Մասնակից:Sigma'am/ՀԳԳ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search

Հայոց լեզվի զարգացում

Armenian manuscripts.jpg
Մինչգրային շրջան
Հայկական վարկած
Հունահայկական հիպոթեզ
Հունա-հայկական-արիական հիպոթեզ
Նախահայերեն  
Գրային շրջան
Հին հայերեն
(5-11-րդ դարեր)
Միջին հայերեն
(11-17-րդ դարեր)
Նոր հայերեն
(17-րդ դարից սկսած)  
Հայկական գիր
Հայերեն այբուբեն
Հայ գրերի գյուտ
Դանիելյան նշանագրեր
Հայերենի կետադրություն
Հայկական հնագրություն
Ժառանգություն
Հայ գրականություն
Հայ միջնադարյան պատմագրություն
Հին հայերեն թարգմանություններ 
Հայագիտություն

Հայերեն գրերի ստեղծման պատմությունը 5-րդ դարասկզբին հայերենի այբուբենի ստեղծման մասին է:

Քրիստոնեության ընդունումից հետո անհրաժեշտություն առաջացավ ազգային այբուբենի ստեղծումը: Այդ անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր Հայաստանի ընդհանուր քաղաքական, մշակութային և գաղափարաբանական իրավիճակով[1]: Հայ եկեղեցու հանձնարարականով խնդիրը լուծեց Մեսրոպ Մաշտոցը մոտավորապես 405 թվականին: Որոշ պատմաբաններ հանգում են այն եզրակացության, որ Մաշտոցը չի ստեղծել հայերեն այբուբենի, այլ օգտագործել է այդ ժամանակ պահպանված հին հայկական գրերը[2]: Ճշգրտորեն արտացոլելով հայերենի հնչյունաբանությունը՝ Մաշտոցի այբուբենը ոչ միայն նպաստեց Հայաստանում քրիստոնեության տարածմանը, այլև հայ գրականության և չափածոյի զարգացմանը վաղ Միջնադարից:

Հայերեն այբուբենի ծագման պատմությունն անհամեմատելի ավելի շատ է հայտնի, քանի ցանկացած այլ այբուբենի[3]:

Նախապատմություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

«Հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակ» հուշադրամը

Քրիստոնեության պայքարը հեթանոսության դեմ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

301 թվականին Մեծ Հայքը պաշտոնապես ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն մինչ այն, երբ Հռոմեական կայսրությունում կայսր Կոնստանդիանոս Մեծի կողմից իրավապես հավասարվեց հեթանոսությանը[4]: Նոր հավատքը, լինելով կառավարող դասի կրոնը, դանդաղ էր տարածվում հասարակ ժողովրդի շրջանում: Աստվածաշունչը գրված էր ժողովրդի համար օտար հունարեն և արամեերեն լեզուներով:

387 թվականին Հայաստանը բաժանվեց քրիստոնյա Հռոմեական կայսրության և զրադաշտական Պարսկաստանի միջև: Հայկական թագավարության թուլացմանը զուգընթաց հայկական հեթանոսությունը, որ մոտ էր պարսկական զրադաշտականությանը, կրկին հզորացավ[5]: 4-րդ դարավերջին հայկական գրի ստեղծումը և Աստվածաշնչի թարգմանությունն անհրաժեշտ պայման էին Հայաստանում քրիստոնեությունը որպես տիրապետող կրոն պահպանելու համար[6]:

Պատմական աղբյուրներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հայ գրերի գյուտի պատմության ուսումնասիրության գլխավոր աղբյուրը Կորյունի «Վարք Մաշտոցի» աշխատությունն է: Կորյունը եղել է Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտն ու կենսագիրը[7]: Աշխատությունը գրվել է Մաշտոցի մահից անմիջապես հետո՝ 440-ական թվականներին, հայոց կաթողիկոս Հովսեփ Վայոցձորեցու հանձնարարությամբ:

Մյուս շատ կարևոր սկզբնաղբյուրը Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմությունն» է, որը գրվել է 480-490-ական թվականներին: Խորենացին նույնպես եղել է Մաշտոցի աշակերտը և գրել է որպես իրադարձությունների ականատես և անմիջական մասնակից:

Այս աղբյուրներին կարևորապես լրացնում է Ղազար Փարպեցին՝ 5-րդ դարի վերջին պատմիչը: Փարպեցին եղել է Աղան Արծրունու՝ Մաշտոցի աշակերտներից մեկի աշակերտը: Նա հղում է Կորյունին՝ որպես արժանահավատ աղբյուր. «Եւ զայս թէ կամիցի ոք գիտել հաւաստեաւ ի պատմութենէ գրոց առն ցանկալի Կորեան, աշակերտի նորին երանելւոյն Մաշտոցի, կարգացեալ տեղեկասցի զվարս կենաց նորա եւ զիւր հայերէն նշանագրացն, ...ուստի և մեր բազում անգամ կարդալով տեղեկացեալ հաւաստեաւ»[8]:

Գոյություն ունեն նաև վաղմիջնադարյան աղբյուրներ (օրինակ «Սուրբ պատրիարք Սահակի և վարդապետ Մաշտոցի պատմություններ», 9-րդ դար[9], «Ներբողեան յաղագս վարուց և մահուան Ս. Վարդապետին Մեսրոբայ» Կարապետ Սասնեցի, 12-13-րդ դարեր), որոնցում ներկայացված տեղեկությունները հիմնականում կրկնում են 5-րդ դարի հեղինակներին և պատմաբանության կողմից չեն դիտարկվում որպես սկզբնաղբյուրներ:

Մեսրոպ Մաշտոց[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց, 1651 թվականի ձեռագիր

Շինական ընտանիքում ծնված[1] Մեսրոպ Մաշտոցը (մոտ. 361-440) իր ողջ կյանքը նվիրաբերեց Հայաստանի տարածքում քրիստոնեությա տարածմանը: Մաշտոցի ավագ աշակերտներից Խորենացին նշում է այն խնդիրը, որին բախվում էր Մաշտոցը քարոզելիս.

«Երբ երանելի Մեսրոպն ուսուցանում էր, ոչ փոքր նեղություն էր կրում, որովհետև ինքն էր թե՛ կարդացողը և թե՛ թարգմանողը, և եթե մի ուրիշն էր կարդում, երբ ինքն այնտեղ չէր լինում, ժողովրդին անհասկանալի էր մնում՝ թարգմանիչ չլինելու պատճառով: Ուստի նա միտքը դրեց մի հնարք գտնել, Հայոց լեզվի համար տառեր ստեղծել, և աշխատանքի անձնատուր լինելով զանազան փորձերով չարչարվում էր:»[10].

