Վիքինախագիծ:Մաթեմատիկա/Հաճախ դիտվող

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search
Հոդված Դիտումներ (վերջին 60 օրվա ընթացքում)
Բնական թիվ 4176
Մակերես 2664
Կոտորակ (մաթեմատիկա) 2647
Պարզ թիվ 2617
Եռանկյուն 2492
Ալբերտ Այնշտայն 2477
Ուղղանկյուն եռանկյուն 2404
Արիստոտել 2393
Սեղան (երկրաչափություն) 2211
Զուգահեռագիծ 2175
Նյուտոնի օրենքներ 1964
Ֆիզիկա 1936
Իսահակ Նյուտոն 1837
Ամբողջ թիվ 1796
Թիվ 1668
Թվաբանական պրոգրեսիա 1619
Ծավալ 1613
Աստիճան (հանրահաշիվ) 1538
Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար 1491
Իռացիոնալ թիվ 1382
Պյութագորասի թեորեմ 1381
Հռոմեական թվեր 1327
Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ 1311
Բաժանելիության հայտանիշներ 1304
Մաթեմատիկա 1287
Պարագիծ 1223
Հավասարասրուն սեղան 1203
Ռացիոնալ թիվ 1203
Ածանցյալ 1177
Շեղանկյուն 1136
Քառակուսային հավասարում 1101
Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ 1096
Քառանկյուն 1055
Ալգորիթմ 1051
Գալիլեո Գալիլեյ 1037
Եռանկյան բարձրություն 1028
Խորանարդ 1015
Երկրաչափական պրոգրեսիա 1014
Պլատոն 956
Մաթեմատիկական նշաններ 946
Կոն 918
Փոխադարձ պարզ թվեր 865
Անկյուն 847
Եռանկյան միջնագիծ 815
Հաշվարկման համակարգ (մաթեմատիկա) 811
Քառակուսի 808
Բազմությունների տեսություն 804
Իրական թվեր 799
Զուգահեռանիստ 794
Արմատ (մաթեմատիկա) 793
Եռանկյունաչափական նույնություններ 791
Միջին թվաբանական 788
Լոգարիթմ 787
Պարզ թվերի ցանկ 786
Բուրգ (երկրաչափություն) 783
Կոորդինատային համակարգ 768
Արագություն 762
Զույգ և կենտ թվեր 752
Բաժանարարների աղյուսակ 745
Ֆունկցիա (մաթեմատիկա) 743
Արագացում 727
Հավասարասրուն եռանկյուն 719
Ինֆորմացիա 713
Երկրաչափություն 712
Ինը 684
Պրիզմա 677
Բաղադրյալ թիվ 674
Գլան 667
Արքիմեդես 655
Բազմանկյուն 655
Մատրից 636
Սահման (մաթեմատիկա) 629
Կոսինուսների թեորեմ 610
Կանոնավոր եռանկյուն 571
Ժամանակ 542
Վեկտոր 528
Արաբական թվեր 515
Տրամաբանություն 511
Վեկտորական հաշիվ 497
Դիֆերենցիալ հավասարումներ 493
Ուղիղ 492
Տրամագիծ 491
Բարդ տոկոս 484
Սթիվեն Հոքինգ 481
Շրջանագիծ 475
Տոկոս 457
Հերոնի բանաձև 453
Պի թիվ 452
Բազմապատկում 442
Թվանշաններ 441
Պրոյեկցիա 435
Թվաբանություն 429
Հնգանկյուն 415
Ուղղանկյուն 405
Ֆիբոնաչիի թվեր 402
Դեկարտյան կոորդինատների համակարգ 398
Կինեմատիկա 388
Վիճակագրություն 379
Ռենե Դեկարտ 378
Վիետի թեորեմ 377
