907. Հայկական ժողովրդական և եկեղեցական տոներ
 908. Հայկական ժողովրդային շարժում
 909. Հայկական իշամեղու
 910. Հայկական լեռնաշխարհը նախնադարյան դարաշրջանում
 911. Հայկական լեռնաշխարհի ջրագրական ցանց
 912. Հայկական լեռնաշխարհի ցեղային միություններ ու պետական կազմավորումներ
 913. Հայկական լեռներ
 914. Հայկական խաչ
 915. Հայկական խնդիրների ինստիտուտ
 916. Հայկական խորոված
 917. Հայկական կամավորական շարժում (1914-1918)
 918. Հայկական կարմիր բանակ
 919. Հայկական կարմրակն
 920. Հայկական կերպարվեստի սկզբնավորում
 921. Հայկական կինո
 922. Հայկական կոմիտեների նպատակներն ու հեղափոխական գործունեությունը
 923. Հայկական կրթական բարեսիրական միություն (Լիբանան)
 924. Հայկական կրկեսի կոլեկտիվ
 925. Հայկական հարց հանրագիտարան
 926. Հայկական հարցերի հաստատություն (Գերմանիա)
 927. Հայկական հարցը Սան-Ստեֆանոյի պայմանագրում և Բեռլինի կոնգրեսում
 928. Հայկական հարցը ըստ փաստաթղթերի
 929. Հայկական հարցը և հայերի ցեղասպանությունը պատմագրության մեջ
 930. Հայկական հարցի և հայերի ցեղասպանության արտացոլումը գրականության մեջ
 931. Հայկական հեռուստատեսային թատրոն
 932. Հայկական հեռուստատեսային կինո
 933. Հայկական հզոր խմբակ
 934. Հայկական հիշողության ազգային կենտրոն
 935. Հայկական հնչուն կինո
 936. Հայկական հրաբխային բարձրավանդակ
 937. Հայկական ճարտարապետության հետազոտության կազմակերպություն (Գերմանիա)
 938. Հայկական մառդեր
 939. Հայկական միություն
 940. Հայկական միջմիութենական խորհուրդ
 941. Հայկական միջնադարյան գաղթավայրերը Եվրոպայում
 942. Հայկական միջնադարյան գաղթավայրերն Ասիայում
 943. Հայկական մկնիկ
 944. Հայկական նավաշինություն
 945. Հայկական նվագարաններ
 946. Հայկական որբանոցներ
 947. Հայկական որոր
 948. Հայկական ուսումնասիրությունների ընկերակցություն
 949. Հայկական պետականությունների ղեկավարների ցանկ
 950. Հայկական պետությունների և տարածքների ցանկ
 951. Հայկական ջազի պատմություն
 952. Հայկական սուրճ
 953. Հայկական սպորտ
 954. Հայկական սփյուռք (1920-1930-ական թվականներ)
 955. Հայկական սփյուռք (1950-1980-ական թվականներ)
 956. Հայկական սփյուռքի կրթօջախներ
 957. Հայկական վավերագրական կինո
 958. Հայկական վարկած
 959. Հայկական տափաստանային իժ
 960. Հայկական տպագրություն
 961. Հայկական փոստի և նամականիշների պատմություն
 962. Հայկական ֆիլմարվեստի միություն (ԱՄՆ)
 963. Հայկական ֆիլմի հիմնարկություն
 964. Հայկականություն-Արիականություն
 965. Հայկանուշ Երեմյան
 966. Հայկանուշ Մառք
 967. Հայկաշեն (Արմավիրի մարզ)
 968. Հայկավան (Արմավիրի մարզ)
 969. Հայկարամ Ութմազյան
 970. Հայկուշ Օհանյան
 971. Հայման Շտայնթալ
 972. Հայմբուխենտալ
 973. Հայմինգ (Բավարիա)
 974. Հայմհաուզեն
 975. Հայմսհայմ
 976. Հայյան թայֆուն
 977. Հայնախագիծ
 978. Հայներսբրյուկ
 979. Հայներսրոյտ
 980. Հայնրիխ Բյոլ
 981. Հայնրիխ Գելցեր
 982. Հայնրիխ Գոտֆրիդ Կոխ
 983. Հայնրիխ Հիմլեր
 984. Հայնրիխ Ման
 985. Հայնրիխ Մարշներ
 986. Հայնրիխ Պետերման
 987. Հայնրիխ Վիլանդ
 988. Հայնրիխ և Յուլիուս Հարթ եղբայրներ
 989. Հայնրիխսթալ
 990. Հայնց Գուդերյան
 991. Հայնց Ֆիշեր
 992. Հայոց այբուբենի հուշարձան
 993. Հայոց գահի վրա հռոմեական դրածոների դրամներ
 994. Հայոց լեզվի պատմություն
 995. Հայոց միապետի թագադրությունը
 996. Հայոց միացյալ ընկերություն (Թուրքիա)
 997. Հայոց պաշտամունքային վայրեր
 998. Հայոց տպագրություն
 999. Հայոց ցեղասպանության ապացույցներ
 1000. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի հուշահամալիր (Դեյր-էլ-Զոր)
 1001. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր (Մոնթեբելլո)
 1002. Հայոց ցեղասպանության խաչքար (Բարի, Իտալիա)
 1003. Հայոց ցեղասպանության խաչքար (Գլենդել, Կալիֆոռնիա)
 1004. Հայոց ցեղասպանության խաչքար (Կլամար)
 1005. Հայոց ցեղասպանության խաչքար (Մոնտեվիդեո)
 1006. Հայոց ցեղասպանության հուշակոթող (Ալֆորվիլլ)
 1007. Հայոց ցեղասպանության հուշակոթող (Կալկաթա, Հնդկաստան)
 1008. Հայոց ցեղասպանության հուշակոթող (Հալեպ)
 1009. Հայոց ցեղասպանության հուշակոթող (Հայկական մշակույթի կենտրոն, Սանտյագո)
 1010. Հայոց ցեղասպանության հուշակոթող (Ռոսարիո, Արգենտինա)
 1011. Հայոց ցեղասպանության հուշակոթող (Սանտյագո, Չիլի)
 1012. Հայոց ցեղասպանության հուշակոթող (Սիդնեյ, Ավստրալիա)
 1013. Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր (Դամասկոս)
 1014. Հայոց ցեղասպանության հուշաղբյուր (Բուենոս Այրես, Արգենտինա)
 1015. Հայոց ցեղասպանության հուշատախտակ (Ավինյոն, Ֆրանսիա)
 1016. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Ադիս Աբեբա)
 1017. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Աթենք)
 1018. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Ալեքսանդրիա)
 1019. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Ալմելո, Նիդերլանդներ)
 1020. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Բիքֆայա)
 1021. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Բուենոս Այրես, Արգենտինա)
 1022. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Բրաունշվայգ)
 1023. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Բրատիսլավա)
 1024. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Բրեմեն)
 1025. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Բրյուսել)
 1026. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Դեսին Շարպ, Ֆրանսիա)
 1027. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Զարեհյան գանձարան, Սիրիա)
 1028. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Էքս ան Պրովանս, Ֆրանսիա)
 1029. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Իսի Լե Մուլինո)
 1030. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Լառնակա)
 1031. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Լավալ, Մոնրեալ)
 1032. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Լիոն)
 1033. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Կանն, Ֆրանսիա)
 1034. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Կապան)
 1035. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Կարակաս)
 1036. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Կորդովա, Արգենտինա)
 1037. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Կրակով)
 1038. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Հալեպ, Սիրիա)
 1039. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Մեյզյե, Ֆրանսիա)
 1040. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Մոնտեվիդեո)
 1041. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Մոնրեալ, Կանադա)
 1042. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Նիկոպոլ)
 1043. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Նիկոսիա)
 1044. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Շարվյո, Ֆրանսիա)
 1045. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Շնող)
 1046. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Շտուտգարտ)
 1047. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Պլովդիվ, Բուլղարիա)
 1048. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Սետեմ լե Վալոն, Ֆրանսիա)
 1049. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Սինգապուր)
 1050. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Սպահան)
 1051. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Վալանս, Ֆրանսիա)
 1052. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Վանաձոր)
 1053. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Վանկուվեր)
 1054. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Վիեն, Ֆրանսիա)
