Ժողովածու (1138)

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search
Ժողովածու (1138)
Գրիչ՝ Դավիթ և Մկրտիչ դպիր
Ստացող՝ Մխիթար աբղյ
Տարեթիվ՝ 1347
Վայր՝ Սիս
Թերթեր՝ 421
Նյութ՝ մագաղաթ
Չափս՝ 25X17 սմ
Գիր՝ երկսյուն, բոլորգիր
Կազմ կաշվեպատ տախտակ դրոշմազարդ

Ժողավածու (1138), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 1138 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 1347 թվականին Դավիթ և Մկրտիչ դպիր գրիչի կողմից, Սիսում։ Ստացողը եղել է Մխիթար աբղյն։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 25X17 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 421 թերթից։ Գրված է երկսյուն, բոլորգրով։ Պահպանակը ունի 4 էջ, գրված է՝ մագաղաթի վրա՝ բոլորագիր երկաթգրով։ Կազմը` կաշվեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ զարդահույս մետաքս։ Հիշատակարաններ՝ 101ա, 183ա, 228բ, 417ա[1]:

Բովանդակություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Վարդան Արևեյցւոյ
 • Մեկնութիւն Մեկնութիւն Հնգամատենին Սաղմոսաց
 • Գրիգոր Նակերկացւոյ Մեկնութիւն Երդոց երգոյն
 • Եղիշեի Մեկնութիւն Յեսուայ
 • Եփրեմի Մեկնութիւն Առակաց, Ժողովրդի ԺԴ մարդարէից
 • Հիպողիտայ Բոստրացւոյ Մեկնութիւն Երգոց երգույն
 • Եփրեմի մեկնութիւն Սամուել, Թագավորութեանց, Մատթէի, ԺԴ Թղթոցն Պողոսի
 • Ներսես Լամբրոնացւոյ Մեկնութիւն Առակաց, Ժողովրդի, ԺԴ Թղթոցն մարդարէից
 • Հիպողիտայ Բոստրոցւոյ Մեկնութիւն երգոց երգոյն
 • Գէորգայ Սկևոռաղւոյ Մեկնութիըն Յովհաննու
 • Ոսկեբերանի Մեկնութիւն Գործոց, Կաթուղիկևայ Թղթոց, ԺԴ Թղթոցն Պողոսի
 • Ստեփանոս Սիւոյ Մեկնութիւն Մատթէի
 • Սարգսի Շնորհալւոյ Մեկութիւն Կաղթողիկեայց
 • Հովհաննես Արճիշտեցւոյ Մեկնութիւն պատարագի
 • Գեորգայ Կաղի Վասն շարադրութեան Թղթոցն Պողոսի
 • Գրիգոր Նիւսացւոյ Ներբողեան առ Եփրեմ
 • Ի պատմութենեն Ագաթանգեղար Անանայի Թիւբ որշափութեան հնոց և նորոց
 • Անանայի Թիւք որչափութևան Հնոց և Նորոց կտակարանց
 • Ի Սահմանանց
 • Եփրեմի Բան Հաւտատոյ, Կցուրդք
 • Ծնունդք յԱդամայ ի վեր
 • Թատւորք Հոռոմոց
 • Կանոնք
 • Լուծմունք դժուարիմանց բառից Վեցօրէից Բարսղի
 • Բառգիրք («Աբահայր»)
 • Վարդանայ Վասն Հայութևան
 • Քաղուածայ րանք ի գրոց Գրիգոր Աստուածարանի, Դիոնիսիոսի, Բարսղի, Գրիգոր Նիւսոցւոյ, Նևմեսիոսի, Գրիգոր Մագիստրոսի, Փիլոնի, Գէորգայ Երզնացւոյ, Սոկրատոյ և այլոց բազմաց
 • Մանունք

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ա (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակչություն», 1965, էջ 485 — 1636 էջ։