Հավանականությունների տեսություն 376
Հաջորդականություն (մաթեմատիկա) 373
Վեցանկյուն 372
Գունդ 361
Հարաբերականության տեսություն 359
Հաշվարկման երկուական համակարգ 353
Բացարձակ արժեք 340
Հիերարխիա 334
Կանոնավոր բազմանկյուն 330
Պյութագորաս 330
Ֆիլդսյան մրցանակ 327
Նյուտոնի երկանդամ 323
Գծային ֆունկցիա 317
Էվկլիդես 313
Եռանկյունների լուծում 302
Շառավիղ 300
Քվանտային մեխանիկա 297
Ալիքներ 291
Բլեզ Պասկալ 289
Ներքնաձիգ 287
Ֆակտորիալ 287
Աստիճան (երկրաչափություն) 283
Դիսկրետ մաթեմատիկա 280
Սկալյար արտադրյալ 277
Էնտրոպիա 276
Անկյունագիծ 273
Հարաբերականության ընդհանուր տեսություն 273
Շոշափող 273
Սինուսների թեորեմ 262
Ոսկե հատում 260
Մաթեմատիկական ինդուկցիա 257
Բազմություն 255
Լեոնարդ Էյլեր 254
Հավասարում 254
Թվի քառակուսի (հանրահաշիվ) 239
Կոմպլեքս թիվ 239
Հանրահաշիվ 238
Ներգծյալ քառանկյուն 235
Հարթություն 234
Մոգական քառակուսի 225
Գեորգ Կանտոր 224
Դիսպերսիա (վիճակագրություն) 224
Տասը 224
Գծային հանրահաշիվ 221
Տասնորդական հաշվման համակարգեր 219
Ռադիան 218
Էկոնոմետրիկա 217
Գծային ռեգրեսիա 213
Մաթեմատիկական անալիզ 213
Գոթֆրիդ Լայբնից 211
Հատված 208
Սեկտոր (երկրաչափություն) 208
Աքսիոմ 207
Հավանականություն 207
Միջին երկրաչափական 206
Յոթ 205
Դասական մեխանիկա 203
Ամբողջ մաս 200
Էլիպս 197
Ալիքի երկարություն 195
Համաչափություն 195
Մոնոտոն ֆունկցիա 195
Գաուսի մեթոդ 190
Ազիմուտ 189
Ալան Թյուրինգ 189
Իմպուլս (շարժման քանակ) 189
Կինետիկ էներգիա 189
Բաժանում զրոյի վրա 187
Բաժանում (մաթեմատիկա) 184
Խաղերի տեսություն 183
Թվերի տեսություն 181
Ֆունկցիայի արժեքների տիրույթ 178
Դիսկրիմինանտ 176
Կիրառական մաթեմատիկա 176
Պարաբոլ 176
Բաժանելիություն 175
Զույգ և կենտ ֆունկցիաներ 175
Ինֆորմացիայի տեսություն 175
Վեկտորական արտադրյալ 175
Արտագծյալ շրջանագիծ 173
Մաթեմատիկոս 171
Աշխարհագրական լայնություն 170
Ենթաբազմություն 170
Կառլ Գաուս 168
Քառակուսի մատրից 168
Սուդոկու 165
Ածանցման կանոններ 163
Թեյլորի շարք 163
Ջինիի գործակից 163
Դե Մորգանի բանաձևեր 162
Հավասարման լուծում 162
Տեսական ֆիզիկա 162
Թեորեմ 160
Ֆունկցիայի էքստրեմում 160
Գաղտնագրություն 158
Գրաֆների տեսություն 157
Ջեյմս Մաքսվել 156
Հավանականության բաշխում 155
Աբստրակցիա 154
Բուլյան ֆունկցիա 153
Կոմբինատորիկա 153
Անկյունային արագություն 152
Անհավասարություն (մաթեմատիկա) 151
Դիֆերենցիալ հաշիվ 151