Մաշտոցն ուղևորվեց Վաղարշապատ, որտեղ շուտով կաթողիկոս Սահակ Պարթևին կից եկեղեցական ժողով հրավիրվեց[11][12][13]՝ «երանելի միաբանյալների աշխարհահոգ խորհուրդ ժողովել և հայ ազգի համար նշանագրեր գտնել» (Կորյուն):

«Դանիելյան նշանագրեր»[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ստույգ հայտնի է, որ մինչ կաթողիկոսի և Մաշտոցի հրավիրած հատուկ եկեղեցական ժողովի կողմից[14] հայ գրերի ստեղծումը հանձնարարելը Հայաստան բերվեցին այսպես կոչված «դանիելյան նշանագրերը»[15][16]: Պարսից Վռամ արքան հայոց Վռամշապուհ արքային հանձնարարեց մեկնել Միջագետք՝ կապված Հովհան Ոսկեբերանի արտաքսման հետ, որտեղ էլ Վռամշապուհը իմացավ «դանիելյան նշանագրերի» գոյության մասին:

Այս իրադարձությունների վերաբերյալ Խորենացին գրել է.

«Այդ ժամանակ Արկադը հիվանդացավ, Բյուզանդիոնում Մեծն Հովհաննեսի պատճառով ահագին շարժում և հրդեհներ ծագեցին և հունաց թագավորությունը շփոթության մեջ ընկավ, զորքերը պատերազմում էին իրար և պարսիկների դեմ: Ուստի Վռամը մեր Վռամշապուհ թագավորին հրամայեց իջնել Միջագետք, որպեսզի խաղաղացնելով կարգի բերի նրանց և երկու կողմերի գործակալների վեճերը վճռի: Երբ նա գնաց այս ամենը կարգավորելու, քիչ նեղություն չկրեց քարտուղարի պատճառով, որովհետև այն օրից, որ Մեսրոպն արքունական դռնից հեռացավ[Ն 1], նա ոչ մի ճարտար դպիր գտնել չէր կարողանում, որովհետև պարսկական գիր էին գործածում: Այս առթիվ նրան ներկայացավ Հաբել անունով մի քահանա և խոստացավ հայերեն լեզվի տառեր ստեղծել` որ հարմարեցրել էր Դանիել եպիսկոպոսը, իր մերձավորը: Թագավորն անփույթ գտնվեց, և Հայաստան գալով տեսավ, որ բոլոր եպիսկոպոսները ժողովվել են Մեծն Սահակի և Մեսրոպի մոտ... Ուստի նա Խադունի ցեղից Վահրիճ անունով մի մարդու, որ պատվված էր Հայաստանում, իրեն հավատարիմ էր և շատ փափագում էր այդ գործին, պատգամավոր ուղարկեց հիշյալ Հաբելի մոտ: Նրան հետն առած` միասին գնացին և Դանիելից լավ հմտացած վաղուց գրված տառերի շարքին, որ դասավորված էր հունարենի օրինակով, բերին մատուցին Մեծն Սահակին և Մեսրոպին»[18]:

Греческий патриарх Иоанн Златоуст (ок. 347—407) был окончательно низложен и изгнан из Константинополя в начале июня 404 года[19][20]. Сразу после этого, действительно, сгорели церковь и здание Сената[21], были сожжены дома знати[22], о чём Хоренаци писал: «имели место большие волнения и пожары». Из всех этих данных следует, что армянский царь отправился в Месопотамию для примирения сторон не ранее лета 404 года. Там царь узнал о «данииловых письменах», однако этот алфавит, как сообщает Хоренаци, был доставлен в Армению после возвращения Врамшапуха — по всей вероятности, в том же 404 году[23]. С этой целью с царской грамотой в северную Месопотамию был отправлен специальный посланник царя — князь Вагрич Хадуни[14][24]. Последний встретился с приближённым епископа Даниила, неким иереем Абелом, с помощью которого удалось приобрести новонайденные письмена[25].

Царь Врамшапух приказал ввести в стране новый алфавит и вести обучение по этим письменам[24]. Маштоц получил звание «вардапета» (учителя). Биограф Маштоца писал:

«Ապա առեալ երանելի հոգաբարձուացն զյանկարծագիւտ խնդրելին, հայցէին եւս յարքայէ մանկունս մատաղս, որով զնշանագիրսն արծարծել մարթասցեն։ Եւ յորժամ բազումք ի նոցանէ տեղեկանային, ապա հրաման տայր ամենայն ուրեք նովին կրթել. որով եւ յաստիճան իսկ վարդապետութեան գեղեցիկ՝ երանելին հասանէր, եւ իբրեւ ամս երկու կարգեալ զվարդապետութիւն իւր, եւ նովին նշանագրովք տանէր։»

Однако через некоторое время оказалось, что «данииловы письмена» не способны служить фиксации армянского языка и в этом смысле неполноценны[24][26]. Корюн писал:«...հասկացան, որ այդ նշանագրերը բավական չեն հայերեն լեզվի սիղոբաները-կապերն ամբողջությամբ արտահայտելու համար...»[Ն 2]: Хоренаци добавил: «…համոզվեցին, որ այդ նշանագրերը, այդ մուրացված գծագրությունը, ընդունակ չէր վանկ առ վանկ ճիշտ արտահայտել հայերեն բառերի հնչյունները:»[18]:

О происхождении „данииловых письмён“ в исторической науке были озвучены разные мнения. Так, в 1892 году И. Арутюнян в своем исследовании предложил идею, согласно которой „данииловы письмена“ доказывают существование оригинального алфавита у древних армян в эпоху язычества[28]. В статье „О вопросе домаштоцевской армянской литературы“ Г. А. Абрамян поддерживает это мнение[29], ссылаясь на ряд сведений из исторических источников. Лео[30] и Г. Ачарян[31] отвергли концепцию существования домаштоцевской армянской письменности. Немецкий ученый-арменовед Йозеф Маркварт считал возможным, что „данииловыми письменами“ в своё время могли быть созданы памятники письменности и деланы переводы[32], что было раскритиковано М. Абегяном[33]. Некоторые современные ученые считают вероятным, что „данииловы письмена“ были основаны на семитском письме, в котором гласные звуки не были ясно обозначены. „Данииловы письмена“, по их мнению, не могли выразить богатую согласную структуру армянского языка, а также некоторые гласные звуки. Таким образом, Месроп Маштоц был вынужден лично отправиться в северную Месопотамию для создания полноценного алфавита[34].

