Ուղիղների հատում

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Ուղիղների հատում

Էվկլիդեսյան երկրաչափությունում երկու ուղիղների հատումը կարող է լինել դատարկ բազմություն, կետ կամ ուղիղ։ Այդ դեպքերի տարբերությունը և հատման կետի որոնումը օգտագործվում է, օրինակ համակարգչային գրաֆիկայում, շարժման պլանավորման և բախման հայտնաբերման ժամանակ։

Եռաչափ էվկլիդյան երկրաչափության մեջ, եթե երկու ուղիղները չեն գտնվում միևնույն հարթության մեջ, կոչվում են խաչվող ուղիղներ և հատման կետեր չունեն։ Եթե ուղիղները գտնվում են միևնույն հարթության մեջ, հնարավոր է երեք դեպք։ Եթե նրանք համընկնում են, անսահման ունեն անվերջ շատ ընդհանուր կետեր (հենց այդ ուղիղների բոլոր կետերը)։ Եթե ուղիղները տարբեր են, բայց ունեն նույն թեքությունը, ապա նրանք զուգահեռ են և ընդհանուր կետեր չունեն։ Հակառակ դեպքում նրանք ունեն մեկ ընդհանուր կետ։

Ոչ էվկլիդեսյան երկրաչափությունում երկու ուղիղներ կարող են հատվել մի քանի կետերում և տվյալ ուղղի հետ չհատվող (զուգահեռ) ուղիղների թիվը կարող է լինել մեկից շատ։

Երկու ուղիղների հատում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Երկու ուղիղների հատման անհրաժեշտ պայաման է հանդիսանում նրանց մեկ հարթության պատկանելը, այսինքն այդ ուղիղները չպիտի խաչվող լինեն։ Այս պայմանի տեղի ունենալը համարժեք է տետրաեդրի այլափոխմանը, որի երկու գագաթներըն ընկած են մի ուղղի վրա, իսկ հաջորդ երկուսը՝ հաջորդի (այսինքն, այդ տետրաեդրի ծավալը հավասար է 0-ի)։

Եթե յուրաքանչյուր ուղղի վրա տրված է երկու կետ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Դիտարկենք և երկու ուղիղների հատումը հարթության վրա, որտեղна ուղիղը որոշված է երկու՝ և տարբեր կետերով, իսկ ուղիղը՝ և տարբեր կետերով[1]։

և ուղիղների հատման կետը կարելի է գտնել որոշչի օնությամբ։

Որոշիչը կարելի է արտագրել

տեսքով։

Նկատենք, որ հատման կետը վերաբերվում է անվերջ ուղիղներին, այլ ոչ թե երկու կետերի միջև հատվածին, և այն կարող է ընկած լինել հատվածներից դուրս։ Եթե (մեկ քայլով գտնելու փոխարեն) լուծումը որոնել Բեզեի առաջին կարգի կորերի տերմինաբանությամբ, ապա կարելի է ստուգել այդ կորերի պարամետրերը 0.0 ≤ t ≤ 1.0 и 0.0 ≤ u ≤ 1.0 (t և u-ն պարամետրեր են)։

Եթե երկու ուղիղներ զուգահեռ են կամ համընկնում են, հայտարարը վերածվում է զրոյի.

Եթե ուղիղները շատ մոտ են զուգահեռության (գրեթե զուգահեռ են), համակարգչում հաշվարկման ժամանակկարող են ի հայտ գալ թվային խնդիրներ և այդպիսի պայմանի ճանաչումը կիրառման համար կարող է պահանջել «անորոշության» համապատախան թեստ։

Եթե տրված են ուղիղների հավասարումները[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Երկու ոչ ուղղահայաց ուղեղների հատման կետի և կոորդինատները կարելի է հեշտությամբ գտնել հետևյալ ներկայացումների և ձևափոխությունների օգնությամբ։

Ենթադրենք, որ երկու ուղիղներն ունեն և , հավասարումները, որտեղ և -ն ուղիղների անկյունային գործակիցներն են, իսկ և -ն՝ ուղիղների հատումները y առանցքի հետ։ Ուղիղների հատման կետում (եթե նրանք հատվում են), երկու կոորդինատները կհամընկնեն, որտեղից ստանում ենք

հավասարությունը։

դուրս բերելու համար մենք այս հավասարությունը կարող ենք ձևափոխել՝

,

այստեղից էլ՝

:

Որպեսզի գտնենք y կոորդինատը, x-ի արժեքը տեղադրենք ուղիղների բանաձևերից մեկի մեջ, օրինակ՝ առաջինի.

