Վիքինախագիծ:Մաթեմատիկա/Հաճախ դիտվող

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search
Հոդված Դիտումներ (վերջին 60 օրվա ընթացքում)
Նյուտոնի օրենքներ 6425
Սեղան (երկրաչափություն) 5243
Զուգահեռագիծ 4979
Պրիզմա 4658
Բնական թիվ 4614
Ուղղանկյուն եռանկյուն 4594
Կոն 4586
Արագացում 4288
Մակերես 4075
Եռանկյուն 4052
Բուրգ (երկրաչափություն) 3807
Ծավալ 3700
Արագություն 3610
Ալգորիթմ 3564
Անկյուն 3458
Շեղանկյուն 3308
Ածանցյալ 3204
Ժամանակ 3062
Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ 2987
Իսահակ Նյուտոն 2979
Հավասարասրուն սեղան 2873
Քառանկյուն 2702
Պարագիծ 2630
Ամբողջ թիվ 2620
Պարզ թիվ 2604
Արիստոտել 2440
Խորանարդ 2418
Թվաբանական պրոգրեսիա 2350
Զուգահեռանիստ 2325
Ալբերտ Այնշտայն 2270
Գունդ 2173
Աստիճան (հանրահաշիվ) 2161
Ինֆորմացիա 2132
Եռանկյան բարձրություն 2092
Քառակուսի 2076
Պյութագորասի թեորեմ 2065
Վեկտոր 1980
Գլան 1977
Հռոմեական թվեր 1974
Եռանկյան միջնագիծ 1921
Կոտորակ (մաթեմատիկա) 1867
Պլատոն 1830
Լոգարիթմ 1813
Թիվ 1763
Մաթեմատիկա 1763
Երկրաչափական պրոգրեսիա 1743
Մաթեմատիկական նշաններ 1707
Կանոնավոր եռանկյուն 1693
Ֆիզիկա 1662
Ուղիղ 1644
Ազիմուտ 1632
Հավասարասրուն եռանկյուն 1586
Կոորդինատային համակարգ 1534
Հաշվարկման համակարգ (մաթեմատիկա) 1531
Քառակուսային հավասարում 1530
Բաժանելիության հայտանիշներ 1499
Եռանկյունաչափական նույնություններ 1397
Ինֆորմացիայի տեսություն 1376
Մատրից 1371
Վեկտորական հաշիվ 1301
Կինետիկ էներգիա 1272
Իռացիոնալ թիվ 1262
Բաժանարարների աղյուսակ 1253
Բաղադրյալ թիվ 1239
Բազմանկյուն 1228
Արքիմեդես 1223
Փոխադարձ պարզ թվեր 1213
Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ 1204
Ռացիոնալ թիվ 1158
Արմատ (մաթեմատիկա) 1142
Իմպուլս (շարժման քանակ) 1141
Բազմությունների տեսություն 1123
Ուղղանկյուն 1117
Կոսինուսների թեորեմ 1102
Տրամագիծ 1076
Դիսպերսիա (վիճակագրություն) 1071
Գալիլեո Գալիլեյ 1060
Շրջանագիծ 1058
Մոգական քառակուսի 1051
Պրոյեկցիա 1050
Աստիճան (երկրաչափություն) 1045
Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար 1038
Ինը 1025
Տրամաբանություն 981
Քառանիստ 972
Ռադիան 952
Շառավիղ 949
Կինեմատիկա 932
Պի թիվ 883
Ֆունկցիա (մաթեմատիկա) 882
Սկալյար արտադրյալ 881
Հավանականությունների տեսություն 879
Դիֆերենցիալ հավասարումներ 857
Հնգանկյուն 850
Իրական թվեր 843
Շոշափող 843
Վեցանկյուն 819