Այբուբենի ստեղծում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Գիտարշավ դեպի Միջագետք[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Месроп Маштоц, рукопись 1776 года

После провала попытки использования «данииловых письмён» Маштоц по поручению армянского царя Врамшапуха[35] (известны несколько указов[36], выпущенных Врамшапухом в эти годы) и католикоса Саака с группой учеников отправился в северную Месопотамию, в города Амид, Эдесса, затем в Самосата[24][37]. Согласно Хоренаци, он также встретился с епископом Даниилом, но безрезультатно. В Амиде встречался с епископом Акакием. В Эдессе Маштоца принял епископ города Бабилас В эдесской библиотеке он встретился с её владельцем, неким ритором Платоном, который указал ему другого ритора — Епифания (последний оказался умершим)[38]. Биограф Маштоца писал:

Մաշտոցը արքայի հրամանով և սուրբ Սահակի համաձայնությամբ` մի խումբ մանուկներ առավ հետը և գնաց, հասավ Արազի կողմերը, Ասորաց երկու քաղաքները, որոնցից առաջինը Եդեսիան էր և երկրորդը` Ամիդը: Ներկայացավ սուրբ եպիսկոպոսներին, որնցից առաջինի անունը Բաբիլաս էր և երկրորդինը` Ակակիոս: Մաշտոցը իր հետ տարած աշակերտներին երկու խմբի բաժանելով, ոմանց ասորական դպրության կարգեց Եդեսիա քաղաքում և ոմանց հունակա դպրության կարգելով` այնտեղից ուղարկեց Սամուսատական քաղաքը:

После долгих научных изысканий, изучив разные алфавиты и письменные системы в Эдессе[24], к 405—406 годам[39][40][41][42] Маштоц создал 36-буквенный[43] армянский алфавит[44][45]. Известно, что в ходе своего визита Маштоц побывал в эдесском книгохранилище[46], где, согласно предположениям, вёл основные научные работы[47]. В работе над созданием алфавита Маштоц использовал как греческую, так и другие системы письма[48]. Научный вопрос, поставленный перед Месропом Маштоцем, был действительно сложным. При наличии нескольких десятков диалектов необходимо было определить фонетические нормы для общего литературного языка (7 букв передавали гласные звуки, а 29 — согласные[49]); выбрать один из видов письма, в частности, — слева направо (как в греческом) или справа налево (как в ассирском); иметь ли отдельные буквы для гласных звуков или создать диакритические знаки для их обозначения и так далее[50].

«Так претерпел он много лишений в (деле) оказания доброй помощи своему народу. И ему было даровано такое счастье всемилостивейшим богом святой десницей своей, он, как отец, породил новое и чудесное дитя — письмена армянского языка. И там он, поспешно начертал, дал названия и расставил (письмена по порядку), расположил (их) по силлабам-слогам»[51].

После этого Маштоц отправился в город Самосата, где с греческим писцом и каллиграфом Ропаносом закончил техническое начертание армянских письмён: «окончательно начертал все различия письмен (букв) — тонких и жирных, коротких и длинных, отдельных и двойных и приступил к переводам…»[52].

Согласно данным биографа Маштоца, Корюна, экспедиция продолжалась около одного года[53]. По сообщению Парпеци, католикос Саак предоставил Месропу Маштоцу группу учёных-монахов, вместе с которыми тот окончательно определил фонетические и орфографические нормы армянского языка[8].

После создания армянского фонетического алфавита, на армянский язык стали переводиться как церковные книги[54], так и исторические, философские и прочие труды[22][40][55]. Создав армянский алфавит, Маштоц стал основоположником армянской национальной письменности[56]. Первым предложением, написанном новыми буквами, было «Познать мудрость и наставление, понять изречения разума» (Притчи 1,1).

Авторы академической «Всемирной истории» высоко оценили результаты историко-лингвистической деятельности Маштоца:

«Он [армянский алфавит] был основан на весьма тонком понимании фонетики языка, для которого создавался. Алфавит Маштоца почти без изменений существует до сих пор. … Армения получила систему письменности, не только отличную от иранской, но и значительно более доступную для народа, чем иранская; последняя вследствие своей сложности была вполне понятна лишь профессиональным писцам. Этим отчасти и объясняется богатство армянской литературы по сравнению со среднеперсидской»[44]

Հետազոտություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հետազոտությունների պատմություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Академик Грачья Ачарян — автор нескольких исследований, посвящённых истории создания армянской письменности.

Проблемой датировки создания армянского алфавита историки и лингвисты занимались с конца XVIII века. Первое научное исследование по этому вопросу принадлежит М. Чамчяну, венецианскому мхитаристу, который в своём капитальным труде «История Армении» (т. 1-3, 1784—1786) в качестве даты создания армянского алфавита предложил 408 год. В середине XIX века французский ориенталист-лингвист и историк М. И. Броссе назвал периодом создания армянского алфавита промежуток 408—410 годов[57]. В XIX — начале XX века учёные Адонц[58], Манандян, Маркварт[59], Абегян[60], Тер-Мкртчян[61], Акинян[62] и др. предложили датировки в диапазоне между 382 и 416 гг. В начале XX века общепризнанной датой был предложенный армяноведом Г. Тер-Мкртчяном диапазон 412—416 годами.[61]. На основании этого в 1912 году даже отмечалось 1500-летие создания армянского алфавита[63].

В 1925 году профессор Н. Адонц в статье «Неизвестные страницы жизни Маштоца и его учеников»[58] отверг датировку Тер-Мкртчяна, основываясь на сочинениях патриарха Фотия. В одной из глав труда «Библиотека» говорилось о неком Мастубиосе (հունարեն՝ Μαστούβιος) из Армении, для которого Феодором Мопсуестским был написан церковый трактат[64][65]. Используя известные биографические данные[66] Феодора Мопсуестского, Адонц пришёл к выводу, что предполагаемая встреча (в северной Месопотамии) между Маштоцем и Феодором Мопсуестским должна была произойти не позднее 383—392 гг. В 1937 году на основании более широких исследований Адонц отказался от своей первоначальной концепции, предложив датировку 405 годом.[67].

Значительный вклад в рассматриваемый вопрос внёс академик Я. А. Манандян. В своих исследованиях[68][69][70] рукописей позднего периода Манандян поддержал первоначальное мнение Адонца, концентрируясь на периоде 391—392 гг. Однако критический анализ этих рукописей[71] показал их неточность и недостоверность. Более поздние исследования также отметили противоречия в указанных трудах Манандяна[72].

На основании новых исследований первоисточников историки и лингвисты с середины XX века определяют дату создания армянского алфавита как 405—406 гг.[39][73][74][75][76].

В труде «История алфавита» (1899 г.) английский исследователь Ис. Тейлор отмечает, что при создании алфавита Маштоц, главным образом, использовал греческий алфавит[77].

Исследованиям истории создания армянского алфавита посвящены отдельные монографии[78].