:

Այստեղից ստանում ենք ուղիղների հատման կետը.

:

Նկատենք, որ a = b դեպքում երկու ուղիղները զուգահեռ են։ Եթե այդ դեպքում cd, ուղիղները տերբեր են և չունեն հատման կետ, հակառակ դեպքում ուղիղները համընկնում են[2]։

Համասեռ կոորդինատների օգտագործում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Համասեռ կոորդինատների օգտագործման ժամանակ երկու հստակ տրված ուղիղների հատման կետը կարող է գտնվել հեշտությամբ։ Երկչափ տարածությունում յուրաքանչյուր կետ կարող է որոշվել որպես եռաչափ կետի պրոյեկցիա։ Եռաչափ կոորդինատների արտապատկերումը երկչափի տեղի է ունենում բանաձևով։ Երրորդ կոորդինատը միավորի հավասարեցնելով մենք կարող ենք երկչափ տարածությունում կետերը ձևափոխել համասեռ կոորդինատների՝ :

Ենթադրենք, որ մենք ուզում ենք գտնել երկու անվերջ ուղիղների հատումը երկչափ տարածությունում, որոնք տրված են և բանաձևերով։ Այդ երկու ուղիղները մենք կարող ենք ներկայացնել գծային կոորդինատներով՝ և :

Երկու ուղիղների հատումն այդ դեպքում պարզապես տրվում է հետևյալ բանաձևերով[3].

Եթե , ուղիղները չեն հատվում։

n ուղիղների հատում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հատման գոյությունն ու արտահայտությունը[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Երկչափ տարածությունում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Երկչափ տարածությունում երկուսից ավել ուղիղները գրեթե ճշգրիտ չեն հատվում մեկ կետում։ Որպեսզի որոշենք, թե հատվում են նրանք արդյոք մի կետում, և, եթե հատվում են, որպեսզի գտնենք հատման կետը i-րդ հավասարումը (i = 1, ...,n) գրենք որպես և այդ հավասարումները կցակազմենք մատրիցային տեսքով՝

որտեղ n × 2 չափի A մատրիցի i-րդ տողը հավասար է , w-ն հանդիսանում է (x, y)T -ի 2 × 1 վեկտորը, իսկ b սյունակ-վեկտրի i-րդ անդամը հավասար է bi : Եթե A մատրիցի սյունակներն անկախ են, ապա մատրիցի ռանգը հավասար է 2։ Այն և միայն այն դեպքում, երբ [A | b ] ընդլայնված մատրիցի ռանգը ևս 2 է, գոյություն ունի մատրիցային հավասարմամբ լուծում, այդ դեպքում գոյություն ունի նաև n ուղիղների հատման կետը։ Հատման կետը, եթե այդպիսին գոյություն ունի, տրվում է

բանաձևով, որտեղ մատրիցի կեղծ հակադարձ մատրիցան է։ Այլընտրանքային լուծումը կարող է գտնվել կամայական երկու անկախ հավասարումների լուծման ճանապարհով։ Բայց, եթե A մատրիցի ռանգը հավասար է 1, իսկ ընդլայնված մատրիցի ռանգը հավասար է 2, լուծում չունի։ Իսկ, երբ ընդլայնված մատրիցի ռանգը հավասար է 1, ապա բոլոր ուղիղները համընկնում են։

