«Պավել Չոբանյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

Jump to navigation Jump to search
չ
Առանց խմբագրման ամփոփման
չ
1982թ. պաշտպանել է “Հայերը Մերձավոր Արևելքում ըստ վրաց ուղեգրությունների” թեկնածուական ատենախոսությունը:
 
2006թ. պաշտպանել է “Հայ-ռուս-վրացական հարաբերությունները ԺԸ դարի երկրորդ կեսին” դոկտորական ատենախոսությունը, որի ընդլայնված տարբերակը մենագրության տեսքով հրապարակվել է Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատարակչությունը:
 
Պրոֆ. Չոբանյանը գիտական գործունեությունը սկսել է ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտում, անցնելով ճանապարհ կրտսեր գիտաշխատողից` մինչև փոխտնօրեն: 1977-1985 թթ. նա եղել է այդ ինստիտուտի Կովկասագիտության և բյուզանդագիտության բաժնի կրտսեր գիտաշխատող, 1995-1996 թթ.` «Քրիստոնյա Արևելք» բաժնի վարիչ, իսկ 1985-1995 թթ. աշխատել է նաև ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտում` որպես ավագ գիտաշխատող: Տասը տարուց ավելի` 2002 թ. մինչև 2013 թ., նա պաշտոնավարել է որպես Արևելագիտության ինստիտուտի գիտական գծով փոխտնօրեն: 2013 թվականից մինչև իր վերջին օրերը ղեկավարում էր ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի «Արևելյան աղբյուրագիտության և պատմագրության» բաժինը:
2013 թվականից Պավել Չոբանյանին վերապահվեց ՀՀ ԳԱԱ նորաստեղծ [http://www.haygithimnadram.am/journals.php?langid=1 «Բանբեր հայագիտության»] միջազգային գիտական հանդեսի գլխավոր խմբագրի պաշտոնը, և իր խմբագրությամբ հրապարակվել են հանդեսի տասնմեկ համարները:
 
2007 թվականից իբրև ավագ գիտնական-վերլուծաբան նրա գիտելիքները օգտագործվեցին ՀՀ Պաշտպանության Նախարարության Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտում ([http://www.mil.am/hy/institutions/60 ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան])։ Նա հեղինակել է փորձաքննական բազմաթիվ հետազոտություններ, կատարել է այսօրվա քաղաքական կյանքից բխող մի շարք կարևոր առաջարկություններ և վերլուծություններ:
 
Պավել Չոբանյանը աշխատում էր հասարակագիտության տարբեր բնագավառներում: Նրան հավասարպես հետաքրքրում էին Հայաստանի քաղաքական փոխհարաբերությունները Մերձավոր Արևելքի հարևան երկրների և Ռուսաստանի հետ, Հայկական գաղթավայրերն ու հոգևոր-մշակութային կյանքը հայկական էկումենեյում, Վրաստանի պատմությունն ու մատենագրական ժառանգությունը, Հայոց հասարակական կյանքի զարգացման օրինաչափությունները, համաշխարհային պատմության ռիթմում Այսրկովկասի ժողովուրդների ներդրումը և բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք արտացոլված են իր մատենագիտության մեջ:
Վաստակաշատ գիտնականը հեղինակել է 150-ից ավելի գիտական հրապարակումներ, երկու տասնյակ գիտական աշխատությունների խմբագիր է: Նրա գիտական հետազոտությունները նվիրված են հայոց պատմության, հայ-վրացական, հայ-ռուսական հարաբերությունների, վրացական ուղեգրությունների ուսումնասիրությանը: Նա թարգմանաբար հրատարակել է Ա. Շանիձեի «Հին վրացերեն լեզվի քերականություն» աշխատությունը (Հ. Մարգարյանի հետ համատեղ), որը կարևոր քայլ դարձավ` Հայաստանում վրացագիտության բնագավառի համար ամուր հող ստեղծելու գործում:
 
Մեծ թվով նյութեր հավաքելով Թբիլիսիի և Մոսկվայի արխիվներից և գրադարաններից 1981թ.-ին հրատարակում է “Վրացական ուղեգրությունները և նրանց տեղեկությունները հայերի մասին” աշխատությունը:
1990թ.-ին լույս է տեսել Պ. Չոբանյանի մասնակցությամբ կազմված [http://serials.flib.sci.am/openreader/Hay-rusakan%20haraberutyunner@%2018-rd%20darum/book/Binder1.pdf «Հայ-ռուսական հարաբերությունները XVIII դարի երկրորդ կեսին (1760-1800 թթ.)»] փաստաթղթերի ժողովածուն: 1999թ. նրա առաջաբանով և աշխատասիրությամբ վերահրատարակվել են Մակար Բարխուդարյանցի [http://www.digilib.am/book/2604/%D4%B1%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D6%81%20%20%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%AB%D6%80%20%D5%A5%D6%82%20%D5%A4%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%AB%D6%84%20%28%D5%84%D5%AB%D5%BB%D5%AB%D5%B6-%D4%B4%D5%A1%D5%B2%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%29 «Աղվանից երկիր և դրացիք»] ու [http://www.digilib.am/book/2205/%D4%B1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD «Արցախ»] տեղագրական աշխատությունները:
 
