Վիքինախագիծ:Մաթեմատիկա/Հաճախ դիտվող

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search
Հոդված Դիտումներ (վերջին 60 օրվա ընթացքում)
Սեղան (երկրաչափություն) 5270
Զուգահեռագիծ 4040
Շեղանկյուն 3937
Ուղղանկյուն եռանկյուն 3619
Հավասարասրուն սեղան 3520
Պրիզմա 3435
Թվաբանական պրոգրեսիա 3300
Կոն 3137
Մակերես 3086
Բուրգ (երկրաչափություն) 3053
Պարզ թիվ 2835
Երկրաչափական պրոգրեսիա 2829
Բնական թիվ 2570
Եռանկյուն 2488
Նյուտոնի օրենքներ 2307
Ածանցյալ 1930
Ծավալ 1811
Կանոնավոր եռանկյուն 1740
Խորանարդ 1649
Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ 1640
Պարագիծ 1463
Եռանկյան բարձրություն 1457
Ամբողջ թիվ 1446
Պյութագորասի թեորեմ 1435
Կոտորակ (մաթեմատիկա) 1417
Ալբերտ Այնշտայն 1378
Ալիքներ 1363
Քառանկյուն 1346
Զուգահեռանիստ 1266
Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար 1242
Ալգորիթմ 1217
Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ 1197
Ներգծյալ քառանկյուն 1174
Քառակուսի 1156
Բաժանարարների աղյուսակ 1152
Քառակուսային հավասարում 1142
Թիվ 1128
Արագացում 1108
Ինը 1106
Գլան 1068
Մաթեմատիկա 1062
Ռացիոնալ թիվ 1036
Բաժանելիության հայտանիշներ 1032
Եռանկյան միջնագիծ 1008
Սկալյար արտադրյալ 1007
Ալիքի երկարություն 1006
Կոսինուսների թեորեմ 997
Աստիճան (հանրահաշիվ) 981
Լոգարիթմ 951
Արիստոտել 930
Եռանկյունաչափական նույնություններ 912
Կոորդինատային համակարգ 908
Արագություն 892
Փոխադարձ պարզ թվեր 889
Կինետիկ էներգիա 882
Գունդ 834
Մաթեմատիկական նշաններ 815
Անկյուն 794
Կանոնավոր բազմանկյուն 792
Վեկտոր 791
Հավասարասրուն եռանկյուն 788
Իմպուլս (շարժման քանակ) 781
Հռոմեական թվեր 774
Զույգ և կենտ թվեր 755
Շոշափող 744
Իռացիոնալ թիվ 729
Մաթեմատիկական ճոճանակ 726
Պարզ թվերի ցանկ 722
Արմատ (մաթեմատիկա) 717
Վիետի թեորեմ 704
Պլատոն 678
Բաղադրյալ թիվ 673
Իսահակ Նյուտոն 658
Հավանականություն 637
Վեկտորական հաշիվ 631
Բազմությունների տեսություն 627
Ինֆորմացիա 625
Ուղիղ 622
Իրական թվեր 614
Վեցանկյուն 614
Ֆիզիկա 608
Դիֆերենցիալ հավասարումներ 603
Բազմանկյուն 597
Միջին թվաբանական 595
Ֆունկցիայի էքստրեմում 565
Հաշվարկման համակարգ (մաթեմատիկա) 558
Եռանկյունների լուծում 547
Տրամագիծ 539
Արքիմեդես 533
Մատրից 529
Հերոնի բանաձև 526
Ազիմուտ 525
Շրջանագիծ 515
Ֆիբոնաչիի թվեր 507
Դիսպերսիա (վիճակագրություն) 499
Ներքնաձիգ 489
Տոկոս 489
Տրամաբանություն 488