Ինտեգրալ 150
Մաքսվելի հավասարումներ 149
Միջնակետ 148
Հանում 146
Հիպերբոլ 145
Ֆունկցիայի գրաֆիկ 143
Վեննի դիագրամ 141
Բացասական թիվ 140
Գրադիենտ 140
Կանոնավոր բազմանիստ 140
Քառակուսի արմատ 140
Հավանականությունների տեսության պատմություն 137
Գծագրական երկրաչափություն 136
Հարաբերականության հատուկ տեսություն 136
Ցուցչային ֆունկցիա 136
0,(9) 135
Հաշվարկման դիրքային համակարգ 132
Ռուբիկի խորանարդ 132
E (թիվ) 131
Գծային ծրագրավորում 130
Հաշվարկման տասնվեցական համակարգ 130
Էրատոսթենեսի մաղ 128
Բուլյան հանրահաշիվ 127
Հաշվարկման ութական համակարգ 126
Էվկլիդեսի ալգորիթմ 125
Ֆիբոնաչի 125
Որոշիչ (մաթեմատիկա) 122
Կետ 121
Կլավդիոս Պտղոմեոս 121
Շառավիղ-վեկտոր 120
Պարբերական ֆունկցիա 120
Տարրական հանրահաշիվ 119
Ռեկուրսիա 118
Տասնանկյուն 118
Աբակ (տախտակ) 117
Անվերջության խորհրդանիշ 117
Տարածաժամանակ 117
Դիզյունկցիա 116
K-միջիններով կլաստերինգ 112
Թվային առանցք 112
Լուիս Քերոլ 112
Ասույթների տրամաբանություն 111
Իզոտրոպություն 111
Ֆուրիեի շարք 110
Աբստրակտ հանրահաշիվ 109
Ֆրակտալ 108
Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ 107
Ջերոլամո Կարդանո 107
Սահմանում 107
Գծային հավասարում 106
Թալես Միլեթացի 106
1 (թիվ) 105
Մաթեմատիկական սպասում 105
Կատարյալ թիվ 104
Ընդլայնված թվային ուղիղ 103
Գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգ 101
Ութանկյուն 101
Միջակայք (մաթեմատիկա) 100
Շրջան (երկրաչափություն) 98
Օղակ (մաթեմատիկա) 98
1000 (թիվ) 97
Աստիճանային շարք 97
Մաթեմատիկայի պատմություն 96
Անալիտիկ երկրաչափություն 95
Գումար (մաթեմատիկա) 95
Կոնյունկցիա 95
Եռանկյան անկյունների գումար 93
Երկարություն 93
Թվային մեթոդներ 93
Իմպլիկացիա 93
Երկանդամ 92
Թիթեռի էֆեկտ 92
Ծննդյան օրերի պարադոքս 92
Բազմանիստ 91
Բնական լոգարիթմ 91
Պյութագորասի եռյակ 91
Քվանտային համակարգիչ 90
Մաթեմատիկական ճոճանակ 89
Անվերջություն (մաթեմատիկա) 88
Մաթեմատիկական տրամաբանություն 88
Պասկալի եռանկյուն 87
Բնության օրինաչափություններ 86
Հիլբերտի աքսիոմատիկա 86
Մաթեմատիկական օպտիմիզացիա 84
Տոպոլոգիա 84
Գրաֆներ 83
Մատրիցի ռանգ 83
Ալիքների ինտերֆերենցիա 82
Էվկլիդեսյան երկրաչափություն 82
Մաթեմատիկական մոդել 81
Մաթեմատիկան Հին Եգիպտոսում 81
Ազատ արվեստներ 80
Զրոյի զույգություն 79
Հարաբերություններ (մաթեմատիկա) 79
Մաթեմատիկական ապացույց 79
Բերտրան Ռասել 77
