«Աբրահամ Գյուլխանդանյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

Jump to navigation Jump to search
 
==Երկեր==
*Գիւլխանդանեան Աբրահամ ,,Ազգային շարժումների դրդապատճառները XIXդ.-ում<nowiki>''</nowiki>, Փարիզ, 1939։
*Հայ-թաթարական ընդհարումները, Փարիզ, 1933։
*Գիւլխանդանեան Աբրահամ ,,Բագուի դերը մեր ազատագրական շարժման մէջ՚', ,,Հայրենիք<nowiki>''</nowiki> ամսագիր, 1924, թիւ 1, էջ 123-131, թիւ 2, էջ 133-144, թիւ 3, էջ 60-66, թիւ 5, էջ 97-111, թիւ 6, էջ 102-108, թիւ 8, էջ 109-118, թիւ 9, էջ 106-112, թիւ 10, էջ 109-119, թիւ 11, էջ 98-103, թիւ 12, էջ 49-56, 1925, թիւ 3, էջ 125-131, թիւ 4, էջ 106-112, թիւ 5, էջ 116-121:
*Ազգային շարժումների դրդապատճառները XIXդ., Փարիզ, 1939։
*Գիւլխանդանեան Աբրահամ ,,Հ. Յ. Դաշնակցութեան առաջին ծրագիրը եւ նրա հեղինակները՚', Աթէնք, 1987:
*Հեղափոխական հայուհիներ, Փարիզ, 1939։
*Գիւլխանդանեան Աբրահամ ,,Հայ-թաթարական կռիւները Անդրկովկասում՚', ,,Հայրենիք՚' ամսագիր, 1935, թիւ 10, էջ 132-135, թիւ 11, էջ 129-135, թիւ 12, էջ 134-141:
*Գիւլխանդանեան Աբրահամ ,,Հայ-թաթարական ընդհարումները՚', հատ. Ա., Փարիզ, 1933, 218 էջ:
*Գիւլխանդանեան Աբրահամ ,,Յեղափոխական դէմքեր. Հակոբ Չիլինգարեան (Աշոտ Հայկունի)՚', ,,Հայրենիք՚' ամսագիր, 1936, թիւ 1, էջ 131:
*Գիւլխանդանեան Աբրահամ ,,Յեղափոխական հայուհիներ՚', մաս Ա., Փարիզ, 1939, 63 էջ:
 
==Գրականություն==

Նավարկման ցանկ