Պի թիվ 487
Սթիվեն Հոքինգ 477
Կանոնավոր բազմանիստ 460
Գծային ֆունկցիա 452
Գալիլեո Գալիլեյ 444
Ուղղանկյուն 444
Ածանցման կանոններ 442
Շառավիղ 440
Բազմապատկում 431
Թվաբանություն 431
Ֆունկցիա (մաթեմատիկա) 429
Բարդ տոկոս 415
Քառանիստ 392
Արտագծյալ շրջանագիծ 386
Տասը 378
Ժամանակ 372
Անկյունագիծ 362
Սինուսների թեորեմ 362
Բաժանում (մաթեմատիկա) 351
Դիֆերենցիալ հաշիվ 346
Կոմբինատորիկա 345
Վիճակագրություն 344
Արտագծյալ քառանկյուն 341
Դեկարտյան կոորդինատների համակարգ 333
Համաչափություն 330
Գծային ռեգրեսիա 328
Հարաբերականության տեսություն 326
Պրոյեկցիա 325
Պյութագորաս 324
Ֆակտորիալ 324
Պարբերական ֆունկցիա 323
Ութանկյուն 322
Հիերարխիա 318
Երկրաչափություն 316
Հավանականությունների տեսություն 316
Կոմպլեքս թիվ 315
Զույգ և կենտ ֆունկցիաներ 312
Հնգանկյուն 300
Քվանտային մեխանիկա 286
Վեկտորական արտադրյալ 284
Պարաբոլ 283
Արաբական թվեր 279
Թվանշաններ 279
Բազմություն 273
Ալան Թյուրինգ 272
Ինտեգրալ 272
Հաշվարկման երկուական համակարգ 272
Սեկտոր (երկրաչափություն) 271
Հավանականության բաշխում 270
Աստիճան (երկրաչափություն) 264
Միջին երկրաչափական 251
Հավասարում 250
Դիսկրետ մաթեմատիկա 249
Սահման (մաթեմատիկա) 249
Մոգական քառակուսի 243
Ինֆորմացիայի տեսություն 234
Կեպլերի օրենքներ 233
Ոսկե հատում 233
Բուլյան ֆունկցիա 229
Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ 229
Էկոնոմետրիկա 227
Հարաբերականության ընդհանուր տեսություն 225
Քառակուսի մատրից 225
Ռենե Դեկարտ 222
Թվի քառակուսի 215
Հաջորդականություն (մաթեմատիկա) 214
Բեզուի թեորեմ 212
Գաուսի մեթոդ 208
Ջինիի գործակից 208
Սուդոկու 207
Աշխարհագրական լայնություն 204
Բլեզ Պասկալ 203
Բազմանիստ 193
Թեյլորի շարք 191
Խաղերի տեսություն 191
Ամբողջ մաս 187
Ցուցչային ֆունկցիա 187
Աստիճանային շարք 186
Բուլյան հանրահաշիվ 186
Հաշվարկման դիրքային համակարգ 185
Ֆունկցիայի արժեքների տիրույթ 185
Գծային հավասարումների համակարգ 184
Գաղտնագրություն 183
Անկյունային արագություն 182
Մոնոտոն ֆունկցիա 182
Կիրառական մաթեմատիկա 181
Ռադիան 181
Քառակուսի արմատ 181
Բացարձակ արժեք 180
Գրաֆների տեսություն 179
Էլիպս 179
Էնտրոպիա 179
Ֆունկցիայի գրաֆիկ 179
Տասնորդական հաշվման համակարգեր 178
Աքսիոմ 177
Կրամերի մեթոդ 176
Ռուբիկի խորանարդ 171
Հավանականությունների տեսության պատմություն 170
Գծային հանրահաշիվ 169
Էյլերի բանաձև 169
