Բաժանարարների աղյուսակ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search
1-1000 ամբողջ թվերի բաժանարարների թիվը: Պարզ թվերն ունեն միայն 2 բաժանարար:

Ներքևում բերված է 1-1000 թվերի բաժանարարների աղյուսակը։

n ամբողջ թվի բաժանարարը m ամբողջ թիվն է, որի համար n/m նորից ամբողջ թիվ է (որը նույնպես n-ի բաժանարար է)։ Օրինակ՝ 3-ը 21-ի բաժանարար է, քանի որ 21/3 = 7 (և 7-ը նույնպես 21-ի բաժանարար է)։

Եթե mn-ի բաժանարար է, ապա բաժանարար է նաև −m-ը։ Ստորև բերված աղյուսակը պարունակում է միայն դրական բաժանարարները։

Նշանակությունը աղյուսակում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

  • d(n) – թվի դրական բաժանարարների թիվն է, ներառյալ 1-ը և հենց n
  • σ(n) – թվի դրական բաժանարարների գումարն է, ներառյալ 1-ը և հենց n թիվը
  • s(n) – n թվի բաժանարարների գումարն է, չի պարունակում n թիվը, այսինքն՝ s(n) = σ(n) − n
  • Կատարյալ թիվը հավասար է իր բաժանարարների գումարին, այսինքն՝ s(n) = n
  • Անբավարար թիվը մեծ է իր բաժանարարների գումարից, այսինքն՝ s(n) < n
  • Հավելուրդային թիվը փոքր է իր բաժանարարների գումարից, այսինքն՝ s(n) > n
  • Պարզ թիվն ունի 2 բաժանարար՝ 1-ը և հենց ինքը, այսինքն d(n) = 2: Պարզ թվերը միշտ անբավարար են, քանի որ s(n)=1

1-ից 100[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
1 1 1 1 0 անբավարար, լրիվ հավելուրդային, լրիվ բաղադրյալ
2 1, 2 2 3 1 անբավարար, լրիվ հավելուրդային, պարզ, լրիվ բաղադրյալ, սուպեր լրիվ բաղադրյալ
3 1, 3 2 4 1 անբավարար, լրիվ հավելուրդային, պարզ
4 1, 2, 4 3 7 3 անբավարար, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ, լրիվ բաղադրյալ
5 1, 5 2 6 1 անբավարար, պարզ
6 1, 2, 3, 6 4 12 6 կատարյալ, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ, լրիվ բաղադրյալ, սուպեր լրիվ բաղադրյալ
7 1, 7 2 8 1 անբավարար, պարզ
8 1, 2, 4, 8 4 15 7 անբավարար, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
9 1, 3, 9 3 13 4 անբավարար, բաղադրյալ
10 1, 2, 5, 10 4 18 8 անբավարար, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
11 1, 11 2 12 1 անբավարար, պարզ
12 1, 2, 3, 4, 6, 12 6 28 16 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ, լրիվ բաղադրյալ, սուպեր լրիվ բաղադրյալ
13 1, 13 2 14 1 անբավարար, պարզ
14 1, 2, 7, 14 4 24 10 անբավարար, բաղադրյալ
15 1, 3, 5, 15 4 24 9 անբավարար, բաղադրյալ
16 1, 2, 4, 8, 16 5 31 15 անբավարար, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
17 1, 17 2 18 1 անբավարար, պարզ
18 1, 2, 3, 6, 9, 18 6 39 21 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
19 1, 19 2 20 1 անբավարար, պարզ
20 1, 2, 4, 5, 10, 20 6 42 22 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
21 1, 3, 7, 21 4 32 11 անբավարար, բաղադրյալ
22 1, 2, 11, 22 4 36 14 անբավարար, բաղադրյալ
23 1, 23 2 24 1 անբավարար, պարզ
24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 8 60 36 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ, լրիվ բաղադրյալ
25 1, 5, 25 3 31 6 անբավարար, բաղադրյալ
26 1, 2, 13, 26 4 42 16 անբավարար, բաղադրյալ
27 1, 3, 9, 27 4 40 13 անբավարար, բաղադրյալ
28 1, 2, 4, 7, 14, 28 6 56 28 կատարյալ, բաղադրյալ
29 1, 29 2 30 1 անբավարար, պարզ
30 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 8 72 42 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
31 1, 31 2 32 1 անբավարար, պարզ
32 1, 2, 4, 8, 16, 32 6 63 31 անբավարար, բաղադրյալ
33 1, 3, 11, 33 4 48 15 անբավարար, բաղադրյալ
34 1, 2, 17, 34 4 54 20 անբավարար, բաղադրյալ
35 1, 5, 7, 35 4 48 13 անբավարար, բաղադրյալ
36 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 9 91 55 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ, լրիվ բաղադրյալ
37 1, 37 2 38 1 անբավարար, պարզ
38 1, 2, 19, 38 4 60 22 անբավարար, բաղադրյալ
39 1, 3, 13, 39 4 56 17 անբավարար, բաղադրյալ
40 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 8 90 50 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
41 1, 41 2 42 1 անբավարար, պարզ
42 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 8 96 54 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
43 1, 43 2 44 1 անբավարար, պարզ
44 1, 2, 4, 11, 22, 44 6 84 40 անբավարար, բաղադրյալ
45 1, 3, 5, 9, 15, 45 6 78 33 անբավարար, բաղադրյալ
46 1, 2, 23, 46 4 72 26 անբավարար, բաղադրյալ
47 1, 47 2 48 1 անբավարար, պարզ
48 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 10 124 76 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ, լրիվ բաղադրյալ
49 1, 7, 49 3 57 8 անբավարար, բաղադրյալ
50 1, 2, 5, 10, 25, 50 6 93 43 անբավարար, բաղադրյալ
51 1, 3, 17, 51 4 72 21 անբավարար, բաղադրյալ
52 1, 2, 4, 13, 26, 52 6 98 46 անբավարար, բաղադրյալ
53 1, 53 2 54 1 անբավարար, պարզ
54 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54 8 120 66 հավելուրդային, բաղադրյալ
55 1, 5, 11, 55 4 72 17 անբավարար, բաղադրյալ
56 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 8 120 64 հավելուրդային, բաղադրյալ
57 1, 3, 19, 57 4 80 23 անբավարար, բաղադրյալ
58 1, 2, 29, 58 4 90 32 անբավարար, բաղադրյալ
59 1, 59 2 60 1 անբավարար, պարզ
60 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 12 168 108 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ, լրիվ բաղադրյալ, սուպեր լրիվ բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
61 1, 61 2 62 1 անբավարար, պարզ
62 1, 2, 31, 62 4 96 34 անբավարար, բաղադրյալ
63 1, 3, 7, 9, 21, 63 6 104 41 անբավարար, բաղադրյալ
64 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 7 127 63 անբավարար, բաղադրյալ
65 1, 5, 13, 65 4 84 19 անբավարար, բաղադրյալ
66 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66 8 144 78 հավելուրդային, բաղադրյալ
67 1, 67 2 68 1 անբավարար, պարզ
68 1, 2, 4, 17, 34, 68 6 126 58 անբավարար, բաղադրյալ
69 1, 3, 23, 69 4 96 27 անբավարար, բաղադրյալ
70 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70 8 144 74 հավելուրդային, բաղադրյալ
71 1, 71 2 72 1 անբավարար, պարզ
72 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 12 195 123 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
73 1, 73 2 74 1 անբավարար, պարզ
74 1, 2, 37, 74 4 114 40 անբավարար, բաղադրյալ
75 1, 3, 5, 15, 25, 75 6 124 49 անբավարար, բաղադրյալ
76 1, 2, 4, 19, 38, 76 6 140 64 անբավարար, բաղադրյալ
77 1, 7, 11, 77 4 96 19 անբավարար, բաղադրյալ
78 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 78 8 168 90 հավելուրդային, բաղադրյալ
79 1, 79 2 80 1 անբավարար, պարզ
80 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80 10 186 106 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
81 1, 3, 9, 27, 81 5 121 40 անբավարար, բաղադրյալ
82 1, 2, 41, 82 4 126 44 անբավարար, բաղադրյալ
83 1, 83 2 84 1 անբավարար, պարզ
84 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84 12 224 140 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
