Ժողովածու (1113)

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search
Ժողովածու (1113)
Գրիչ՝ Հակոբ Ակնեցի
Ստացող՝ Հակոբ Ակնեցի
Տարեթիվ՝ 1648, 1662 թվականներին
Վայր՝ ենթադրաբար Կոստանդնուպոլիս
Թերթեր՝ 296
Նյութ՝ Թուղթ
Չափս՝ 17.3×12.5 սմ
Գիր՝ Երկսյուն, նոտրգիր
Տող 24-27
Կազմ Կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ Կիսախորան, լուսանցազարդ

Ժողովածու (1113), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 1113 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 1648, 1662 թվականներին Հակոբ Ակնեցի գրիչի կողմից ենթադրաբար Կոստանդնուպոլսում։ Գրիչը և ստացողը եղել է Հակոբ Ակնեցին։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 17.3×12.5 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 296 թերթից։ Գրված է երկսյուն, նոտրգիրով։ Ունի կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ։ Կազմը`կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ շերտազարդ մետաքս։ Հիշատակարաններ՝[1]:

Բովանդակություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Գր․ Տաթևացւոյ Լուծմունք Յոբայ։
 • Խազալ Տոսացւոյ Վասն բանական հոգւոյ։
 • Գր․ Դարանաղցւոյ Պատմութիւն Ս․ Նիկողայոս եկեղեցւոյ (Ժամանակագրութիւն)։
 • Պատմութիւն նոր վկային Գաբրիէլի (1662թ․)։
 • Աթանասի Պատմութիւն տէրունական պատկերին։
 • Անդրէասի Կապադովկացւոյ Մեկնութիւն Յայտնութեանն Յովհաննու։
 • Յակ․ Ակնեցւոյ Տաղ յաղագս սուրկունին։
 • Ի յիշատակարանէ գրոց (1616 թ․, տունք՝ Նազարեթէ ասացեալ է)։
 • Խրատք Նուշրվանայ։
 • Յովհ․ Արճիշեցւոյ Մեկնութիւն պատարագի։
 • Քարոզ յԵրուսաղէմ գնալոյ։
 • Ներս․ Լամբրոնացւոյ Մեկնութիւն Էր ընդ եղբարս-ի։

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարան, հ. Ա (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակչություն», 1965, էջ 478 — 1636 էջ։