Global account information

Jump to navigation Jump to search
View account information
Global account information
  • Username: Nostradamus2004
  • Registered: 12:08, 27 Ապրիլի 2017 (3 years ago)
  • Total edit count: 3
  • Number of attached accounts: 62
List of local accounts
Local wikiAttached onMethodBlockedEdit countԽմբեր
ar.wikipedia.org16:35, 15 Հունիսի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ba.wikipedia.org16:16, 5 Հունվարի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bg.wikipedia.org18:36, 28 Օգոստոսի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bs.wikipedia.org09:01, 19 Հունիսի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ca.wikipedia.org20:27, 13 Մարտի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ca.wikisource.org17:41, 11 Հունիսի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ceb.wikipedia.org20:27, 13 Մարտի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
commons.wikimedia.org17:01, 30 Դեկտեմբերի 2018ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cs.wikipedia.org10:49, 22 Մայիսի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
da.wikipedia.org20:37, 8 Հուլիսի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
de.wikipedia.org19:21, 20 Հոկտեմբերի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
de.wikisource.org07:56, 28 Մայիսի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
el.wikipedia.org16:41, 4 Հունվարի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikipedia.org12:11, 27 Ապրիլի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikiquote.org15:37, 21 Հունիսի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikisource.org15:52, 5 Հունվարի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eo.wikipedia.org10:11, 20 Օգոստոսի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
es.wikipedia.org10:11, 20 Օգոստոսի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
et.wikipedia.org16:21, 23 Հունիսի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fa.wikipedia.org16:42, 29 Փետրվարի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wikipedia.org10:03, 6 Հունիսի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wikisource.org20:54, 23 Մայիսի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gl.wikipedia.org15:51, 22 Ապրիլի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
he.wikipedia.org16:36, 15 Հունիսի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hr.wikipedia.org09:00, 19 Հունիսի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hu.wikipedia.org20:07, 11 Նոյեմբերի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikipedia.org09:42, 6 Հունվարի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ia.wikibooks.org12:14, 13 Մայիսի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
id.wikipedia.org12:37, 27 Մայիսի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
it.wikipedia.org16:00, 1 Հունվարի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ja.wikipedia.org13:31, 23 Հունիսի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ko.wikipedia.org11:19, 27 Մարտի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lb.wikipedia.org16:53, 22 Մարտի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
login.wikimedia.org12:08, 27 Ապրիլի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ltg.wikipedia.org10:16, 19 Մարտի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lt.wikipedia.org21:05, 29 Ապրիլի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lv.wikipedia.org10:39, 13 Մարտի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
www.mediawiki.org12:08, 27 Ապրիլի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
meta.wikimedia.org12:08, 27 Ապրիլի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ms.wikipedia.org14:47, 5 Հունվարի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nl.wikipedia.org12:30, 3 Սեպտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nn.wikipedia.org17:56, 6 Նոյեմբերի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
no.wikipedia.org13:14, 29 Մարտի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pl.wikipedia.org16:28, 25 Մայիսի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pt.wikipedia.org14:19, 2 Հունվարի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ro.wikipedia.org12:08, 27 Ապրիլի 2017new account(?)2
ro.wikibooks.org12:13, 13 Մայիսի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ro.wikiquote.org13:31, 3 Փետրվարի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ro.wikisource.org12:47, 28 Դեկտեմբերի 2018ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikipedia.org20:11, 17 Մայիսի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
simple.wikipedia.org20:58, 10 Նոյեմբերի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sl.wikipedia.org09:25, 9 Փետրվարի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
wikisource.org13:32, 3 Փետրվարի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
species.wikimedia.org12:15, 13 Մայիսի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sr.wikipedia.org15:30, 4 Հունվարի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sr.wikisource.org13:23, 18 Հունիսի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
th.wikipedia.org12:30, 3 Սեպտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tr.wikipedia.org16:42, 4 Հունվարի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
uk.wikipedia.org11:35, 1 Մարտի 2020ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
vi.wikipedia.org14:45, 27 Դեկտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
www.wikidata.org10:40, 6 Հուլիսի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zh.wikipedia.org12:30, 3 Սեպտեմբերի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0