Արդի հետազոտություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հայերենի այբուբեն
Ա ա Ծ ծ Ջ ջ
Բ բ Կ կ Ռ ռ
Գ գ Հ հ Ս ս
Դ դ Ձ ձ Վ վ
Ե ե Ղ ղ Տ տ
Զ զ Ճ ճ Ր ր
Է է Մ մ Ց ց
Ը ը Յ յ Ւ ւ
Թ թ Ն ն Փ փ
Ժ ժ Շ շ Ք ք
Ի ի Ո ո և
Լ լ Չ չ Օ օ
Խ խ Պ պ Ֆ ֆ

Алфавит Маштоца каждому звуку ставит в соответствие одну букву[79]. Армянский язык точно отображался 36 фонетическими единицами, из которых только 7 были гласными. Древнеармянские историки оставили мало сведений о том, по какой системе и какую письменность использовал Маштоц в своей работе. Согласно Хоренаци, «он создал наши письмена, придав совместно с Ропаносом окончательную форму готовым месроповым буквам, посредством отлаживания армянских знаков в соответствии со складностью эллинского алфавита»[80]. Лингвист Т. Гамкрелидзе предположил следующий путь, по которому Маштоц создавал алфавит для армянского языка.

Как и для других алфавитных систем письма, разработанных для христианских письменностей, в качестве образца была взята греческая система письма. Каждому знаку греческого алфавита по порядку Месроп поставил фонетически соответствующий звук армянского языка. Но так как армянский язык отличается от греческого большим количеством консонантных фонем (согласных звуков), то для отражения специфически армянских звуков были добавлены новые символы. Эти добавочные знаки, начиная с 8-го, Месроп достаточно случайным образом вставил в различные места алфавитного ряда, в целом следующего греческому. Также из греческого алфавитного ряда устранены фонетические единицы, чуждые армянскому языку.

Месроп применил совершенно иную, отличную от греческого алфавита, графическую систему начертания букв. Армянские буквы, выражающие эквивалентные звуки в греческом, ничем не напоминают соответствующие знаки в греческом алфавите. Благодаря такому графическому начертанию букв древнеармянскую систему письма безуспешно пытались вывести из семитской, среднеперсидской, арамейской письменностей. Исследователи отмечают, что наиболее близкие графические связи древнеармянское письмо проявляет с эфиопской письменностью[81]. Это выражается в добавлении к основному знаку элемента для образования другого знака для обозначения фонетически близкого звука. Одним из прототипов для новой письменности, вероятно, послужил и арамейский алфавит[82].

Говоря о графическом начертании алфавита, Корюн пишет, что Маштоц:«окончательно начертал все различия письмён [букв] — тонких и жирных, коротких и длинных, отдельных и двойных»[51]. Большинство исследователей под неясными терминами Корюна «тонкие и жирные, короткие и длинные, отдельные и двойные» видят каллиграфические подробности в начертании отдельных частей букв или различные шрифты[83]. Так, К. Кафадарян полагает, что Маштоцем были созданы три шрифта: а) кругловатый устав; б) прямолинейный устав; в) нотргир. Иного мнения Г. Севак, который полагает, что термины Корюна имеют отношение к фонетике армянского языка[84].

Вопросы графического происхождения месроповских букв особо рассматриваются в монографиях Г. Ачаряна[85] и Г. Севака[86]. Американский лингвист Чарльз Фергюсон отмечает, что Маштоц при создании алфавита стремился добиться заметного графического отличия и от греческого и от сирийского алфавитов, использовавшихся соседними народами[87].

Ученые (X. Гюбшман, А. Мейе, И. Маркварт и др.) единодушны, что маштоцевский алфавит был наиболее совершенным фонетическим письмом своего времени[88].

Древнейшие памятники на письме Месропа[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Армянская надпись-мозаика из Иерусалима. Датируется 2-й половиной VII века.

Самые ранние памятники на армянском алфавите дошли до нашего времени в виде манускриптных фрагментов и церковных надписей, датируемых 2-й половиной V века[89][90]. Ранние памятники армянской письменности обнаружены в Назарете и Синае[91]. Самые ранние сохранившиеся манускрипты на армянском с точной датировкой относятся к IX веку[91]. До развития рукописей, потребовавших изменения в форме букв с целью упрощения письма, существовали только заглавные буквы с прямым начертанием. Одним из древнейших точно датированных памятников на этом языке является надпись, сделанная католикосом Комитасом на западной стене храма Рипсиме в 618 году.

Каллиграфическая форма письменности, созданная Месропом Маштоцем, называется «еркатагир»[92], он известен в науке также названиями «округлый» и «собственно месроповский». Другая форма этого шрифта — «прямолинейный еркатагир». Еркатагир доминировал вплоть до конца XIII века. С этого периода доминировал «болоргир», мало отличающийся от еркатагира и представляющий его уменьшенную форму. В средние века существовали также формы «шхагир» и «нотргир».

Հայերեն այբուբենի ստեղծման թվագրում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Сведения из первоисточников позволяют установить точную дату создания армянской письменности как 405/406 годы, если привязываться ко времени возвращения Месропа Маштоца из экспедиции в Месопотамию. Целью экспедиции была разработка армянского алфавита, и возвращение Маштоца принимается за успешное завершение этой миссии:

«Миссия Маштоца — настоящая научная, быть может, первая в мире, лингвистическая экспедиция, поставившая своей целью выработку алфавита»[3].

Տեղեկություններ սկզբնաղբյուրներից[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Страница рукописи «Истории Армении» Хоренаци

Хоренаци сообщает: «По смерти Аркадия на престоле его сменил его сын, названный Феодосией Малым … В это время вернулся Месроп с письменами нашего языка… »[93]. Как время низложения греческого патриарха Иоанна Златоуста, так и хронология правления византийских императоров в науке чётко согласованы и конкретизированы. Император Феодосий II пришёл к власти в мае 408 года. Однако следует учитывать, что Хоренаци традиционно привязывается к хронологии правления византийских императоров, что достаточно приблизительно позволяет связать события (возвращение Маштоца и смена императоров) в течение нескольких лет.

Сообщение Корюна позволяет уточнить время создания современного армянского алфавита. Так, он прямо указывает: «…а армянская письменность берёт начало своё с восьмого года Иазкерта»[94]. Даты правления персидских царей хорошо уточнены в исторической науке. Достоверно известно, что царь Иездигерд I возглавил Сасанидское царство в 399 году[95], в таком случае 8-й год его правления падает на 406 год. Это дата подтверждается другим указанием Корюна: «…а со дня (создания Маштоцем) армянской письменности до кончины Святого (Маштоца) — тридцать пять лет, что следует подсчитать следующим образом … и в первом же году царствования Иазкерта второго, сына Врама, умер блаженный…»[94]. Хоренаци точно указал дату смерти Маштоца: «По прошествии же шести месяцев после кончины святого Саака, тринадцатого (числа месяца) мехекана (февраль) в городе Валаршапате отошёл от этого мира и блаженный Месроп»[96]. По этой хронологии Маштоц скончался 17 февраля 440 года[97]. Отняв от 440 года 35 лет, включая год его кончины, вновь получается 406 год как время создания армянской письменности.