Ֆունկցիայի էքստրեմում 817
Վիճակագրություն 812
Ռենե Դեկարտ 791
Սեկտոր (երկրաչափություն) 786
Յոթ 772
Անկյունագիծ 750
Պյութագորաս 738
Զույգ և կենտ թվեր 737
Տոկոս 728
Գաուսի մեթոդ 724
Ալիքներ 712
Հավանականություն 705
Վեկտորական արտադրյալ 699
Դասական մեխանիկա 697
Երկրաչափություն 697
Հաշվարկման երկուական համակարգ 691
Կանոնավոր բազմանկյուն 690
Հերոնի բանաձև 679
Ներքնաձիգ 666
Ներգծյալ քառանկյուն 663
Եռանկյունների լուծում 661
Բլեզ Պասկալ 660
Միջին թվաբանական 653
Բնական լոգարիթմ 645
Ֆիբոնաչիի թվեր 639
Բազմապատկում 631
Սահման (մաթեմատիկա) 623
Երկարություն 615
Գծային հանրահաշիվ 597
Դիֆերենցիալ հաշիվ 594
Արաբական թվեր 592
Թվաբանություն 587
Համաչափություն 582
Հավանականության բաշխում 582
Հատված 581
Մատրիցի ռանգ 579
Մաթեմատիկոս 573
Բազմություն 562
Թեորեմ 562
Աշխարհագրական լայնություն 561
Վիետի թեորեմ 560
Անկյունային արագություն 559
Գծային ֆունկցիա 551
Դեկարտյան կոորդինատների համակարգ 547
Հարաբերականության տեսություն 543
Հաջորդականություն (մաթեմատիկա) 541
Որոշիչ (մաթեմատիկա) 537
Թվանշաններ 525
Հիերարխիա 495
Գծային ռեգրեսիա 491
Ալիքի երկարություն 483
Բարդ տոկոս 475
Ֆակտորիալ 472
Բաժանում (մաթեմատիկա) 464
Բացարձակ արժեք 463
Էլիպս 461
Հաշվարկման դիրքային համակարգ 440
Պարաբոլ 440
Էկոնոմետրիկա 439
Սթիվեն Հոքինգ 433
Ոսկե հատում 428
Ածանցման կանոններ 426
Միջնակետ 423
Սինուսների թեորեմ 410
Գոթֆրիդ Լայբնից 408
Պարզ թվերի ցանկ 408
Հարթություն 406
Բազմանիստ 403
Հավանականությունների տեսության պատմություն 400
Հավասարում 395
Պարբերական ֆունկցիա 392
Մաթեմատիկական սպասում 388
Կանոնավոր բազմանիստ 385
Ցուցչային ֆունկցիա 381
Քառակուսի մատրից 380
Հիպերբոլ 379
Քվանտային մեխանիկա 379
Թեյլորի շարք 377
Մոնոտոն ֆունկցիա 377
Հարաբերականության ընդհանուր տեսություն 374
Կոմպլեքս թիվ 356
Ոչ հստակ տրամաբանություն 355
Թվերի տեսություն 353
Կոմբինատորիկա 353
E (թիվ) 352
Գեորգ Կանտոր 347
Մաթեմատիկական անալիզ 346
Ֆունկցիայի արժեքների տիրույթ 346
Զույգ և կենտ ֆունկցիաներ 340
Նյուտոնի երկանդամ 340
Դիսկրիմինանտ 339
Թալես Միլեթացի 334
Բաժանելիություն 333
Մատրիցների արտադրյալ 332
Բացասական թիվ 325
Հարաբերականության հատուկ տեսություն 323
Գաղտնագրություն 315
Մակերևույթ 315
Բուլյան ֆունկցիա 314
Անհավասարություն (մաթեմատիկա) 312
Էնտրոպիա 310
Ջինիի գործակից 308
Ֆունկցիայի գրաֆիկ 304
Գրաֆների տեսություն 301