Եռաչափ տարածությունում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Վերևում ներկայացված մոտեցումը հյեշտությամբ տարածվում է նաև եռաչափ տարածության վրա։ Եռաչափ և ավելի բարձր չափողականությամբ տարածություններում նույնիսկ երկու ուղիղները հավանաբար չեն հատվում։ Ոչ զուգահեռ և չհատվող ուղիղների զույգը կոչվում է խաչվող։ Բայց, երբ հատումը գոյություն ունի, այն կարելի է գտնել հետևյալ կերպ։

Եռաչափ տարածությունում ուղիղը ներկայացվում է երկու հարթությունների հատմամբ, որոնցից յուրաքանչյուրը տրվում է բանաձևով։ Այդ դեպքում n ուղիղների բազմությունը կարող է ներկայացվել 2n հավասարումների տեսքով՝ w = (x, y, z)T եռաչափ կոորդինատային վեկտրներից

,

որտեղ A -ն՝ 2n × 3 չափի մատրից է, իսկ b-ն՝ 2n × 1: Ինչպես և առաջ, հատման միակ կետը գոյություն ունի այն և միայն այն դեպքում, երբ A մատրիցն ունի ըստ սյուների լրիվ ռանգ, իսկ մատրիցի [A | b ] ընդլայնումը այդպիսին չի հանդիսանում։ Հատման միակ կետը, եթե գոյություն ունի, տրվում է

բանաձևով։

Չհատվող ուղիղներին մոտ կետ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Երկու և ավելի չափողականությամբ տարածություններում կարելի է գտնել կետ, որը մոտ է հանդիսանում այդ երկու (կամ ավել) ուղիղներին քառակուսիների գումարի ամենափոքր իմաստով։

Երկչափ տարածությունում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Երկչափ տարածության դեպքում i ուղիղը ներկայացնենք որպես ուղղի վրա կետ և ուղղին ուղղահայաց միավոր նորմալը։ Այսինքն, եթե -ը և -ը 1 ուղղի կետեր են, ապա թող և

,

որը հանդիսանում է ուղղի երկայնքով միավոր վեկտոր, շրջած 90º-ով։

Նկատենք, որ հեռավորությունը x կետից մինչև ուղիղը տրվում է հետևյալ բանաձևով.

Հետևաբար, x-ից մինչև ուղիղ հեռավորության քառակուսին հավասար է

Մինչև ուղիղների խումբը հեռավորության քառակուսիների գումարը հանդիասանում է օբյեկտիվ ֆունկցիա.

Արտահայտությունը կարելի է ձևափոխել.

Մինիմումը գտնելու համար ածանցում ենք ըստ x-ի և արդյունքը հավասարեցնում զրոյի.

Այսպիսով,

,

որտեղից

Եռաչափ տարածությունում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Չնայած, երկուսից բարձր չափողականությամբ տարածություններում նորմալները չեն կարող որոշվել, դա կարելի է ընդհանրացնել ցանկացած չափողականության տարածության հետ, եթե նշենք, որ հանդիսանում է պարզապես (համաչափ) մատրիցա իր բոլոր սեփական միավորի հավասար նշանակություններով, բացառապես ուղղի երկայնքով զրոյական սեփական նշանակության, ինչը տալիս է կետի և մեկ այլ կետի միջև կիսանորմ։ Կամայական չափողականությամբ տարածության մեջ, -ն հանդիսանում է միավոր վեկտոր i-րդ ուղղի երկայնքով, ապա

-ն վերածվում է ,

որտեղ E -ն միավոր մատրից է, հետևաբար.

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

  1. «Weisstein, Eric W. "Line-Line Intersection." From MathWorld»։ A Wolfram Web Resource։ Վերցված է 2008-01-10 
  2. Похожие выкладки можно найти в книге Делоне и Райкова (стр. 202-203)
  3. «Homogeneous coordinates»։ robotics.stanford.edu։ Վերցված է 2015-08-18 

Գրականություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

  • Б. Н. Делоне, Д. А. Райков Аналитическая геометрия. — М., Л.: ОГИЗ, Государственнон издательство технико-теоретической литературы, 1948. — Т. 1.

Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]