 1055. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Տորոնտո)
 1056. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Քարդիֆ, Ուելս)
 1057. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Քեսաբ)
 1058. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Ֆիլադելֆիա)
 1059. Հայոց ցեղասպանության հուշարձան (Ֆրեզնո)
 1060. Հայոց ցեղասպանության հուշարձանների ցանկ
 1061. Հայոց ցեղասպանության հուշաքար (Բուրգաս, Բուլղարիա)
 1062. Հայոց ցեղասպանության հուշաքար (Վառնա, Բուլղարիա)
 1063. Հայոց ցեղասպանության հուշաքար (Տրոյ, Միչիգան)
 1064. Հայոց ցեղասպանության ճանաչում
 1065. Հայոց ցեղասպանություն (ֆիլմ)
 1066. Հայուհյաց բարեգործական ընկերություն
 1067. Հայպետգյուղնախագիծ
 1068. Հայպետհիդրոմետ
 1069. Հայպետնախագիծ
 1070. Հայպետջրնախագիծ
 1071. Հայպետտրանսնախագիծ
 1072. Հայտածիչ նյութեր
 1073. Հայտերբախ
 1074. Հայտերսհայմ
 1075. Հայտնագործություն
 1076. Հայր Գորիո
 1077. Հայրապետ Նավասարդյան
 1078. Հայրապետ Տատյան
 1079. Հայրապետ ուստա
 1080. Հայրապետ քահանա
 1081. Հայրապետական լճակներ
 1082. Հայրապետական խույր (թագ)
 1083. Հայրատեղային ամուսնություն
 1084. Հայրեմ Սթիվենս Մաքսիմ
 1085. Հայրենագիտություն
 1086. Հայրենադարձություն
 1087. Հայրենական պատերազմի շքանշան
 1088. Հայրենականք
 1089. Հայրենակցական միություններ
 1090. Հայրենասեր
 1091. Հայրենասերը (ֆիլմ, 2000)
 1092. Հայրենասերների միություն
 1093. Հայրենիք (ամսագիր)
 1094. Հայրենիք (թերթ, Բոստոն)
 1095. Հայրենիք (թերթ, Թիֆլիս)
 1096. Հայրենիք (թերթ, Ստամբուլ)
 1097. Հայրենիքի դրոշը
 1098. Հայրենիքի ձայն
 1099. Հայրենիքի սիրո գրասենյակ
 1100. Հայրենիքի փրկության կոմիտե
 1101. Հայրեր և զավակներ (վեպ)
 1102. Հայրիկ (ֆիլմ)
 1103. Հայրիշխանություն
 1104. Հայց
 1105. Հայցական հոլով
 1106. Հայցվոր
 1107. Հայք (ամսագիր)
 1108. Հայքիմմեքենա
 1109. Հայֆիլհարմոնիա
 1110. Հայֆիլհարմոնիայի լարային կվարտետ
 1111. Հայֆոն
 1112. Հան Սոլո
 1113. Հանա Արենդտ
 1114. Հանաֆիական մազհաբ
 1115. Հանբալյան մազհաբ
 1116. Հանբախ
 1117. Հանգիստ
 1118. Հանգիստ հանգրվան (ֆիլմ, 2013)
 1119. Հանգույց (բուսաբանություն)
 1120. Հանգույց (գրականություն)
 1121. Հանգույց (չափման միավոր)
 1122. Հանգույց (քերականություն)
 1123. Հանգուցալուծում
 1124. Հանգստի պոտենցիալ
 1125. Հանգստյան տուն
 1126. Հանդ
 1127. Հանդես
 1128. Հանդես (հանդես, Թեհրան)
 1129. Հանդես գրականական և պատմական
 1130. Հանդես հայագիտության
 1131. Հանդես մշակույթի
 1132. Հանդերձյալ աշխարհ
 1133. Հանդիպական առևտուր
 1134. Հանդիսապարեր
 1135. Հանդուրժողականության միջազգային օր
 1136. Հաննա Մանչինի
 1137. Հանոյի աշտարակ
 1138. Հանուշ Վիհան
 1139. Հանս
 1140. Հանս-Յոախիմ Վացկե
 1141. Հանս Բալդունգ
 1142. Հանս Բետե
 1143. Հանս Դրիշ
 1144. Հանս Ենսեն
 1145. Հանս Հոլայն
 1146. Հանս Մարխվիցա
 1147. Հանս Յուրգեն Այզենկ
 1148. Հանս Շպեման
 1149. Հանս Պեգելման
 1150. Հանս Պֆիցներ
 1151. Հանս Ռիխտեր
 1152. Հանս Սաքս
 1153. Հանս Վանգենհայմ
 1154. Հանս Քրիստիան Գրամ
 1155. Հանս Քրիստիան Էրստեդ
 1156. Հանս Ֆիշեր
 1157. Հանս ֆոն Մարե
 1158. Հանսվուրստ
 1159. Հանրագիտակ
 1160. Հանրագրություն
 1161. Հանրալեզվաբանություն
 1162. Հանրակրթությունը Հայաստանում
 1163. Հանրահաշվական գործողություններ
 1164. Հանրահաշվական երկրաչափություն
 1165. Հանրահաշվական թիվ
 1166. Հանրահաշվական հավասարում
 1167. Հանրահաշվական տոպոլոգիա
 1168. Հանրահաշվական ֆունկցիա
 1169. Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան
 1170. Հանրային առողջություն
 1171. Հանրային առողջությունը և առողջապահության կազմակերպումը Հայաստանում
 1172. Հանրային ելույթ
 1173. Հանրային իրավունք
 1174. Հանրային հեռուստատեսություն (Ադրբեջան)
 1175. Հանրային սեփականության օր
 1176. Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարան
 1177. Հանրապետական օրացույց
 1178. Հանրապետության հրապարակ (մետրոյի կայարան)
 1179. Հանրաքվե
 1180. Հանրի Ներսիսյան
 1181. Հանցագործների հանձնում
 1182. Հանցագործության դեմ միջազգային կոնվենցիաներ
 1183. Հանքախորշ
 1184. Հանքակուտակ
 1185. Հանքահոր
 1186. Հանքամարմին
 1187. Հանքային աշխատանքներ
 1188. Հանքային գազ
 1189. Հանքային կապակցող նյութերի բնորոշումը և դասակարգումը
 1190. Հանքային մեքենաներ
 1191. Հանքային յուղեր
 1192. Հանքային ներկեր
 1193. Հանքային պարարտանյութեր
 1194. Հանքային օդաբանություն
 1195. Հանքանյութ
 1196. Հանքանյութի ստրուկտուրա և տեքստուրա
 1197. Հանքաջուր
 1198. Հանքառաջացման գործընթացներ
 1199. Հանքավայրեր
 1200. Հանքավայրի նմուշարկում
 1201. Հանքավան բալնեոկլիմայական առողջավայր
 1202. Հանքավանի ջրաբանական արգելավայր
 1203. Հանքավանի տեկտոնական բեկվածք
 1204. Հանքարանային վերհանում
 1205. Հանքափող
 1206. Հանքափորվածքներ
 1207. Հանքափրկարար գործ
 1208. Հաշամ
 1209. Հաշիշ
 1210. Հաշիշամոլություն
 1211. Հաշմանդամություն
 1212. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիա
 1213. Հաշվապահական հաշիվ
 1214. Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների պլան
 1215. Հաշվապահական հաշվառում
 1216. Հաշվապահական հաշվեկշիռ
 1217. Հաշվապահական հաշվեկշռի իրացվելիություն
 1218. Հաշվապահություն
 1219. Հաշվառման մեքենայացում
 1220. Հաշվարկային հաշիվ
 1221. Հաշվարկային պալատ
 1222. Հաշվարկային սխեմա
 1223. Հաշվարկման համակարգ (ֆիզիկա)
 1224. Հաշվիչ-վճռող սարք
 1225. Հաշվողական մեքենա
 1226. Հաշվողական տեխնիկան և հավողական համակարգերը Հայաստանում
 1227. Հաշվողական քիմիա
 1228. Հաուզեն Վյուրցբուրգ
 1229. Հաուզեն ամ Բուսեն
 1230. Հաունդորֆ
 1231. Հապաղման տարր
 1232. Հապավում
 1233. Հապավումների բառարան
 1234. Հապետ Արշակյան
 1235. Հապլոիդ
 1236. Հաջի-Մուրադ
 1237. Հաջի Հաբիբլի
 1238. Հաջիե Ջնդի Ջաուարի
 1239. Հաջիշեն
 1240. Հաջողություն
 1241. Հաջորդական միացում
 1242. Հաջորդական պատկերներ
 1243. Հաջորդական ռեակցիաներ
 1244. Հառաջ (գրական թերթ)
 1245. Հառաջ (քաղաքական թերթ)
 1246. Հառիճի ընկերություն
 1247. Հառինջ
 1248. Հառլեմ Գլոբթրոթերս
 1249. Հառլոու Շեփլի
 1250. Հառկու դաստակերտ
 1251. Հասակով Հերման
 1252. Հասան II
 1253. Հասան Աբդուլաև
 1254. Հասան Ջեմալ
 1255. Հասան Ռոհանի
 1256. Հասանկալա
 1257. Հասարակ և հատուկ գոյականներ
 1258. Հասարակածային Գվինեայի դրոշ
 1259. Հասարակածային գոտի
 1260. Հասարակածային կլիմա
 1261. Հասարակածային մուսոնային կլիմա
 1262. Հասարակական-տնտեսական կացութաձև
 1263. Հասարակական-տնտեսական ֆորմացիա
 1264. Հասարակական ամբողջական արդյունք
 1265. Հասարակական անվտանգության կոմիտե
 1266. Հասարակական արտադրության արդյունավետություն
 1267. Հասարակական դաշինք
 1268. Հասարակական դաշտամուկ
 1269. Հասարակական հարաբերություններ
 1270. Հասարակական մեղադրող
 1271. Հասարակական պաշտպան
 1272. Հասարակական փրկության կոմիտե
 1273. Հասարակության նյութատեխնիկական բազա
 1274. Հասբերգե (շրջան)
 1275. Հասելտ
 1276. Հասկ
 1277. Հասկ (ամսագիր)
 1278. Հասկալա
 1279. Հասկացություն
 1280. Հասկեր (ամսագիր)
 1281. Հասկնջավ
 1282. Հասհաս
 1283. Հասմիկ Ավետիսյան
 1284. Հասմիկ Բաղդասարյան
 1285. Հասմիկ Գասպարյան
 1286. Հասմիկ Ժամկոչյան
 1287. Հասմիկ Լեյլոյան
 1288. Հասմիկ Հոխանյան
 1289. Հասմիկ Ղարիբյան
 1290. Հասուն տարիք
 1291. Հասունացում (բուսաբանություն)
 1292. Հասպիս
 1293. Հաստ աղիքի գրգռման համախտանիշ
 1294. Հաստ աղիքների բորբոքում
 1295. Հաստակտուց երաշտահավեր
 1296. Հաստակտուց քարադր
 1297. Հաստապատ գլաններ
 1298. Հաստատուն բաղադրության օրենք
 1299. Հաստատուն էլեկտրական հոսանք
 1300. Հաստատուն հոսանք
 1301. Հաստոց (տեխնիկա)