85 1, 5, 17, 85 4 108 23 անբավարար, բաղադրյալ
86 1, 2, 43, 86 4 132 46 անբավարար, բաղադրյալ
87 1, 3, 29, 87 4 120 33 անբավարար, բաղադրյալ
88 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88 8 180 92 հավելուրդային, բաղադրյալ
89 1, 89 2 90 1 անբավարար, պարզ
90 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90 12 234 144 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
91 1, 7, 13, 91 4 112 21 անբավարար, բաղադրյալ
92 1, 2, 4, 23, 46, 92 6 168 76 անբավարար, բաղադրյալ
93 1, 3, 31, 93 4 128 35 անբավարար, բաղադրյալ
94 1, 2, 47, 94 4 144 50 անբավարար, բաղադրյալ
95 1, 5, 19, 95 4 120 25 անբավարար, բաղադրյալ
96 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96 12 252 156 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
97 1, 97 2 98 1 անբավարար, պարզ
98 1, 2, 7, 14, 49, 98 6 171 73 անբավարար, բաղադրյալ
99 1, 3, 9, 11, 33, 99 6 156 57 անբավարար, բաղադրյալ
100 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 9 217 117 հավելուրդային, բաղադրյալ

101-ից 200[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
101 1, 101 2 102 1 անբավարար, պարզ
102 1, 2, 3, 6, 17, 34, 51, 102 8 216 114 հավելուրդային, բաղադրյալ
103 1, 103 2 104 1 անբավարար, պարզ
104 1, 2, 4, 8, 13, 26, 52, 104 8 210 106 հավելուրդային, բաղադրյալ
105 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 105 8 192 87 անբավարար, բաղադրյալ
106 1, 2, 53, 106 4 162 56 անբավարար, բաղադրյալ
107 1, 107 2 108 1 անբավարար, պարզ
108 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 108 12 280 172 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
109 1, 109 2 110 1 անբավարար, պարզ
110 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110 8 216 106 անբավարար, բաղադրյալ
111 1, 3, 37, 111 4 152 41 անբավարար, բաղադրյալ
112 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56, 112 10 248 136 հավելուրդային, բաղադրյալ
113 1, 113 2 114 1 անբավարար, պարզ
114 1, 2, 3, 6, 19, 38, 57, 114 8 240 126 հավելուրդային, բաղադրյալ
115 1, 5, 23, 115 4 144 29 անբավարար, բաղադրյալ
116 1, 2, 4, 29, 58, 116 6 210 94 անբավարար, բաղադրյալ
117 1, 3, 9, 13, 39, 117 6 182 65 անբավարար, բաղադրյալ
118 1, 2, 59, 118 4 180 62 անբավարար, բաղադրյալ
119 1, 7, 17, 119 4 144 25 անբավարար, բաղադրյալ
120 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120 16 360 240 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ, լրիվ բաղադրյալ, սուպեր լրիվ բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
121 1, 11, 121 3 133 12 անբավարար, բաղադրյալ
122 1, 2, 61, 122 4 186 64 անբավարար, բաղադրյալ
123 1, 3, 41, 123 4 168 45 անբավարար, բաղադրյալ
124 1, 2, 4, 31, 62, 124 6 224 100 անբավարար, բաղադրյալ
125 1, 5, 25, 125 4 156 31 անբավարար, բաղադրյալ
126 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 63, 126 12 312 186 հավելուրդային, բաղադրյալ
127 1, 127 2 128 1 անբավարար, պարզ
128 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 8 255 127 անբավարար, բաղադրյալ
129 1, 3, 43, 129 4 176 47 անբավարար, բաղադրյալ
130 1, 2, 5, 10, 13, 26, 65, 130 8 252 122 անբավարար, բաղադրյալ
131 1, 131 2 132 1 անբավարար, պարզ
132 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66, 132 12 336 204 հավելուրդային, բաղադրյալ
133 1, 7, 19, 133 4 160 27 անբավարար, բաղադրյալ
134 1, 2, 67, 134 4 204 70 անբավարար, բաղադրյալ
135 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 135 8 240 105 անբավարար, բաղադրյալ
136 1, 2, 4, 8, 17, 34, 68, 136 8 270 134 անբավարար, բաղադրյալ
137 1, 137 2 138 1 անբավարար, պարզ
138 1, 2, 3, 6, 23, 46, 69, 138 8 288 150 հավելուրդային, բաղադրյալ
139 1, 139 2 140 1 անբավարար, պարզ
140 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70, 140 12 336 196 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
141 1, 3, 47, 141 4 192 51 անբավարար, բաղադրյալ
142 1, 2, 71, 142 4 216 74 անբավարար, բաղադրյալ
143 1, 11, 13, 143 4 168 25 անբավարար, բաղադրյալ
144 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144 15 403 259 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
145 1, 5, 29, 145 4 180 35 անբավարար, բաղադրյալ
146 1, 2, 73, 146 4 222 76 անբավարար, բաղադրյալ
147 1, 3, 7, 21, 49, 147 6 228 81 անբավարար, բաղադրյալ
148 1, 2, 4, 37, 74, 148 6 266 118 անբավարար, բաղադրյալ
149 1, 149 2 150 1 անբավարար, պարզ
150 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150 12 372 222 հավելուրդային, բաղադրյալ
151 1, 151 2 152 1 անբավարար, պարզ
152 1, 2, 4, 8, 19, 38, 76, 152 8 300 148 անբավարար, բաղադրյալ
153 1, 3, 9, 17, 51, 153 6 234 81 անբավարար, բաղադրյալ
154 1, 2, 7, 11, 14, 22, 77, 154 8 288 134 անբավարար, բաղադրյալ
155 1, 5, 31, 155 4 192 37 անբավարար, բաղադրյալ
156 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 26, 39, 52, 78, 156 12 392 236 հավելուրդային, բաղադրյալ
157 1, 157 2 158 1 անբավարար, պարզ
158 1, 2, 79, 158 4 240 82 անբավարար, բաղադրյալ
159 1, 3, 53, 159 4 216 57 անբավարար, բաղադրյալ
160 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 80, 160 12 378 218 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
161 1, 7, 23, 161 4 192 31 անբավարար, բաղադրյալ
162 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81, 162 10 363 201 հավելուրդային, բաղադրյալ
163 1, 163 2 164 1 անբավարար, պարզ
164 1, 2, 4, 41, 82, 164 6 294 130 անբավարար, բաղադրյալ
165 1, 3, 5, 11, 15, 33, 55, 165 8 288 123 անբավարար, բաղադրյալ
166 1, 2, 83, 166 4 252 86 անբավարար, բաղադրյալ
167 1, 167 2 168 1 անբավարար, պարզ
168 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 21, 24, 28, 42, 56, 84, 168 16 480 312 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
169 1, 13, 169 3 183 14 անբավարար, բաղադրյալ
170 1, 2, 5, 10, 17, 34, 85, 170 8 324 154 անբավարար, բաղադրյալ
171 1, 3, 9, 19, 57, 171 6 260 89 անբավարար, բաղադրյալ
172 1, 2, 4, 43, 86, 172 6 308 136 անբավարար, բաղադրյալ
173 1, 173 2 174 1 անբավարար, պարզ
174 1, 2, 3, 6, 29, 58, 87, 174 8 360 186 հավելուրդային, բաղադրյալ
175 1, 5, 7, 25, 35, 175 6 248 73 անբավարար, բաղադրյալ
176 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 44, 88, 176 10 372 196 հավելուրդային, բաղադրյալ
177 1, 3, 59, 177 4 240 63 անբավարար, բաղադրյալ
178 1, 2, 89, 178 4 270 92 անբավարար, բաղադրյալ
179 1, 179 2 180 1 անբավարար, պարզ
180 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90, 180 18 546 366 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ, լրիվ բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
181 1, 181 2 182 1 անբավարար, պարզ
182 1, 2, 7, 13, 14, 26, 91, 182 8 336 154 անբավարար, բաղադրյալ