Դատարկ բազմություն 77
Կորած քառակուսու հանելուկ 77
Միջին հարմոնիկ 77
Սյունակով բաժանում 76
Գումարում 75
Եռանկյունաչափություն 75
Թյուրինգի մեքենա 75
Թվաբանության հիմնական թեորեմ 75
Մաթեմատիկական բանաձև 75
Քառակուսի արմատ երկուսից 75
Ստախոսի պարադոքս 74
Աքսոնոմետրիա 73
Կոռելյացիա (մաթեմատիկա) 73
Վեկտորական տարածություն 73
Գուգոլ 72
Էվանջելիստա Տորիչելլի 72
Կեպլերի օրենքներ 71
3 (թիվ) 69
Էջ (երկրաչափություն) 69
Կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական մրցույթ 69
Մաթեմատիկական նշանակումների պատմություն 69
Չորս 69
Ալ-Խորեզմի 68
Բեզուի թեորեմ 68
Միանդամ 68
Էյլերի բանաձև 66
Մաթեմատիկական ֆիզիկա 66
Յոհան Կեպլեր 66
Էրատոսթենես Կիրենացի 65
Կրամերի մեթոդ 65
Փոփոխական մեծություն 65
Ժխտում (տրամաբանություն) 64
Մակերևույթ 64
Մատրիցների արտադրյալ 64
Ջոն Նեշ 64
Բազմանդամ 63
Իսկության աղյուսակ 63
Հունական թվային համակարգ 62
Ֆերմայի մեծ թեորեմ 62
Ֆունկցիայի նախնական 62
Զուգահեռ ուղիղներ 61
Խորանարդ հավասարում 61
Միջնարժեք 61
Եռանկյան անհավասարություն 60
Ջոն ֆոն Նոյման 60
Խորանարդ աստիճանի արմատ 59
Հատման թեորեմ 59
Մնացորդով բաժանում 58
Շրյոդինգերի հավասարում 58
Զանգվածների կենտրոն 57
Լունայի ալգորիթմ 57
Կոնական հատույթ 57
Հնգագիծ 57
Մաթեմատիկայի միջազգային օլիմպիադա 57
Գործողությունների հետազոտում 56
Երկնիստ անկյուն 56
Կանգնակ 56
Հակադարձ ֆունկցիա 56
Հիպատիա 56
Անրի Պուանկարե 54
Արտագծյալ քառանկյուն 54
Պրոյեկտիվ երկրաչափություն 54
Հանրահաշվական գործողություններ 53
Մեծագույն հայտնի պարզ թիվը 53
Շրջված մատրից 53
Օղակ (երկրաչափություն) 53
Նորբերտ Վիներ 52
Ուղղահայացություն 51
Ֆրանսուա Վիետ 51
Դաշտի քվանտային տեսություն 50
Էլեմենտ (մաթեմատիկա) 50
Հազարամյակի մրցանակային խնդիրներ 50
Մաթեմատիկական գլուխկոտրուկ 50
Սիմպլեքս մեթոդ 50
Սրինիվասա Ռամանուջան 50
Վստահության միջակայք 50
Ալիքանշան 49
Կոշիի խնդիր 49
Քառանիստ 49
Էմմի Նյոթեր 48
Ութ 48
STEM 47
Ամբիգրամ 47
Մաթեմատիկական վիճակագրություն 46
Ներգծյալ շրջանագծի կենտրոն 46
Նորմալ 46
Պահպանման օրենքներ 46
Պաֆնուտի Չեբիշև 46
Պիեռ Սիմոն Լապլաս 46
Ռոլլի թեորեմ 46
Դոնալդ Կնուտ 45
Լամբդա արտահայտություն 45
Մեծ թվերի օրենք 45
Քառաչափ տարածություն 45
2 (թիվ) 44
Ապահովագրության վիճակագիր 44
Կոշի-Ադամարի թեորեմ 44
Հիպոթեզ (մաթեմատիկա) 44
Միաչափ տարածություն 44
Նշան (մաթեմատիկա) 44