Աքսիոմ 300
Արտագծյալ շրջանագիծ 299
Ինտեգրալ 296
Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ 293
Դիսկրետ մաթեմատիկա 285
Կրամերի մեթոդ 278
Ութանկյուն 278
Հավասարման լուծում 271
Գծագրական երկրաչափություն 270
Աստիճանային շարք 269
Ուղիղների հատում 261
Թվային մեթոդներ 258
Մաթեմատիկական ճոճանակ 253
Ալան Թյուրինգ 249
Խաղերի տեսություն 249
Մնացորդով բաժանում 246
Շառավիղ-վեկտոր 244
Մեծ շրջան 243
Տասը 241
Միջին երկրաչափական 240
Լոպիտալի կանոն 239
Հանրահաշիվ 236
Արտագծյալ քառանկյուն 230
Ռուբիկի խորանարդ 230
Դե Մորգանի բանաձևեր 225
Կոշիի խնդիր 225
Հանում 225
Ռոլլի թեորեմ 225
Կառլ Գաուս 222
Տասնորդական հաշվման համակարգեր 221
Ամբողջ մաս 220
Էվկլիդես 220
Ֆուրիեի շարք 219
Պիեռ դը Ֆերմա 218
Մաթեմատիկայի միջազգային օլիմպիադա 217
Ուղիղ անկյուն 216
Օղակ (մաթեմատիկա) 216
Շրջան (երկրաչափություն) 215
Քառակուսի արմատ 215
Բազմանդամ 213
Սահմանում 207
Ենթաբազմություն 206
Ասիմպտոտ 205
Պյութագորասի եռյակ 204
Գնդային սեկտոր 198
Ուղղահայացություն 198
Գրադիենտ 196
Աբստրակցիա 194
Էջ (երկրաչափություն) 193
Էվկլիդեսի ալգորիթմ 193
Վեննի դիագրամ 193
Ալիքների ինտերֆերենցիա 192
Գծային ծրագրավորում 187
Լեոնարդ Էյլեր 187
Կատարյալ թիվ 186
Հաշվարկման ութական համակարգ 185
Կլավդիոս Պտղոմեոս 183
Մաթեմատիկական օլիմպիադա 183
Հաշվարկման տասնվեցական համակարգ 182
Արտագծած գնդային մակերևույթ 180
Քվանտային համակարգիչ 179
Կիրառական մաթեմատիկա 178
Անվերջության խորհրդանիշ 177
Ռեկուրսիա 177
Ֆիբոնաչի 177
Մոդա (վիճակագրություն) 175
Գծային հավասարում 174
Սուդոկու 173
Ֆիլդսյան մրցանակ 173
Բաժանում զրոյի վրա 171
Նշան (մաթեմատիկա) 171
Ջեյմս Մաքսվել 168
Կետ 166
Գումարում 165
Եռանկյան անկյունների գումար 164
Բարդ ֆունկցիայի դիֆերենցում 163
Թվի քառակուսի 163
Մաթեմատիկայի պատմություն 163
Նորմալ 162
Մաթեմատիկական վիճակագրություն 161
Ստախոսի պարադոքս 161
Գումար (մաթեմատիկա) 160
Զրոյի զույգություն 158
Գրաֆներ 156
Մաթեմատիկական ինդուկցիա 156
Յոհան Կեպլեր 156
Բնության օրինաչափություններ 155
Մաթեմատիկական գլուխկոտրուկ 155
Աբստրակտ հանրահաշիվ 152
Փոփոխական մեծություն 152
Միանդամ 150
Բուլյան հանրահաշիվ 149
K-միջիններով կլաստերինգ 148
1000 (թիվ) 147
Տրանսպորտային խնդիր 146
Լուիս Քերոլ 145
Անվերջություն (մաթեմատիկա) 144
Զանգվածների կենտրոն 143
Բացասման օրենք 141
Կորագիծ ինտեգրալ 140
Կեպլերի օրենքներ 139
