Էկոլոգիական խնդիրներ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search

Էկոլոգիական խնդիր, բնական միջավայրի փոփոխությունն է անթրոպոգեն գործոնների արդյունքում, որը հանգեցնում է բնության կառուցվածքի, և ֆունկցիայի խախտմանը։

Դասակարգում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Էկոլոգիական խդիրները, որոնք կապված են լանդշաֆտի բաղադրամասերի կամ նրանց կոմպլեքսների առանձին խախտումների հետ, պայմանականորեն կարելի է խմբավորել 6 խմբի մեջ.

 • մթնոլորտային(մթնոլորտի աղտոտում՝ ռադիացիոն, քիմիական, մեխանիկական, ջերմային)
 • ջրային (մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի սպառում և աղտոտում, ծովերի և օվկիանոսների աղտոտում)
 • աշխարհա-երկրամորֆոլոգիական (անարդյունավետ պրոցեսների ինտենսիվացում, ռելիեֆի և աշխարհագրական կազմի խախտում)
 • բնահողային (հողերի աղտոտում, էրոզիա, դեֆլյացիա և երկրորդային աղակալում և այլն)
 • կենսաբանական (բուսականության տվյալներ, անտառի դեգրադացիա, արոտային դեգրեսսիա, տեսակային բազմազանության կրճատում և այլն)
 • կոմպլեքսային( լանդշաֆտային) անապատացում, կենսաբազմազանության նվազում, բնապահպանական տարածքների ռեժիմի խախտում և այլն։

Բնության փոփոխման վերաբերյալ էկոլոգիական ուսումնասիրությունների հիման վրա առանձնացնում են հետևյալ էկոլոգիական իրավիճակները.

 • անթրոպոէկոլոգիական, բնակչության կյանքի պայմանների և առողջության փոփոխություն,
 • բնառեսուրսային, կապված են բնական ռեսուրսների օգտագործման և սպառման հետ, վատացնում են տնտեսության գործունեությունը տարածքների վրա,
 • լանդշաֆտա-գենետիկական, պայմանավորված են լանդշաֆտի ամբողջականության խախտմամբ, գենոֆոնդի կորստով, յուրահատուկ բնական գործոնների կորստով։

Էկոլոգիական խնդիրների դասակարգումը կարելի է կատարել նաև այլ չափանիշների հիման վրա.

 • ըստ առաջացման հիմնական պատճառների կարելի է տարբերել.
  • էկոլոգիահիդրոտեխնիկական,
  • էկոլոգիաարդյունաբերական,
 • ըստ սրության
  • ոչ սուր,
  • չափավոր սուր,
  • սուր,
  • շատ սուր,
 • ըստ բարդության
  • պարզ,
  • բարդ,
  • շատ բարդ,
 • ըստ լուծման հնարավորության
  • լուծելի,
  • դժվար լուծելի,
  • գրեթե անլուծելի,
 • ըստ տարածաշրջանների տարածական գրավման
  • լոկալ,
  • ռեգիոնալ,
  • գլոբալ,
 • ըստ ժամանակահատվածի
  • կարճատև,
  • երկարատև,
  • գրեթե չանհետացող,
 • ըստ սահմանառեգիոնալ գրավման
  • տունդրայի խնդիրներ,
  • Ռուսաստանի հարավ,
  • Բելառուս,
  • Ռուսական հարթավայրեր
  • Ուրալյան լեռների և այլն

Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]