Jump to content

Հայաստանի վիճակագրական կոմիտե

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե
անգլ.՝ National Statistical Service և Ազգային վիճակագրական ծառայություն
Изображение логотипа
Տեսակվիճակագրական ծառայություն
ԵրկիրՀայաստան
ՀապավումՀՀ ՎԿ
ԵնթարկումՀայաստանի նախագահ
Վերադաս մարմինՀայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգ
Շտաբակայան{{{2}}} Հայաստան, Երևան
Կայքarmstat.am

Հայաստանի վիճակագրական համակարգը սկսել է գործել յունվար 1920 թ., Հայաստանի Ա Հանրապետության օրօք տես՝ «Յառաջ», Բ. տարի, թիւ 220, 9 հոկտեմբեր 1920, Երեւան, էջ 1։ Մինչ 1990 թ. Հայաստանի կենտրոնական վիճակագրության վարչության վիճակագրական աշխատանքն իրականացվել է ԽՍՀՄ կենտրոնական վիճակագրության վարչության անմիջական ղեկավարության ներքո, որը կրում է լիակատար պատասխանատվություն հանրապետությունում վիճակագրական աշխատանքների կազմակերպման համար։ 2000 թ. ՀՀ ԱՎԾ հանրային շահին ուղղված գործառույթներ իրականացնող մարմին է, որն իր խնդիրները իրականացնելիս անկախ է Հայաստանի պետական և տեղեկատվական ինքնակառավարման մարմիններից։ ՀՀ ԱՎԾ-ն իրականացնում է պետական վիճակագրական աշխատանքը և համակարգում է այն Հայաստանի տարածքում։ Ծառայությունը՝ որպես պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմին, իրականացնում է սոցիալ-տնտեսական գործընթացների, բնակչության և նրա կենսագործունեության ոլորտների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների հավաքագրման, մշակման, կուտակման, ամփոփման, պահպանման, ինչպես նաև վերլուծության, փոխանակման և վիճակագրական տեղեկատվության տրամադրման (հրապարակման) հետ կապված աշխատանքներ[1]։

Առաքելությունն ու նպատակները[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Կոմիտեի հիմնական առաքելությունն է հավաքագրել և հրապարակել վիճակագրական տվյալներ կառավարության և հասարակության օգտագործման համար։ Կարևորագույն նպատակներից է սպառողներին շուկայի պահանջարկին համապատասխան վիճակագրական արտադրանքի տրամադրումը։ Ծառայության հիմնական խնդիրներն են՝

 • տնտեսական և հասարակական գործընթացների ու դրանց արդյունքների վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության համակարգի կազմակերպումը, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, իրավաբանական անձանց, հիմնարկներին ու միջազգային կազմակերպություններին, ինչպես նաև հանրությանը սահմանված կարգով տեղեկատվությամբ ապահովումը,
 • միջազգային կազմակերպությունների կողմից ընդունված չափանիշներին համապատասխան վիճակագրության միասնական մեթոդաբանության ապահովումը,
 • պետական վիճակագրական ռեգիստրի վարումը,
 • վիճակագրական աշխատանքների կազմակերպման համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգիչների վարումը,
 • վիճակագրական տեղեկատվության աղբյուր հանդիսացող փաստաթղթերի ձևերի մշակման համակարգումը,
 • միջգերատեսչական տեղեկատվական ռեսուրսների համադրելիության նպատակով պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ինչպես նաև պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրում նշված կազմակերպություններին՝ վիճակագրական տեղեկատվության սեփական բազաներ ստեղծելու աջակցությունը,
 • պետական ամփոփ վիճակագրական տեղեկատվության մատչելիության ապահովումը,
 • մարդահամարների անցկացումը[2]։

Կառուցվածք[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

ՀՀ ԱՎԾ-ն կազմված է նախագահից և ծառայության աշխատակազմից։ Ծառայության աշխատակազմի կառավարման բարձրագույն մարմինը ՀՀ վիճակագրության պետական խորհուրդն է, որն իրականացնում է պետական վիճակագրության բնագավառում քաղաքականության մշակումը, երկարաժամկետ միջոցառումների նախագծումը, կարգավորումը, կազմակերպումը, պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի իրագործման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը, ինչպես նաև ՀՀ-ում պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրով նախատեսված վարչական վիճակագրության համակարգումը։ Խորհուրդը՝

 1. հաստատում է պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրի նախագիծը,
 2. հաստատում է պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագիրը ՀՀ պետական բյուջեի հաստատումից հետո՝ մեկամսյա ժամկետում,
 3. վերահսկում է պետական վիճակագրական աշխատաքների ծրագրի կատարումը և հաստատում տարեկան ծրագրի կատարման հաշվետվությունը,
 4. ընդունում է վիճակագրության բնագավառի իրավական ակտեր,
 5. իրականացնում է այլ լիազորություններ։

Ծառայությունը կառավարում է նախագահը։ Նախագահն ունի տեղակալ, որը պաշտոնի է նշանակվում և ազատվում Խորհրդի կողմից՝ Ծառայության նախագահի նեկայացմամբ։

Ծառայության նախագահ[3]

 • Ստեփան Մնացականյան

Նախագահի տեղակալ

 • Լևոն Միրզոյան

Նախագահի գլխավոր խորհրդական

 • Ջուլիետտա Միրզոյան

Գծային ստորաբաժանումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժին,
 2. սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրական բաժին,
 3. աշխատանքի վիճակագրության բաժին,
 4. մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժին,
 5. գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժին,
 6. վիճակագրական աշխատանքների մեթոդաբանության և դասակարգիչների բաժին,
 7. մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժին,
 8. վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրական բաժին,
 9. ֆինանսների վիճակագրության բաժին,
 10. արդյունաբերության վիճակագրության բաժին,
 11. գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժին,
 12. տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժին,
 13. շինարարության վիճակագրության բաժին,
 14. առևտրի և այլ ծառայությունների բաժին,
 15. բիզնես ռեգիստրի բաժին,
 16. պարենային ապահովության վիճակագրության բաժին,
 17. միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժին,
 18. ամփոփ վիճակագրության, հրապարակումների և մարքեթինգի բաժին[3]։

Ֆունկցիոնալ ստորաբաժանումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. իրավաբանական բաժին,
 2. տպագրակազմարարական և պատճենահանման աշխատանքների բաժին
 3. վիճակագրական հաշվետվությունների հաշվառման և վերահսկման բաժին,
 4. հաշվապահական հաշվառման բաժին,
 5. բյուջետային պլանավորման բաժին,
 6. տնտեսական բաժին,
 7. կադրերի բաժին,
 8. հատուկ բաժին,
 9. ընդհանուր բաժին[3]։

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

«Յառաջ», Բ. տարի, թիւ 220, 9 հոկտեմբեր 1920, Երեւան, էջ 1

Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]