Jump to content

Կաղապար:Iso2country

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Կաղապարի նկարագրություն

Օգտագործում

Given an ISO country code (ISO 3166-1 alpha-2), this template returns the matching country.

It has three optional parameter:

  • "article", which if it set to yes will return the article "the" if needed;
  • "mode", which if it set to sort will rearrange for sortkey if needed; and
  • "template", which if it set to yes will return " (country)" if needed.
Code Result
{{iso2country|ES}} Իսպանիա
{{iso2country|US}} Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
{{iso2country|IE}} Իռլանդիա
{{iso2country|CD}} Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն
{{iso2country|GE}} Վրաստան
{{iso2country|ES|article=yes}} Իսպանիա
{{iso2country|US|article=yes}} Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
{{iso2country|IE|article=yes}} Իռլանդիա
{{iso2country|CD|article=yes}} Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն
{{iso2country|GE|article=yes}} Վրաստան
{{iso2country|ES|mode=sort}} Իսպանիա
{{iso2country|US|mode=sort}} Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
{{iso2country|IE|mode=sort}} Իռլանդիա
{{iso2country|CD|mode=sort}} Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն
{{iso2country|GE|mode=sort}} Վրաստան
{{iso2country|ES|template=yes}} Իսպանիա
{{iso2country|US|template=yes}} Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
{{iso2country|IE|template=yes}} Իռլանդիա
{{iso2country|CD|template=yes}} Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն
{{iso2country|GE|template=yes}} Վրաստան

Տես նաև