Վիքինախագիծ:Մաթեմատիկա/Հաճախ դիտվող

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search
Հոդված Դիտումներ (վերջին 60 օրվա ընթացքում)
Բնական թիվ 4472
Իսահակ Նյուտոն 3452
Ալբերտ Այնշտայն 3416
Արիստոտել 3302
Պարզ թիվ 2990
Ֆիզիկա 2700
Եռանկյուն 2242
Զուգահեռագիծ 2218
Ուղղանկյուն եռանկյուն 2187
Կոտորակ (մաթեմատիկա) 2079
Թիվ 2033
Նյուտոնի օրենքներ 1979
Մակերես 1972
Սեղան (երկրաչափություն) 1958
Ծավալ 1760
Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար 1754
Իռացիոնալ թիվ 1693
Հռոմեական թվեր 1678
Ամբողջ թիվ 1661
Ինֆորմացիա 1650
Բաժանարարների աղյուսակ 1615
Պարզ թվերի ցանկ 1588
Մաթեմատիկա 1534
Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ 1523
Պարագիծ 1490
Աստիճան (հանրահաշիվ) 1429
Գալիլեո Գալիլեյ 1418
Ֆունկցիա (մաթեմատիկա) 1379
Ռացիոնալ թիվ 1378
Պյութագորասի թեորեմ 1369
Թվաբանական պրոգրեսիա 1341
Ածանցյալ 1252
Մաթեմատիկական նշաններ 1248
Հավասարասրուն սեղան 1246
Ալգորիթմ 1194
Խորանարդ 1173
Կոն 1172
Պլատոն 1161
Ինը 1131
Փոխադարձ պարզ թվեր 1104
Քառանկյուն 1075
Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ 1062
Հավասարասրուն եռանկյուն 1045
Շեղանկյուն 1025
Բաժանելիության հայտանիշներ 1004
Եռանկյան բարձրություն 1004
Եռանկյան միջնագիծ 992
Արմատ (մաթեմատիկա) 991
Քառակուսային հավասարում 988
Իրական թվեր 976
Արագություն 947
Միջին թվաբանական 929
Արագացում 882
Անկյուն 879
Կոորդինատային համակարգ 848
Բազմանկյուն 816
Բուրգ (երկրաչափություն) 814
Գլան 812
Բաղադրյալ թիվ 809
Եռանկյունաչափական նույնություններ 790
Շրջանագիծ 790
Լոգարիթմ 773
Երկրաչափություն 733
Կոսինուսների թեորեմ 733
Սթիվեն Հոքինգ 728
Բազմությունների տեսություն 714
Քառակուսի 703
Տոկոս 693
Զույգ և կենտ թվեր 689
Կանոնավոր եռանկյուն 688
Մատրից 679
Բազմապատկում 656
Տրամագիծ 652
Արաբական թվեր 630
Արքիմեդես 625
Պրիզմա 612
Հաշվարկման դիրքային համակարգ 603
Ժամանակ 596
Երկրաչափական պրոգրեսիա 595
Պրոյեկցիա 593
Ֆիբոնաչիի թվեր 580
Թվանշաններ 548
Վեցանկյուն 541
Պյութագորաս 530
Պի թիվ 529
Սահման (մաթեմատիկա) 524
Ուղղանկյուն 523
Բազմություն 519
Հաշվարկման համակարգ (մաթեմատիկա) 512
Բաժանում (մաթեմատիկա) 511
Վիճակագրություն 506
Շառավիղ 497
Բարդ տոկոս 485
Հնգանկյուն 473
Ուղիղ 459
Հավանականություն 458
Վեկտոր 449
Ռենե Դեկարտ 442
Հարաբերականության տեսություն 419
