«Գագիկ Հարությունյան (պատմաբան)»–ի խմբագրումների տարբերություն

Jump to navigation Jump to search
* Գ. Հարությունյան,Ստեփանոս Օրբելյանի դիրքորոշումը կաթոլիկական գաղափարախոսության դեմ մղվող պայքարում ԺԳ դարի 2-րդ կեսին –ԺԴ դարի սկզբներին, ՙԵրիտասարդ գիտաշխատողների 22-րդ նստաշրջանի թեզիսներ, Երևան, 1989:
* Գ. Հարությունյան, Եկեղեցիների գահերեցության խնդիրը Աքքայի եկեղեցական ժողովում /1263 թ./, ՙՀայաստանը և Քրիստոնյա Արևելքը՚, միջազգային գիտաժողով, Երևան, 1998:
 
==Արտաքին հղումներ==
* [http://lraber.asj-oa.am/610/1/2009-3__204_.pdf ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Գ. Ս., ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ]
* [http://lraber.asj-oa.am/381/1/2007-2_(84).pdf ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Գ. Ս., ԱՇԽԱՐՀԻԿ ԵՎ ՀՈԳԵՎՈՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀԵԹՈՒՄ Բ-Ի ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ (1289-1293)]
* [http://lraber.asj-oa.am/427/1/Harutynian.pdf ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Գ. Ս., ԱՆՑՈՒՄԱՅԻԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ՓՈԽԱԿԵՐՊՎՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ]
* [http://lraber.asj-oa.am/348/1/13_Harutunyan_(126).pdf ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Գ. Ս., ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ԴԱՎԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԻ ԽՆԴԻՐԸ ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (XIII դ. երկրորդ կես − XIV դ. սկիզբ)]
* [http://lraber.asj-oa.am/325/1/23_Haryt._G._(244).pdf ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Գ. Ս., Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Խաչակիրները և հայերը, հ. Ա, Ուսումնասիրություն և թարգմանություններ, Երևան, 2005, 552 էջ:
* [http://lraber.asj-oa.am/260/1/19_G.S._Harut_(192).pdf ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Գ. Ս., ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԹԵՄԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ XIII Դ. ՎԵՐՋԻՆ – XIV Դ. ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻՆ ]
 
 
== Աղբյուրներ ==
Անանուն մասնակից

Նավարկման ցանկ