Մաքսվելի հավասարումներ 139
Բեզուի թեորեմ 137
Խորանարդ հավասարում 135
Կոռելյացիա (մաթեմատիկա) 135
Էյլերի բանաձև 134
Խառն արտադրյալ 134
Հատման թեորեմ 132
Հիպերբոլոիդ 132
Իզոտրոպություն 131
Մինոր (գծային հանրահաշիվ) 131
Վեկտորական տարածություն 131
Անալիտիկ երկրաչափություն 128
Մաթեմատիկական օպտիմիզացիա 128
0,(9) 126
Հակադարձ ֆունկցիա 125
Միջակայք (մաթեմատիկա) 125
Կոշի-Ադամարի թեորեմ 123
Ազատ արվեստներ 122
Ասույթների տրամաբանություն 122
Եռանկյունաչափություն 122
Տարրական հանրահաշիվ 120
Դիզյունկցիա 118
Թիթեռի էֆեկտ 118
Կոնական հատույթ 118
Պտույտ 118
Մաթեմատիկական ապացույց 117
Տեսական ֆիզիկա 116
3 (թիվ) 115
Երկանդամ 112
Ալ-Խորեզմի 111
Պահպանման օրենքներ 111
Էրատոսթենես Կիրենացի 110
Ֆերմայի մեծ թեորեմ 110
1 (թիվ) 109
Գծային հավասարումների համակարգ 109
Ֆրակտալ 109
Էվկլիդեսյան երկրաչափություն 108
Լագրանժի թեորեմը չորս քառակուսիների գումարի մասին 108
Տրամաբանական գործողություն 108
Հիլբերտի աքսիոմատիկա 106
STEM 104
Մաթեմատիկական նշանակումների պատմություն 104
Նորբերտ Վիներ 104
Տարածաժամանակ 104
Պիեռ Սիմոն Լապլաս 103
Մեծագույն հայտնի պարզ թիվը 101
Պրեդիկատ 100
Կոր 97
Աբակ (տախտակ) 96
Զուգահեռ ուղիղներ 96
Կոնյունկցիա 96
Տասնանկյուն 96
Ջոն Նեշ 94
Հիպոթեզ (մաթեմատիկա) 92
Մաթեմատիկական տրամաբանություն 91
Ֆունկցիայի զրո 91
Էրատոսթենեսի մաղ 90
Բերտրան Ռասել 89
Էմանուել Լասկեր 89
Նիկոլայ Օրեսմ 89
Ներգծյալ շրջանագծի կենտրոն 88
Թվային առանցք 87
Տարրական ֆունկցիաներ 87
Չորս 86
Էվանջելիստա Տորիչելլի 85
Խորանարդ աստիճանի արմատ 85
Կող (երկրաչափություն) 85
Թվաբանության հիմնական թեորեմ 84
Միջին մեծություններ 84
Եռանկյան անհավասարություն 82
Շրյոդինգերի հավասարում 82
Իմպլիկացիա 80
Մաթեմատիկական մոդել 80
Գնդային շերտ 79
Իսկության աղյուսակ 79
Ծննդյան օրերի պարադոքս 79
Կիսապարագիծ 79
Տոպոլոգիա 79
Փոխակերպման տրամաբանություն 79
Եռանկյունաչափության պատմություն 78
Աֆինական ձևափոխություն 76
Դաշտի քվանտային տեսություն 76
Միավոր քառակուսի 76
Մուավրի բանաձև 75
Ժխտում (տրամաբանություն) 74
Մաթեմատիկական բանաձև 74
Դավիթ Հիլբերտ 73
Լարերի տեսություն 73
Կորած քառակուսու հանելուկ 72
Մերսենի թիվ 72
Պուասոնի բաշխում 72
Ֆրիմեն Դայսոն 72
Ալիքանշան 71
Լունայի ալգորիթմ 71
Մաթեմատիկական ֆիզիկա 71
Թյուրինգի մեքենա 70
Հիպերբոլական ֆունկցիաներ 70
Ջոն ֆոն Նոյման 70
Փնտրում դեպի խորություն 70
