Դաս

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
«Դժվար դաս» William-Adolphe Bouguereau.

Դասը կառուցվածքային ժամանակահատված է, երբ նախատեսված ուսուցումը տեղի է ունենում։ Նրան մասնակցում են մեկ կամ ավելի ուսանողներ (որոշ հանգամանքներում աշակերտ կամ սովորող), որոնք ուսուցանվում են ուսուցչի կամ մարզչի կողմից։ Դասը նաև դասագրքի մի հատված է (որը բացի տպագիր էջից կարող է նաև ներառել մուլտիմեդիա) կամ ավելի հաճախ կարճ ժամանակահատված, որի ընթացքում սովորողները ուսուցանում են առանձին առարկա կամ սովորում են ինչպես կատարել որոշակի։ գործողություններ։ Դասերը սովորաբար անց են կացվում լսարաններում, բայց այն կարող է փոխարինվել հասարակական միջավայրում տեղակայված ուսուցմամբ։ Ավելի լայն իմաստով՝ դասը սովորողի կողմից նախկինում անծանոթ առարկայի մասին պատկերացում կազմելուն ուղղված գործողություն է։

Ըստ իրենց նպատակի` լինում են`

  • համակցված դասեր,
  • նոր նյութի հաղորդման դասեր,
  • ինքնուրույն աշխատանքի դասեր,
  • կրկնության դասեր,
  • գիտելիքներ, կարողությոնւների ու հմտությունների ստուգման դասեր և այլն։