K-միջիններով կլաստերինգ 167
Բազմանդամ 167
Էջ (երկրաչափություն) 166
Էվկլիդես 166
Թեորեմ 166
Ստախոսի պարադոքս 163
Ֆուրիեի շարք 163
Գոթֆրիդ Լայբնից 162
Կինեմատիկա 160
Կատարյալ թիվ 159
1000 (թիվ) 158
Տարրական հանրահաշիվ 157
Թվերի տեսություն 155
Հավասարման լուծում 155
Դասական մեխանիկա 152
Մաթեմատիկական անալիզ 148
Յոթ 146
Թվային մեթոդներ 145
Նորբերտ Վիներ 145
Կլավդիոս Պտղոմեոս 142
Հանրահաշիվ 142
Բնության օրինաչափություններ 141
Ֆիբոնաչի 141
Անվերջության խորհրդանիշ 140
Էմանուել Լասկեր 137
Մաքսվելի հավասարումներ 137
Որոշիչ (մաթեմատիկա) 136
Ներգծյալ շրջանագծի կենտրոն 135
E (թիվ) 134
Գումարում 134
Եռանկյան անկյունների գումար 132
Արտագծած գնդային մակերևույթ 131
Դիսկրիմինանտ 131
Գծագրական երկրաչափություն 130
Կոշիի խնդիր 130
Հարաբերականության հատուկ տեսություն 128
Շրջան (երկրաչափություն) 128
Եռանկյունաչափություն 127
Բնական լոգարիթմ 124
Զանգվածների կենտրոն 124
Գումար (մաթեմատիկա) 123
Բացասական թիվ 120
0,(9) 119
STEM 117
Հատված 115
Մաթեմատիկական սպասում 114
Գրադիենտ 113
Ասույթների տրամաբանություն 112
Աբակ (տախտակ) 111
Ջեյմս Մաքսվել 111
Մաթեմատիկոս 110
Ալիքների ինտերֆերենցիա 109
Հանում 109
Մաթեմատիկայի պատմություն 109
Վեննի դիագրամ 109
Լուիս Քերոլ 108
Բաժանելիություն 107
Էվկլիդեսի ալգորիթմ 107
Մաթեմատիկական վիճակագրություն 107
Միջնակետ 107
Ուղղահայացություն 107
Նյուտոնի երկանդամ 106
Դիզյունկցիա 104
Ռեկուրսիա 104
Անհավասարություն (մաթեմատիկա) 103
Հիպերբոլ 103
3 (թիվ) 102
Հարթություն 102
Մնացորդով բաժանում 102
Հատման թեորեմ 101
Ֆունկցիայի զրո 101
Կոնյունկցիա 100
Շեղանկյունանիստ 100
Պյութագորասի եռյակ 100
Ֆրիմեն Դայսոն 100
Մաթեմատիկական բանաձև 99
Անվերջություն (մաթեմատիկա) 97
Զրոյի զույգություն 97
Կառնոյի թեորեմ 97
Պտղոմեոսի թեորեմ 96
Ազատ արվեստներ 95
Լեոնարդ Էյլեր 95
Կառլ Գաուս 95
Հաշվարկման ութական համակարգ 95
Կոշի-Ադամարի թեորեմ 94
Ուղիղների հատում 94
Ֆերմայի մեծ թեորեմ 94
Հաշվարկման տասնվեցական համակարգ 93
Գեորգ Կանտոր 92
Երկարություն 92
Մաթեմատիկայի միջազգային օլիմպիադա 92
Մոդա (վիճակագրություն) 92
Բաժանում զրոյի վրա 91
Կորագիծ ինտեգրալ 91
Փոփոխական մեծություն 90
Մատրիցների արտադրյալ 89
Թիթեռի էֆեկտ 88
Գծային ծրագրավորում 87
Զուգորդականություն 87
Լեոնարդ Էյլերի պատվին անվանված օբյեկտների ցանկ 87
Խորանարդ հավասարում 87
Սահմանում 87
Աբստրակցիա 86