406 год как дата создания Маштоцем армянского алфавита подтверждается ещё одним указанием Корюна: «Благополучно проехав много поселений, с радостной душой прибыл (Маштоц) в страну Армению, в края Айраратской области в пределы Нор Калака (Вагаршапата), в шестом году (царствования) Врамшапуха, царя Великой Армении». Согласно «Аркаяцанку», списку армянских царей, Врамшапух правил с 400 года[98]. Шестой год его царствования будет 405 (если 400-й год принять в качестве 1-го) или 406 год[99]. Биограф Маштоца сообщает, что преподавание так называемыми «данииловыми письменами» велось «около двух лет» (с 404 года). Это сообщение фактически подтверждает вышеуказанную историческую дату[100].

Существуют другие, косвенные данные, уточняющие исторический промежуток деятельности Месропа Маштоца в северной Месопотамии. Известно, что в ходе своей миссии Маштоц имел встречи с некоторыми представителями культурно-духовной элиты Амида, Эдессы и Самосата. Корюн и Хоренации сообщают, что в Эдессе Маштоц имел встречу с епископом Бабиласом[101]. Эдесский епископ Пакида, он же Бабилас в армянских источниках[102], служил в церкви с 23 ноября 398 по 1 октября 409 года[103][104][105]. Другой епископ, с которым Маштоц имел встречу, был амидский епископ Акакий, занимавший этот пост в 400—425 годы[103].

Գրերի տարածումը 5-րդ դարում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Մաշտոցը, Սահակ Պարթևը և նրանց աշակերտները, 18-րդ դարի փորագրանկար

Сразу по завершении работ над созданием армянского алфавита Маштоц с группой учеников, часть которых осталась в Эдессе изучать сирийскую письменность, а другая была отправлена в Самосату для изучения греческой письменности, возвратилась в Армению. Корюн писал: «Благополучно проехав много поселений, с радостной душой прибыл в страну Армению, в края Айраратской области в пределы Нор Калака (Вагаршапата)»[106]. В стране развилось огромное культурно-просветительное движение[40]. С разных концов Армении прибывали ученики в новооснованную Вагаршапатскую семинарию[107]. Маштоц же продолжал просветительскую миссию на окраинах Армении. Он снова отправляется в Голтн, в своё прежнее поместье в Нахичеване[108], где в своё время твёрдо решил создать армянские письмена для перевода Библии на родной язык[40]. Как и раньше, Маштоц имел сильную поддержку со стороны государства (царская власть в Восточной Армении существовала до 428 года). По сообщению биографа Маштоца

«вскоре (Маштоц) получил повеление царя начать (обучение) с диких (жителей) краёв маров, которые были труднодоступны не только из-за дьявольско-сатанинских чудовищных нравов, но также из-за весьма ломанного и грубого языка.»[109].

Затем он пребывает в Сюник[110]. По завершении визита в Иберию и некоторые области Восточной Армении[111] с группой учеников и соратников отправляется в Византию для основания армянских школ в западных областях Армении, находившихся под византийским владычеством.

Точное время распространения нового армянского письма в Западной Армении уточнено историками, что имеет довольно важное значение с точки зрения построения достоверной хронологии армянской письменности и культуры. Анализ исторических первоисточников показывает, что просветитель Месроп Маштоц смог основать армянские школы и распространять письменность в западной части Армении (в V веке, только провинции Цопк и Бардзр Айк) не ранее 420-х годов[112][113]. Так, распространение армянской письменности в Западной Армении Хоренаци четко связывает со временем смерти Язкерта (Иездигерда) I и убийства его сына — ставленника в Армении Шапуха. Хоренаци пишет:

«…он (Шапух) немедленно отправляется в путь… Но едва успел Шапух достигнуть Ктесифона, как его отец Язкерт скончался… В тот же день и сам он был там же предательски убит придворными… В эти же дни в Персии воцарился Врам».

По сведениям историографа, Армения оставалась «на три года в состоянии безвластия, сопровождавшегося великими смутами и волнениями, подверглась разрухе и запустению»[114]. Парфянский царь Язкерт I скончался в 420/421 году и власть унаследовал Варахран V. Маштоцу пришлось в эти трудные для Армении времена отправится в Византию, чтобы получить от императора Феодосия II разрешение открыть школы и распространить новый алфавит для «другой половины армянского народа, находившейся под властью императора ромеев»[115]. Ближайшим сподвижником Маштоца всегда был католикос Саак. Хоренаци продолжает: «Когда Саак Великий увидел все эти бедствия, охватившие персидский удел (смерть Шапуха и Язкерта, безвластие в Армении) … он посылает Месропа и своего внука Вардана в Византию к царю Феодосию»[116]. На границе Маштоц встречается с военачальником византийских войск в Западной Армении Анатолием[117], который письмом сообщает императору о его намерениях. На пути в Константинополь Месроп оставляет группу учеников в г. Мелитена у епископа Акакия[118] и с внуком католикоса Варданом Мамиконяном отправляется в Константинополь. Там Маштоц получает окончательное разрешение у императора Византии Феодосия II (408—450) «со скреплёнными печатью императорскими грамотами» (sacra rescripta), и у греческого патриарха Аттика (405—425)[119]. От византийских властей он получил также титул «акумит», был рукоположен «экклесиастиком», записан в числе первых наставников[120]. Хоренаци пишет: «Месроп и стрателат Вардан по прибытии застали полководца Анатолия близ нашей границы… Немедленно началось преподавание, и очень скоро обучили западную сторону подобно восточной»[121].

Католикос Саак Партев

— Из письма греческого патриарха Аттика к армянскому католикосу (Хоренаци, III, 57):

«Повелев рассмотреть письмо, мы узнали содержание изложенного тобой и тяжко обвинили тебя за то, что ты всем сердцем предался царю язычников, а нам не счёл нужным представиться даже письменно. И в ещё большей степени вменяем тебе в вину то, что, пренебрегая мудрецами нашего города, ты обратился за научными открытиями к каким-то сирийцам. Поэтому мы были удовлетворены тем, что наши подданные пренебрегли таким учением… Но так как Месроп рассказал нам, что своим возникновением это искусство обязано благодати свыше, то мы распорядились, чтобы обучались (ему) со всем усердием…»

Все затраты и прочие издержки должны были оплачиваться из византийской царской казны. Политическая обстановка в Армении с приходом к власти в Персии Врама V начинала стабилизироваться, что безусловно помогло дальнейшему распространению в разных уголках страны армянской письменности. Хоренаци также свидетельствовал: «…Тогда Саак Великий стал получать послания от многих нахараров с просьбой прибыть к ним и сплотить их всех воедино … По просьбе нахараров он (Врам V) назначает царем Армении Арташеса». Таким образом, историк дословно указывал, что просветительская миссия Маштоца в Западной Армении произошла в момент прихода к власти в Персии Врама V и продлилась до назначения им царя Армении Арташеса IV-го. Это явствует также из названия соответствующей главы его «Истории» —

«Об обучении наших западных краев и водворении всеобщего мира; о вступлении на престол Арташира».