 1302. Հաստոց (քանդակագործություն)
 1303. Հաստոցային արվեստ
 1304. Հաստոցանորմալ
 1305. Հաստոցաշինություն
 1306. Հաստվածք
 1307. Հավաբուծություն
 1308. Հավալուսն
 1309. Հավամրգի
 1310. Հավայական թոսթ
 1311. Հավայացիներ
 1312. Հավանականական ավտոմատ
 1313. Հավանականային տրամաբանություն
 1314. Հավանականության խտություն
 1315. Հավանականություն
 1316. Հավանականությունների տեսությունը և մաթեմատիկական վիճակագրությունը Հայաստանում
 1317. Հավանել կոճակ
 1318. Հավասարակշռության կայունություն
 1319. Հավասարակշռության տեսություն
 1320. Հավասարակշռության օրգաններ
 1321. Հավասարակշռում
 1322. Հավասարամեծ պատկերներ
 1323. Հավասարաչափ զուգամիտություն
 1324. Հավասարաչափ շարժում
 1325. Հավասարաչափ փոփոխական շարժում
 1326. Հավասարասրուն սեղան
 1327. Հավասարարական բաշխման սկզբունք
 1328. Հավասարություն
 1329. Հավատալիքներ
 1330. Հավատարմագիր
 1331. Հավատի հիմքեր
 1332. Հավարանց
 1333. Հավաքողի դողեր
 1334. Հավելադիր հավելյալ արժեք
 1335. Հավելանյութեր
 1336. Հավելյալ աշխատանք
 1337. Հավելյալ արդյունք
 1338. Հավելյալ արժեք
 1339. Հավենց
 1340. Հավետեկի գավառակ
 1341. Հավերժ Շրեկ
 1342. Հավերժական կերպարներ և սյուժեներ
 1343. Հավերժական մոռացում
 1344. Հավերժական շարժիչ
 1345. Հավերժական սառցույթ
 1346. Հավերժահարս (ամսագիր)
 1347. Հավիտենական խաղաղություն (1686)
 1348. Հավլաբարի տպարան
 1349. Հավկուրություն
 1350. Հավսեկ Վերին
 1351. Հավր
 1352. Հատած
 1353. Հատակ
 1354. Հատակագիծ
 1355. Հատակախորացման աշխատանքներ
 1356. Հատակմաքրիչ
 1357. Հատբեկիչներ
 1358. Հատերիա
 1359. Հատընտիր
 1360. Հատիկազտիչ մեքենա
 1361. Հատիկաընդեղեն բույսեր
 1362. Հատիկաչափական բաղադրություն
 1363. Հատիկավոր հյուսվածք
 1364. Հատիկավորում
 1365. Հատիկավորված պարարտանյութեր
 1366. Հատիս (Կոտայքի մարզ)
 1367. Հատկացուցիչ
 1368. Հատկություն
 1369. Հատոր
 1370. Հատուկ գունդ
 1371. Հատուկ լուծում
 1372. Հատուկ կառավարման կոմիտե (ԼՂԻՄ)
 1373. Հատուկ միջնակարգ կրթություն
 1374. Հատուկ նշանակության հողեր
 1375. Հատուկ ֆունկցիաներ
 1376. Հատույթավորում (լեզվաբանություն)
 1377. Հատված
 1378. Հատվածքի միջուկ
 1379. Հատտուսա
 1380. Հարա Թաքաշի
 1381. Հարա կղզի
 1382. Հարաբերական ածականներ
 1383. Հարաբերական բարձրություն
 1384. Հարաբերական գերբնակչություն
 1385. Հարաբերական մեծություններ
 1386. Հարաբերական շարժում
 1387. Հարաբերականության սկզբունք
 1388. Հարաբերություն
 1389. Հարաբերություններ (մաթեմատիկա)
 1390. Հարաբերությունների տրամաբանություն
 1391. Հարադրություն
 1392. Հարալդ Հերդալ
 1393. Հարախոնք
 1394. Հարակատար դերբայ
 1395. Հարակից նստեցում
 1396. Հարակրկնություն
 1397. Հարանց մատուռ
 1398. Հարապպա
 1399. Հարապպայի քաղաքակրթություն
 1400. Հարավ
 1401. Հարավամերիկյան աղվեսներ
 1402. Հարավամերիկյան գորշ աղվես
 1403. Հարավային Եռանկյունի
 1404. Հարավային Խաչ
 1405. Հարավային Կորեայի դրոշ
 1406. Հարավային Կորեայի վարչական բաժանում
 1407. Հարավային Կորսիկա
 1408. Հարավային Հիդրա
 1409. Հարավային Ջորջիայի և Հարավային Սանդվիչյան կղզիների դրոշ
 1410. Հարավային Սանդվիչյան կղզիներ
 1411. Հարավային Սուդանի դրոշ
 1412. Հարավային Տարավա
 1413. Հարավային Օսիայի Հանրապետության դրոշ
 1414. Հարավային Օրկնեյան կղզիներ
 1415. Հարավային այգի (մուլտսերիալ)
 1416. Հարավային աստղ (վեպ)
 1417. Հարավային ձուկ
 1418. Հարավային մարզ (Լիբանան)
 1419. Հարավային պայտաքիթ
 1420. Հարավային սոխակ
 1421. Հարավարևմտյան Աֆրիկա
 1422. Հարավարևմտյան Պֆալց (շրջան)
 1423. Հարավաֆրիկյան Հանրապետության դրոշ
 1424. Հարավկովկասյան երկաթուղի
 1425. Հարավչինական ծով
 1426. Հարարեի դրոշ
 1427. Հարացույց
 1428. Հարբին
 1429. Հարդարանք
 1430. Հարերիկամաբորբ
 1431. Հարթ-զուգահեռ հոսանք
 1432. Հարթ-զուգահեռ շարժում
 1433. Հարթ համակարգ
 1434. Հարթ տպագրություն
 1435. Հարթագիծ
 1436. Հարթագյուղ
 1437. Հարթաշեն (Սյունիքի մարզ)
 1438. Հարթաչափ
 1439. Հարթաչափություն
 1440. Հարթաչափում
 1441. Հարթավայր
 1442. Հարթավայրային գայլ
 1443. Հարթաքանդակ
 1444. Հարթման ֆոն Աուե
 1445. Հարթություն
 1446. Հարթուն Օղլի
 1447. Հարժիսի քարավանատուն
 1448. Հարի Սթայլզ
 1449. Հարիեթ Թաբմեն
 1450. Հարիլեյդ
 1451. Հարիսոն Շմիդտ
 1452. Հարլեմ (Նյու Յորք)
 1453. Հարկ-Սուն Լաու
 1454. Հարկադիր աշխատանք
 1455. Հարկադրական եղանակ
 1456. Հարկադրական իրավարարություն
 1457. Հարկադրական ճառագայթում
 1458. Հարկադրական միջոցներ
 1459. Հարկադրական տատանումներ
 1460. Հարկային արտոնություն
 1461. Հարկային դրույքներ
 1462. Հարկային ծառայության գեներալ-մայոր
 1463. Հարկայնություն
 1464. Հարկերի բարձրացման մեթոդ (շինարարություն)
 1465. Հարկու (լիճ)
 1466. Հարձակում
 1467. Հարճ
 1468. Հարճը (պոեմ)
 1469. Հարմարվողականություն
 1470. Հարմիկ Հովսեփյան
 1471. Հարմոն
 1472. Հարմոնիկ անալիզ
 1473. Հարմոնիկ շարք
 1474. Հարմոնիկ ֆունկցիա
 1475. Հարյանա
 1476. Հարյու-Մադիսե եկեղեցի
 1477. Հարյու-Մադիսե վանք
 1478. Հարյումաա
 1479. Հարո Ստեփանյան
 1480. Հարոլդ Բաքսթոն
 1481. Հարոլդ Մակմիլան
 1482. Հարոլդ Վիլսոն
 1483. Հարոնիա
 1484. Հարութ Առստամյան
 1485. Հարութ Սասունյան
 1486. Հարություն (Արիել) Աճեմյան
 1487. Հարություն Աբրահամյան (ազատամարտիկ)
 1488. Հարություն Աբրահամյան (ֆուտբոլիստ)
 1489. Հարություն Աթոյան
 1490. Հարություն Արարատյան
 1491. Հարություն Բոյաջյան
 1492. Հարություն Դաղբաշյան
 1493. Հարություն Դավթյան
 1494. Հարություն Եկմալյան
 1495. Հարություն Թերզյան
 1496. Հարություն Թորոսյան
 1497. Հարություն Թումանյան
 1498. Հարություն Խալիբյան
 1499. Հարություն Կուժունի
 1500. Հարություն Հարությունյան (բժիշկ)
 1501. Հարություն Հեքիմյան
 1502. Հարություն Հովնանյան
 1503. Հարություն Ճանկուլյան
 1504. Հարություն Մադեյան
 1505. Հարություն Մաղաքյան
 1506. Հարություն Մարջանյան
 1507. Հարություն Մարտիկյան
 1508. Հարություն Մարտիրոսյան
 1509. Հարություն Մելեթյան
 1510. Հարություն Մինասյան (հոգեբույժ)
 1511. Հարություն Մինասյան (վիրաբույժ)
 1512. Հարություն Միրզա-Ավագյան
 1513. Հարություն Մկրտչյան (ԽՍՀՄ հերոս)
 1514. Հարություն Մրմրյան
 1515. Հարություն Շահրիկյան
 1516. Հարություն Շմավոնյանի հուշարձան (Երևան)
 1517. Հարություն Շուշանյան
 1518. Հարություն Չալիկյան
 1519. Հարություն Չաքրյան
 1520. Հարություն Սահակյան
 1521. Հարություն Սարկիսով
 1522. Հարություն Սոլովյան
 1523. Հարություն Վերդյան
 1524. Հարություն Տեր-Մարգարյան
 1525. Հարություն Տիրիդյան (Տիրիթ)
 1526. Հարություն Ֆելեքյան
 1527. Հարուկի Մուրակամի
 1528. Հարուն ալ-Ռաշիդ
 1529. Հարուցիչ պայթուցիկ նյութեր
 1530. Հարսանեկան երգեր
 1531. Հարսնացուների պատերազմ
 1532. Հարսնյակ
 1533. Հարված
 1534. Հարվածային ալիք
 1535. Հարվածային բանվոր
 1536. Հարվածային խառնարան
 1537. Հարվածային կոլտնտեսականների համագումարներ
 1538. Հարվածային ֆիզկուլտուրնիկ
 1539. Հարվածայնություն
 1540. Հարվածի կենտրոն
 1541. Հարվահանագեղձեր
 1542. Հարվարդի աստղադիտարան
 1543. Հարվարդի համալսարանի հայագիտական ծրագրեր
 1544. Հարվարդյան դպրոց
 1545. Հարվի Ուիլյամ Կուշինգ
 1546. Հարրի Հուդինի
 1547. Հարրի Մարկովից
 1548. Հարրի Մարտինսոն
 1549. Հարրի Փոթերը և Ազքաբանի բանտարկյալը (ֆիլմ, 2003)
 1550. Հարրի Փոթերը և Գաղտնիքների սենյակը
 1551. Հարրի Փոթերը և Գաղտնիքների սենյակը (ֆիլմ)
 1552. Հարրի Փոթերը և Խառնածին արքայազնը (ֆիլմ)
 1553. Հարրի Փոթերը և Կրակի գավաթը (ֆիլմ)
 1554. Հարրի Փոթերը և Փիլիսոփայական քարը (ֆիլմ)
 1555. Հարրի Փոթերը և Փյունիկի միաբանությունը (ֆիլմ)
 1556. Հարրոդ-Դոմարի մոդել
 1557. Հարց
 1558. Հարցազրույց
 1559. Հարցազրույց (ֆիլմ, 2014)