Մաթեմատիկական տրամաբանություն 85
Իմպլիկացիա 82
Գրաֆներ 81
Ենթաբազմություն 81
Մակերևույթ 81
Թվաբանության հիմնական թեորեմ 80
Պրեդիկատ 80
Թյուրինգի մեքենա 79
Հանրահաշվական գործողություններ 79
Մատրիցի ռանգ 78
Քվանտային համակարգիչ 78
Էվանջելիստա Տորիչելլի 77
Բարդ ֆունկցիայի դիֆերենցում 76
Գծային հավասարում 76
Էվկլիդեսյան երկրաչափություն 76
Աբստրակտ հանրահաշիվ 75
Երկանդամ 75
Տոպոլոգիա 75
Կետ 74
Մարիամ Միրզախանի 73
Ռոլլի թեորեմ 72
Միջակայք (մաթեմատիկա) 70
Կոռելյացիա (մաթեմատիկա) 69
Հակադարձ ֆունկցիա 69
Յոհան Կեպլեր 69
Քառակուսի արմատ երկուսից 69
Բերտրան Ռասել 68
Ֆրակտալ 68
Մաթեմատիկական գլուխկոտրուկ 66
Պահպանման օրենքներ 66
Չորս 65
Տեսական ֆիզիկա 65
Դոդեկաեդր 64
Սյունակով բաժանում 63
Հիպոթեզ (մաթեմատիկա) 62
Միջին հարմոնիկ 62
Դիրակի հավասարում 61
Ջորջ Բուլ 61
Էրատոսթենեսի մաղ 60
Կոնական հատույթ 60
Ֆունկցիայի նախնական 60
1 (թիվ) 59
Կատարյալ թվերի ցանկ 59
Ա* 58
Ալիքանշան 58
Դաշտի քվանտային տեսություն 58
Երկնիստ անկյուն 58
Լամբդա արտահայտություն 58
Խորանարդ աստիճանի արմատ 58
Մաթեմատիկան Հին Եգիպտոսում 58
Ոչ էվկլիդեսյան երկրաչափություն 58
Մեծ թվերի օրենք 57
Շառավիղ-վեկտոր 57
Տրամաբանական գործողություն 57
Ժխտում (տրամաբանություն) 56
Մեծագույն հայտնի պարզ թիվը 56
Բանականության խաղեր 55
Ռոջեր Փենռոուզ 55
Վստահության միջակայք 55
Եռանկյան նշանավոր կետեր 54
Կող (երկրաչափություն) 54
Պասկալի եռանկյուն 54
Տասնանկյուն 54
Թվային առանցք 53
Պիեռ Սիմոն Լապլաս 53
Տարածաժամանակ 53
Օղակ (մաթեմատիկա) 52
Մաթեմատիկական ապացույց 51
Մաթեմատիկական օպտիմիզացիա 51
Սինուսոիդ 51
Եռանկյան անհավասարություն 50
Եռանկյունաչափության պատմություն 50
Զուգահեռ ուղիղներ 50
Հնգագիծ 50
Մաթեմատիկական ինդուկցիա 50
Մաթեմատիկայի մասին հոդվածների ցանկեր 50
Ջոն Նեշ 50
Իսկության աղյուսակ 49
Շրյոդինգերի հավասարում 49
Ինը կետերի շրջանագիծ 48
Կոր 48
Ռացիոնալ ֆունկցիա 48
Անրի Պուանկարե 47
Ապահովագրության վիճակագիր 47
Լարերի տեսություն 47
Ուղիղ անկյուն 47
Կիսապարագիծ 46
Հարաբերություններ (մաթեմատիկա) 46
Մաթեմատիկական սոփեստություն 46
Ստյուարտի թեորեմ 46
Վեց 46
Տրանսպորտային խնդիր 46
Քրիստիան Հյույգենս 46
Գրիգորի Պերելման 45
Դիզյունկտիվ նորմալ ձև 45
Էլեմենտ (մաթեմատիկա) 45
Հիպատիա 45
Պրեդիկատների տրամաբանություն 45
Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ 45
Տարրական ֆունկցիաներ 45