Итак, сообщения первоисточников не оставляют никаких сомнений, что в Западной Армении армянские школы были открыты между 420—422 гг[112].

После возвращения из Западной Армении Мащтоц побывал в Кавказской Албании[122]. На пути из Албании в Иверию (второй визит) посетил Гардман[123], где был принят князем Хурсом. Просветительскую деятельность развивал также в Ташире[123].

Հայերեն գրերի վերստեղծման հայեցակետ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

До настоящего времени является дискуссионным вопрос о том, придумал ли Месроп Маштоц начертание и структуру армянского алфавита, или же воспользовался неизвестными современным исследователям древнеармянскими письменами, утраченными во времена Месропа в самой Армении[2][124].

Предполагается, что (как и в случае с кириллицей и греческим алфавитом) прототип маштоцевского алфавита употреблялся в Армении задолго до Месропа Маштоца как вариант древнесемитского письма. Существует гипотеза, что его отменили с принятием христианства как «языческий», а Маштоц был инициатором его восстановления и огосударствления. По этому поводу крайне примечательное сообщения оставил Хоренаци, цитируя письмо армянского католикоса к императору Византии:

«они даже не приняли письмён, которые, немало положив на это трудов в Сирийской стране, нашёл тот самый муж (Маштоц), коего я направил вашему благодетельству».

Для создания армянского алфавита Месроп Маштоц отправился в северную Месопотамию, на что обращают внимание сторонники концепции восстановления храмовых письмен. Для изобретения алфавита Маштоцу не обязательно было отправляться на чужбину. Он, согласно данной концепции, искал сохранившиеся образцы древнеармянсиких письмён. Феодосий II в письме к армянскому католикосу писал:

«И в ещё большей степени вменяем тебе за вину то, что, пренебрегая мудрецами нашего города, ты у каких-то сирийцев искал дар мудрости».

Нередко делаются ссылки на первоисточники, в которых говорится о явных поисках Маштоца среди видных учёных и мудрецов. Хоренаци пишет:

«Բայց նա ասաց, թե ինքն առաջ ունեցել է մի ուսուցիչ, շատ հմուտ մարդ, որ հետո ճարտարների գրվածքներն Եդեսիայի դիվանից առնելով գնացել ու քրիստոնեություն է ընդունել, անունը Եպիփանոս. «Նրան, ասաց, փնտրիր գտիր, որ քո փափագը կատարի»... որովհետև Եպիփանոսը մեռած է լինում, թողնելով մի աշակերտ Հռոփանոս անունով, որ հունարեն գրության հրաշալի արվեստ ուներ և առանձնացել էր Սամոսում (Սամոսատում): Մեսրոպը գնում է սրա մոտ և սրանից էլ շահ չգտնելով` ապավինում է աղոթքի:»:

Նշումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. Մոտավորապես 395-396 թվականներին[17]:
 2. Հունարեն «sillabh» - «սիլաբյո», որը նույնպես նշանակում է վանկ[27]