183 1, 3, 61, 183 4 248 65 անբավարար, բաղադրյալ
184 1, 2, 4, 8, 23, 46, 92, 184 8 360 176 անբավարար, բաղադրյալ
185 1, 5, 37, 185 4 228 43 անբավարար, բաղադրյալ
186 1, 2, 3, 6, 31, 62, 93, 186 8 384 198 հավելուրդային, բաղադրյալ
187 1, 11, 17, 187 4 216 29 անբավարար, բաղադրյալ
188 1, 2, 4, 47, 94, 188 6 336 148 անբավարար, բաղադրյալ
189 1, 3, 7, 9, 21, 27, 63, 189 8 320 131 անբավարար, բաղադրյալ
190 1, 2, 5, 10, 19, 38, 95, 190 8 360 170 անբավարար, բաղադրյալ
191 1, 191 2 192 1 անբավարար, պարզ
192 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 192 14 508 316 հավելուրդային, բաղադրյալ
193 1, 193 2 194 1 անբավարար, պարզ
194 1, 2, 97, 194 4 294 100 անբավարար, բաղադրյալ
195 1, 3, 5, 13, 15, 39, 65, 195 8 336 141 անբավարար, բաղադրյալ
196 1, 2, 4, 7, 14, 28, 49, 98, 196 9 399 203 հավելուրդային, բաղադրյալ
197 1, 197 2 198 1 անբավարար, պարզ
198 1, 2, 3, 6, 9, 11, 18, 22, 33, 66, 99, 198 12 468 270 հավելուրդային, բաղադրյալ
199 1, 199 2 200 1 անբավարար, պարզ
200 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200 12 465 265 հավելուրդային, բաղադրյալ

201-ից 300[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
201 1, 3, 67, 201 4 272 71 անբավարար, բաղադրյալ
202 1, 2, 101, 202 4 306 104 անբավարար, բաղադրյալ
203 1, 7, 29, 203 4 240 37 անբավարար, բաղադրյալ
204 1, 2, 3, 4, 6, 12, 17, 34, 51, 68, 102, 204 12 504 300 հավելուրդային, բաղադրյալ
205 1, 5, 41, 205 4 252 47 անբավարար, բաղադրյալ
206 1, 2, 103, 206 4 312 106 անբավարար, բաղադրյալ
207 1, 3, 9, 23, 69, 207 6 312 105 անբավարար, բաղադրյալ
208 1, 2, 4, 8, 13, 16, 26, 52, 104, 208 10 434 226 հավելուրդային, բաղադրյալ
209 1, 11, 19, 209 4 240 31 անբավարար, բաղադրյալ
210 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210 16 576 366 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
211 1, 211 2 212 1 անբավարար, պարզ
212 1, 2, 4, 53, 106, 212 6 378 166 անբավարար, բաղադրյալ
213 1, 3, 71, 213 4 288 75 անբավարար, բաղադրյալ
214 1, 2, 107, 214 4 324 110 անբավարար, բաղադրյալ
215 1, 5, 43, 215 4 264 49 անբավարար, բաղադրյալ
216 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108, 216 16 600 384 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
217 1, 7, 31, 217 4 256 39 անբավարար, բաղադրյալ
218 1, 2, 109, 218 4 330 112 անբավարար, բաղադրյալ
219 1, 3, 73, 219 4 296 77 անբավարար, բաղադրյալ
220 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, 220 12 504 284 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
221 1, 13, 17, 221 4 252 31 անբավարար, բաղադրյալ
222 1, 2, 3, 6, 37, 74, 111, 222 8 456 234 հավելուրդային, բաղադրյալ
223 1, 223 2 224 1 անբավարար, պարզ
224 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 32, 56, 112, 224 12 504 280 հավելուրդային, բաղադրյալ
225 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75, 225 9 403 178 անբավարար, բաղադրյալ
226 1, 2, 113, 226 4 342 116 անբավարար, բաղադրյալ
227 1, 227 2 228 1 անբավարար, պարզ
228 1, 2, 3, 4, 6, 12, 19, 38, 57, 76, 114, 228 12 560 332 հավելուրդային, բաղադրյալ
229 1, 229 2 230 1 անբավարար, պարզ
230 1, 2, 5, 10, 23, 46, 115, 230 8 432 202 անբավարար, բաղադրյալ
231 1, 3, 7, 11, 21, 33, 77, 231 8 384 153 անբավարար, բաղադրյալ
232 1, 2, 4, 8, 29, 58, 116, 232 8 450 218 անբավարար, բաղադրյալ
233 1, 233 2 234 1 անբավարար, պարզ
234 1, 2, 3, 6, 9, 13, 18, 26, 39, 78, 117, 234 12 546 312 հավելուրդային, բաղադրյալ
235 1, 5, 47, 235 4 288 53 անբավարար, բաղադրյալ
236 1, 2, 4, 59, 118, 236 6 420 184 անբավարար, բաղադրյալ
237 1, 3, 79, 237 4 320 83 անբավարար, բաղադրյալ
238 1, 2, 7, 14, 17, 34, 119, 238 8 432 194 անբավարար, բաղադրյալ
239 1, 239 2 240 1 անբավարար, պարզ
240 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 40, 48, 60, 80, 120, 240 20 744 504 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ, լրիվ բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
241 1, 241 2 242 1 անբավարար, պարզ
242 1, 2, 11, 22, 121, 242 6 399 157 անբավարար, բաղադրյալ
243 1, 3, 9, 27, 81, 243 6 364 121 անբավարար, բաղադրյալ
244 1, 2, 4, 61, 122, 244 6 434 190 անբավարար, բաղադրյալ
245 1, 5, 7, 35, 49, 245 6 342 97 անբավարար, բաղադրյալ
246 1, 2, 3, 6, 41, 82, 123, 246 8 504 258 հավելուրդային, բաղադրյալ
247 1, 13, 19, 247 4 280 33 անբավարար, բաղադրյալ
248 1, 2, 4, 8, 31, 62, 124, 248 8 480 232 անբավարար, բաղադրյալ
249 1, 3, 83, 249 4 336 87 անբավարար, բաղադրյալ
250 1, 2, 5, 10, 25, 50, 125, 250 8 468 218 անբավարար, բաղադրյալ
251 1, 251 2 252 1 անբավարար, պարզ
252 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 28, 36, 42, 63, 84, 126, 252 18 728 476 հավելուրդային, բաղադրյալ
253 1, 11, 23, 253 4 288 35 անբավարար, բաղադրյալ
254 1, 2, 127, 254 4 384 130 անբավարար, բաղադրյալ
255 1, 3, 5, 15, 17, 51, 85, 255 8 432 177 անբավարար, բաղադրյալ
256 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 9 511 255 անբավարար, բաղադրյալ
257 1, 257 2 258 1 անբավարար, պարզ
258 1, 2, 3, 6, 43, 86, 129, 258 8 528 270 հավելուրդային, բաղադրյալ
259 1, 7, 37, 259 4 304 45 անբավարար, բաղադրյալ
260 1, 2, 4, 5, 10, 13, 20, 26, 52, 65, 130, 260 12 588 328 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
261 1, 3, 9, 29, 87, 261 6 390 129 անբավարար, բաղադրյալ
262 1, 2, 131, 262 4 396 134 անբավարար, բաղադրյալ
263 1, 263 2 264 1 անբավարար, պարզ
264 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 22, 24, 33, 44, 66, 88, 132, 264 16 720 456 հավելուրդային, բաղադրյալ
265 1, 5, 53, 265 4 324 59 անբավարար, բաղադրյալ
266 1, 2, 7, 14, 19, 38, 133, 266 8 480 214 անբավարար, բաղադրյալ
267 1, 3, 89, 267 4 360 93 անբավարար, բաղադրյալ
268 1, 2, 4, 67, 134, 268 6 476 208 անբավարար, բաղադրյալ
269 1, 269 2 270 1 անբավարար, պարզ
270 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 27, 30, 45, 54, 90, 135, 270 16 720 450 հավելուրդային, բաղադրյալ
271 1, 271 2 272 1 անբավարար, պարզ
272 1, 2, 4, 8, 16, 17, 34, 68, 136, 272 10 558 286 հավելուրդային, բաղադրյալ
273 1, 3, 7, 13, 21, 39, 91, 273 8 448 175 անբավարար, բաղադրյալ
274 1, 2, 137, 274 4 414 140 անբավարար, բաղադրյալ
275 1, 5, 11, 25, 55, 275 6 372 97 անբավարար, բաղադրյալ
276 1, 2, 3, 4, 6, 12, 23, 46, 69, 92, 138, 276 12 672 396 հավելուրդային, բաղադրյալ
277 1, 277 2 278 1 անբավարար, պարզ
278 1, 2, 139, 278 4 420 142 անբավարար, բաղադրյալ
279 1, 3, 9, 31, 93, 279 6 416 137 անբավարար, բաղադրյալ
280 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 20, 28, 35, 40, 56, 70, 140, 280 16 720 440 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
281 1, 281 2 282 1 անբավարար, պարզ
282 1, 2, 3, 6, 47, 94, 141, 282 8 576 294 հավելուրդային, բաղադրյալ