Ֆունկցիայի արժեքների տիրույթ 419
Թվի քառակուսի 418
Աքսիոմ 416
Հաշվարկման երկուական համակարգ 416
Էվկլիդես 408
Դիֆերենցիալ հավասարումներ 407
Տրամաբանություն 405
Բացարձակ արժեք 395
Դասական մեխանիկա 394
Կինեմատիկա 391
Ալիքներ 383
Տասը 383
Ներքնաձիգ 375
Համաչափություն 374
Ջինիի գործակից 372
Մաթեմատիկոս 365
Ոսկե հատում 359
Վեննի դիագրամ 358
Գծային ֆունկցիա 350
Դեկարտյան կոորդինատների համակարգ 347
Կոմպլեքս թիվ 347
Ազիմուտ 345
Կանոնավոր բազմանկյուն 336
Զուգահեռանիստ 335
Հարաբերականության ընդհանուր տեսություն 335
Որոշիչ (մաթեմատիկա) 335
Գունդ 333
Ֆակտորիալ 331
Հերոնի բանաձև 327
Շոշափող 326
Հաշվարկման ութական համակարգ 325
Հավանականությունների տեսություն 315
Հատված 314
Նյուտոնի երկանդամ 313
Ուղիղների հատում 310
Հիերարխիա 306
Ինտեգրալ 297
Բլեզ Պասկալ 296
Քվանտային մեխանիկա 291
Հաջորդականություն (մաթեմատիկա) 290
0,(9) 286
Անհավասարություն (մաթեմատիկա) 281
Դիսկրետ մաթեմատիկա 281
Քառանիստ 277
Ալիքի երկարություն 275
Ամբողջ մաս 273
Մոնոտոն ֆունկցիա 273
Ռադիան 272
Սկալյար արտադրյալ 271
Էնտրոպիա 266
Ինֆորմացիայի տեսություն 265
Գրաֆների տեսություն 261
Զույգ և կենտ ֆունկցիաներ 258
Տեսական ֆիզիկա 255
Ներգծյալ քառանկյուն 251
Դիսպերսիա (վիճակագրություն) 242
Դիֆերենցիալ հաշիվ 240
Գծային հանրահաշիվ 237
Հարթություն 237
1 (թիվ) 236
Բուլյան ֆունկցիա 235
Հանրահաշիվ 235
Կոմբինատորիկա 231
Կիրառական մաթեմատիկա 230
Մոդա (վիճակագրություն) 230
Քառակուսի արմատ 230
Աստիճան (երկրաչափություն) 228
Մոգական քառակուսի 228
Ֆունկցիայի զրո 228
Թվաբանություն 227
Շրջան (երկրաչափություն) 227
Անկյունագիծ 225
Էլիպս 225
Իմպուլս (շարժման քանակ) 225
Ենթաբազմություն 224
Վիետի թեորեմ 218
Անվերջության խորհրդանիշ 213
Պարաբոլ 211
Հավասարում 210
Սեկտոր (երկրաչափություն) 207
Թեորեմ 205
Գաղտնագրություն 202
Սահմանում 201
Ածանցման կանոններ 199
Եռանկյունների լուծում 198
Կատարյալ թիվ 197
Թալես Միլեթացի 193
Միջնակետ 193
Գաուսի մեթոդ 192
Հավասարման լուծում 186
Ֆիբոնաչի 186
Մաթեմատիկական անալիզ 185
Միջին երկրաչափական 184
Աբակ (տախտակ) 183
Բնության օրինաչափություններ 183
Լեոնարդ Էյլեր 183
Մաթեմատիկական ինդուկցիա 183
Վեկտորական արտադրյալ 182
Արտագծյալ շրջանագիծ 181
Կինետիկ էներգիա 180
Աշխարհագրական լայնություն 179
Երկարություն 179
Տասնորդական հաշվման համակարգեր 179
Գումար (մաթեմատիկա) 178
