«ISSN»–ի խմբագրումների տարբերություն

Jump to navigation Jump to search
վիքիֆիկացում, նյութերի ավելացում
(նյութերի ավելացում, վիքիֆիկացում)
(վիքիֆիկացում, նյութերի ավելացում)
[[File:Issn barcode.png|thumb|ISSNԳՀՄՍ encodedկոդի inներկայացումը an[[շտրիխ EAN-13կոդ]]ով, barcodeլրացված with sequence variantտարբերակի 0 andև issue numberթողարկման 5. համարների նշումներով:]]
'''Գրանցման համարի միջազգային ստանդարտ (ԳՀՄՍ)''' ({{lang-en|ISSN - International Standard Serial Number}}), ութ թվանիշով եզակի համար (կոդ), որն օգտագործվում է տպագրությամբ կամ էլեկտրոնային ձևով հրատարկվող պարբերականի նույնականացման նպատակով։<ref name=Whatis>{{Citation | url = http://www.issn.org/2-22635-What-is-an-ISSN.php | title = Ի՞նչ է ISSN-ը։ | publisher = ISSN International Center}}։{{ref-en}}</ref> Տպագրությամբ և էլեկտրոնային ձևով հրատարկվող նույն պարբերականը կարող է ունենալ նույնականացման երկու համար (կոդ)․ ըստ '''Տպագրվող պարբերականի ԳՀՄՍ'''-ի ('''ՏՊ-ԳՀՄՍ''', '''P-ISSN''') և ըստ '''Էլեկտրոնային պարբերականի ԳՀՄՍ'''-ի ('''ԷՊ-ԳՀՄՍ''', '''e-ISSN''', '''eISSN''').։ ԳՀՄՍ համակարգն առաջին անգամ մշակվել է [[ՄիջազգայինՍտանդարտացման ստանդարտներիմիջազգային կազմակերպություն|ՄիջազգայինՍտանդարտացման ստանդարտներիմիջազգային կազմակերպության]] (ISO) կողմից 1971 թ․ որպես ISO 3297 ստանդարտ,.<ref>{{Citation | publisher = ISSN International Center | year = 2008 | url = http://www.issn.org/2-22643-ISSN-and-ISO-standards.php | title = ISSN և ISO ստանդարտներ}}։{{ref-en}}</ref> որի պատասխանատուն ISO TC 46/SC 9 ենթակոմիտեն է։
[[File:Issn-barcode-explained.png|thumb|Example of an ISSN encoded in an EAN-13 barcode with explanation.]]
[[File:ISSN with addon EAN13.svg|thumb|ISSN expanded with sequence variant 0 to a [[Global Trade Item Number|GTIN-13]] and encoded in an [[EAN-13]] barcode with and [[EAN 2|EAN-2]] add-on designating issue number 13.]]
 
'''Գրանցման համարի միջազգային ստանդարտ (ԳՀՄՍ)''' ({{lang-en|ISSN - International Standard Serial Number}}), ութ թվանիշով եզակի համար (կոդ), որն օգտագործվում է տպագրությամբ կամ էլեկտրոնային ձևով հրատարկվող պարբերականի նույնականացման նպատակով։<ref name=Whatis>{{Citation | url = http://www.issn.org/2-22635-What-is-an-ISSN.php | title = Ի՞նչ է ISSN-ը։ | publisher = ISSN International Center}}։{{ref-en}}</ref> Տպագրությամբ և էլեկտրոնային ձևով հրատարկվող նույն պարբերականը կարող է ունենալ նույնականացման երկու համար (կոդ)․ ըստ '''Տպագրվող պարբերականի ԳՀՄՍ'''-ի ('''ՏՊ-ԳՀՄՍ''', '''P-ISSN''') և ըստ '''Էլեկտրոնային պարբերականի ԳՀՄՍ'''-ի ('''ԷՊ-ԳՀՄՍ''', '''e-ISSN''', '''eISSN'''). ԳՀՄՍ համակարգն առաջին անգամ մշակվել է [[Միջազգային ստանդարտների կազմակերպություն|Միջազգային ստանդարտների կազմակերպության]] (ISO) կողմից 1971 թ․ որպես ISO 3297 ստանդարտ,.<ref>{{Citation | publisher = ISSN International Center | year = 2008 | url = http://www.issn.org/2-22643-ISSN-and-ISO-standards.php | title = ISSN և ISO ստանդարտներ}}։{{ref-en}}</ref> որի պատասխանատուն ISO TC 46/SC 9 ենթակոմիտեն է։
 
==Code format==
The format of the ISSN is an eight digit number, divided by a hyphen into two four-digit numbers.<ref name=Whatis/> The last digit, which may be 0–9 or an X, is a [[check digit]]. The ISSN of the journal ''Hearing Research'', for example, is 0378-5955, the check digit is 5.
 