283 1, 283 2 284 1 անբավարար, պարզ
284 1, 2, 4, 71, 142, 284 6 504 220 անբավարար, բաղադրյալ
285 1, 3, 5, 15, 19, 57, 95, 285 8 480 195 անբավարար, բաղադրյալ
286 1, 2, 11, 13, 22, 26, 143, 286 8 504 218 անբավարար, բաղադրյալ
287 1, 7, 41, 287 4 336 49 անբավարար, բաղադրյալ
288 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 32, 36, 48, 72, 96, 144, 288 18 819 531 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
289 1, 17, 289 3 307 18 անբավարար, բաղադրյալ
290 1, 2, 5, 10, 29, 58, 145, 290 8 540 250 անբավարար, բաղադրյալ
291 1, 3, 97, 291 4 392 101 անբավարար, բաղադրյալ
292 1, 2, 4, 73, 146, 292 6 518 226 անբավարար, բաղադրյալ
293 1, 293 2 294 1 անբավարար, պարզ
294 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, 49, 98, 147, 294 12 684 390 հավելուրդային, բաղադրյալ
295 1, 5, 59, 295 4 360 65 անբավարար, բաղադրյալ
296 1, 2, 4, 8, 37, 74, 148, 296 8 570 274 անբավարար, բաղադրյալ
297 1, 3, 9, 11, 27, 33, 99, 297 8 480 183 անբավարար, բաղադրյալ
298 1, 2, 149, 298 4 450 152 անբավարար, բաղադրյալ
299 1, 13, 23, 299 4 336 37 անբավարար, բաղադրյալ
300 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 300 18 868 568 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ

301-ից 400[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
301 1, 7, 43, 301 4 352 51 անբավարար, բաղադրյալ
302 1, 2, 151, 302 4 456 154 անբավարար, բաղադրյալ
303 1, 3, 101, 303 4 408 105 անբավարար, բաղադրյալ
304 1, 2, 4, 8, 16, 19, 38, 76, 152, 304 10 620 316 հավելուրդային, բաղադրյալ
305 1, 5, 61, 305 4 372 67 անբավարար, բաղադրյալ
306 1, 2, 3, 6, 9, 17, 18, 34, 51, 102, 153, 306 12 702 396 հավելուրդային, բաղադրյալ
307 1, 307 2 308 1 անբավարար, պարզ
308 1, 2, 4, 7, 11, 14, 22, 28, 44, 77, 154, 308 12 672 364 հավելուրդային, բաղադրյալ
309 1, 3, 103, 309 4 416 107 անբավարար, բաղադրյալ
310 1, 2, 5, 10, 31, 62, 155, 310 8 576 266 անբավարար, բաղադրյալ
311 1, 311 2 312 1 անբավարար, պարզ
312 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 24, 26, 39, 52, 78, 104, 156, 312 16 840 528 հավելուրդային, բաղադրյալ
313 1, 313 2 314 1 անբավարար, պարզ
314 1, 2, 157, 314 4 474 160 անբավարար, բաղադրյալ
315 1, 3, 5, 7, 9, 15, 21, 35, 45, 63, 105, 315 12 624 309 անբավարար, բաղադրյալ
316 1, 2, 4, 79, 158, 316 6 560 244 անբավարար, բաղադրյալ
317 1, 317 2 318 1 անբավարար, պարզ
318 1, 2, 3, 6, 53, 106, 159, 318 8 648 330 հավելուրդային, բաղադրյալ
319 1, 11, 29, 319 4 360 41 անբավարար, բաղադրյալ
320 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 160, 320 14 762 442 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
321 1, 3, 107, 321 4 432 111 անբավարար, բաղադրյալ
322 1, 2, 7, 14, 23, 46, 161, 322 8 576 254 անբավարար, բաղադրյալ
323 1, 17, 19, 323 4 360 37 անբավարար, բաղադրյալ
324 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 81, 108, 162, 324 15 847 523 հավելուրդային, բաղադրյալ
325 1, 5, 13, 25, 65, 325 6 434 109 անբավարար, բաղադրյալ
326 1, 2, 163, 326 4 492 166 անբավարար, բաղադրյալ
327 1, 3, 109, 327 4 440 113 անբավարար, բաղադրյալ
328 1, 2, 4, 8, 41, 82, 164, 328 8 630 302 անբավարար, բաղադրյալ
329 1, 7, 47, 329 4 384 55 անբավարար, բաղադրյալ
330 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 15, 22, 30, 33, 55, 66, 110, 165, 330 16 864 534 հավելուրդային, բաղադրյալ
331 1, 331 2 332 1 անբավարար, պարզ
332 1, 2, 4, 83, 166, 332 6 588 256 անբավարար, բաղադրյալ
333 1, 3, 9, 37, 111, 333 6 494 161 անբավարար, բաղադրյալ
334 1, 2, 167, 334 4 504 170 անբավարար, բաղադրյալ
335 1, 5, 67, 335 4 408 73 անբավարար, բաղադրյալ
336 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 28, 42, 48, 56, 84, 112, 168, 336 20 992 656 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
337 1, 337 2 338 1 անբավարար, պարզ
338 1, 2, 13, 26, 169, 338 6 549 211 անբավարար, բաղադրյալ
339 1, 3, 113, 339 4 456 117 անբավարար, բաղադրյալ
340 1, 2, 4, 5, 10, 17, 20, 34, 68, 85, 170, 340 12 756 416 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
341 1, 11, 31, 341 4 384 43 անբավարար, բաղադրյալ
342 1, 2, 3, 6, 9, 18, 19, 38, 57, 114, 171, 342 12 780 438 հավելուրդային, բաղադրյալ
343 1, 7, 49, 343 4 400 57 անբավարար, բաղադրյալ
344 1, 2, 4, 8, 43, 86, 172, 344 8 660 316 անբավարար, բաղադրյալ
345 1, 3, 5, 15, 23, 69, 115, 345 8 576 231 անբավարար, բաղադրյալ
346 1, 2, 173, 346 4 522 176 անբավարար, բաղադրյալ
347 1, 347 2 348 1 անբավարար, պարզ
348 1, 2, 3, 4, 6, 12, 29, 58, 87, 116, 174, 348 12 840 492 հավելուրդային, բաղադրյալ
349 1, 349 2 350 1 անբավարար, պարզ
350 1, 2, 5, 7, 10, 14, 25, 35, 50, 70, 175, 350 12 744 394 հավելուրդային, բաղադրյալ
351 1, 3, 9, 13, 27, 39, 117, 351 8 560 209 անբավարար, բաղադրյալ
352 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 32, 44, 88, 176, 352 12 756 404 հավելուրդային, բաղադրյալ
353 1, 353 2 354 1 անբավարար, պարզ
354 1, 2, 3, 6, 59, 118, 177, 354 8 720 366 հավելուրդային, բաղադրյալ
355 1, 5, 71, 355 4 432 77 անբավարար, բաղադրյալ
356 1, 2, 4, 89, 178, 356 6 630 274 անբավարար, բաղադրյալ
357 1, 3, 7, 17, 21, 51, 119, 357 8 576 219 անբավարար, բաղադրյալ
358 1, 2, 179, 358 4 540 182 անբավարար, բաղադրյալ
359 1, 359 2 360 1 անբավարար, պարզ
360 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180, 360 24 1170 810 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ, լրիվ բաղադրյալ, սուպեր լրիվ բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
361 1, 19, 361 3 381 20 անբավարար, բաղադրյալ
362 1, 2, 181, 362 4 546 184 անբավարար, բաղադրյալ
363 1, 3, 11, 33, 121, 363 6 532 169 անբավարար, բաղադրյալ
364 1, 2, 4, 7, 13, 14, 26, 28, 52, 91, 182, 364 12 784 420 հավելուրդային, բաղադրյալ
365 1, 5, 73, 365 4 444 79 անբավարար, բաղադրյալ
366 1, 2, 3, 6, 61, 122, 183, 366 8 744 378 հավելուրդային, բաղադրյալ
367 1, 367 2 368 1 անբավարար, պարզ
368 1, 2, 4, 8, 16, 23, 46, 92, 184, 368 10 744 376 հավելուրդային, բաղադրյալ
369 1, 3, 9, 41, 123, 369 6 546 177 անբավարար, բաղադրյալ
370 1, 2, 5, 10, 37, 74, 185, 370 8 684 314 անբավարար, բաղադրյալ
371 1, 7, 53, 371 4 432 61 անբավարար, բաղադրյալ
372 1, 2, 3, 4, 6, 12, 31, 62, 93, 124, 186, 372 12 896 524 հավելուրդային, բաղադրյալ
373 1, 373 2 374 1 անբավարար, պարզ
374 1, 2, 11, 17, 22, 34, 187, 374 8 648 274 անբավարար, բաղադրյալ
375 1, 3, 5, 15, 25, 75, 125, 375 8 624 249 անբավարար, բաղադրյալ
376 1, 2, 4, 8, 47, 94, 188, 376 8 720 344 անբավարար, բաղադրյալ
377 1, 13, 29, 377 4 420 43 անբավարար, բաղադրյալ
378 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 27, 42, 54, 63, 126, 189, 378 16 960 582 հավելուրդային, բաղադրյալ