 1560. Հարցապնդում
 1561. Հարցաքննություն
 1562. Հարցուպատասխանի
 1563. Հարփըր Լի
 1564. Հարֆազ
 1565. Հացագործական արդյունաբերություն
 1566. Հացահատիկային կուլտուրաներ
 1567. Հացահատիկային չորացման մեքենաներ
 1568. Հացաշեն
 1569. Հացառատ գյուղի կիկլոպյան ամրոց
 1570. Հացավան
 1571. Հացի ծառ
 1572. Հացի օրենքներ
 1573. Հացիկ (Արմավիրի մարզ)
 1574. Հացիկավան
 1575. Հացհամեմ
 1576. Հացյաց դրախտ
 1577. Հացով ապուր
 1578. Հափշտակված երջանկություն (ֆիլմ, 2005)
 1579. Հաֆեզ ալ-Ասադ
 1580. Հաֆելաուե
 1581. Հաֆելզե
 1582. Հաֆելի Բրանդենբուրգ
 1583. Հաֆելլանդ (շրջան)
 1584. Հաֆթվան
 1585. Հաֆիզ Իբրահիմ
 1586. Հե՜յ, ո՞վ կա այդտեղ (ֆիլմ)
 1587. Հեբե
 1588. Հեբերտսհաուզեն
 1589. Հեբուսացիներ
 1590. Հեգելականություն
 1591. Հեգեմոնիա
 1592. Հեգին
 1593. Հեգնանք
 1594. Հեդոնիզմ
 1595. Հեթանոս երգեր (ժողովածու)
 1596. Հեթում Բ թագավորի ճաշոց
 1597. Հեթև
 1598. Հելենա Բոնեմ Քարթեր
 1599. Հելենա Մոզեևսկա
 1600. Հելենա Յուսեֆսոն
 1601. Հելիկոբակտեր պիլորի վարակ
 1602. Հելիո
 1603. Հելիոերկրաֆիզիկա
 1604. Հելիոէներգետիկան Հայաստանում
 1605. Հելիոմետր
 1606. Հելիոս
 1607. Հելիոտեխնիկա
 1608. Հելլաս Վերոնա
 1609. Հելլենականություն
 1610. Հելլենիստական մշակույթ
 1611. Հելլեններ
 1612. Հելլսինգ
 1613. Հելմինթոլոգիա
 1614. Հելմինթոլոգիան Հայաստանում
 1615. Հելմշտադտ
 1616. Հելմուտ Շմիդտ
 1617. Հելմուտ ֆոն Մոլտկե Ավագ
 1618. Հելոտներ
 1619. Հեծան
 1620. Հեծանա
 1621. Հեծանվահրապարակ
 1622. Հեծելազոր
 1623. Հեծյալներ
 1624. Հեծյալներ (միջատներ)
 1625. Հեկատա (աստվածուհի)
 1626. Հեկատեոս Միլեթացի
 1627. Հեկզամետր
 1628. Հեկլա (հրաբուխ)
 1629. Հեկսոդ
 1630. Հեկտոր Բաղյան
 1631. Հեկտոր Ռիալ
 1632. Հեկտոր Սերվադակ
 1633. Հեղափոխական Ռուսաստանի նկարիչների ասոցիացիա
 1634. Հեղափոխական դեմոկրատներ
 1635. Հեղափոխական իրադրություն
 1636. Հեղափոխության ճամփով
 1637. Հեղափոխությունները Եվրոպայում (1830-1840 թվականներ)
 1638. Հեղինե Բդոյան
 1639. Հեղինե Դավիթյան
 1640. Հեղինե Հովհաննիսյան (դերասանուհի)
 1641. Հեղինե Մանասյան
 1642. Հեղնար աղբյուր (ֆիլմ)
 1643. Հեղուկ
 1644. Հեղուկ բյուրեղներ
 1645. Հեղուկ կիսահաղորդիչներ
 1646. Հեղուկ մետաղներ
 1647. Հեղուկա-հրթիռային շարժիչ
 1648. Հեղուկաբյուրեղային հեռուստացույց
 1649. Հեղուկանավ
 1650. Հեղույս
 1651. Հեմ
 1652. Հեմ (հանդես)
 1653. Հեմատիտ
 1654. Հեմատոլոգիայի և արյան փոխներարկման ինստիտուտ
 1655. Հեմերա
 1656. Հեմոգլոբին
 1657. Հեմոգլոբինեմիա
 1658. Հեմոգլոբինուրիա
 1659. Հեմոլիզ
 1660. Հեմփշիրյան ոչխար
 1661. Հեմֆրի Դևի
 1662. Հեյլի աստղադիտարաններ
 1663. Հեյլունցզյան
 1664. Հեյկի Նաբի
 1665. Հենան
 1666. Հենաշարժիչ համակարգ
 1667. Հենապատ
 1668. Հենարան (թերթ)
 1669. Հենարաններ
 1670. Հենդրիկ Բոնման
 1671. Հենդրիկ Կոնսիանս
 1672. Հենիգսդորֆ
 1673. Հենոց
 1674. Հենրի III (Անգլիայի թագավոր)
 1675. Հենրի III (Ֆրանսիա)
 1676. Հենրի II (Ֆրանսիայի թագավոր)
 1677. Հենրի IV (Անգլիա)
 1678. Հենրի IV (Ֆրանսիա)
 1679. Հենրի I (Անգլիայի թագավոր)
 1680. Հենրի VII (Անգլիա)
 1681. Հենրի VI (Անգլիայի թագավոր)
 1682. Հենրի V (Անգլիա)
 1683. Հենրի Գարուկյան
 1684. Հենրի Դեյվիդ Թորո
 1685. Հենրի Էլիբեկյան
 1686. Հենրի Իրվինգ
 1687. Հենրի Լինչ
 1688. Հենրի Հիվերնաթ
 1689. Հենրի Հուդզոն
 1690. Հենրի Մորտոն Ստենլի
 1691. Հենրի Մուր
 1692. Հենրի Ջոզեֆ Վուդ
 1693. Հենրի Քավիլ
 1694. Հենրիի օրենք
 1695. Հենրիխ Ադամսոն
 1696. Հենրիխ Ամիրջանյան
 1697. Հենրիխ Գրաֆտիո
 1698. Հենրիխ Թալալյան
 1699. Հենրիխ Հարությունյան
 1700. Հենրիխ Վարդանյան
 1701. Հենրիկ Ազատյան
 1702. Հենրիկ Անասյան
 1703. Հենրիկ Դանիելյան
 1704. Հենրիկ Զաքարյան
 1705. Հենրիկ Խալաթյան
 1706. Հենրիկ Խաչատրյան
 1707. Հենրիկ Հարությունյան
 1708. Հենրիկ Մամյան
 1709. Հենրիկ Մարգարյան
 1710. Հենրիկ Մելիքյան
 1711. Հենրիկ Մխիթարյան
 1712. Հենրիկ Սեփյան
 1713. Հենրիկ Սիրավյան
 1714. Հենրիկ Վարդենիկցի
 1715. Հենրիկ Վենյավսկի
 1716. Հենրիկ Վիսնապուու
 1717. Հենրիկ Տեր-Մինասյան
 1718. Հեշթեգ
 1719. Հեշտոց
 1720. Հեպարին
 1721. Հեպտան
 1722. Հեպտոդ
 1723. Հեռագիր
 1724. Հեռագրական ապարատ
 1725. Հեռագրական կապ
 1726. Հեռագրական կապը Հայաստանում
 1727. Հեռագրական կոդ
 1728. Հեռագրական հաղորդում
 1729. Հեռագրական ցանց
 1730. Հեռագրահավաքման մեքենա
 1731. Հեռագրություն
 1732. Հեռադիտակ
 1733. Հեռադիտակ (համաստեղություն)
 1734. Հեռախոսային ինդուկտոր
 1735. Հեռախոսային կայան
 1736. Հեռախոսային կապը Հայաստանում
 1737. Հեռախոսային հաղորդում
 1738. Հեռախոսային ցանց
 1739. Հեռախոսություն
 1740. Հեռակա կրթություն
 1741. Հեռակառավարում
 1742. Հեռահաղորդակցությունը Հայաստանում
 1743. Հեռաչափ
 1744. Հեռավոր Շչելչիխա
 1745. Հեռավոր կապ
 1746. Հեռավոր կարգ և մոտակա կարգ
 1747. Հեռավորարևելյան դաշնային շրջան
 1748. Հեռատեսություն
 1749. Հեռուստաազդանշանում
 1750. Հեռուստաավտոմատիկայի համակարգ
 1751. Հեռուստակառավարում
 1752. Հեռուստակարգավորում
 1753. Հեռուստամեխանիկական համակարգ
 1754. Հեռուստավերահսկում
 1755. Հեռուստատեսային անտենա
 1756. Հեռուստատեսային աշտարակ
 1757. Հեռուստատեսային կենտրոն
 1758. Հեռուստատեսային վերահաղորդում
 1759. Հեռուստատեսությունը Թուրքիայում
 1760. Հեռուստատեսությունը Լատվիայում
 1761. Հեռուստատեսությունը Լիտվայում
 1762. Հեռուստատեսությունը Հայաստանում
 1763. Հեռուստատեսությունը Վրաստանում
 1764. Հեռուստատեսությունն Ադրբեջանում
 1765. Հեռուստատեսությունն Էստոնիայում
 1766. Հեսենյան ճանճ
 1767. Հեսիոնե (օվկիանուհի)
 1768. Հեսու Գծող
 1769. Հեսսեն
 1770. Հետագիծ
 1771. Հետազոտական ռեակտորներ
 1772. Հետախուզություն
 1773. Հետախույզը (վեպ)
 1774. Հետահար մուրճ
 1775. Հետաքննությունների դաշնային բյուրո
 1776. Հետաքրքրություն
 1777. Հետերա
 1778. Հետերիզմ
 1779. Հետերոդին
 1780. Հետերոդոնտոզավր
 1781. Հետերոզիգոտություն
 1782. Հետերոնոմ բարոյագիտություն
 1783. Հետերոստիլիա
 1784. Հետերոտրոֆներ
 1785. Հետերոցիկլային միացություններ
 1786. Հետընտրական բողոքի ցույցեր Հայաստանում
 1787. Հետիոտն
 1788. Հետման
 1789. Հետշտադ
 1790. Հետսառըպատերազմյան նոր աշխարհակարգ
 1791. Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարում
 1792. Հետքաբանություն
 1793. Հետևազոր
 1794. Հետևակի մարտական մեքենա
 1795. Հետևող համակարգ
 1796. Հերա Ղարագյոզյան
 1797. Հերաթ
 1798. Հերաթի մանրանկարչության դպրոց
 1799. Հերակլիոն
 1800. Հերբարիում
 1801. Հերբերտ Ադամս Գիբբոնս
 1802. Հերբերտ Բարգես
 1803. Հերբերտ Կիլպին
 1804. Հերբերտ Մարկուզե
 1805. Հերբերտ Սայմոն
 1806. Հերբիցիդներ
 1807. Հերբոլցհայմ
 1808. Հերենբերգ
 1809. Հերեստրիդ
 1810. Հերետիկոսություն
 1811. Հերերոների և հոտենտոտների ապստամբություն
 1812. Հերեֆորդ
 1813. Հերեֆորդյան տավար
 1814. Հերթագայություն
 1815. Հերի Բաբասին
 1816. Հերի բերդ
 1817. Հերի դարի կիկլոպյան ամրոց
 1818. Հերիդեն
 1819. Հերիքնազ Գալստյան
 1820. Հերկուլանում
 1821. Հերհերի նոսրանտառային արգելավայր
 1822. Հերձաբույս
 1823. Հերձանցք
 1824. Հերման Աբենդրոթ
 1825. Հերման Աբիխ
 1826. Հերման Գյորինգ
 1827. Հերման Գոլց
 1828. Հերման Զուդերման
 1829. Հերման Էմիլ Ֆիշեր
 1830. Հերման Կոլբե
 1831. Հերման Հեյերմանս
 1832. Հերման Հեսս
 1833. Հերման Հիրտ
 1834. Հերման Մելվիլ
 1835. Հերման Մինկովսկի
 1836. Հերման Շտաուդինգեր
 1837. Հերման Վեյլ
 1838. Հերմանն ամրոց
 1839. Հերմաֆրոդիտիզմ
 1840. Հերմինե Գալուստյան
 1841. Հերմիտի բազմանդամներ
 1842. Հերմսդորֆ (Ռուլանդ)
 1843. Հերոին
 1844. Հերոլդշտաթ
 1845. Հերոն ռոուդ (փողոց)
 1846. Հերոնի բանաձև
 1847. Հերոս (ոգի)