Ալան Թյուրինգ 177
Էկոնոմետրիկա 175
Գոթֆրիդ Լայբնից 174
Բաժանում զրոյի վրա 172
Գծային հավասարում 172
Տասնանկյուն 172
Գծագրական երկրաչափություն 170
Սինուսների թեորեմ 169
Վեկտորական հաշիվ 165
E (թիվ) 161
Ռուբիկի խորանարդ 160
Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ 158
Զրոյի զույգություն 157
Մաթեմատիկական ճոճանակ 155
Մատրիցների արտադրյալ 153
1000 (թիվ) 152
Հարաբերականության հատուկ տեսություն 150
Ցուցչային ֆունկցիա 149
Պարբերական ֆունկցիա 148
Կոշի-Ադամարի թեորեմ 142
Կառլ Գաուս 141
Շառավիղ-վեկտոր 141
Էվկլիդեսի ալգորիթմ 140
Կրամերի մեթոդ 140
Տարածաժամանակ 140
STEM 137
Գրադիենտ 137
Հաշվարկման տասնվեցական համակարգ 137
Ֆունկցիայի գրաֆիկ 137
Անկյունային արագություն 136
Թվերի տեսություն 133
Հանում 133
Գծային հավասարումների համակարգ 132
Խաղերի տեսություն 132
Մաթեմատիկայի պատմություն 131
Կետ 129
Ջեյմս Մաքսվել 129
Քառակուսի մատրից 129
Բուլյան հանրահաշիվ 128
Հավանականության բաշխում 128
Աբստրակցիա 126
Գրաֆներ 126
Մաթեմատիկական սոփեստություն 125
Յոթ 125
Դե Մորգանի բանաձևեր 123
Կլավդիոս Պտղոմեոս 122
Մաքսվելի հավասարումներ 121
Ութանկյուն 121
Սուդոկու 121
Էվկլիդեսյան երկրաչափություն 120
Միջակայք (մաթեմատիկա) 120
Թվային առանցք 118
Թվային մեթոդներ 118
Հիպերբոլ 115
Մաթեմատիկական սպասում 114
Ջերոլամո Կարդանո 114
Էջ (երկրաչափություն) 110
Սյունակով բաժանում 110
Գումարում 108
Ֆուրիեի շարք 107
Գծային ռեգրեսիա 105
Մատրիցի ռանգ 103
Ռեկուրսիա 102
Արտագծյալ քառանկյուն 101
Պյութագորասի եռյակ 101
Տոպոլոգիա 101
Եռանկյան անկյունների գումար 100
Էրատոսթենեսի մաղ 100
Կանոնավոր բազմանիստ 100
Կոռելյացիա (մաթեմատիկա) 99
3 (թիվ) 98
Հարաբերություններ (մաթեմատիկա) 98
Ֆունկցիայի էքստրեմում 98
Լուիս Քերոլ 96
Փոփոխական մեծություն 96
Ուղիղ անկյուն 95
Անալիտիկ երկրաչափություն 93
Մեծագույն հայտնի պարզ թիվը 93
Ուղղահայացություն 93
Բեզուի թեորեմ 92
Կոր 92
Մնացորդով բաժանում 92
Անվերջություն (մաթեմատիկա) 90
Թեյլորի շարք 90
Բնական լոգարիթմ 89
Մաթեմատիկական ֆիզիկա 89
Ալիքանշան 88
Աբստրակտ հանրահաշիվ 86
Բերտրան Ռասել 86
Նշան (մաթեմատիկա) 86
Եռանկյունաչափություն 85
Պի թվի օր 85
Աստիճանային շարք 84
Թյուրինգի մեքենա 84
Խորանարդ աստիճանի արմատ 84
Բացասական թիվ 83
Դաշտի քվանտային տեսություն 81
Պասկալի եռանկյուն 80
2 (թիվ) 79
Մակերևույթ 79
Ներգծյալ շրջանագծի կենտրոն 79