379 1, 379 2 380 1 անբավարար, պարզ
380 1, 2, 4, 5, 10, 19, 20, 38, 76, 95, 190, 380 12 840 460 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
381 1, 3, 127, 381 4 512 131 անբավարար, բաղադրյալ
382 1, 2, 191, 382 4 576 194 անբավարար, բաղադրյալ
383 1, 383 2 384 1 անբավարար, պարզ
384 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192, 384 16 1020 636 հավելուրդային, բաղադրյալ
385 1, 5, 7, 11, 35, 55, 77, 385 8 576 191 անբավարար, բաղադրյալ
386 1, 2, 193, 386 4 582 196 անբավարար, բաղադրյալ
387 1, 3, 9, 43, 129, 387 6 572 185 անբավարար, բաղադրյալ
388 1, 2, 4, 97, 194, 388 6 686 298 անբավարար, բաղադրյալ
389 1, 389 2 390 1 անբավարար, պարզ
390 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 15, 26, 30, 39, 65, 78, 130, 195, 390 16 1008 618 հավելուրդային, բաղադրյալ
391 1, 17, 23, 391 4 432 41 անբավարար, բաղադրյալ
392 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 49, 56, 98, 196, 392 12 855 463 հավելուրդային, բաղադրյալ
393 1, 3, 131, 393 4 528 135 անբավարար, բաղադրյալ
394 1, 2, 197, 394 4 594 200 անբավարար, բաղադրյալ
395 1, 5, 79, 395 4 480 85 անբավարար, բաղադրյալ
396 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 33, 36, 44, 66, 99, 132, 198, 396 18 1092 696 հավելուրդային, բաղադրյալ
397 1, 397 2 398 1 անբավարար, պարզ
398 1, 2, 199, 398 4 600 202 անբավարար, բաղադրյալ
399 1, 3, 7, 19, 21, 57, 133, 399 8 640 241 անբավարար, բաղադրյալ
400 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 200, 400 15 961 561 հավելուրդային, բաղադրյալ

401-ից 500[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
401 1, 401 2 402 1 անբավարար, պարզ
402 1, 2, 3, 6, 67, 134, 201, 402 8 816 414 հավելուրդային, բաղադրյալ
403 1, 13, 31, 403 4 448 45 անբավարար, բաղադրյալ
404 1, 2, 4, 101, 202, 404 6 714 310 անբավարար, բաղադրյալ
405 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 81, 135, 405 10 726 321 անբավարար, բաղադրյալ
406 1, 2, 7, 14, 29, 58, 203, 406 8 720 314 անբավարար, բաղադրյալ
407 1, 11, 37, 407 4 456 49 անբավարար, բաղադրյալ
408 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 17, 24, 34, 51, 68, 102, 136, 204, 408 16 1080 672 հավելուրդային, բաղադրյալ
409 1, 409 2 410 1 անբավարար, պարզ
410 1, 2, 5, 10, 41, 82, 205, 410 8 756 346 անբավարար, բաղադրյալ
411 1, 3, 137, 411 4 552 141 անբավարար, բաղադրյալ
412 1, 2, 4, 103, 206, 412 6 728 316 անբավարար, բաղադրյալ
413 1, 7, 59, 413 4 480 67 անբավարար, բաղադրյալ
414 1, 2, 3, 6, 9, 18, 23, 46, 69, 138, 207, 414 12 936 522 հավելուրդային, բաղադրյալ
415 1, 5, 83, 415 4 504 89 անբավարար, բաղադրյալ
416 1, 2, 4, 8, 13, 16, 26, 32, 52, 104, 208, 416 12 882 466 հավելուրդային, բաղադրյալ
417 1, 3, 139, 417 4 560 143 անբավարար, բաղադրյալ
418 1, 2, 11, 19, 22, 38, 209, 418 8 720 302 անբավարար, բաղադրյալ
419 1, 419 2 420 1 անբավարար, պարզ
420 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 35, 42, 60, 70, 84, 105, 140, 210, 420 24 1344 924 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
421 1, 421 2 422 1 անբավարար, պարզ
422 1, 2, 211, 422 4 636 214 անբավարար, բաղադրյալ
423 1, 3, 9, 47, 141, 423 6 624 201 անբավարար, բաղադրյալ
424 1, 2, 4, 8, 53, 106, 212, 424 8 810 386 անբավարար, բաղադրյալ
425 1, 5, 17, 25, 85, 425 6 558 133 անբավարար, բաղադրյալ
426 1, 2, 3, 6, 71, 142, 213, 426 8 864 438 հավելուրդային, բաղադրյալ
427 1, 7, 61, 427 4 496 69 անբավարար, բաղադրյալ
428 1, 2, 4, 107, 214, 428 6 756 328 անբավարար, բաղադրյալ
429 1, 3, 11, 13, 33, 39, 143, 429 8 672 243 անբավարար, բաղադրյալ
430 1, 2, 5, 10, 43, 86, 215, 430 8 792 362 անբավարար, բաղադրյալ
431 1, 431 2 432 1 անբավարար, պարզ
432 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 27, 36, 48, 54, 72, 108, 144, 216, 432 20 1240 808 հավելուրդային, բաղադրյալ
433 1, 433 2 434 1 անբավարար, պարզ
434 1, 2, 7, 14, 31, 62, 217, 434 8 768 334 անբավարար, բաղադրյալ
435 1, 3, 5, 15, 29, 87, 145, 435 8 720 285 անբավարար, բաղադրյալ
436 1, 2, 4, 109, 218, 436 6 770 334 անբավարար, բաղադրյալ
437 1, 19, 23, 437 4 480 43 անբավարար, բաղադրյալ
438 1, 2, 3, 6, 73, 146, 219, 438 8 888 450 հավելուրդային, բաղադրյալ
439 1, 439 2 440 1 անբավարար, պարզ
440 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 20, 22, 40, 44, 55, 88, 110, 220, 440 16 1080 640 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
441 1, 3, 7, 9, 21, 49, 63, 147, 441 9 741 300 անբավարար, բաղադրյալ
442 1, 2, 13, 17, 26, 34, 221, 442 8 756 314 անբավարար, բաղադրյալ
443 1, 443 2 444 1 անբավարար, պարզ
444 1, 2, 3, 4, 6, 12, 37, 74, 111, 148, 222, 444 12 1064 620 հավելուրդային, բաղադրյալ
445 1, 5, 89, 445 4 540 95 անբավարար, բաղադրյալ
446 1, 2, 223, 446 4 672 226 անբավարար, բաղադրյալ
447 1, 3, 149, 447 4 600 153 անբավարար, բաղադրյալ
448 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 32, 56, 64, 112, 224, 448 14 1016 568 հավելուրդային, բաղադրյալ
449 1, 449 2 450 1 անբավարար, պարզ
450 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 25, 30, 45, 50, 75, 90, 150, 225, 450 18 1209 759 հավելուրդային, բաղադրյալ
451 1, 11, 41, 451 4 504 53 անբավարար, բաղադրյալ
452 1, 2, 4, 113, 226, 452 6 798 346 անբավարար, բաղադրյալ
453 1, 3, 151, 453 4 608 155 անբավարար, բաղադրյալ
454 1, 2, 227, 454 4 684 230 անբավարար, բաղադրյալ
455 1, 5, 7, 13, 35, 65, 91, 455 8 672 217 անբավարար, բաղադրյալ
456 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 19, 24, 38, 57, 76, 114, 152, 228, 456 16 1200 744 հավելուրդային, բաղադրյալ
457 1, 457 2 458 1 անբավարար, պարզ
458 1, 2, 229, 458 4 690 232 անբավարար, բաղադրյալ
459 1, 3, 9, 17, 27, 51, 153, 459 8 720 261 անբավարար, բաղադրյալ
460 1, 2, 4, 5, 10, 20, 23, 46, 92, 115, 230, 460 12 1008 548 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
461 1, 461 2 462 1 անբավարար, պարզ
462 1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 21, 22, 33, 42, 66, 77, 154, 231, 462 16 1152 690 հավելուրդային, բաղադրյալ
463 1, 463 2 464 1 անբավարար, պարզ
464 1, 2, 4, 8, 16, 29, 58, 116, 232, 464 10 930 466 հավելուրդային, բաղադրյալ
465 1, 3, 5, 15, 31, 93, 155, 465 8 768 303 անբավարար, բաղադրյալ
466 1, 2, 233, 466 4 702 236 անբավարար, բաղադրյալ
467 1, 467 2 468 1 անբավարար, պարզ
468 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 18, 26, 36, 39, 52, 78, 117, 156, 234, 468 18 1274 806 հավելուրդային, բաղադրյալ
469 1, 7, 67, 469 4 544 75 անբավարար, բաղադրյալ
470 1, 2, 5, 10, 47, 94, 235, 470 8 864 394 անբավարար, բաղադրյալ
471 1, 3, 157, 471 4 632 161 անբավարար, բաղադրյալ
472 1, 2, 4, 8, 59, 118, 236, 472 8 900 428 անբավարար, բաղադրյալ
473 1, 11, 43, 473 4 528 55 անբավարար, բաղադրյալ