Օգյուստեն Լուի Կոշի 45
Գամմա ֆունկցիա 44
Հարմոնիկ շարք 44
Նշան (մաթեմատիկա) 44
Վեկտորական տարածություն 44
Օկտաէդր 44
2 (թիվ) 43
Թալես Միլեթացի 43
Միանդամ 43
Նորմալ 43
Տրամաբանական արտահայտություններ 43
Ութ 42
Ռեկուրսիա (ինֆորմատիկա) 42
Ռիմանի ինտեգրալ 42
Ալ-Խորեզմի 41
Դե Մորգանի բանաձևեր 41
Ընտրույթ 41
Փոխակերպման տրամաբանություն 41
Գուգոլ 40
Լագրանժի թեորեմը չորս քառակուսիների գումարի մասին 40
Միավոր քառակուսի 40
Պարզ թվերի թեորեմ 40
Պրոյեկտիվ երկրաչափություն 40
Գծային արտապատկերում 39
Իզոտրոպություն 39
Լոպիտալի կանոն 39
Ծննդյան օրերի պարադոքս 39
Մեծ շրջան 39
Միջին մեծություններ 39
Մուավրի բանաձև 39
Վարինյոնի թեորեմ (երկրաչափություն) 39
Տասնորդական լոգարիթմներ 39
Ֆունկցիայի համադրույթ 39
Մաթեմատիկական մոդել 38
Մաթեմատիկական նշանակումների պատմություն 38
Մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ 38
Պուասոնի բաշխում 38
Ստանդարտ մոդել 38
Աշոտ Պետրոսյան (մաթեմատիկոս) 37
Բազմանդամների սյունակով բաժանում 37
Դեքստրայի ալգորիթմ 37
Միջնարժեք 37
Փնտրում դեպի լայնություն 37
Անալիտիկ ֆունկցիա 36
Բացասման օրենք 36
Լուկա Պաչոլի 36
Կոնյունկտիվ նորմալ ձև 36
Կոտանգենսների թեորեմ 36
Հազարամյակի մրցանակային խնդիրներ 36
Հիլբերտի աքսիոմատիկա 36
Պի թվի օր 36
Ռասելի պարադոքս 36
Օպերատոր (մաթեմատիկա) 36
Էրատոսթենես Կիրենացի 35
Տարածաչափություն 35
Մինիմաքս 34
Սիմպլեքս մեթոդ 34
Աքսիոմատիկ մեթոդ 33
Մերսենի թիվ 33
Ուսապարկի խնդիր 33
Տարրական մաթեմատիկա 33
Աֆինական ձևափոխություն 32
Հունական թվային համակարգ 32
Մոնտե-Կարլոյի մեթոդ 32
Նյոթերի թեորեմ 32
Պելի թիվ 32
Իկոսաէդր 31
Մոնտի Հոլի պարադոքս 31
Յոհան Բեռնուլի 31
Նորայր Առաքելյան 31
Պոտենցիալ դաշտ 31
Անվերջ փոքր 30
Հիպերբոլական ֆունկցիաներ 30
Մասերով ինտեգրում 30
Չևայի թեորեմ 30
Ջրափնյա գծի պարադոքս 30
Ամպերսանդ 29
Աքսոնոմետրիա 29
Դոնալդ Կնուտ 29
Հանրահաշվական արտահայտություն 29
Յակոբ Բեռնուլի 29
Պիեռ դը Ֆերմա 29
Վիլյամ Ջեյմս Սիդիս 29
Փոխմիարժեք համապատասխանություն 29
Ֆրանսուա Վիետ 29
Բազմապատկման նշան 28
Մնացորդների մասին չինական թեորեմ 28
Տենզոր 28
Անալիտիկ երկրաչափություն 27
Մաթեմատիկական ֆիզիկա 27
Մետալեզու 27
Պատահական պրոցես 27
Սրինիվասա Ռամանուջան 27
Անալոգային հաշվողական մեքենա 26
Բազմաձևություն 26
Դանիել Բեռնուլի 26
Թանգրամ 26
Ժոզեֆ Լուի Լագրանժ 26
Հիլբերտի խնդիրներ 26