Ժողովածու (1130)

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search
Ժողովածու (1130)
Գրիչ՝ Պետրոս
Ստացող՝ Վարդան վարդապետ
Տարեթիվ՝ XV դար
Թերթեր՝ 426
Նյութ՝ Թուղթ (և մագաղաթ 1 թերթ)
Չափս՝ 16,5×11,8 սմ
Գիր՝ միասյուն, երկսյուն, բոլորգիր
Տող 30-35
Կազմ կաշվեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Պատառիկ պահպանակ՝ մագաղաթ 10, որից բոլորագիծ երկաթագիր՝ 6
Աւետարան, բոլորգիր՝ 4,
Մեկնութիւն Յայտնութեան

Ժողովածու (1130), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 1130 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է XV դարում, ենթադրաբար 1454 թվականին, Պետրոս գրիչի կողմից։ Ստացողը եղել է Վարդան վարդապետը։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 16,5×11,8 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 426 թերթից։ Գրված է միասյուն, երկսյուն, բոլորգիրով։ Պահպանակը ունի 10 էջ, գրված է՝ մագաղաթի վրա՝ երկաթագիր՝ 6, բոլորգիր՝ 4։ Կազմը` կաշվեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ ղարդահիւս մետաքս]: Հիշատակարաններ՝ գրչի՝ 261բ, 428բ (ենթադրաբար 1454 թվական), հետագայի՝ 147բ (1575 թ․), 425բ, 427բ (1652 թ․), 146բ (XVII դար)[1]:

Բովանդակություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Ամենայն իրաց սահմանք
 • Գրիգոր Տաթևացւոյ մեկնութիւնք Եսայեայ
 • Սաղմոսաց, Վասն իմաստութեան
 • Կողմնացոյց
 • Ի Հարցողաց գրոց Բարսղի
 • Մատթեոս Ջուղայեցւոյ Հաւաքումն ի Ղուկասու գլխոյ
 • Յովհան Որոտնեցւոյ լուծմունք ԺԴ թղթոց Պօղոսի
 • Տոմար
 • Քարոզ (Տիրատուր վարդապետ, անանուն)
 • Յադամայ մինչև ի յայս տարիս որ թիւն ՊԼ էր
 • Մանունք

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ա (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակչություն», 1965, էջ 482-483 — 1636 էջ։