474 1, 2, 3, 6, 79, 158, 237, 474 8 960 486 հավելուրդային, բաղադրյալ
475 1, 5, 19, 25, 95, 475 6 620 145 անբավարար, բաղադրյալ
476 1, 2, 4, 7, 14, 17, 28, 34, 68, 119, 238, 476 12 1008 532 հավելուրդային, բաղադրյալ
477 1, 3, 9, 53, 159, 477 6 702 225 անբավարար, բաղադրյալ
478 1, 2, 239, 478 4 720 242 անբավարար, բաղադրյալ
479 1, 479 2 480 1 անբավարար, պարզ
480 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 48, 60, 80, 96, 120, 160, 240, 480 24 1512 1032 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
481 1, 13, 37, 481 4 532 51 անբավարար, բաղադրյալ
482 1, 2, 241, 482 4 726 244 անբավարար, բաղադրյալ
483 1, 3, 7, 21, 23, 69, 161, 483 8 768 285 անբավարար, բաղադրյալ
484 1, 2, 4, 11, 22, 44, 121, 242, 484 9 931 447 անբավարար, բաղադրյալ
485 1, 5, 97, 485 4 588 103 անբավարար, բաղադրյալ
486 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81, 162, 243, 486 12 1092 606 հավելուրդային, բաղադրյալ
487 1, 487 2 488 1 անբավարար, պարզ
488 1, 2, 4, 8, 61, 122, 244, 488 8 930 442 անբավարար, բաղադրյալ
489 1, 3, 163, 489 4 656 167 անբավարար, բաղադրյալ
490 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 49, 70, 98, 245, 490 12 1026 536 հավելուրդային, բաղադրյալ
491 1, 491 2 492 1 անբավարար, պարզ
492 1, 2, 3, 4, 6, 12, 41, 82, 123, 164, 246, 492 12 1176 684 հավելուրդային, բաղադրյալ
493 1, 17, 29, 493 4 540 47 անբավարար, բաղադրյալ
494 1, 2, 13, 19, 26, 38, 247, 494 8 840 346 անբավարար, բաղադրյալ
495 1, 3, 5, 9, 11, 15, 33, 45, 55, 99, 165, 495 12 936 441 անբավարար, բաղադրյալ
496 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248, 496 10 992 496 կատարյալ, բաղադրյալ
497 1, 7, 71, 497 4 576 79 անբավարար, բաղադրյալ
498 1, 2, 3, 6, 83, 166, 249, 498 8 1008 510 հավելուրդային, բաղադրյալ
499 1, 499 2 500 1 անբավարար, պարզ
500 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 125, 250, 500 12 1092 592 հավելուրդային, բաղադրյալ

501-ից 600[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
501 1, 3, 167, 501 4 672 171 անբավարար, բաղադրյալ
502 1, 2, 251, 502 4 756 254 անբավարար, բաղադրյալ
503 1, 503 2 504 1 անբավարար, պարզ
504 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28, 36, 42, 56, 63, 72, 84, 126, 168, 252, 504 24 1560 1056 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
505 1, 5, 101, 505 4 612 107 անբավարար, բաղադրյալ
506 1, 2, 11, 22, 23, 46, 253, 506 8 864 358 անբավարար, բաղադրյալ
507 1, 3, 13, 39, 169, 507 6 732 225 անբավարար, բաղադրյալ
508 1, 2, 4, 127, 254, 508 6 896 388 անբավարար, բաղադրյալ
509 1, 509 2 510 1 անբավարար, պարզ
510 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 17, 30, 34, 51, 85, 102, 170, 255, 510 16 1296 786 հավելուրդային, բաղադրյալ
511 1, 7, 73, 511 4 592 81 անբավարար, բաղադրյալ
512 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 10 1023 511 անբավարար, բաղադրյալ
513 1, 3, 9, 19, 27, 57, 171, 513 8 800 287 անբավարար, բաղադրյալ
514 1, 2, 257, 514 4 774 260 անբավարար, բաղադրյալ
515 1, 5, 103, 515 4 624 109 անբավարար, բաղադրյալ
516 1, 2, 3, 4, 6, 12, 43, 86, 129, 172, 258, 516 12 1232 716 հավելուրդային, բաղադրյալ
517 1, 11, 47, 517 4 576 59 անբավարար, բաղադրյալ
518 1, 2, 7, 14, 37, 74, 259, 518 8 912 394 անբավարար, բաղադրյալ
519 1, 3, 173, 519 4 696 177 անբավարար, բաղադրյալ
520 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 20, 26, 40, 52, 65, 104, 130, 260, 520 16 1260 740 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
521 1, 521 2 522 1 անբավարար, պարզ
522 1, 2, 3, 6, 9, 18, 29, 58, 87, 174, 261, 522 12 1170 648 հավելուրդային, բաղադրյալ
523 1, 523 2 524 1 անբավարար, պարզ
524 1, 2, 4, 131, 262, 524 6 924 400 անբավարար, բաղադրյալ
525 1, 3, 5, 7, 15, 21, 25, 35, 75, 105, 175, 525 12 992 467 անբավարար, բաղադրյալ
526 1, 2, 263, 526 4 792 266 անբավարար, բաղադրյալ
527 1, 17, 31, 527 4 576 49 անբավարար, բաղադրյալ
528 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 16, 22, 24, 33, 44, 48, 66, 88, 132, 176, 264, 528 20 1488 960 հավելուրդային, բաղադրյալ
529 1, 23, 529 3 553 24 անբավարար, բաղադրյալ
530 1, 2, 5, 10, 53, 106, 265, 530 8 972 442 անբավարար, բաղադրյալ
531 1, 3, 9, 59, 177, 531 6 780 249 անբավարար, բաղադրյալ
532 1, 2, 4, 7, 14, 19, 28, 38, 76, 133, 266, 532 12 1120 588 հավելուրդային, բաղադրյալ
533 1, 13, 41, 533 4 588 55 անբավարար, բաղադրյալ
534 1, 2, 3, 6, 89, 178, 267, 534 8 1080 546 հավելուրդային, բաղադրյալ
535 1, 5, 107, 535 4 648 113 անբավարար, բաղադրյալ
536 1, 2, 4, 8, 67, 134, 268, 536 8 1020 484 անբավարար, բաղադրյալ
537 1, 3, 179, 537 4 720 183 անբավարար, բաղադրյալ
538 1, 2, 269, 538 4 810 272 անբավարար, բաղադրյալ
539 1, 7, 11, 49, 77, 539 6 684 145 անբավարար, բաղադրյալ
540 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 27, 30, 36, 45, 54, 60, 90, 108, 135, 180, 270, 540 24 1680 1140 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
541 1, 541 2 542 1 անբավարար, պարզ
542 1, 2, 271, 542 4 816 274 անբավարար, բաղադրյալ
543 1, 3, 181, 543 4 728 185 անբավարար, բաղադրյալ
544 1, 2, 4, 8, 16, 17, 32, 34, 68, 136, 272, 544 12 1134 590 հավելուրդային, բաղադրյալ
545 1, 5, 109, 545 4 660 115 անբավարար, բաղադրյալ
546 1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 21, 26, 39, 42, 78, 91, 182, 273, 546 16 1344 798 հավելուրդային, բաղադրյալ
547 1, 547 2 548 1 անբավարար, պարզ
548 1, 2, 4, 137, 274, 548 6 966 418 անբավարար, բաղադրյալ
549 1, 3, 9, 61, 183, 549 6 806 257 անբավարար, բաղադրյալ
550 1, 2, 5, 10, 11, 22, 25, 50, 55, 110, 275, 550 12 1116 566 հավելուրդային, բաղադրյալ
551 1, 19, 29, 551 4 600 49 անբավարար, բաղադրյալ
552 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 23, 24, 46, 69, 92, 138, 184, 276, 552 16 1440 888 հավելուրդային, բաղադրյալ
553 1, 7, 79, 553 4 640 87 անբավարար, բաղադրյալ
554 1, 2, 277, 554 4 834 280 անբավարար, բաղադրյալ
555 1, 3, 5, 15, 37, 111, 185, 555 8 912 357 անբավարար, բաղադրյալ
556 1, 2, 4, 139, 278, 556 6 980 424 անբավարար, բաղադրյալ
557 1, 557 2 558 1 անբավարար, պարզ
558 1, 2, 3, 6, 9, 18, 31, 62, 93, 186, 279, 558 12 1248 690 հավելուրդային, բաղադրյալ
559 1, 13, 43, 559 4 616 57 անբավարար, բաղադրյալ
560 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 28, 35, 40, 56, 70, 80, 112, 140, 280, 560 20 1488 928 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
561 1, 3, 11, 17, 33, 51, 187, 561 8 864 303 անբավարար, բաղադրյալ
562 1, 2, 281, 562 4 846 284 անբավարար, բաղադրյալ
563 1, 563 2 564 1 անբավարար, պարզ
564 1, 2, 3, 4, 6, 12, 47, 94, 141, 188, 282, 564 12 1344 780 հավելուրդային, բաղադրյալ