To calculate the check digit, the following algorithm may be used:
:Calculate the sum of the first seven digits of the ISSN multiplied by its position in the number, counting from the right&mdash;that is, 8, 7, 6, 5, 4, 3, and 2, respectively:
::<math>0\cdot 8 + 3\cdot 7 + 7\cdot 6 + 8\cdot 5 + 5\cdot 4 + 9\cdot 3 + 5\cdot 2</math>
::<math>= 0 + 21 + 42 + 40 + 20 + 27 + 10</math>
::<math>= 160</math>.
:The [[modulo operation|modulus]] 11 of this sum is then calculated: divide the sum by 11 and determine the remainder.
::<math>\frac{160}{11} = 14\mbox{ remainder }6=14+\frac{6}{11}</math>.
 
:If there is no remainder the check digit is 0, otherwise the remainder value is subtracted from 11 to give the check digit:
::<math>11 - 6 = 5</math>
::5 is the check digit.
 
:An upper case X in the check digit position indicates a check digit of 10.
 
To confirm the check digit, calculate the sum of all eight digits of the ISSN multiplied by its position in the number, counting from the right (if the check digit is X, then add 10 to the sum). The modulus 11 of the sum must be 0.
 
Also, there is an Online ISSN checker can check validity of ISSN base on above algorithm. <ref>http://journal-index.org/ISSN-validator/ </ref>
 
==Code assignment==
ISSN codes are assigned by a network of ISSN National Centres, usually located at [[national library|national libraries]] and coordinated by the ISSN International Centre based in [[Paris]]. The International Centre is an [[International organization|intergovernmental organization]] created in 1974 through an agreement between [[UNESCO]] and the French government. The International Centre maintains a database of all ISSNs assigned worldwide, the ''ISDS Register (International Serials Data System)'' otherwise known as the ''ISSN Register''. {{As of|2011}}, the ISSN Register contained records for 1,623,566 items.<ref>{{cite web|title=Total number of records in the ISSN register |url = http://www.issn.org/files/issn/statistiques/Total-number-of-records.pdf |accessdate=9 September 2012 | format =PDF|year= 2012}}</ref>
 
==Comparison with other identifiers==
ISSN and [[International Standard Book Number|ISBN]] codes are similar in concept, where ISBNs are assigned to individual [[book]]s. An ISBN might be assigned for particular issues of a periodical, in addition to the ISSN code for the periodical as a whole. An ISSN, unlike the ISBN code, is an anonymous identifier associated with a periodical title, containing no [[information]] as to the [[publisher]] or its [[location (geography)|location]]. For this reason a new ISSN is assigned to a periodical each time it undergoes a major title change.
 
Since the ISSN applies to an entire periodical a new identifier, the [[Serial Item and Contribution Identifier]], was built on top of it to allow references to specific volumes, articles, or other identifiable components (like the [[table of contents]]).
 
==Availability==
The ISSN Register is not freely available for interrogation on the web but is available by subscription. There are several routes to the identification and verification of ISSN codes for the general public.
* the print version of a periodical typically will include the ISSN code as part of the publication information
* most periodical websites contain ISSN code information
* derivative lists of publications will often contain ISSN codes; these can be found through on-line searches with the ISSN code itself or periodical title
* [[WorldCat]] permits searching their catalog by ISSN by entering "issn:"+ISSN code in the query field. One can also go directly to an ISSN's record by appending it to <nowiki>http://www.worldcat.org/ISSN/</nowiki>, e.g. http://www.worldcat.org/ISSN/1021-9749. This does not query the ISSN Register itself but rather shows whether any Worldcat library holds an item with the given ISSN.
<!-- Though an [http://www.issn.org:8080/English/pub/faqs/issn/issnchecking ISSN checking facility] (dead link) is available, this is a tool for checking the validity of an ISSN number format, not for querying the ISSN Register to determine what periodical the input number is associated with. -->
 
==Use in URNs==
An ISSN can be encoded as a [[Uniform Resource Name]] (URN) by prefixing it with "urn:ISSN:".<ref>[http://tools.ietf.org/html/rfc3044 Using The ISSN (International Serial Standard Number) as URN (Uniform Resource Names) within an ISSN-URN Namespace]—RFC 3044</ref> For example [[Rail (magazine)|''Rail'']] could be referred to as "urn:ISSN:1534-0481". URN namespaces are case-sensitive, and the ISSN namespace is all caps.<ref>[http://dublincore.org/architecturewiki/ResourceIdentifierGuidelines#head-a2100b457f3211cf98e960a3a481007893c4e68a Dublin Core: ResourceIdentifierGuidelines: 4.5 ISSN]</ref> If the checksum digit is "X" then it is always encoded in uppercase in a URN.
 
==References==
{{ISO standards}}
 
[[Category:Checksum algorithms]]
[[Category:ISO standards]]
[[Category:Serial numbers]]
[[Category:Universal identifiers]]
[[Category:Library science]]

Նավարկման ցանկ