Էքստերնալ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search

էքստերնալը (արտաքին էֆեկտները), շուկայի գործարքների ազդեցությունն է երրորդ կողմերի վրա, որը միջնորդավորված չէ շուկայի կողմից։ Այս տերմինը շրջանառության մեջ է մտցվել 1920 թվականին Արթուր Սեսիլ Պիգուի կողմից նրա «Բարեկեցության տեսություն» գրքում։ Արտաքին ազդեցության առկայության դեպքում շուկայի հավասարակշռությունը դադարում է արդյունավետ լինել՝ առաջանում է «մեռյալ բեռ» (eng. Deadweight Loss), խախտվում է Պարրետո արդյունավետությունը, այսինքն, առաջանում է շուկայի ձախողում։

Տնտեսագիտության տեսության հիմնական պարամետրերը[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

  • Սպառման սահմանային մասնավոր օգուտ – պահանջարկ
  • Սպառման սահմանային մասնավոր արժեք - առաջարկ
  • Հասարակության սահմանային շահում - ապրանքների պահանջարկ՝ հաշվի առնելով էքստերնալները
  • Հասարակության սահմանային ծախքեր - ապրանքների առաջարկ՝ հաշվի առնելով էքստերնալները։

Հասարակության սահմանային ծախքերը և օգուտները հանդիսանում են արտաքին և սովորաբար հաշվի չեն առնվում շուկայի կողմից։ Արտաքին ազդեցությունների բացակայության դեպքում, սահմանային ծախսերը\ օգուտը համարժեք է սահմանային մասնավոր ծախսերին\օգուտներին համապատասխանաբար։

Էքստերնալների տեսակները[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Գոյություն ունի էքստերնալների երկու տեսակ՝ դրական, որոնց դեպքում գործակալների օգտակարությունը կամ նրանց շահույթը, որոնք ներգրավված չեն գործարքների մեջ, աճում են, և բացասական, որոնք հանգեցնում են երրորդ անձանց օգտակարության կամ շահույթի նվազեցման։ Էքստերնալները դիտարկվում են ինչպես արտադրողի, այնպես էլ սպառողի տեսանկյունից։ Արտաքին ազդեցությունների դրականի և բացասականի առանձնացումը հիմնարար է, քանի որ նկարագրում է սուբյեկտների վրա ազդեցության հետևանքները։ Բայց ժամանակակից տնտեսագիտական գրականության մեջ փորձեր են կատարվում պարզաբանել և մանրամասնել տվյալ մոտեցումը՝ առանձնացնելով արտաքին ազդեցության վերլուծության նոր չափանիշներ։ Ըստ սուբյեկտի վրա ազդեցության հետևանքների՝

• բացասական,

• դրական։

Ըստ գործունեության ուղղությունների՝

• արտադրական – ձեռնարկատերերի տնտեսական գործունեությունը ազդում է այլ ձեռնարկատերերի արտադրության մակարդակի վրա,

• սպառողական – սպառողի տնտեսական գործունեությունը ազդում է այլ սպառողների օգտակարության մակարդակի վրա,

• խառը - (արտադրություն – սպառում – ձեռնարկատիրոջ տնտեսական գործունեությունը ազդում է տնային տնտեսության օգտակարության մակարդակի վրա, սպառում - արտադրություն – տնային տնտեսության տնտեսական գործունեությունը ազդում է ձեռնարկատիրոջ արտադրության մակարդակի վրա)։

Ըստ սուբյեկտի վրա ազդեցության բնույթի՝

• տեխնոլոգիական – տնտեսական գործունեության հետևանքներ, որոնք չեն ներառվում շուկայական գործընթացներում,

• փողային - արտադրողների (սպառողների) փոխադարձ կապերի արդյունք, որի դեպքում եկամուտները կախված են ոչ միայն նրա սեփական ծախսերից և թողարկումից, այլ նաև այլ սուբյեկտների ծախսերից և թողարկումից։

Ըստ սուբյեկտի վրա ազդեցության մակարդակի՝

• սահմանային - էֆեկտներ, որոնք էֆեկտ ստեղծող սուբյեկտի գործունեության անգամ փոքր փոփոխության ընթացքում հանգեցնում են այլ սուբյեկտի արտադրողականության կամ օգտակարության էական փոփոխությունների,