Ոչ էվկլիդեսյան երկրաչափություն 79
Ֆրակտալ 79
Վեկտորական տարածություն 78
Հատման թեորեմ 77
Արտագծած գնդային մակերևույթ 76
Մաթեմատիկական վիճակագրություն 76
Քվանտային համակարգիչ 76
Դիսկրիմինանտ 75
Էմանուել Լասկեր 75
Օղակ (մաթեմատիկա) 74
Ասույթների տրամաբանություն 73
Քառակուսի արմատ երկուսից 73
Թիթեռի էֆեկտ 71
Չորս 71
Օղակ (երկրաչափություն) 71
Ութ 70
Էյլերի բանաձև 69
Լեմմա 69
Նորմալ 69
−1 69
Կոշիի խնդիր 68
Ջոն Նեշ 68
Բազմանդամ 67
Կոնյունկցիա 67
Հանրահաշվական գործողություններ 67
Մաթեմատիկական օպտիմիզացիա 67
Մաթեմատիկայի միջազգային օլիմպիադա 67
Բանականության խաղեր 66
Մաթեմատիկական ապացույց 66
Քառաչափ տարածություն 66
Եռանկյան անհավասարություն 65
Տրանսպորտային խնդիր 65
Հավանականությունների տեսության պատմություն 64
Ալիքների ինտերֆերենցիա 63
Աքսոնոմետրիա 62
Էմիլ Արթին 62
Կատարյալ թվերի ցանկ 62
Յոհան Կեպլեր 62
Ալ-Խորեզմի 61
Իզոտրոպություն 61
Հանրահաշվական արտահայտություն 61
Շրյոդինգերի հավասարում 61
Վեց 61
Բազմության հզորություն 60
Էվանջելիստա Տորիչելլի 60
Թվաբանության հիմնական թեորեմ 60
Կեպլերի օրենքներ 60
Բաժանելիություն 59
Երկրաչափություն (Դեկարտ) 59
Ստախոսի պարադոքս 59
Ֆերմայի մեծ թեորեմ 59
Բազմանիստ 58
Հինգ 58
Շեղանկյունանիստ 58
Ռոլլի թեորեմ 58
Ֆրանսուա Վիետ 58
Ազատ արվեստներ 57
Մաթեմատիկական տրամաբանություն 57
Էմմի Նյոթեր 56
Հակադարձ ֆունկցիա 56
Ապահովագրության վիճակագիր 55
Գծային ծրագրավորում 55
Հանրահաշվի հիմնական թեորեմ 55
Նիկոլայ Լոբաչևսկի 55
Իմպլիկացիա 54
Իսկության աղյուսակ 54
Ա* 53
Բարդ ֆունկցիայի դիֆերենցում 53
Դատարկ բազմություն 53
Դիզյունկցիա 53
Մեծ թվերի օրենք 53
Ջորջ Դարվին 53
Մաթեմատիկական բանաձև 52
Երկանդամ 51
Էրատոսթենես Կիրենացի 51
Հնգագիծ 51
Մինոր (գծային հանրահաշիվ) 51
Պրեդիկատ 51
Օպերատոր (մաթեմատիկա) 51
Իմաստալից թվանշաններ 50
Խորանարդ հավասարում 50
Հունական թվային համակարգ 50
Ստանդարտ մոդել 50
Տարածաչափություն 50
Արքիմեդի աքսիոմ 49
Պիեռ Սիմոն Լապլաս 49
Պտույտ 49
Կոնական հատույթ 48
Միջնարժեք 48
Կորագիծ ինտեգրալ 47
Միջին հարմոնիկ 47
Փոխմիարժեք համապատասխանություն 47
Հիլբերտի աքսիոմատիկա 46
Հիլբերտի խնդիրներ 46
Մաթեմատիկական նշանակումների պատմություն 46
Մետրիկական տարածություն 46
Մուավրի բանաձև 46
Պտղոմեոսի թեորեմ 46
Գառնիկ Կարապետյան 45
Լամբդա արտահայտություն 45
Տարրական մաթեմատիկա 45
Կանգնակ 44