1990թ.-ին լույս է տեսել Պ. Չոբանյանի մասնակցությամբ կազմված [http://serials.flib.sci.am/openreader/Hay-rusakan%20haraberutyunner@%2018-rd%20darum/book/Binder1.pdf «Հայ-ռուսական հարաբերությունները XVIII դարի երկրորդ կեսին (1760-1800 թթ.)»] փաստաթղթերի ժողովածուն:
Պ. Չոբանյանը իր բազմաթիվ հոդվածներով անդրադարձել է Հնդկաստանի, Իտալիայի, Երուսաղեմի և մի շարք այլ հայկական գաղթավայրերի պատմությանը, համառ պրպտումներով նոր վավերագրեր հայտնաբերել և գիտական վերլուծությամբ հրատարակել ԺԷ-ԺԸ դարի Հայաստանի, մեր եկեղեցու և Արցախ աշխարհի պատմության կնճռոտ խնդիրների վերաբերյալ։ Ճանաչված պատմաբան-գիտնականի հետազոտությունների պսակը դարձավ 2006թ-ին հրատարակված [http://qdk.am/wp-content/uploads/2015/02/%D5%80%D5%A1%D5%B5-%D5%8C%D5%B8%D6%82%D5%BD-%D5%8E%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-18-%D6%80%D5%A4-%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%AB-%D5%A5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4-%D5%AF%D5%A5%D5%BD%D5%AB%D5%B6-%D5%8A%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D5%AC-%D5%89%D5%B8%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6.pdf «Հայ-ռուս-վրացական փոխհարաբերությունները ԺԸ դարի երկրորդ կեսին»] մենագրությունը։
 
1990թ.-ին լույս է տեսել Պ. Չոբանյանի մասնակցությամբ կազմված [http://serials.flib.sci.am/openreader/Hay-rusakan%20haraberutyunner@%2018-rd%20darum/book/Binder1.pdf «Հայ-ռուսական հարաբերությունները XVIII դարի երկրորդ կեսին (1760-1800 թթ.)»] փաստաթղթերի ժողովածուն: 1999թ. նրա առաջաբանով և աշխատասիրությամբ վերահրատարակվել են Մակար Բարխուդարյանցի [http://www.digilib.am/book/2604/%D4%B1%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D6%81%20%20%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%AB%D6%80%20%D5%A5%D6%82%20%D5%A4%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%AB%D6%84%20%28%D5%84%D5%AB%D5%BB%D5%AB%D5%B6-%D4%B4%D5%A1%D5%B2%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%29 «Աղվանից երկիր և դրացիք»] ու [http://www.digilib.am/book/2205/%D4%B1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD «Արցախ»] տեղագրական աշխատությունները:
 
Պ. Չոբանյանը իր բազմաթիվ հոդվածներով անդրադարձել է Հնդկաստանի, Իտալիայի, Երուսաղեմի և մի շարք այլ հայկական գաղթավայրերի պատմությանը, համառ պրպտումներով նոր վավերագրեր հայտնաբերել և գիտական վերլուծությամբ հրատարակել ԺԷ-ԺԸ դարի Հայաստանի, մեր եկեղեցու և Արցախ աշխարհի պատմության կնճռոտ խնդիրների վերաբերյալ։
 
Պ. Չոբանյանը իր բազմաթիվ հոդվածներով անդրադարձել է Հնդկաստանի, Իտալիայի, Երուսաղեմի և մի շարք այլ հայկական գաղթավայրերի պատմությանը, համառ պրպտումներով նոր վավերագրեր հայտնաբերել և գիտական վերլուծությամբ հրատարակել ԺԷ-ԺԸ դարի Հայաստանի, մեր եկեղեցու և Արցախ աշխարհի պատմության կնճռոտ խնդիրների վերաբերյալ։ Ճանաչված պատմաբան-գիտնականի հետազոտությունների պսակը դարձավ 2006թ-ին հրատարակված [http://qdk.am/wp-content/uploads/2015/02/%D5%80%D5%A1%D5%B5-%D5%8C%D5%B8%D6%82%D5%BD-%D5%8E%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-18-%D6%80%D5%A4-%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%AB-%D5%A5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4-%D5%AF%D5%A5%D5%BD%D5%AB%D5%B6-%D5%8A%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D5%AC-%D5%89%D5%B8%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6.pdf «Հայ-ռուս-վրացական փոխհարաբերությունները ԺԸ դարի երկրորդ կեսին»] մենագրությունը։
 
Հմուտ պատմաբան-միջնադարագետը ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի կողմից հրատարակվող [http://armunicat.nla.am/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=907730&shelfbrowse_itemnumber=4531120 «Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն»] քառահատորյակի հեղինակներից և խմբագրական խորհրդի անդամներից էր: Նա եղել է նաև այդ հրատարակության երկրորդ հատորի պատասխանատու խմբագիրը:

Նավարկման ցանկ