• ինտրամարժինալ - ազդեցություններ, որոնք գրեթե չեն ազդում սուբյեկտների օգտագործման կամ արտադրողականության վրա։ Ըստ այլ անձանց բարեկեցության վրա ազդեցության՝ • պարետո-ոչ տարաձայնական – հանգեցնում է սուբյեկտի տնտեսական իրավիճակի առաջընթացի առանց մյուսի վատթարացման,

• պարետո-տարաձայնական – հանգեցնում է սուբյեկտի օգտակարության կամ արտադրական ֆուկցիայի իրական փոփոխությունների։

Ըստ արտաքին ազդեցությունների փոխակեպման եղանակների՝

• չեզոքացվում են պետական կարգավորման հետևանքով,

• բանակցությունների ճանապարհով։

Դրական էքստերնալներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Արտադրողի կողմից դրական էքստերնալի դասական օրինակ է հանդիսանում հարակից փեթակի և խնձորի այգու փոխգործակցությունը՝ մեղուները նպաստում են խնձորենու բերքատվության բարձրացմանը, իսկ խնձորենիները մեղրի հավաքման մակարդակի բարձրացմանը, ընդ որում դրանց տերերը չեն մտնում շուկայական հարաբերությունների մեջ։ Այսպիսով, սահմանային մասնավոր ծախսերը, որոնք հավասար են հասարակության սահմանային ծախսերին, նվազում են, ինչը շուկայական արդյունավետության հասնելու համար, առաջացնում է գների մակարդակի նվազեցում, ինչպես նաև արտադրանքի թողարկման մակարդակի ավելացում՝ դրական էքստերնալների ազդեցության տակ։ Սպառողի կողմից դրական էքստերնալների ազդեցություն է հանդիսանում սպառողի սահմանային մասնավոր օգուտի աճը, որը նույնպես համարժեք է հասարակության սահմանային օգուտին։ Այս դեպքում, արդյունավետ կլինի ավելացնել տվյալ ապրանքի քանակը, բայց դարձնել այն վճարունակ սպառողների համար։ Նման էքստերնալը հաճախ ասոցացվում է ՙանտոմս ուղևորի էֆեկտի՚ հետ, այսինքն՝ երբ սպառողը չի վճարում ապրանքների կամ ծառայությունների օգտագործման համար, պայմանով, որ արտադրողը ներդրել է իրենց արտադրությունում։ Դրական էքստերնալ ստեղծող կարելի է համարել, օրինակ, մուտքում լուսավորություն անցկացրած բնակչին, որից միևնույն ժամանակ շահում են հարևանները։

Բացասական էքստերնալներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Արտադրողի կողմից արտաքին բացասական էֆեկտը մեծացնում է հասարակության սահմանային ծախսերի մեծությունը։ Այսպիսի էքստերնալի օրինակ է արդյունաբերական ձեռնարկությունների կողմից շրջակա միջավայրի աղտոտումը, երբ արտադրության աճի արդյունքում մեծանում է նրա շահույթը, հանգեցնում է շրջակա միջավայրի նկատմամբ վնասի առաջացմանը, որից տուժում են և այլ ֆիրմաներ և հասարակությունը առհասարակ։ Նման օրինակ. ճանապարհների խցանումները, ընդ որում վարորդները իրենք են ստեղծում բացասական էքստերնալներ և դրա համար վճարում են սեփական ժամանակով։ Բացասական էքստերնալները հաճախ լուծվում են տնտեսության մեջ կառավարության միջամտությամբ։ Պետությունը կարող է ստեղծել տարբեր տեսակի հարկեր, տուրքեր ՙվնասարարների՚ համար։ Հարկերի բարձրացման հետևանքով ընկերությունը կրճատում է իր արտադրանքի առաջարկը՝ միաժամանակ բարձրացնելով միավորի գինը։ Խցանումների ժամանակ կառավարությունը տվյալ երթուղին կարող է վճարովի դարձնել։ Ժամանակ վատնելու հետևանքով հասարակական կորուստը փոխարինվում է հարկերի վճարման շնորհիվ, սակայն այս դեպքում հասարակության օգուտը աճում է հարկերի հավաքման հետևանքով պետության օգուտի չափով, ընդ որում տվյալ ճանապարհը ավենայն հավանականությամբ ավելի թեթևացված է դառնում։

Հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]