Մաթեմատիկական գլուխկոտրուկ 44
Լարերի տեսություն 43
Լոպիտալի կանոն 43
Միանդամ 43
Նաիրի Սեդրակյան 43
Ֆունկցիայի նախնական 43
Անալիտիկ ֆունկցիա 42
Անրի Պուանկարե 42
Բացասման օրենք 42
Գուգոլ 42
Ֆունկցիայի համադրույթ 42
Զուգահեռ ուղիղներ 41
Լունայի ալգորիթմ 41
Միջին մեծություններ 41
Հարթաչափություն 40
Ռասելի պարադոքս 40
Գծային արտապատկերում 39
Գործողությունների հետազոտում 39
Զանգվածների կենտրոն 39
Լեոնարդ Էյլերի պատվին անվանված օբյեկտների ցանկ 39
Կիսապարագիծ 39
Հիպոթեզ (մաթեմատիկա) 39
Պոլ Դիրակ 39
Տրամաբանական գործողություն 39
Ամբիգրամ 38
Բազմապատկման նշան 38
Դիզյունկտիվ նորմալ ձև 38
Կապակցվածություն 38
Մաթեմատիկական մոդել 38
Ամպերսանդ 37
Անալոգային հաշվողական մեքենա 37
Դիոֆանտյան հավասարում 37
Դիֆերենցիալ երկրաչափություն 37
Նորբերտ Վիներ 37
Աբելյան խումբ 36
Անհնարին պատկեր 36
Եռանկյան նշանավոր կետեր 36
Եռանկյունաչափության պատմություն 36
Երկրաչափության պատմություն 36
Զուգորդականություն 36
Էլեմենտ (մաթեմատիկա) 36
Կող (երկրաչափություն) 36
Մաթեմատիկան Հին Եգիպտոսում 36
Տարրական հանրահաշիվ 36
Ասիմպտոտ 35
Ժխտում (տրամաբանություն) 35
Լուկա Պաչոլի 34
Կոշիի ինտեգրալ 34
Հիպատիա 34
Պահպանման օրենքներ 34
Դավիթ Հիլբերտ 33
Թանգրամ 32
Լագրանժի թեորեմը չորս քառակուսիների գումարի մասին 32
Ծննդյան օրերի պարադոքս 32
Հաշվարկման վաթսունական համակարգ 32
Ուղղանկյունություն 32
Պիեռ դը Ֆերմա 32
Աքսիոմատիկ մեթոդ 31
Գեորգ Կանտոր 31
Գրիգորի Պերելման 31
Հերոն Ալեքսանդրիացի 31
Սկզբունքներ 31
Տենզոր 31
Օկտաէդր 31
Դիրակի հավասարում 30
Սիմպլեքս մեթոդ 30
Քրիստիան Հյույգենս 30
Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների ինտեգրալների ցանկ 29
Էքսցենտրիսիտետ 29
Հազարամյակի մրցանակային խնդիրներ 29
Հիպերբոլական ֆունկցիաներ 29
Սինուսոիդ 29
Օգյուստեն Լուի Կոշի 29
Դոդեկաեդր 28
Երկնիստ անկյուն 28
Էվարիստ Գալուա 28
Խառն արտադրյալ 28
Կառուցվածք (մաթեմատիկա) 28
Մոնտե-Կարլոյի մեթոդ 28
Ոչ հստակ տրամաբանություն 28
Պելի թիվ 28
Ռյոլոյի եռանկյուն 28
Իկոսաէդր 27
Հավանականության խտություն 27
Մարիամ Միրզախանի 27
Պենրոուզի եռանկյուն 27
Պուասոնի բաշխում 27
Պրոյեկտիվ երկրաչափություն 27
Ռիմանի ինտեգրալ 27
Վարինյոնի թեորեմ (երկրաչափություն) 27
Դաս (բազմությունների տեսություն) 26
Դոնալդ Կնուտ 26
Մաթեմատիկական հաստատուն 26
Մաթեմատիկայի պատմությունը Հնդկաստանում 26