565 1, 5, 113, 565 4 684 119 անբավարար, բաղադրյալ
566 1, 2, 283, 566 4 852 286 անբավարար, բաղադրյալ
567 1, 3, 7, 9, 21, 27, 63, 81, 189, 567 10 968 401 անբավարար, բաղադրյալ
568 1, 2, 4, 8, 71, 142, 284, 568 8 1080 512 անբավարար, բաղադրյալ
569 1, 569 2 570 1 անբավարար, պարզ
570 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 19, 30, 38, 57, 95, 114, 190, 285, 570 16 1440 870 հավելուրդային, բաղադրյալ
571 1, 571 2 572 1 անբավարար, պարզ
572 1, 2, 4, 11, 13, 22, 26, 44, 52, 143, 286, 572 12 1176 604 հավելուրդային, բաղադրյալ
573 1, 3, 191, 573 4 768 195 անբավարար, բաղադրյալ
574 1, 2, 7, 14, 41, 82, 287, 574 8 1008 434 անբավարար, բաղադրյալ
575 1, 5, 23, 25, 115, 575 6 744 169 անբավարար, բաղադրյալ
576 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 32, 36, 48, 64, 72, 96, 144, 192, 288, 576 21 1651 1075 հավելուրդային, բաղադրյալ
577 1, 577 2 578 1 անբավարար, պարզ
578 1, 2, 17, 34, 289, 578 6 921 343 անբավարար, բաղադրյալ
579 1, 3, 193, 579 4 776 197 անբավարար, բաղադրյալ
580 1, 2, 4, 5, 10, 20, 29, 58, 116, 145, 290, 580 12 1260 680 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
581 1, 7, 83, 581 4 672 91 անբավարար, բաղադրյալ
582 1, 2, 3, 6, 97, 194, 291, 582 8 1176 594 հավելուրդային, բաղադրյալ
583 1, 11, 53, 583 4 648 65 անբավարար, բաղադրյալ
584 1, 2, 4, 8, 73, 146, 292, 584 8 1110 526 անբավարար, բաղադրյալ
585 1, 3, 5, 9, 13, 15, 39, 45, 65, 117, 195, 585 12 1092 507 անբավարար, բաղադրյալ
586 1, 2, 293, 586 4 882 296 անբավարար, բաղադրյալ
587 1, 587 2 588 1 անբավարար, պարզ
588 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 49, 84, 98, 147, 196, 294, 588 18 1596 1008 հավելուրդային, բաղադրյալ
589 1, 19, 31, 589 4 640 51 անբավարար, բաղադրյալ
590 1, 2, 5, 10, 59, 118, 295, 590 8 1080 490 անբավարար, բաղադրյալ
591 1, 3, 197, 591 4 792 201 անբավարար, բաղադրյալ
592 1, 2, 4, 8, 16, 37, 74, 148, 296, 592 10 1178 586 անբավարար, բաղադրյալ
593 1, 593 2 594 1 անբավարար, պարզ
594 1, 2, 3, 6, 9, 11, 18, 22, 27, 33, 54, 66, 99, 198, 297, 594 16 1440 846 հավելուրդային, բաղադրյալ
595 1, 5, 7, 17, 35, 85, 119, 595 8 864 269 անբավարար, բաղադրյալ
596 1, 2, 4, 149, 298, 596 6 1050 454 անբավարար, բաղադրյալ
597 1, 3, 199, 597 4 800 203 անբավարար, բաղադրյալ
598 1, 2, 13, 23, 26, 46, 299, 598 8 1008 410 անբավարար, բաղադրյալ
599 1, 599 2 600 1 անբավարար, պարզ
600 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 200, 300, 600 24 1860 1260 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ

601-ից 700[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
601 1, 601 2 602 1 անբավարար, պարզ
602 1, 2, 7, 14, 43, 86, 301, 602 8 1056 454 անբավարար, բաղադրյալ
603 1, 3, 9, 67, 201, 603 6 884 281 անբավարար, բաղադրյալ
604 1, 2, 4, 151, 302, 604 6 1064 460 անբավարար, բաղադրյալ
605 1, 5, 11, 55, 121, 605 6 798 193 անբավարար, բաղադրյալ
606 1, 2, 3, 6, 101, 202, 303, 606 8 1224 618 հավելուրդային, բաղադրյալ
607 1, 607 2 608 1 անբավարար, պարզ
608 1, 2, 4, 8, 16, 19, 32, 38, 76, 152, 304, 608 12 1260 652 հավելուրդային, բաղադրյալ
609 1, 3, 7, 21, 29, 87, 203, 609 8 960 351 անբավարար, բաղադրյալ
610 1, 2, 5, 10, 61, 122, 305, 610 8 1116 506 անբավարար, բաղադրյալ
611 1, 13, 47, 611 4 672 61 անբավարար, բաղադրյալ
612 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 17, 18, 34, 36, 51, 68, 102, 153, 204, 306, 612 18 1638 1026 հավելուրդային, բաղադրյալ
613 1, 613 2 614 1 անբավարար, պարզ
614 1, 2, 307, 614 4 924 310 անբավարար, բաղադրյալ
615 1, 3, 5, 15, 41, 123, 205, 615 8 1008 393 անբավարար, բաղադրյալ
616 1, 2, 4, 7, 8, 11, 14, 22, 28, 44, 56, 77, 88, 154, 308, 616 16 1440 824 հավելուրդային, բաղադրյալ
617 1, 617 2 618 1 անբավարար, պարզ
618 1, 2, 3, 6, 103, 206, 309, 618 8 1248 630 հավելուրդային, բաղադրյալ
619 1, 619 2 620 1 անբավարար, պարզ
620 1, 2, 4, 5, 10, 20, 31, 62, 124, 155, 310, 620 12 1344 724 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
621 1, 3, 9, 23, 27, 69, 207, 621 8 960 339 անբավարար, բաղադրյալ
622 1, 2, 311, 622 4 936 314 անբավարար, բաղադրյալ
623 1, 7, 89, 623 4 720 97 անբավարար, բաղադրյալ
624 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 24, 26, 39, 48, 52, 78, 104, 156, 208, 312, 624 20 1736 1112 հավելուրդային, բաղադրյալ
625 1, 5, 25, 125, 625 5 781 156 անբավարար, բաղադրյալ
626 1, 2, 313, 626 4 942 316 անբավարար, բաղադրյալ
627 1, 3, 11, 19, 33, 57, 209, 627 8 960 333 անբավարար, բաղադրյալ
628 1, 2, 4, 157, 314, 628 6 1106 478 անբավարար, բաղադրյալ
629 1, 17, 37, 629 4 684 55 անբավարար, բաղադրյալ
630 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 21, 30, 35, 42, 45, 63, 70, 90, 105, 126, 210, 315, 630 24 1872 1242 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
631 1, 631 2 632 1 անբավարար, պարզ
632 1, 2, 4, 8, 79, 158, 316, 632 8 1200 568 անբավարար, բաղադրյալ
633 1, 3, 211, 633 4 848 215 անբավարար, բաղադրյալ
634 1, 2, 317, 634 4 954 320 անբավարար, բաղադրյալ
635 1, 5, 127, 635 4 768 133 անբավարար, բաղադրյալ
636 1, 2, 3, 4, 6, 12, 53, 106, 159, 212, 318, 636 12 1512 876 հավելուրդային, բաղադրյալ
637 1, 7, 13, 49, 91, 637 6 798 161 անբավարար, բաղադրյալ
638 1, 2, 11, 22, 29, 58, 319, 638 8 1080 442 անբավարար, բաղադրյալ
639 1, 3, 9, 71, 213, 639 6 936 297 անբավարար, բաղադրյալ
640 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 128, 160, 320, 640 16 1530 890 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
641 1, 641 2 642 1 անբավարար, պարզ
642 1, 2, 3, 6, 107, 214, 321, 642 8 1296 654 հավելուրդային, բաղադրյալ
643 1, 643 2 644 1 անբավարար, պարզ
644 1, 2, 4, 7, 14, 23, 28, 46, 92, 161, 322, 644 12 1344 700 հավելուրդային, բաղադրյալ
645 1, 3, 5, 15, 43, 129, 215, 645 8 1056 411 անբավարար, բաղադրյալ
646 1, 2, 17, 19, 34, 38, 323, 646 8 1080 434 անբավարար, բաղադրյալ
647 1, 647 2 648 1 անբավարար, պարզ
648 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 81, 108, 162, 216, 324, 648 20 1815 1167 հավելուրդային, բաղադրյալ
649 1, 11, 59, 649 4 720 71 անբավարար, բաղադրյալ
650 1, 2, 5, 10, 13, 25, 26, 50, 65, 130, 325, 650 12 1302 652 հավելուրդային, բաղադրյալ
651 1, 3, 7, 21, 31, 93, 217, 651 8 1024 373 անբավարար, բաղադրյալ
652 1, 2, 4, 163, 326, 652 6 1148 496 անբավարար, բաղադրյալ
653 1, 653 2 654 1 անբավարար, պարզ
654 1, 2, 3, 6, 109, 218, 327, 654 8 1320 666 հավելուրդային, բաղադրյալ
655 1, 5, 131, 655 4 792 137 անբավարար, բաղադրյալ
656 1, 2, 4, 8, 16, 41, 82, 164, 328, 656 10 1302 646 անբավարար, բաղադրյալ
657 1, 3, 9, 73, 219, 657 6 962 305 անբավարար, բաղադրյալ
658 1, 2, 7, 14, 47, 94, 329, 658 8 1152 494 անբավարար, բաղադրյալ
