«Գարեգին Սրվանձտյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

Jump to navigation Jump to search
* [http://lraber.asj-oa.am/1587/1/18.pdf Կոստանդյան Է. Ա., Գարեգին Սրվանձտյանցը և արևմտահայ ազգային-ազատագրական շարժումները.- «Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների», 1970, № 1, էջ 18-25։]
* [http://hpj.asj-oa.am/1472/1/1970-1(187).pdf Կոստանդյան Է. Ա., Գ. Սրվանձտյանցի լուսավորական գործունեությունը.- «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1970, № 1, էջ 187-196։]
* Էմմա Ա. Կոստանդյան, Գարեգին Սրվանձտյանց, [[Երևան]]երկրորդ [[1979։]]լրացված, վերամշակված հրատարակություն, Երեւան, 2008, 200 էջ։
* [http://hpj.asj-oa.am/5492/1/1990-4(3).pdf Հարությունյան Ս. Բ. Գարեգին Սրվանձտյանցը և հայկական հերոսավեպը (Գ. Սրվանձտյանցի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ).- «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1990, № 4, էջ 3-9։]
{{DEFAULTSORT:Սրվանձտյան, Գարեգին}}

Նավարկման ցանկ