Global account information

Jump to navigation Jump to search
View account information
Global account information
  • Username: Գրիգորի 2004
  • Registered: 14:04, 29 Հունվարի 2016 (4 years ago)
  • Total edit count: 1734
  • Number of attached accounts: 67
List of local accounts
Local wikiAttached onMethodBlockedEdit countGroups
ast.wikipedia.org12:16, 3 Նոյեմբերի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
az.wikipedia.org08:06, 11 Հուլիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
be.wikipedia.org18:04, 28 Հունվարի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bg.wikipedia.org13:26, 1 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ca.wikipedia.org17:46, 28 Հունվարի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ceb.wikipedia.org16:37, 25 Նոյեմբերի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
commons.wikimedia.org13:13, 1 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)104
cs.wikipedia.org11:56, 2 Հուլիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
de.wikipedia.org11:56, 2 Հուլիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikipedia.org11:54, 31 Հունվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
en.wikibooks.org07:44, 6 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikinews.org07:44, 6 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikiquote.org07:44, 6 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikisource.org07:44, 6 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikiversity.org07:44, 6 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikivoyage.org07:44, 6 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wiktionary.org07:44, 6 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eo.wikipedia.org11:08, 3 Հոկտեմբերի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
es.wikipedia.org06:37, 14 Հուլիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eu.wikipedia.org13:28, 15 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fa.wikipedia.org13:46, 31 Հոկտեմբերի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fi.wikipedia.org12:16, 3 Նոյեմբերի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wikipedia.org07:47, 16 Մարտի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wiktionary.org07:26, 5 Հուլիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
gl.wikipedia.org12:06, 23 Մարտի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hr.wikipedia.org06:40, 14 Հուլիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hu.wikipedia.org10:40, 23 Մարտի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikipedia.org14:04, 29 Հունվարի 2016new account(?)1149
hy.wikibooks.org13:31, 29 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikiquote.org17:51, 9 Հուլիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikisource.org13:22, 17 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)371
hy.wiktionary.org17:39, 18 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
id.wikipedia.org15:00, 28 Հոկտեմբերի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
incubator.wikimedia.org07:44, 6 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
is.wikipedia.org16:37, 25 Նոյեմբերի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
it.wikipedia.org12:53, 22 Մարտի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ja.wikipedia.org08:28, 7 Հունվարի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ka.wikipedia.org11:56, 3 Նոյեմբերի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kk.wikipedia.org06:40, 14 Հուլիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ko.wikipedia.org06:40, 14 Հուլիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ku.wikipedia.org11:59, 9 Փետրվարի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
login.wikimedia.org11:58, 30 Հունվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
www.mediawiki.org14:04, 29 Հունվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
meta.wikimedia.org14:05, 29 Հունվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ms.wikipedia.org11:28, 14 Նոյեմբերի 2018ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nl.wikipedia.org11:56, 2 Հուլիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
outreach.wikimedia.org10:14, 24 Հոկտեմբերի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pl.wikipedia.org06:40, 14 Հուլիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pt.wikipedia.org06:40, 14 Հուլիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pt.wikibooks.org17:16, 9 Փետրվարի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ro.wikipedia.org06:40, 14 Հուլիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikipedia.org14:14, 2 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
ru.wikisource.org10:36, 28 Հունիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wiktionary.org10:17, 14 Հունվարի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
wikisource.org13:08, 24 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
species.wikimedia.org07:44, 6 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sv.wikipedia.org12:52, 3 Նոյեմբերի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
test.wikipedia.org17:16, 9 Փետրվարի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
th.wikipedia.org13:55, 15 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tr.wikipedia.org07:33, 16 Հուլիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tt.wikipedia.org06:40, 14 Հուլիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
uk.wikipedia.org08:15, 11 Հուլիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
vi.wikipedia.org06:40, 14 Հուլիսի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
war.wikipedia.org16:37, 25 Նոյեմբերի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
www.wikidata.org13:10, 1 Փետրվարի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)103
xmf.wikipedia.org13:47, 31 Հոկտեմբերի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
zh.wikipedia.org11:20, 4 Օգոստոսի 2017ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0