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. 1,0 1,1 А. В .Десницкая, С. Д. Кацнельсон.  // История лингвистических учений: средневековый Восток. — Л.: Наука, 1981. — С. 21.:"В конце IV в. и в начале V в. потребность в самостоятельной письменности стала необходимостью, диктуемой общей политической, культурной и идеологической обстановкой в Армении. За это дело взялся Месроп Маштоц (361—440 гг.), сын крестьянина, получивший образование на родине и усовершенствовавшийся в Антиохии, владевший греческим и сирийским языками. Возвратившись из Антиохии, он поступил сначала на военную, затемԽմբագրել կոդը на государственную службу."
 2. 2,0 2,1 Herouni, P. M. Armenians and Old Armenia. Archaeoastronomy. Linguistics. Oldest History. — 2004. — С. 81-87.
 3. 3,0 3,1 Д. А. Ольдерогге. Из истории армяно-эфиопских связей (Алфавит Маштоца) // Древний Восток : Сб.1. —М., 1975. — С. 208.
 4. E. Glenn Hinson. The church triumphant: a history of Christianity up to 1300. — Mercer University Press, 1995. — С. 223.:"In Armenia, the first nation officially to adopt Christianity, the instruction of the populace in Christian faith continued steadily throughout the fourth century."
 5. Хоренаци, кн. III, гл. 47: «Языческая ересь, скрыто таившаяся здесь со времен Трдата и до тех пор, вновь оживилась при ослаблении Армянского царства.»
 6. James Minahan. Miniature Empires. — С. 6.
 7. Richard G. Hovannisian. The Armenian People From Ancient to Modern Times, Volume I: The Dynastic Periods: From Antiquity to the Fourteenth Century. — Palgrave Macmillan, 2004. — Т. I. — С. 200.
 8. 8,0 8,1 Ղազար Փարպեցւոյ, «Պատմութիւն հայոց եւ Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան», Թիֆլիս, 1907, Դրուագ Ա., էջ՝ 28:
 9. Армянские жития и мученичества V-VII вв. Перевод с древнеармянского, вступительные статьи и примечания К. С. Тер-Давтян. — Ереван: Наири, 1994. — С. 34—46.
 10. Խորենացի, «Հայոց պատմություն», գիրք. III, գլուխ ԽԷ
 11. История армянского народа. — Т. II. — С. 424.
 12. В. С. Налбандян. Жизнь и деятельность Месропа Маштоца // Месроп Маштоц. Сборник статей. —Ер., 1963. — С. 32.
 13. Армянская советская энциклопедия. — Т. 11. — С. 251—252.
 14. 14,0 14,1 Вагаршапатские соборы // Православная энциклопедия. —М., 2003. — Т. 6. — С. 490-491.
 15. М. Абегян. История древнеармянской письменности. — 1944. — С. 80—83.
 16. Г. Ачарян. Армянские письмена. —Ер., 1984.
 17. Merriam-Webster’s Encyclopedia of Literature, p. 756
 18. 18,0 18,1 Խորենացի, գիրք III, ԾԲ
 19. Биография св. Иоанна Златоуста
 20. История Византии. — М.: Наука, 1967. — Т. 1, гл. 8.
 21. Православие. ру
 22. 22,0 22,1 Внутренняя и внешняя политика Византии и народные движения в первой полавине V в // История Византии. — Т. 1, гл. 8.
 23. Армянская советская энциклопедия. — Т. 7. — С. 472.
 24. 24,0 24,1 24,2 24,3 24,4 История армянского народа. — Т. II. — С. 425.
 25. В. С. Налбандян. Жизнь и деятельность Месропа Маштоца // Месроп Маштоц. Сборник статей. —Ер., 1963. — С. 34.
 26. В. С. Налбандян. Жизнь и деятельность Месропа Маштоца // Месроп Маштоц. Сборник статей. —Ер., 1963. — С. 35—37.
 27. Կորյուն, Վարք Մեսրոպ Մաշտոցի, Երևան էջ 133 — 177 էջ. — 7000 հատ, ISBN 5-540-01325-5։
 28. И. Арутюнян. Армянские письмена. —Тифлис, 1892. — С. 261.
 29. Э. А. Пивазян. К вопросу о домаштоцевской армянской письменности и литературы // Месроп Маштоц. Сборник статей. —Ер., 1963. — С. 294.
 30. Лео. Месроп Маштоц. —Ер., 1962. — С. 71.
 31. Г. Ачарян. Месроп Маштоц // журнал «Эчмиадзин». — 1954. — № 12. — С. 31.
 32. В. С. Налбандян. Жизнь и деятельность Месропа Маштоца // Месроп Маштоц. Сборник статей. —Ер., 1963. — С. 36.
 33. М. Абегян. Месроп Маштоц и начало армянской письменности и словесности // Советская литература : Ж. —Ер., 1941. — № 1. — С. 49.
 34. Richard G. Hovannisian. The Armenian People From Ancient to Modern Times, Volume I: The Dynastic Periods: From Antiquity to the Fourteenth Century. — Palgrave Macmillan, 2004. — Т. I. — С. 202.:"Naturally enough Daniel's alphabet was based on a Semitic script. The latter, as used for Hebrew and Syriac, had twenty-two letters, which rendered the consonants, but the vowels were not clearly indicated. The structure of the Semitic languages does not make this too grave a disadvantage. But Daniel's system — no trace of which has survived — was inadequate to cope with the richer consonantal structure of Armenian; nor could it render vowels, whose patterns in an Indo-European tongue are less predictable than in Semitic. So that attempt came to naught, and Mashtots went himself to Syria "in the fifth year of Vramshapuh", according to Koriun (1964). But since the beginning of Vramshapuh's reign has been variously dated, from 389 to 401, the precise date in uncertain."
 35. Irene A. Bierman. Writing signs: the Fatimid public text. — University of California Press, 1998. — С. 17.
 36. Корюн, 6, 7, 10
 37. Г. Ачарян. Армянские письмена. —Ер., 1968. — С. 115—127. (հայ.)
 38. Хоренаци, III, 53. Возможно Епифаний Кипрский (ок. 315 — 403); см. также История св. патриарха Саака и вардапета Маштоца
 39. 39,0 39,1 Armenian alphabet // Encyclopædia Britannica.
 40. 40,0 40,1 40,2 40,3 В. С. Налбандян. Изобретение армянского алфавита. Становление литературы // История всемирной литературы: в 9 т. —М., 1983—1994. — Т. 2. — С. 285—288.
 41. M. Chahin. The Kingdom of Armenia. — С. 265.
 42. Армянское письмо // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
 43. K. Katzner. The Languages of the World. — С. 121.
 44. 44,0 44,1 Армения в III — IV вв // Всемирная история. — Т. 2, гл. XXV.
 45. Закавказье и сопредельные страны между Ираном и Римом. Христианизация Закавказья. // История Древнего мира. — С. 201—220.
 46. Хоренаци, III, 53
 47. Э. Агаян. Месроп Маштоц // Видные деятели армянской культуры (V—XVIII века). —Ер., 1982. — С. 11—12.
 48. Henri-Jean Martin. The History and Power of Writing. — С. 39.
 49. George L. Campbell. Concise Compendium of the World’s Languages. — С. 33—34.
 50. Э. Агаян. Месроповский алфавит и орфография // Месроп Маштоц. Сборник статей. —Ер., 1963. — С. 57—84.
 51. 51,0 51,1 Корюн, 8
 52. Корюн, 8; Хоренаци, кн. III, гл. 53
 53. По сообщению Корюна, Месроп Маштоц отправился в Месопотамию в пятом году царствования царя армянского Врамшапуха, вернулся в шестом году (гл. 7, 9)
 54. Benjamin W. Fortson. Indo-European Language and Culture. — С. 338.
 55. D. T. Irvin, S. Sunquist. History of the World Christian Movement. — С. 206.
 56. A. Kent, H. Lancour, J. E. Daily. Encyclopedia of Library and Information Science. — С. 468.
 57. Brosset (Marie-Félicité, M.). Histoire de la Géorgie depuis l'antiquité jusqu'au XIX siècle. — St.-Pétersbourg: Impr. de l'Académie impériale des sciences, 1858. — С. XL.: «En l’année 408 ou 410 S. Mesrob, après avoir fixé l’alphabet arménien, voulut rendre le même service à l’Ibérie.»
 58. 58,0 58,1 Н. Адонц. Неизвестные страницы из жизни Маштоца и его учеников по иностран. источникам // Журнал «Андес амсоря». — С. 531—535.
 59. J. Marquart. Über den Ursprung des armenischen Alphabets. —Wien, 1917.
 60. М. Абегян. История древнеармянской литературы. — 1944.
 61. 61,0 61,1 Г. Тер-Мкртчян. К 1500 летию армянских письмен // Журнал «Арарат». — 1912. — С. 499—514.