 1848. Հերոս քաղաք
 1849. Հերոսի վերադարձը
 1850. Հերոսություն
 1851. Հերոստրատոս
 1852. Հերովդես I Մեծ
 1853. Հերսֆելդ Ռոտենբուրգ
 1854. Հերցբերգ (Էլսթեր)
 1855. Հերցբերգ (Մարկ)
 1856. Հերցեգովինա-բոսնիական ապստամբություն
 1857. Հերցի սկզբունք
 1858. Հերցիանա Մատմույա
 1859. Հերցինյան ծալքավորություն
 1860. Հերքելիություն
 1861. Հերֆորդ (շրջան)
 1862. Հեփբերգ
 1863. Հեքելբերգ Բրունով
 1864. Հեքիաթների հեքիաթ (մուլտֆիլմ)
 1865. Հեքլբերի Ֆիննի արկածները
 1866. Հեքսադեկան
 1867. Հեքսամեթիլենդիամին
 1868. Հեքսամեթիլենտետրամին
 1869. Հեքսան
 1870. Հեքսաքլորան
 1871. Հզոր խմբակ
 1872. Հզոր ռենջերներ խորհրդավոր ուժ
 1873. Հզորություն
 1874. Հիալուրոնաթթու
 1875. Հիացինտ
 1876. Հիբրիդ
 1877. Հիբրիդային հաշվողական մեքենա
 1878. Հիբրիդացում
 1879. Հիգիենիկ մարմնամարզություն
 1880. Հիգսի բոզոն
 1881. Հիդեկի Յուկավա
 1882. Հիդրա (կենդանի)
 1883. Հիդրա (համաստեղություն)
 1884. Հիդրազոմիացություններ
 1885. Հիդրավլիկա
 1886. Հիդրավլիկական դիմադրություն
 1887. Հիդրավլիկական թռիչք
 1888. Հիդրավլիկական կարգավորիչ
 1889. Հիդրավլիկական կցափողեր
 1890. Հիդրավլիկական հարված
 1891. Հիդրավլիկական մամլիչ
 1892. Հիդրավլիկական շարժիչ
 1893. Հիդրավլիկական ուժեղացուցիչ
 1894. Հիդրավլիկական տուրբին
 1895. Հիդրատացում
 1896. Հիդրատներ
 1897. Հիդրարգիլիտ
 1898. Հիդրիդներ
 1899. Հիդրոագրեգատ
 1900. Հիդրոգենացում
 1901. Հիդրոգեներատոր
 1902. Հիդրոդինամիկա
 1903. Հիդրոդինամիկական դիմադրություն
 1904. Հիդրոդինամիկական փոխանցում
 1905. Հիդրոերկրաբանական ավազան
 1906. Հիդրոերկրաբանական հանույթ
 1907. Հիդրոերկրաբանական քարտեզներ
 1908. Հիդրոերկրաբանություն
 1909. Հիդրոզոաներ
 1910. Հիդրոէլեկտրակայանների կասկադ
 1911. Հիդրոէլևատոր
 1912. Հիդրոէներգետիկա
 1913. Հիդրոթերմալ հանքավայրեր
 1914. Հիդրոինքնաթիռ
 1915. Հիդրոլակոլիթ
 1916. Հիդրոլիզ
 1917. Հիդրոլոկացիա
 1918. Հիդրոկորտիզոն
 1919. Հիդրոհաղորդակ արտադրական միավորում
 1920. Հիդրոհանգույց
 1921. Հիդրոձայնագիտություն
 1922. Հիդրոմեխանիկա
 1923. Հիդրոմեկուսիչ նյութեր
 1924. Հիդրոմետալուրգիա
 1925. Հիդրոմետծառայություն
 1926. Հիդրոմետրիա
 1927. Հիդրոմեքենայացում
 1928. Հիդրոնախագիծ գիտահետազոտական ինստիտուտի հայկական բաժանմունք
 1929. Հիդրոնիում
 1930. Հիդրոշինարար
 1931. Հիդրոպարկ (Կիև)
 1932. Հիդրոպնևմատիկ խողովակ
 1933. Հիդրոպոնիկա
 1934. Հիդրոստատիկա
 1935. Հիդրոստատիկական պարադոքս
 1936. Հիդրոտեխնիկա
 1937. Հիդրոցեֆալիա
 1938. Հիդրոքիմիա
 1939. Հիդրոքինոն
 1940. Հիդրոֆիտներ
 1941. Հիդրոֆոբ կոլոիդներ
 1942. Հիդրոֆոն
 1943. Հիդրօքսիդներ
 1944. Հիդրօքսիթթուներ
 1945. Հիդրօքսիլ խումբ
 1946. Հիերատիկ գիր
 1947. Հիերարխիա
 1948. Հիերոգլիֆների տեսություն
 1949. Հիլ
 1950. Հիլարիոս
 1951. Հիլբերտ
 1952. Հիլբերտյան տարածություն
 1953. Հիլգերտսհաուզեն Տանդերն
 1954. Հիլդրիցհաուզեն
 1955. Հիլլ
 1956. Հիլոզոիզմ
 1957. Հիլտենֆինգեն
 1958. Հիմա դու տեսնում ես ինձ
 1959. Հիմաչալ-Պրադեշ
 1960. Հիմար մատ
 1961. Հիմարների ոսկին
 1962. Հիմն
 1963. Հիմնա-թթվային հավասարակշռություն
 1964. Հիմնադիր խորհրդարան
 1965. Հիմնադրային շահույթ
 1966. Հիմնական արտադրություն
 1967. Հիմնական բառաֆոնդ
 1968. Հիմնական տնտեսական օրենք
 1969. Հիմնական ֆոնդեր
 1970. Հիմնական ֆոնդերի մաշում
 1971. Հիմնաներկ
 1972. Հիմնաշրջում
 1973. Հիմնասիրություն
 1974. Հիմք (շինարարություն)
 1975. Հիմք (քերականություն)
 1976. Հիմքային ապարներ
 1977. Հիմքեր
 1978. Հիմքերի աղյուսակ
 1979. Հիյումաա
 1980. Հիյումաա (կղզի)
 1981. Հին Արևելք
 1982. Հին Գորիս
 1983. Հին Եգիպտոսի ժամանակագրություն
 1984. Հին Եգիպտոսի մշակույթ
 1985. Հին Երևան
 1986. Հին Էստոնիա
 1987. Հին Թբիլիսի
 1988. Հին Կաստիլիա
 1989. Հին Հունաստանի մշակույթ
 1990. Հին Փիփ գյուղատեղի
 1991. Հին Փորադաշտ
 1992. Հին աստվածներ (դրամա)
 1993. Հին աստվածներ (ֆիլմ)
 1994. Հին թաղ (Երևան)
 1995. Հին թյուրքական ռունական գիր
 1996. Հին հայկական հեթանոսական կրոն
 1997. Հին շրջանի հայկական թատրոն
 1998. Հին շրջանի հայկական կերպարվեստ
 1999. Հին շրջանի հայկական ճարտարապետություն
 2000. Հին շրջանի հայկական մշակույթ
 2001. Հին չեխեր կուսակցություն
 2002. Հին սլավոներեն
 2003. Հին վեհարան
 2004. Հին քարի դարի միջին շրջանի բնական պայմաններ
 2005. Հին քարի դարի ուշ շրջանի աշխատանքային գործիքներ
 2006. Հին քարի դարի ուշ շրջանի կայաններ
 2007. Հինա
 2008. Հինալ
 2009. Հինալ (Փոքր Կովկաս)
 2010. Հինգ
 2011. Հինգ շաբաթ օդապարիկով
 2012. Հինգերորդ ալիք (Իրան)
 2013. Հինգերորդ ալիք (Ռուսաստան)
 2014. Հինգերորդ շարասյուն
 2015. Հինգերորդ տարրը
 2016. Հինդուկուշ
 2017. Հինոր
 2018. Հինտերցարտեն
 2019. Հիշատակագրություն
 2020. Հիշատակարան
 2021. Հիշատակի զարդատուփ
 2022. Հիշի՛ր ինձ
 2023. Հիշող էլեկտրոնաճառագայթային խողովակ
 2024. Հիշող սարք
 2025. Հիշողություն (Ջեյմս)
 2026. Հիպաբիսալ ապարներ
 2027. Հիպարիոն
 2028. Հիպարքոս
 2029. Հիպեռի
 2030. Հիպերբոլական ֆունկցիաներ
 2031. Հիպերբոլոիդ
 2032. Հիպերգեն պրոցեսներ
 2033. Հիպերգլիկեմիա
 2034. Հիպերերկրաչափական շարք
 2035. Հիպերթերմիա
 2036. Հիպերլիցք
 2037. Հիպերխորանարդ
 2038. Հիպերկոմպլեքս թվեր
 2039. Հիպերձայն
 2040. Հիպերմիջուկ
 2041. Հիպերոններ
 2042. Հիպերպլազիա
 2043. Հիպերսթեն
 2044. Հիպերտրոֆիա
 2045. Հիպնոպեդիա
 2046. Հիպնոս (դիցաբանություն)
 2047. Հիպոգեն միներալներ
 2048. Հիպոգլիկեմիա
 2049. Հիպոթալամուս
 2050. Հիպոթերմալ հանքավայրեր
 2051. Հիպոթերմիա
 2052. Հիպոլիտ և Արիսիա
 2053. Հիպոկրատ Քիոսացի
 2054. Հիպոպլազիա
 2055. Հիպոտոնիա
 2056. Հիպոցիկլոիդներ և էպիցիկլոիդներ
 2057. Հիպուրաթթու
 2058. Հիպոքրոմային անեմիա
 2059. Հիպոֆիզ
 2060. Հիպպոդամոս
 2061. Հիպսիլոֆոդոնտիդներ
 2062. Հիպսոգրաֆիկ կորագիծ
 2063. Հիպսոմետրիա
 2064. Հիջաջ
 2065. Հիջրա
 2066. Հիսարյան լեռնաշղթա
 2067. Հիսարյան հովիտ
 2068. Հիսարյան ոչխար
 2069. Հիստամին
 2070. Հիստերեզիս
 2071. Հիստերիա
 2072. Հիստիդին
 2073. Հիստոններ
 2074. Հիստրիոն
 2075. Հիվանդանոց
 2076. Հիվանդանոցային փորլուծության կանխարգելումը
 2077. Հիվանդների մեկուսացում
 2078. Հիվանդությունների բնական օջախայնություն
 2079. Հիվրուդ Ներքին
 2080. Հիվրուդ Վերին
 2081. Հիրկեի հիվանդություն
 2082. Հիրշայդ
 2083. Հիրշաու
 2084. Հիրշբախ (Բավարիա)
 2085. Հիրշֆելդ (Բրանդենբուրգ)
 2086. Հիրոշի Մորի
 2087. Հիրոո Օնոդա
 2088. Հիրոսիմա
 2089. Հիրոսիմայի և Նագասակիի ատոմային ռմբակոծումներ
 2090. Հիրուդին
 2091. Հիցհոֆեն
 2092. Հիփսթերներ
 2093. Հիքսոսներ
 2094. Հիֆեր
 2095. Հղիություն (կենդանիներ)
 2096. Հղիություն (մարդ)
 2097. Հղկանյութային գործիքներ
 2098. Հղկանյութեր
 2099. Հղկիչ հաստոց
 2100. Հղկող հաստոցների գործարան (Լենինական)
 2101. Հղկում
 2102. Հմայակ Առստամյան
 2103. Հմայակ Արծաթպանյան
 2104. Հմայակ Բաբայան
 2105. Հմայակ Գրիգորյան
 2106. Հմայակ Հարությունյան
 2107. Հմայակ Հարությունյան (պատմաբան)
 2108. Հմայակ Մելիք-Աղամալյան
 2109. Հմայակ Մելիք-Աղամիրյան
 2110. Հմայակ Մեհրաբյան
 2111. Հմայակ Ջանփոլադյան
 2112. Հմայակ Սնոպլյան
 2113. Հմայակ Վարդանյան
 2114. Հմայակ Տեր-Դավթյան
 2115. Հմայիչ խաբեբաները
 2116. Հմայություն
 2117. Հմտություն
 2118. Հյոթինգեն
 2119. Հյոխբերգ
 2120. Հյոխշտեդտ (Ֆիխտել)
 2121. Հյոնմիչա
 2122. Հյոսբախ
 2123. Հյու Թաուն
 2124. Հյուգենոս (Հռոմի պապ)
 2125. Հյուդասպի ճակատամարտ
 2126. Հյութիսհայմ
 2127. Հյուծանք
 2128. Հյույգենս-Ֆրենելի սկզբունք
 2129. Հյուուռու դաստակերտ
 2130. Հյուպատոսական իրավունք
 2131. Հյուսեյնիք
 2132. Հյուսիս
 2133. Հյուսիս-բայկալյան բարձրավանդակ
 2134. Հյուսիս-կովկասյան խոզ
