Global account information

Jump to navigation Jump to search
View account information
Global account information
  • Username: Angus Guilherme
  • Registered: 20:39, 12 Ապրիլի 2011 (8 years ago)
  • Total edit count: 21 629
  • Number of attached accounts: 59
  • Global group: OTRS members
List of local accounts
Local wikiAttached onMethodBlockedEdit countGroups
als.wikipedia.org03:12, 28 Սեպտեմբերի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
am.wikipedia.org13:10, 13 Ապրիլի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ar.wikipedia.org16:32, 7 Մայիսի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
az.wikipedia.org23:13, 8 Մայիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bg.wikipedia.org17:23, 22 Հոկտեմբերի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
br.wikimedia.org14:45, 27 Սեպտեմբերի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)5
ca.wikipedia.org19:41, 24 Հունիսի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
commons.wikimedia.org15:34, 13 Ապրիլի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2346image-reviewer
cs.wikipedia.org00:49, 3 Հունիսի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
da.wikipedia.org20:55, 30 Դեկտեմբերի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
de.wikipedia.org19:06, 30 Սեպտեմբերի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)11
en.wikipedia.org20:39, 12 Ապրիլի 2011confirmed by password(?)840extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org13:01, 16 Հունվարի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikinews.org13:01, 16 Հունվարի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikiquote.org14:46, 27 Սեպտեմբերի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
en.wikisource.org14:46, 27 Սեպտեմբերի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikiversity.org13:01, 16 Հունվարի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikivoyage.org15:52, 2 Դեկտեմբերի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wiktionary.org13:01, 16 Հունվարի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eo.wikipedia.org16:25, 9 Մարտի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
es.wikipedia.org20:40, 12 Ապրիլի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)6
fi.wikipedia.org20:01, 28 Սեպտեմբերի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fr.wikipedia.org16:29, 9 Հունիսի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hu.wikipedia.org02:11, 13 Օգոստոսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
id.wikipedia.org17:33, 9 Հունիսի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
incubator.wikimedia.org14:46, 27 Սեպտեմբերի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
it.wikipedia.org17:33, 9 Հունիսի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
ko.wikipedia.org04:35, 25 Դեկտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
la.wikipedia.org20:26, 12 Մարտի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lb.wikipedia.org17:22, 9 Հոկտեմբերի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
login.wikimedia.org20:50, 21 Հուլիսի 2013ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lt.wikipedia.org18:03, 25 Ապրիլի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
www.mediawiki.org18:54, 22 Սեպտեմբերի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
meta.wikimedia.org15:34, 13 Ապրիլի 2011confirmed by password(?)105autopatrolled
ms.wikipedia.org13:44, 23 Փետրվարի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nl.wikipedia.org19:54, 3 Փետրվարի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nn.wikipedia.org16:08, 17 Օգոստոսի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
no.wikipedia.org16:08, 17 Օգոստոսի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
outreach.wikimedia.org15:52, 2 Դեկտեմբերի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pl.wikipedia.org03:26, 13 Հունիսի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pt.wikipedia.org20:39, 12 Ապրիլի 2011home wiki(?)18 233sysop
pt.wikibooks.org15:04, 17 Մայիսի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pt.wikinews.org14:13, 25 Հունվարի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pt.wikiquote.org13:56, 25 Հունվարի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
pt.wikisource.org17:36, 13 Մարտի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pt.wikiversity.org19:29, 2 Փետրվարի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pt.wiktionary.org19:30, 14 Ապրիլի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ro.wikipedia.org13:27, 24 Նոյեմբերի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikipedia.org12:59, 5 Հունվարի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sa.wikipedia.org17:29, 29 Ապրիլի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
scn.wikipedia.org22:03, 24 Նոյեմբերի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
simple.wikipedia.org12:55, 18 Հունվարի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
species.wikimedia.org13:01, 16 Հունվարի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sv.wikipedia.org15:44, 14 Ապրիլի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
test.wikipedia.org21:40, 6 Հունվարի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tl.wikipedia.org16:07, 25 Ապրիլի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
vi.wikipedia.org19:01, 4 Նոյեմբերի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
www.wikidata.org15:06, 5 Նոյեմբերի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)44
zh.wikipedia.org04:35, 25 Դեկտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0