 62. Г. Акинян. Св. вардапет Маштоц. —Вена, 1949.
 63. А. Г. Абрамян. Датировка создания армянского алфавита // Месроп Маштоц. Сборник статей. —Ер., 1963. — С. 104.
 64. Photius, Bibliotheca or Myriobiblion, 81:"Read three short treatises by Theodore On Persian Magic and wherein it differs from Christianity, dedicated to Mastubius, an Armenian and suffragan bishop."
 65. Migne. Patrologie graeca. — Т. 103. — С. 281.
 66. Феодор Мопсуестский — статья из «Библиологического словаря» Александра Меня
 67. Н. Адонц. Армянская Библия и его историческое значение // Журнал «Анаит». — № 3. — С. 16.
 68. Я. А. Манандян. Месроп Маштоц и борьба армянского народа за культурную самобытность. — 1941.
 69. Я. А. Манандян. Критический обзор истории армянского народа. — 1957. — Т. 2, ч. 1.
 70. Я. А. Манандян. По поводу вопроса датировки создания армянского алфавита // «Вестник» АН Арм. ССР. — 1952. — В. VI. — С. 41—57.
 71. А. Г. Абрамян. Датировка создания армянского алфавита // Месроп Маштоц. Сборник статей. —Ер., 1963. — С. 111—113.
 72. А. Г. Абрамян. Датировка создания армянского алфавита // Месроп Маштоц. Сборник статей. —Ер., 1963. — С. 116—117.
 73. Glanville Price. Encyclopedia of the languages of Europe. — 2000. — С. 14.
 74. Армянское письмо // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
 75. А. Г. Абрамян. Датировка создания армянского алфавита // Месроп Маштоц. Сборник статей. —Ер., 1963. — С. 131.
 76. Армянская советская энциклопедия. — Т. 6. — С. 173.
 77. Isaac Taylor. History of the Alphabet Aryan Alphabets. — 1899. — С. 280.
 78. А. Долуханян. Европейские арменологи о Маштоце и армянском алфавите. — Ер., 2005. (հայ.)
 79. Э. Агаян. Месроп Маштоц // Видные деятели армянской культуры (V—XVIII века). —Ер., 1982. — С. 12.
 80. Хоренаци, кн. III, гл. 53
 81. Севак 1962; Olderogge 1974
 82. Britannica. Alphabet. «The Aramaic alphabet was probably also the prototype of the Brāhmī script of India, a script that became the parent of nearly all Indian writings. Derived from the Aramaic alphabet, it came into being in northwest India. The Armenian and Georgian alphabets, created by St. Mesrob (Mashtots) in the early 5th century ad, were also based on the Aramaic alphabet.»
 83. Корюн, «Житие Маштоца», прим. 12
 84. Труды кабинета И. Я. Марра. — Ереванск. Госунта, 1947. — № 2.
 85. Г. Ачарян. Армянские письмена. —Вена, 1928.
 86. Г. Севак. Месроп Маштоц и создание армянских письмен и словесности. —Ер., 1962.
 87. Charles Albert Ferguson. Language structure and language use: essays. — Stanford University Press, 1971. — С. 207.:"In some cases, however, the originator of the new alphabet had reasons for wanting to emphasize the distinctiveness of the new writing system. A good example of this was the creation of the Armenian alphabet by St. Mesrop in the fifth century. St. Mesrop clearly felt that the Armenian people needed an alphabet that would not only be adequate to represent the sounds of their language but would also be distinctly different from the Greek and Syriac alphabets in use by the surrounding peoples."
 88. А. В .Десницкая, С. Д. Кацнельсон.  // История лингвистических учений: средневековый Восток. — Л.: Наука, 1981. — С. 21.:"По единодушному мнению исследователей (X. Гюбшман, А. Мейе, И. Маркварт и др.), алфавит, созданный Месропом Маштоцем, «является наиболее совершенным для своего времени фонетическим письмом».24"
 89. Michael E. Stone. Apocrypha, Pseudepigrapha, and Armenian studies: collected papers. — Peeters Publishers, 2006. — Т. II. — С. 772.
 90. История армянского народа. — Т. II. — С. 304—305.
 91. 91,0 91,1 M. E. Stone. The New Armenian Mosaic from Jerusalem.
 92. Florian Coulmas. The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems. — Wiley-Blackwell, 1999. — С. 24.
 93. Хоренаци, кн. III, 54
 94. 94,0 94,1 Корюн, 29
 95. Կաղապար:Из
 96. Хоренаци, III, 67
 97. Ed. Dulaurier. Recherches sur la chronologie arménienne. — Paris, 1859. — С. 135—136.
 98. А. Г. Абрамян. Датировка создания армянского алфавита // Месроп Маштоц. Сборник статей. —Ер., 1963. — С. 124.
 99. По другой концепции Врамшапух правил примерно с 389-го, однако данная неточность никак не мешает уточнению исторической даты создания армянского алфавита другими сведениями.
 100. Корюн, 6 ; Существует мнение, что имеющиеся рукописи труда Корюна восходят к дефектному манускрипту, в котором при переплетении произошло смещение листов. Поэтому на самом деле следует считать, что Маштоц, получив «Данииловы письмена» и обнаружив их ущербность, сам приступил к созданию армянского алфавита и только после его изобретения стал преподавать, получив спустя два года почетное звание вардапета (Матевосян 1990; цит. по: Юзбашян 2001: 138). И. Арутюнян высказался за исправление «год» (ամ) на «месяц» (ամիս). Эту же точку зрения защищает С. Коланджян на основании фрагмента из рукописи «Истории» М. Хоренаци. Считается маловероятным использование «данииловых письмен» в течение двух лет.
 101. Хоренаци, III,53, Корюн, 7
 102. А. Г. Абрамян. Датировка создания армянского алфавита // Месроп Маштоц. Сборник статей. —Ер., 1963. — С. 116—120. (հայ.). В текстах армянских историографов существует небольшой анахронизм. Название «ԲԱՔԻԴԱՍ» искажено как «ԲԱԲԻՂԱՍ» («Ք»«Բ» и «Դ»«Ղ»)
 103. 103,0 103,1 O. Braun. Das Buch der Synhados. —Stuttgard, Wien, 1900. — С. 9.
 104. Hallier. Untersuchungen über die Edessinische Chronik. —Lepzig, 1892. — С. 105—106.
 105. B. Harris Cowper. Journal of Sacred Literature and Biblical Record, April 1864 to July 1864. — С. 33—34.
 106. Корюн, 9
 107. Корюн, 12
 108. Корюн, 5, 13; Хоренаци, 47
 109. Корюн, 10
 110. Henri-Jean Martin. The History and Power of Writing / Пер. Lydia G. Cochrane. — University of Chicago Press, 1995. — С. 39.:«St. Sahac, the patriarch, and King Vramshapuh encouraged various attempts to constitute a national writing system, but the merit of having resolved the problem falls to St. Mesrop Machtots. Mesrop had studied Greek literature in his youth, after which he served as „chancellor of the ordinances of the sovereign“ and custodian of the royal archives until he went to evangelize the province of Siunia.»
 111. Корюн, 16 ; Хоренаци 54
 112. 112,0 112,1 История армянского народа. — Т. II. — С. 10, 427. (հայ.)
 113. Армянская советская энциклопедия. — Т. 11. — С. 314. (հայ.)
 114. Хоренаци III,56
 115. Корюн,16
 116. Хоренаци III,57
 117. Военачальник византийских войск в Западной Армении 416—421 гг. по Сократу Схоластику (Hist. Eccles., VII, 18), см. прим. 124
 118. Епископ Мелитены ок. 419—425 гг., см. прим. 129
 119. Хоренаци, кн. III, гл.57-58; Корюн гл. 16
 120. Корюн, 16, Хоренаци, III, 57-58. «Акумит» (հունարեն՝ άxουμήτης) — греч. — бдящий, вечно бодрствующий, «экклесиастикос» — проповедник (И. X. Дворецкий. Древнегреч. словарь. —М., 1950. — С. 65.).
 121. Хоренаци, III,58
 122. Корюн, 17
 123. 123,0 123,1 Корюн, 18
 124. А. Мушегян. Месроп Маштоц и домаштоцевское армянское письмо // Историко-филологически журнал. — 2006. — № 2. — С. 210-236. (հայ.)

Տե՛ս նաև[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Գրականություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Исторические источники[խմբագրել | խմբագրել կոդը]