 2135. Հյուսիս-կովկասյան մսա-բրդատու ոչխար
 2136. Հյուսիս-սիբիրական դաշտավայր
 2137. Հյուսիս (թերթ)
 2138. Հյուսիսային Ամերիկայի Արևելյան նահանգների և Կանադայի թեմ
 2139. Հյուսիսային Ամերիկայի Արևմտյան թեմ
 2140. Հյուսիսային Ամերիկայի երկրների ցանկ
 2141. Հյուսիսային Ամերիկայի կլիմայական գոտիներ
 2142. Հյուսիսային Ամերիկայի կլիման ձևավորող գործոններ
 2143. Հյուսիսային Ամերիկայի ներքին ջրեր
 2144. Հյուսիսային Առաջնային Պոմերանիա (շրջան)
 2145. Հյուսիսային Կիպրոսի դրոշ
 2146. Հյուսիսային Կովկաս
 2147. Հյուսիսային Կորեայի դրոշ
 2148. Հյուսիսային Հռենոս-Վեսթֆալիա
 2149. Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետության դրոշ
 2150. Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետության ֆուտբոլի ազգային հավաքական
 2151. Հյուսիսային Մակեդոնիան Նոր Ալիք երգի մրցույթում
 2152. Հյուսիսային Մարիանյան կղզիներ
 2153. Հյուսիսային Ուվալներ
 2154. Հյուսիսային Օսիայի բնակավայրեր
 2155. Հյուսիսային բևեռ (գիտահետազոտական կայան)
 2156. Հյուսիսային երկիր
 2157. Հյուսիսային թագ
 2158. Հյուսիսային լեռնային գայլ OptiYes check.svg Արված է
 2159. Հյուսիսային ծովային երթուղի OptiYes check.svg Արված է
 2160. Հյուսիսային պատերազմ
 2161. Հյուսիսատլանտյան հոսանք
 2162. Հյուսիսարևմտյան արշավանք
 2163. Հյուսիսարևմտյան դաշնային տարածաշրջան (ՌԴ)
 2164. Հյուսիսարևմտյան ծովանցք
 2165. Հյուսիսը Հարավի դեմ
 2166. Հյուսիսկովկասյան դաշնային շրջան
 2167. Հյուսնատաղձագործական գործիքներ
 2168. Հյուսում
 2169. Հյուսվածաբանություն
 2170. Հյուսվածազարդ
 2171. Հյուսվածահամատեղելիության գլխավոր համալիր
 2172. Հյուսվածքաբանություն
 2173. Հյուսվածքաբուժություն
 2174. Հյուսվածքային կուլտուրաներ
 2175. Հյուսվածքների բանկ
 2176. Հյուրանոց
 2177. Հյուրքյուրկին
 2178. Հյուցպոտ
 2179. Հյուքումեթություն
 2180. Հնաբանություն
 2181. Հնաբերդ (Արարատի մարզ)
 2182. Հնաբուսաբանություն
 2183. Հնագիտական ընկերություններ
 2184. Հնագիտական թանգարան (Զագրեբ)
 2185. Հնագիտական հուշարձաններ
 2186. Հնագիտական մշակույթ
 2187. Հնագիտությունը Հայաստանում
 2188. Հնագույն հայկական տոմար
 2189. Հնագրագիտություն
 2190. Հնագրություն
 2191. Հնազանդ էյրենիս
 2192. Հնակենսաբանություն
 2193. Հնասիական լեզուներ
 2194. Հնատիպ գիրք
 2195. Հնարավոր տեղափոխություններ
 2196. Հնարավոր տեղափոխությունների սկզբունք
 2197. Հնաքաղաք
 2198. Հնգագիծ
 2199. Հնգամատ ճագարամկներ
 2200. Հնգամատյան
 2201. Հնգանկյուն
 2202. Հնդեվրոպական լեզվաբանություն
 2203. Հնդեվրոպական նախալեզու
 2204. Հնդիրանական լեզուներ
 2205. Հնդկական ազգային կոնգրես
 2206. Հնդկական անթառամ
 2207. Հնդկական գայլ
 2208. Հնդկական ժողովրդական ապստամբություն
 2209. Հնդկական լեզուներ
 2210. Հնդկական մացառախոզ
 2211. Հնդկական պլատֆորմ
 2212. Հնդկական սփյուռք
 2213. Հնդկահայ մամուլ
 2214. Հնդկաստանը 20-րդ դարի երկրորդ կեսին
 2215. Հնդկաստանի արվեստ
 2216. Հնդկաստանի դրոշ
 2217. Հնդկաստանի կոմունիստական կուսակցություն
 2218. Հնդկաստանի և Ծայրագույն Արևելքի հայրապետական պատվիրակություն
 2219. Հնդկացի (համաստեղություն)
 2220. Հնդկացորեն
 2221. Հնդկացորենազգիներ
 2222. Հնդկերեն Վիքիպեդիա
 2223. Հնդկերենի այբուբեն
 2224. Հնդկոտեմ
 2225. Հնէաաշխարհագրություն
 2226. Հնէաբուսաբանություն
 2227. Հնէակոնտակտ
 2228. Հնէամագնիսականություն
 2229. Հնէամարդաբանություն
 2230. Հնոց
 2231. Հնչերանգ
 2232. Հնչյունագրություն
 2233. Հնչյունական օրենք
 2234. Հնչյունային համակարգ
 2235. Հնչյունային օպերատոր
 2236. Հնչյունավերարտադրում
 2237. Հնչյունատարբերիչ նշաններ
 2238. Հնչյունափոխություն
 2239. Հնչույթ
 2240. Հնչույթաբանություն
 2241. Հնչուն կինո
 2242. Հո Շի Մին
 2243. Հոբարթ
 2244. Հոբելյանական
 2245. Հոբելյանական մարզադաշտ
 2246. Հոբելյանական մարզահամալիր (Սանկտ Պետերբուրգ)
 2247. Հոբոյ
 2248. Հոբոյ դ'ամուր
 2249. Հոբոս
 2250. Հոբուլեյդ կղզի
 2251. Հոգեբանական բռնություն
 2252. Հոգեբանական հարցազրույց
 2253. Հոգեբանական տրավմա
 2254. Հոգեբուժությունը Հայաստանում
 2255. Հոգեգալուստ
 2256. Հոգեգալստականներ
 2257. Հոգեթերապիա
 2258. Հոգեթերապիայի եվրոպական ասոցիացիա
 2259. Հոգեթերապիայի լեհական ասոցիացիա
 2260. Հոգեթերապևտիկ ուղղություններ
 2261. Հոգեկան առողջություն
 2262. Հոգեկան արտացոլում
 2263. Հոգեկան գործընթաց
 2264. Հոգեկան ինքնակարգավորում
 2265. Հոգեկան հատկություններ
 2266. Հոգեկան հիվանդություններ
 2267. Հոգեհանգիստ
 2268. Հոգեվարք
 2269. Հոգեվիճակ
 2270. Հոգեֆիզիկական խնդիր
 2271. Հոգեֆիզիկական փոխազդեցություն
 2272. Հոգեֆիզիոլոգիա
 2273. Հոգիների տունը
 2274. Հոգնա
 2275. Հոգնածություն
 2276. Հոգևոր ասպետական միաբանություններ
 2277. Հոգևոր ուսումնական հաստատություններ
 2278. Հոգևոր տեսչության տպարան
 2279. Հոդ (քերականություն)
 2280. Հոդ Հոդ
 2281. Հոդաբորբ
 2282. Հոդախախտում
 2283. Հոդակապ
 2284. Հոդատապ
 2285. Հոդեյդա
 2286. Հոդի անշարժություն
 2287. Հոդոգրաֆ
 2288. Հոդված
 2289. Հոդվածների և գրախոսությունների տարեգիր
 2290. Հոենբուկո
 2291. Հոենլայպիշ
 2292. Հոենպայսենբերգ
 2293. Հոենֆուրխ
 2294. Հոժարագիր
 2295. Հոլանդական տավար
 2296. Հոլանդացիներ
 2297. Հոլդինգ
 2298. Հոլենբախ
 2299. Հոլի Վել
 2300. Հոլի էֆեկտ
 2301. Հոլիզմ
 2302. Հոլլանդ Ռոդեն
 2303. Հոլոգրաֆիա
 2304. Հոլոդոմոր
 2305. Հոլոթուրիաներ
 2306. Հոլոնոմ և ոչ հոլոնոմ համակարգեր
 2307. Հոլով
 2308. Հոլցգերլինգեն
 2309. Հոլցկիրխ
 2310. Հոլցկիրխեն (Ներքին Ֆրանկոնիա)
 2311. Հոլցմադեն
 2312. Հոլֆելդ
 2313. Հոխդորֆ (Պլոխինգեն)
 2314. Հոխդորֆ (Ռիս)
 2315. Հոծ միջավայրի մեխանիկա
 2316. Հոկսեն Միրզոյան
 2317. Հոկտեմբեր-նոյեմբեր (տարեգիրք)
 2318. Հոկտեմբեր (ժողովածու)
 2319. Հոկտեմբեր միություն (Լենինական)
 2320. Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչական գործողություն
 2321. Հոկտեմբերյան աղանդերային
 2322. Հոկտեմբերյան զինված ապստամբություն Մոսկվայում (1917)
 2323. Հոկտեմբերյան զինված ապստամբություն Պետրոգրադում (1917)
 2324. Հոկտեմբերյան համառուսաստանյան գործադուլ (1905)
 2325. Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և Հայաստանը
 2326. Հոկտեմբերյան մարտեր (1934)
 2327. Հոկտեմբերյանի ջրանցք
 2328. Հոհեն Նոյենդորֆ
 2329. Հոհենբոկա
 2330. Հոհենբուրգ
 2331. Հոհենզելխով Գրոս Պինով
 2332. Հոհենլենդ
 2333. Հոհենլոե (շրջան)
 2334. Հոհենցոլերններ
 2335. Հոհենֆինով
 2336. Հողա-ջրային ռեֆորմներ (Միջին Ասիա և Ղազախստան)
 2337. Հողաբաշխում
 2338. Հողաբուրգեր
 2339. Հողագիտության և ագրոքիմիայի ինստիտուտ (ՀԽՍՀ)
 2340. Հողագործության և անասնապահության ծագումը Հայկական լեռնաշխարհում
 2341. Հողաթափիկ
 2342. Հողալկալիական մետաղներ
 2343. Հողային աշխատանքներ
 2344. Հողային էրոզիա
 2345. Հողային իրավունք
 2346. Հողային ռենտա
 2347. Հողային քարտեզներ
 2348. Հողային օդային ռեժիմ
 2349. Հողասար
 2350. Հողասեփականություն
 2351. Հողատիրություն
 2352. Հողափոր մեքենաներ
 2353. Հողերի աղիացում
 2354. Հողերի աղտոտում
 2355. Հողերի աշխարհագրություն
 2356. Հողերի դեգրադացիա
 2357. Հողերի տարիք
 2358. Հողի բերրիության նվազման օրենք
 2359. Հողի բերրիություն
 2360. Հողի բուֆերականություն
 2361. Հողի գին
 2362. Հողի դեգրադացում
 2363. Հողի թթվայնություն
 2364. Հողի լուծույթ
 2365. Հողի կառուցվածք
 2366. Հողի կլանունակություն
 2367. Հողի հատկություններ
 2368. Հողի հարկ
 2369. Հողի մելիորացում
 2370. Հողի մշակում
 2371. Հողի մորֆոլոգիա
 2372. Հողի մունիցիպալացում
 2373. Հողի որակական գնահատում
 2374. Հողի պահպանություն
 2375. Հողի ջերմաստիճան
 2376. Հողի ջրային ռեժիմ
 2377. Հողի ռեակցիա