Գաուս-Զեյդելի մեթոդ 69
Տարածաչափություն 69
Քրիստիան Հյույգենս 69
Դատարկ բազմություն 68
Դիզյունկտիվ նորմալ ձև 68
Լեմմա 68
Միավոր շրջանագիծ 68
Պրոյեկտիվ երկրաչափություն 68
Էլիպսոիդ 67
Սյունակով բաժանում 67
Գամմա ֆունկցիա 66
Մնացորդների մասին չինական թեորեմ 66
Եռանկյան նշանավոր կետեր 65
Լամբդա արտահայտություն 65
Մեծ թվերի օրենք 65
Ոչ էվկլիդեսյան երկրաչափություն 65
Բազմության հզորություն 64
Գործողությունների հետազոտում 64
Գուգոլ 64
Հնգագիծ 64
Անընդհատ արտապատկերում 63
Ինը կետերի շրջանագիծ 63
Քառակուսի արմատ երկուսից 63
Պարաբոլուդներ 62
Գծային արտապատկերում 61
Սիմպլեքս մեթոդ 61
Վարինյոնի թեորեմ (երկրաչափություն) 61
Մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ 60
Պտղոմեոսի թեորեմ 60
Հարաբերություններ (մաթեմատիկա) 59
Մաթեմատիկական սոփեստություն 59
Պասկալի եռանկյուն 59
Ռիմանի ինտեգրալ 59
Սրինիվասա Ռամանուջան 59
Ձևեր (մաթեմատիկա) 58
Միջնարժեք 58
Վեկտորական դաշտ 58
2 (թիվ) 57
Բանականության խաղեր 57
Էքսցենտրիսիտետ 57
Մաթեմատիկայի պատմությունը Հնդկաստանում 57
Նույնություն (մաթեմատիկա) 57
Անրի Պուանկարե 56
Դիոֆանտյան հավասարում 56
Միջին հարմոնիկ 56
Շեղանկյունանիստ 56
Էլեմենտ (մաթեմատիկա) 55
Երկնիստ անկյուն 54
Հինգ 54
Ութ 54
Քառաչափ տարածություն 54
Էմմի Նյոթեր 53
Ամպերսանդ 51
Հիպատիա 51
Հանրահաշվական գործողություններ 50
Ֆունկցիայի նախնական 50
Ապահովագրության վիճակագիր 49
Արքիմեդի աքսիոմ 49
Աքսոնոմետրիա 49
Ընտրույթ 49
Հազարամյակի մրցանակային խնդիրներ 49
Ուղղանկյունություն 49
Տասներկուանկյուն 49
Լեոնարդ Էյլերի պատվին անվանված օբյեկտների ցանկ 48
Գաուս-Օստոգրադսկու թեորեմ 47
Էմիլ Արթին 47
Կանգնակ 47
Մետրիկական տարածություն 47
Ուսապարկի խնդիր 47
Սինուսոիդ 47
Հանրահաշվի հիմնական թեորեմ 46
Մաքսվելի բաշխում 46
Շոշափողակոյտ 46
Տենզոր 46
Կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական մրցույթ 45
Ջորջ Բուլ 45
Ռյոլոյի եռանկյուն 45
Վստահության միջակայք 45
Տարրական մաթեմատիկա 45
Բեռնուլի (ընտանիք) 44
Էդմունդ Հալլեյ 44
Կոտելնիկովի թեորեմ 44
Հունական թվային համակարգ 44
Օկտաէդր 44
Կատարյալ թվերի ցանկ 43
Հարթաչափություն 43
Նորայր Առաքելյան 43
Պարզ թվերի թեորեմ 43
Սկզբունքներ 43
Վեց 43
Անալիտիկ ֆունկցիա 42
Դոնալդ Կնուտ 42
Երկնային մեխանիկա 42
Մարկովի շղթա 42
Կոնյունկտիվ նորմալ ձև 41
Հանոյի աշտարակ 41
Հանրահաշվական արտահայտություն 41
Նյոթերի թեորեմ 41
Ա* 40