Փոխմիարժեք համապատասխանություն 44
Աֆինական ձևափոխություն 43
Բանականության խաղեր 43
Կիսապարագիծ 42
Կոր 42
Հիպերբոլական ֆունկցիաներ 42
Ոչ ֆորմալ տրամաբանություն 42
Տրանսպորտային խնդիր 42
Լարերի տեսություն 41
Հերոն Ալեքսանդրիացի 41
Պոլ Դիրակ 41
Ստանդարտ մոդել 41
Պտույտ 40
Կորագիծ ինտեգրալ 39
Տարածաչափություն 39
Հարթաչափություն 38
Մարկովի շղթա 38
Մերսենի թիվ 38
Ոչ էվկլիդեսյան երկրաչափություն 38
Ուղիղ անկյուն 38
Ջեյմս Գրեգորի (մաթեմատիկոս) 38
Ռիմանի ինտեգրալ 38
Տրամաբանական գործողություն 38
Անհնարին պատկեր 37
Երկնային մեխանիկա 37
Երկրաչափության պատմություն 37
Խառն արտադրյալ 37
Քրիստիան Հյույգենս 37
Ասիմպտոտ 36
Արտագծած գնդային մակերևույթ 36
Բարդ ֆունկցիայի դիֆերենցում 36
Գամմա ֆունկցիա 36
Դիզյունկտիվ նորմալ ձև 36
Իզոմորֆություն (մաթեմատիկա) 36
Ոչ գծային ծրագրավորում 36
Պիեռ դը Ֆերմա 36
Վեց 36
Անալոգային հաշվողական մեքենա 35
Բազմության հզորություն 35
Գրիգորի Պերելման 35
Երկչափ տարածություն 35
Էլիպսոիդ 35
Նաիրի Սեդրակյան 35
Չափականություն 35
Պատահական պրոցես 35
Բազմաձևություն 34
Նիկոլայ Լոբաչևսկի 34
Աքսիոմատիկ մեթոդ 33
Զուգորդականություն 33
Էմանուել Լասկեր 33
Լեմմա 33
Լոպիտալի կանոն 33
Հարմոնիկ շարք 33
Դիոֆանտյան հավասարում 32
Հանրահաշվական երկրաչափություն 32
Մաթեմատիկական սոփեստություն 32
Ոչ հստակ տրամաբանություն 32
Տասներկուանկյուն 32
Տարրական մաթեմատիկա 32
Դանիել Բեռնուլի 31
Էքսցենտրիսիտետ 31
Ընտրույթ 31
Կոնյունկտիվ նորմալ ձև 31
Կուրտ Գյոդել 31
Ուղիղների հատում 31
Պի թվի օր 31
Պրեդիկատ 31
Պրեդիկատների տրամաբանություն 31
Ջորջ Բուլ 31
Սկզբունքներ 31
−1 31
Ամպերսանդ 30
Անվերջ փոքր 30
Գծային արտապատկերում 30
Դավիթ Հիլբերտ 30
Մինոր (գծային հանրահաշիվ) 30
Մոնտե-Կարլոյի մեթոդ 30
Ռիմանի երկրաչափություն 30
Բացասման օրենք 29
Գառնիկ Կարապետյան 29
Դիֆերենցիալ երկրաչափություն 29
Էդմունդ Հալլեյ 29
Հանրահաշվի հիմնական թեորեմ 29
Մետրիկական տարածություն 29
Միջին մեծություններ 29
Վիճակագրական մեխանիկա 29
Տրանսցենդենտ թվեր 29
Ֆունկցիայի կոմպոզիցիա 29
Աբելյան խումբ 28
Անընդհատ արտապատկերում 28
Բազմապատկման նշան 28
Գոտլոբ Ֆրեգե 28
Խորանարդ ֆունկցիա 28
Մոդա (վիճակագրություն) 28
Ուռուցիկ երկրաչափություն 28
Սինուսոիդ 28
Էվարիստ Գալուա 27
Թեյ համտեսող տիկին (գիտափորձ) 27
Իմաստալից թվանշաններ 27
Լեոնարդ Էյլերի պատվին անվանված օբյեկտների ցանկ 27