 2378. Հողի վարձակալություն
 2379. Հողի տնտեսական գնահատում
 2380. Հողմաէլեկտրակայան
 2381. Հողմաէներգետիկա
 2382. Հողմակողմ կղզիներ
 2383. Հողմահարման կեղև
 2384. Հողմահարում
 2385. Հողմահարում և տեղատարում
 2386. Հողմային էներգետիկան Հայաստանում
 2387. Հողմաշարժիչ
 2388. Հողմավար
 2389. Հողմատակ կղզիներ
 2390. Հողմացույց
 2391. Հողմիկ Սարգսյան
 2392. Հողօգտագործման իրավունք
 2393. Հողօգտագործում
 2394. Հոմանիշների բառարան
 2395. Հոմանիշություն
 2396. Հոմեոմորֆիզմ
 2397. Հոմեոստատ
 2398. Հոմոգենացում
 2399. Հոմոզիգոտություն
 2400. Հոմոլոգիա
 2401. Հոմոլոգիական շարքեր
 2402. Հոմոմորֆիզմ
 2403. Հոմոֆոնիա
 2404. Հոմս
 2405. Հոմստեդ-ակտ
 2406. Հոմրուլ
 2407. Հոյվայլեր
 2408. Հոնիա
 2409. Հոնիական կղզիներ
 2410. Հոնինգում
 2411. Հոպակ
 2412. Հոպեգարտեն
 2413. Հոպֆերաու
 2414. Հոռն հրվանդան
 2415. Հոռնբլենդ
 2416. Հոսանք (թերթ)
 2417. Հոսանքի աղբյուրներ
 2418. Հոսանքի քիմիական աղբյուրներ
 2419. Հոսունություն
 2420. Հոսպիտալ
 2421. Հոսք
 2422. Հոսքային արտադրություն
 2423. Հոսքային գիծ
 2424. Հոսքի էներգիայի մարիչ
 2425. Հովազ (քանդակ, Երևան)
 2426. Հովազաձորի գերիները (ֆիլմ)
 2427. Հովակիմ Եպիսկոպոս
 2428. Հովակիմյան-Մանուկյան վարժարան
 2429. Հովանավորման համակարգ
 2430. Հովանես Կազմող
 2431. Հովանոցասնկեր
 2432. Հովասափ Սեբաստացի
 2433. Հովարդ Կարագյոզյան հաստատություն
 2434. Հովենտուտ Բադալոնա
 2435. Հովերլա
 2436. Հովիկ Աբրահամյան (ազատամարտիկ)
 2437. Հովիկ Ազոյան
 2438. Հովիկ Աղաջանյան
 2439. Հովիկ Առստամյան
 2440. Հովիկ Դավթյան
 2441. Հովիկ Կռնչոյան
 2442. Հովիկ Հայրապետյան
 2443. Հովիտ (հանդես)
 2444. Հովիտներ
 2445. Հովհան Անգլիացի
 2446. Հովհան Մայրավանեցի
 2447. Հովհաննավանքի գրչության կենտրոն
 2448. Հովհաննես (մանրանկարիչ)
 2449. Հովհաննես II Կոմնենոս
 2450. Հովհաննես Աբելյանի հուշարձան (Վանաձոր)
 2451. Հովհաննես Ագրիպասյան
 2452. Հովհաննես Ալթունյան
 2453. Հովհաննես Ալխազյան
 2454. Հովհաննես Ահարոնյան
 2455. Հովհաննես Այվազովսկու հուշարձան (Երևան)
 2456. Հովհաննես Անկյուրացի
 2457. Հովհաննես Աստվածատուր
 2458. Հովհաննես Ավագերեց Լեհացի
 2459. Հովհաննես Ավագյան (գրականագետ)
 2460. Հովհաննես Ավագյան (դերասան)
 2461. Հովհաննես Արծկեցի
 2462. Հովհաննես Արճիշեցի
 2463. Հովհաննես Արշալույսի Մադոյան
 2464. Հովհաննես Արքաեղբայր
 2465. Հովհաննես Բաբաջանյան
 2466. Հովհաննես Բաղրամյանի հուշարձան (Երևան)
 2467. Հովհաննես Բեջանյան
 2468. Հովհաննես Գաբուզյան
 2469. Հովհաննես Գյոդակյան
 2470. Հովհաննես Գուզես
 2471. Հովհաննես Գրիչ
 2472. Հովհաննես Դանիելյան
 2473. Հովհաննես Դարբինյան
 2474. Հովհաննես Եղիկյան
 2475. Հովհաննես Երզնկացի Ծործորեցի
 2476. Հովհաննես Երուսաղեմցի
 2477. Հովհաննես Զ Ասեցի
 2478. Հովհաննես Զանազանյան
 2479. Հովհաննես Զարիֆյան
 2480. Հովհաննես Թադևոսյան
 2481. Հովհաննես Թովմաճան
 2482. Հովհաննես Թութունջի
 2483. Հովհաննես Թումանյան (տնտեսագետ)
 2484. Հովհաննես Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարան (ԼՂՀ)
 2485. Հովհաննես Թումանյանի թանգարան (Երևան)
 2486. Հովհաննես Թումանյանի հուշարձան (Դսեղ)
 2487. Հովհաննես Թումանյանի հուշարձան (Երևան)
 2488. Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարան (Դսեղ)
 2489. Հովհաննես Թոքմաջյան
 2490. Հովհաննես Թևոսյան
 2491. Հովհաննես Ինճիկյան
 2492. Հովհաննես Իսակովի հուշարձան (Երևան)
 2493. Հովհաննես Խալփախչյան
 2494. Հովհաննես Խիզանյան
 2495. Հովհաննես Խիզանցի
 2496. Հովհաննես Խիստոստուրյան
 2497. Հովհաննես Ծովիկյան
 2498. Հովհաննես Կամենացի
 2499. Հովհաննես Կասպարով
 2500. Հովհաննես Կարալյան
 2501. Հովհաննես Կարապետյան
 2502. Հովհաննես Կարնեցի
 2503. Հովհաննես Կուլողլյան
 2504. Հովհաննես Համբարձումյան
 2505. Հովհաննես Համբարձումյան (նկարիչ)
 2506. Հովհաննես Համշենցի
 2507. Հովհաննես Հասան-Ջալալյան
 2508. Հովհաննես Հարությունյան (նկարիչ)
 2509. Հովհաննես Հեքելեկյան
 2510. Հովհաննես Հյունքյարպեյենտյան
 2511. Հովհաննես Հոլով
 2512. Հովհաննես Հովհաննիսյան (բանաստեղծ)
 2513. Հովհաննես Հովհաննիսյան (բժիշկ)
 2514. Հովհաննես Հովհաննիսյան (վիրաբույժ)
 2515. Հովհաննես Հովհաննիսյան (վնասվածքաբան)
 2516. Հովհաննես Հովհաննիսյան (քանդակագործ)
 2517. Հովհաննես Հովհաննիսյանի տուն-թանգարան
 2518. Հովհաննես Հովսեփի Մադոյան
 2519. Հովհաննես Հունանյան
 2520. Հովհաննես Ղազարյան
 2521. Հովհաննես Ղորղանյան
 2522. Հովհաննես Ղուկասյան (գրող)
 2523. Հովհաննես Մալխասյան
 2524. Հովհաննես Մաղաքյան
 2525. Հովհաննես Մանկասարենց
 2526. Հովհաննես Մանուկ Խլաթեցի
 2527. Հովհաննես Մանուկյան
 2528. Հովհաննես Մանուչարյան
 2529. Հովհաննես Մարդ
 2530. Հովհաննես Մելիք-Աղամալյան
 2531. Հովհաննես Մելիք-Փաշաև
 2532. Հովհաննես Մելքոնյան
 2533. Հովհաննես Մեծոփեցի
 2534. Հովհաննես Մինասյան
 2535. Հովհաննես Միրզոյան
 2536. Հովհաննես Մյուհենտիսյան
 2537. Հովհաննես Մնջոյան
 2538. Հովհաննես Մուրադյան (քանդակագործ)
 2539. Հովհաննես Մսրյան
 2540. Հովհաննես Մրքուզ (փիլիսոփա)
 2541. Հովհաննես Նալբանդյան
 2542. Հովհաննես Նավակատիկյան
 2543. Հովհաննես Շահխաթունյանց
 2544. Հովհաննես Շանթ
 2545. Հովհաննես Շիրազի հուշարձան (Երևան)
 2546. Հովհաննես Շիրազի տուն-թանգարան
 2547. Հովհաննես Ոսկեփորիկ
 2548. Հովհաննես Ուստա
 2549. Հովհաննես Չալթիկյան
 2550. Հովհաննես Չամուռճյան
 2551. Հովհաննես Պատկանյան
 2552. Հովհաննես Պատկերահան
 2553. Հովհաննես Պուճիգանյան
 2554. Հովհաննես Ջ Աջակիր
 2555. Հովհաննես Ջուղայեցի Քթռեշենց
 2556. Հովհաննես Սահակյան
 2557. Հովհաննես Սանահնեցի
 2558. Հովհաննես Սանդղկավանեցի
 2559. Հովհաննես Սարուխանյան (բժիշկ)
 2560. Հովհաննես Սարուխանյան (հեղափոխական)
 2561. Հովհաննես Սեբաստացի
 2562. Հովհաննես Ստեփանյան
 2563. Հովհաննես Վանանդեցի
 2564. Հովհաննես Վարդանյան
 2565. Հովհաննես Վարդապետյան
 2566. Հովհաննես Վարյան
 2567. Հովհաննես Տեր-Միրաքյան
 2568. Հովհաննես Տերզնցի
 2569. Հովհաննես Տիրացու
 2570. Հովհաննես Փիլոյան
 2571. Հովհաննես Քաթանյան
 2572. Հովհաննես Քարամյան
 2573. Հովհաննես Քարմատանենց
 2574. Հովհաննես Քռնեցի
 2575. Հովհաննես եպիսկոպոս նկարող
 2576. Հովնաթան
 2577. Հովնաթան Հովնաթանյան
 2578. Հովնաթանյան (խառնարան Մերկուրի)
 2579. Հովնաթանյան ընտանիք
 2580. Հովնան Դավթյան
 2581. Հովնան Խութեցի
 2582. Հովնան Մշեցի
 2583. Հովնանաձոր
 2584. Հովնանյան դպրոց
 2585. Հովսեփ
 2586. Հովսեփ (Աղվանից կաթողիկոս)
 2587. Հովսեփ (գրիչ)
 2588. Հովսեփ Աթաբեկյանց
 2589. Հովսեփ Աղթամարցի
 2590. Հովսեփ Ապօրինածին
 2591. Հովսեփ Արցախեցի
 2592. Հովսեփ Գենեսիոս
 2593. Հովսեփ Դինիբեկյան
 2594. Հովսեփ Եգոյան
 2595. Հովսեփ Կարալյան
 2596. Հովսեփ Կարախանյան
 2597. Հովսեփ Կարապետյան
 2598. Հովսեփ Կուսիկյան
 2599. Հովսեփ Հախվերդյան
 2600. Հովսեփ Մալեզյան
 2601. Հովսեփ Մելիք-Հայկազյան
 2602. Հովսեփ Միրզայան
 2603. Հովսեփ Պաղնեցի
 2604. Հովսեփ Վարդանյան
 2605. Հովսեփ Տեր-Աստվածատրյան
 2606. Հովսեփ Տեր-Դավթյան
 2607. Հովսեփ Տիգրանով
 2608. Հովսեփ Փուշման
 2609. Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղության
 2610. Հովսեփյան
 2611. Հովսեփոս Փլավիոսի խնդիր
 2612. Հովվամախաղ
 2613. Հովվերգություն
 2614. Հովվի եկեղեցի (Հրազդան)
 2615. Հովտամեջ
 2616. Հովտաշատ
 2617. Հովտաշեն (Արարատի մարզ)
 2618. Հոտառական նյարդ
 2619. Հոտառության օրգաններ
 2620. Հոտառություն
 2621. Հոտավետ նյութեր
 2622. Հոտավետ ոլոռիկ
 2623. Հոտենտոտներ
 2624. Հոր (եգիպտական դիցաբանություն)
 2625. Հորադիզի ռազմական գործողություն
 2626. Հորադիս (Վայոց ձորի մարզ)
 2627. Հորալայդ կղզի
 2628. Հորանաձև վառարան
 2629. Հորաներ
 2630. Հորանջ
 2631. Հորանջոց
 2632. Հորաս Թատլ
 2633. Հորատանցք
 2634. Հորատապայթեցման աշխատանքներ
 2635. Հորատման գործիքներ
 2636. Հորատման տեղակայանք
 2637. Հորացիո Նելսոն
 2638. Հորբեն
 2639. Հորգաու
 2640. Հորդանանի դրոշ
 2641. Հորիզոն
 2642. Հորիզոն (թերթ, Մոնրեալ)
 2643. Հորիզոնականներ
 2644. Հորմոններ
 2645. Հորնով Վադելսդորֆ
 2646. Հորստ
 2647. Հուայբեյ
 2648. Հուայնան
 2649. Հուանշան (Չինաստան)
 2650. Հուգենոտյան պատերազմներ
 2651. Հուգլֆինգ
 2652. Հուգո Գրոտիոս
 2653. Հուգո Շուխարդ
 2654. Հուգո Վինկլեր
 2655. Հուգո Վոլֆ
 2656. Հուգո դե Ֆրիզ
 2657. Հուգո վան դեր Գուս
 2658. Հուգո ֆոն Հոֆմանսթան
 2659. Հուդայի թագավորություն
 2660. Հուդզոնի ծոց
 2661. Հուդզոնի նեղուց
 2662. Հուդիթ
 2663. Հուդսոնյան գայլ
 2664. Հութերս
 2665. Հուլավուների դինաստիա
 2666. Հուլգերահու
 2667. Հուլիոս-Կլավդիոսներ
 2668. Հուլիսյան հեղափոխություն (1830)
 2669. Հուլիսյան միապետություն
 2670. Հուլիսյան օրեր (1917)
 2671. Հուլյան օրացույց
 2672. Հուկի օրենք
 2673. Հումալա դաստակերտ
 2674. Հումայուննամե
 2675. Հումանիզմ
 2676. Հումանիտար կրթություն
 2677. Հումբոլդտի պինգվին
 2678. Հումելտալ
 2679. Հումմեթ
 2680. Հումորալ կարգավորում
 2681. Հումորեսկ
 2682. Հումուս
 2683. Հումք
 2684. Հույզերի կապը պերցեպտիվ և կոգնիտիվ գործընթացների հետ
 2685. Հույն-թուրքական պատերազմ (1919-1922)
 2686. Հույն-պարսկական պատերազմներ
 2687. Հույս (ամսագիր, Մելբուռն)
 2688. Հույսի շողերի հավաքածուն
 2689. Հուն
 2690. Հունա-բակտրիական թագավորություն
 2691. Հունական ազգային-ազատագրական հեղափոխություն (1821-1829)
 2692. Հունական աղցան
 2693. Հունական աստվածների, ոգիների և այլ առասպելական էակների ցանկ
 2694. Հունական փոխառությունները հայերենում
 2695. Հունային շարժիչ
 2696. Հունայկա (գետ)
 2697. Հունան Ավետիսյանի կիսանդրի (Երևան)
 2698. Հունան Ավետիսյանի հուշարձան (Կապան)
 2699. Հունաստանը Նոր Ալիք երգի մրցույթում
 2700. Հունաստանը և Հայկական հարցը
 2701. Հունաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքական
 2702. Հունարեն Վիքիպեդիա
 2703. Հունգարական Խորհրդային Հանրապետություն (1919)
 2704. Հունգարերեն Վիքիպեդիա
 2705. Հունգարիայի ազգային հեռուստատեսություն
 2706. Հունգարիայի զինանշան
 2707. Հունգարիան Եվրատեսիլ 2009 երգի մրցույթում
 2708. Հունիսերեքյան պետական հեղաշրջում (1907)
 2709. Հունիսյան ճգնաժամ
 2710. Հունվեյբիններ
 2711. Հուշատախտակ
 2712. Հուշարձան՝ նվիրված ՀՕՄ-ի 100-ամյակին
 2713. Հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օր
 2714. Հուշուտ
 2715. Հուռի գլուխ
 2716. Հուսահատը
 2717. Հուսիկ Արա
 2718. Հուսիկ Զոհրաբյան
 2719. Հուսիկ Հարությունյան
 2720. Հուսյան հեղափոխական շարժում
 2721. Հուրան
 2722. Հոքյումա Ղուրբանովա
 2723. Հոֆ (շրջան)
 2724. Հոֆմանի հեքիաթները
 2725. Հոֆմանի ռեակցիաներ
 2726. Հռենոս Հունսրյուկ (շրջան)
 2727. Հռենոսյան թերթ
 2728. Հռենոսյան թերթաքարային լեռներ
 2729. Հռենոսյան միություն
 2730. Հռետոր
 2731. Հռետորական դպրոց
 2732. Հռետորություն
 2733. Հռիփսիմե Մարգարյան
 2734. Հռիփսիմե Սիմոնյան
 2735. Հռիփսիմյանց կույսեր
 2736. Հռոդոսի արվեստ
 2737. Հռոդոսյան ծովային օրենք
 2738. Հռոմ (գավառ)
 2739. Հռոմեա-պարթևական պատերազմ (54-64)
 2740. Հռոմեական Բրիտանիա
 2741. Հռոմեական Իտալիա
 2742. Հռոմեական դպրոց
 2743. Հռոմեական հանրապետություն
 2744. Հռոմեացի զինվոր (քանդակ, Երևան)
 2745. Հռոմի հիմնադրումից սկսած
 2746. Հռոմուլոս և Հռեմոս
 2747. Հռչակագիր
 2748. Հսկաներին նվաճող Ջեքը
 2749. Հրաբխածին-նստվածքային հանքավայրեր
 2750. Հրաբխային գազեր
 2751. Հրաբխային խառնարան
 2752. Հրաբխային խարամ
 2753. Հրաբխային խարամներ
 2754. Հրաբխային մոխիր
 2755. Հրաբխային նետվածքներ
 2756. Հրաբխային տուֆ
 2757. Հրաբխայնություն
 2758. Հրադատություն
 2759. Հրազդան-Սոլակի ջրանցք
 2760. Հրազդան (թերթ, Երևան)
 2761. Հրազդան (թերթ, Հրազդան)
 2762. Հրազդան Մամիկոնյանց
 2763. Հրազդանի պատկերասրահ
 2764. Հրաթեփ
 2765. Հրաժեշտ զենքին
 2766. Հրակայուն ապարներ
 2767. Հրակայուն նյութեր
 2768. Հրակավ
 2769. Հրակնատ
 2770. Հրահատ Կամսարական
 2771. Հրահեստություն
 2772. Հրամայական եղանակ
 2773. Հրաման (մարտական)
 2774. Հրամետալուրգիա
 2775. Հրայր Աբրահամյան
 2776. Հրայր Գալստյան
 2777. Հրայր Իսաբեկյան
 2778. Հրայր Կիրակոսյան
 2779. Հրայր Հովակիմյան
 2780. Հրայր Հովնանյան
 2781. Հրայր Մարուխյան
 2782. Հրայր Սիմոնյան (շախմատիստ)
 2783. Հրայր Սիմոնյան (ռազմական գործիչ)
 2784. Հրայր Ստեփանյան
 2785. Հրանդ Գանգրունի
 2786. Հրանետ
 2787. Հրանուշ Խառատյան
 2788. Հրանուշ Հակոբյան
 2789. Հրանուշ Հակոբյան (քանդակագործ)
 2790. Հրանտ Աբրահամյան (ազատամարտիկ)
 2791. Հրանտ Ալյանաք
 2792. Հրանտ Ահարոնյան
 2793. Հրանտ Անդրյան
 2794. Հրանտ Ավագյան (նկարիչ)
 2795. Հրանտ Ավետիսյան
 2796. Հրանտ Գալիկյան
 2797. Հրանտ Գրիգորյան
 2798. Հրանտ Դինք (միջազգային մրցանակ)
 2799. Հրանտ Դինքի անվան հայ երեխաների դպրոց
 2800. Հրանտ Դևեջյան
 2801. Հրանտ Եպիսկոպոսյան (փիլիսոփա)
 2802. Հրանտ Թադևոսյան (Թաթոս)
 2803. Հրանտ Թովմասյան
 2804. Հրանտ Խաչատրյան
 2805. Հրանտ Հակոբյան (նկարիչ)
 2806. Հրանտ Հովսեփյան (քանդակագործ)
 2807. Հրանտ Մաթևոսյան (ռադիոֆիզիկոս)
 2808. Հրանտ Մաթևոսյանի հուշարձան (Երևան, Նոր Նորք)
 2809. Հրանտ Մանվելյան
 2810. Հրանտ Մարանջյան
 2811. Հրանտ Մարգարյան
 2812. Հրանտ Միրզոյան
 2813. Հրանտ Շահինյանի հուշարձան (Երևան)
 2814. Հրանտ Ոսկանյան
 2815. Հրանտ Պետրոսյան
 2816. Հրանտ Սաղոյան
 2817. Հրանտ Վանյան
 2818. Հրանտ Տեր-Անդրեասյան
 2819. Հրանտ Քեշիշյան
 2820. Հրանտ և Գայանե Հովսեփյաններ
 2821. Հրաշագործի աշունը
 2822. Հրաշագործի կյանքը
 2823. Հրաշամանուկ
 2824. Հրաշապատում հեքիաթ
 2825. Հրաշք
 2826. Հրաչ Զարդարյան
 2827. Հրաչ Մուրադյան
 2828. Հրաչ Սաֆարյան
 2829. Հրաչ Փափազյան
 2830. Հրաչիկ Ավագյան
 2831. Հրաչիկ Թավադյան
 2832. Հրաչիկ Նասիբյան
 2833. Հրաչիկ Շաքարյան
 2834. Հրաչիկ Ջավախյան
 2835. Հրաչիկ Վարդանյան
 2836. Հրաչյա Անդրեասյան
 2837. Հրաչյա Բադալյան
 2838. Հրաչյա Բունիաթյանի անվան Գավառի պատկերասրահ
 2839. Հրաչյա Գրիգորյան
 2840. Հրաչյա Հակոբյան (գեղանկարիչ)
 2841. Հրաչյա Հարությունյան (դերասան)
 2842. Հրաչյա Հովհաննիսյան (բանաստեղծ)
 2843. Հրաչյա Հովհաննիսյան (թառահար)
 2844. Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոն
 2845. Հրաչյա Մարգարյան
 2846. Հրաչյա Շիրինյան
 2847. Հրաչյա Պողոսյան
 2848. Հրաչյա Ռոստոմյան
 2849. Հրաչյա Սարուխան
 2850. Հրաչյա Սպիրիդոնի Մելիքյան
 2851. Հրաչյա Վարդանյան
 2852. Հրաչյա Քեշիշյան
 2853. Հրապարակ
 2854. Հրապարակայնություն (ԽՍՀՄ)
 2855. Հրապուրվածություն
 2856. Հրասախ
 2857. Հրատարակչական պայմանագիր
 2858. Հրացան
 2859. Հրացանակիրները (ֆիլմ, 2011)
 2860. Հրդեհային կանխարգելում
 2861. Հրդեհապատ
 2862. Հրդեհիչ ռազմամթերք
 2863. Հրեական բնակավայրերը Հորդանան գետի արևմտյան ափին և Գազայի հատվածում
 2864. Հրեական գրականություն
 2865. Հրեական թանգարան և հանդուրժողականության կենտրոն
 2866. Հրեական ինքնավար մարզ
 2867. Հրեական պատերազմ (66-73)
 2868. Հրեական սփյուռք
 2869. Հրեաները Հայաստանում
 2870. Հրեաների էմանսիպացիա
 2871. Հրեշաբանություն
 2872. Հրեշտակ-Ա
 2873. Հրեշտակ (քանդակ, Երևան)
 2874. Հրեշտակների քաղաքը (ֆիլմ)
 2875. Հրետանային զենք
 2876. Հրետանի
 2877. Հրթիռային շարժիչ
 2878. Հրթիռային վառելիք
 2879. Հրիմտուրսեններ
 2880. Հրիտակ
 2881. Հրկիզող նյութեր
 2882. Հրշեջ ազդանշանում
 2883. Հրշեջ տեխնիկա
 2884. Հրոերկրացիներ
 2885. Հրովարտակ
 2886. Հրուշակեղեն
 2887. Հրուշակեղենի արդյունաբերություն
 2888. Հևի մետալ
 2889. Հևոց