659 1, 659 2 660 1 անբավարար, պարզ
660 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 20, 22, 30, 33, 44, 55, 60, 66, 110, 132, 165, 220, 330, 660 24 2016 1356 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
661 1, 661 2 662 1 անբավարար, պարզ
662 1, 2, 331, 662 4 996 334 անբավարար, բաղադրյալ
663 1, 3, 13, 17, 39, 51, 221, 663 8 1008 345 անբավարար, բաղադրյալ
664 1, 2, 4, 8, 83, 166, 332, 664 8 1260 596 անբավարար, բաղադրյալ
665 1, 5, 7, 19, 35, 95, 133, 665 8 960 295 անբավարար, բաղադրյալ
666 1, 2, 3, 6, 9, 18, 37, 74, 111, 222, 333, 666 12 1482 816 հավելուրդային, բաղադրյալ
667 1, 23, 29, 667 4 720 53 անբավարար, բաղադրյալ
668 1, 2, 4, 167, 334, 668 6 1176 508 անբավարար, բաղադրյալ
669 1, 3, 223, 669 4 896 227 անբավարար, բաղադրյալ
670 1, 2, 5, 10, 67, 134, 335, 670 8 1224 554 անբավարար, բաղադրյալ
671 1, 11, 61, 671 4 744 73 անբավարար, բաղադրյալ
672 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 28, 32, 42, 48, 56, 84, 96, 112, 168, 224, 336, 672 24 2016 1344 հավելուրդային, բաղադրյալ
673 1, 673 2 674 1 անբավարար, պարզ
674 1, 2, 337, 674 4 1014 340 անբավարար, բաղադրյալ
675 1, 3, 5, 9, 15, 25, 27, 45, 75, 135, 225, 675 12 1240 565 անբավարար, բաղադրյալ
676 1, 2, 4, 13, 26, 52, 169, 338, 676 9 1281 605 անբավարար, բաղադրյալ
677 1, 677 2 678 1 անբավարար, պարզ
678 1, 2, 3, 6, 113, 226, 339, 678 8 1368 690 հավելուրդային, բաղադրյալ
679 1, 7, 97, 679 4 784 105 անբավարար, բաղադրյալ
680 1, 2, 4, 5, 8, 10, 17, 20, 34, 40, 68, 85, 136, 170, 340, 680 16 1620 940 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
681 1, 3, 227, 681 4 912 231 անբավարար, բաղադրյալ
682 1, 2, 11, 22, 31, 62, 341, 682 8 1152 470 անբավարար, բաղադրյալ
683 1, 683 2 684 1 անբավարար, պարզ
684 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 19, 36, 38, 57, 76, 114, 171, 228, 342, 684 18 1820 1136 հավելուրդային, բաղադրյալ
685 1, 5, 137, 685 4 828 143 անբավարար, բաղադրյալ
686 1, 2, 7, 14, 49, 98, 343, 686 8 1200 514 անբավարար, բաղադրյալ
687 1, 3, 229, 687 4 920 233 անբավարար, բաղադրյալ
688 1, 2, 4, 8, 16, 43, 86, 172, 344, 688 10 1364 676 անբավարար, բաղադրյալ
689 1, 13, 53, 689 4 756 67 անբավարար, բաղադրյալ
690 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 23, 30, 46, 69, 115, 138, 230, 345, 690 16 1728 1038 հավելուրդային, բաղադրյալ
691 1, 691 2 692 1 անբավարար, պարզ
692 1, 2, 4, 173, 346, 692 6 1218 526 անբավարար, բաղադրյալ
693 1, 3, 7, 9, 11, 21, 33, 63, 77, 99, 231, 693 12 1248 555 անբավարար, բաղադրյալ
694 1, 2, 347, 694 4 1044 350 անբավարար, բաղադրյալ
695 1, 5, 139, 695 4 840 145 անբավարար, բաղադրյալ
696 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 29, 58, 87, 116, 174, 232, 348, 696 16 1800 1104 հավելուրդային, բաղադրյալ
697 1, 17, 41, 697 4 756 59 անբավարար, բաղադրյալ
698 1, 2, 349, 698 4 1050 352 անբավարար, բաղադրյալ
699 1, 3, 233, 699 4 936 237 անբավարար, բաղադրյալ
700 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 25, 28, 35, 50, 70, 100, 140, 175, 350, 700 18 1736 1036 հավելուրդային, բաղադրյալ

701-ից 800[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
701 1, 701 2 702 1 անբավարար, պարզ
702 1, 2, 3, 6, 9, 13, 18, 26, 27, 39, 54, 78, 117, 234, 351, 702 16 1680 978 հավելուրդային, բաղադրյալ
703 1, 19, 37, 703 4 760 57 անբավարար, բաղադրյալ
704 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 32, 44, 64, 88, 176, 352, 704 14 1524 820 հավելուրդային, բաղադրյալ
705 1, 3, 5, 15, 47, 141, 235, 705 8 1152 447 անբավարար, բաղադրյալ
706 1, 2, 353, 706 4 1062 356 անբավարար, բաղադրյալ
707 1, 7, 101, 707 4 816 109 անբավարար, բաղադրյալ
708 1, 2, 3, 4, 6, 12, 59, 118, 177, 236, 354, 708 12 1680 972 հավելուրդային, բաղադրյալ
709 1, 709 2 710 1 անբավարար, պարզ
710 1, 2, 5, 10, 71, 142, 355, 710 8 1296 586 անբավարար, բաղադրյալ
711 1, 3, 9, 79, 237, 711 6 1040 329 անբավարար, բաղադրյալ
712 1, 2, 4, 8, 89, 178, 356, 712 8 1350 638 անբավարար, բաղադրյալ
713 1, 23, 31, 713 4 768 55 անբավարար, բաղադրյալ
714 1, 2, 3, 6, 7, 14, 17, 21, 34, 42, 51, 102, 119, 238, 357, 714 16 1728 1014 հավելուրդային, բաղադրյալ
715 1, 5, 11, 13, 55, 65, 143, 715 8 1008 293 անբավարար, բաղադրյալ
716 1, 2, 4, 179, 358, 716 6 1260 544 անբավարար, բաղադրյալ
717 1, 3, 239, 717 4 960 243 անբավարար, բաղադրյալ
718 1, 2, 359, 718 4 1080 362 անբավարար, բաղադրյալ
719 1, 719 2 720 1 անբավարար, պարզ
720 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 48, 60, 72, 80, 90, 120, 144, 180, 240, 360, 720 30 2418 1698 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային, բաղադրյալ, լրիվ բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
721 1, 7, 103, 721 4 832 111 անբավարար, բաղադրյալ
722 1, 2, 19, 38, 361, 722 6 1143 421 անբավարար, բաղադրյալ
723 1, 3, 241, 723 4 968 245 անբավարար, բաղադրյալ
724 1, 2, 4, 181, 362, 724 6 1274 550 անբավարար, բաղադրյալ
725 1, 5, 25, 29, 145, 725 6 930 205 անբավարար, բաղադրյալ
726 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66, 121, 242, 363, 726 12 1596 870 հավելուրդային, բաղադրյալ
727 1, 727 2 728 1 անբավարար, պարզ
728 1, 2, 4, 7, 8, 13, 14, 26, 28, 52, 56, 91, 104, 182, 364, 728 16 1680 952 հավելուրդային, բաղադրյալ
729 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729 7 1093 364 անբավարար, բաղադրյալ
730 1, 2, 5, 10, 73, 146, 365, 730 8 1332 602 անբավարար, բաղադրյալ
731 1, 17, 43, 731 4 792 61 անբավարար, բաղադրյալ
732 1, 2, 3, 4, 6, 12, 61, 122, 183, 244, 366, 732 12 1736 1004 հավելուրդային, բաղադրյալ
733 1, 733 2 734 1 անբավարար, պարզ
734 1, 2, 367, 734 4 1104 370 անբավարար, բաղադրյալ
735 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 49, 105, 147, 245, 735 12 1368 633 անբավարար, բաղադրյալ
736 1, 2, 4, 8, 16, 23, 32, 46, 92, 184, 368, 736 12 1512 776 հավելուրդային, բաղադրյալ
737 1, 11, 67, 737 4 816 79 անբավարար, բաղադրյալ
738 1, 2, 3, 6, 9, 18, 41, 82, 123, 246, 369, 738 12 1638 900 հավելուրդային, բաղադրյալ
739 1, 739 2 740 1 անբավարար, պարզ
740 1, 2, 4, 5, 10, 20, 37, 74, 148, 185, 370, 740 12 1596 856 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
741 1, 3, 13, 19, 39, 57, 247, 741 8 1120 379 անբավարար, բաղադրյալ
742 1, 2, 7, 14, 53, 106, 371, 742 8 1296 554 անբավարար, բաղադրյալ
743 1, 743 2 744 1 անբավարար, պարզ
744 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 31, 62, 93, 124, 186, 248, 372, 744 16 1920 1176 հավելուրդային, բաղադրյալ
745 1, 5, 149, 745 4 900 155 անբավարար, բաղադրյալ
746 1, 2, 373, 746 4 1122 376 անբավարար, բաղադրյալ
747 1, 3, 9, 83, 249, 747 6 1092 345 անբավարար, բաղադրյալ
748 1, 2, 4, 11, 17, 22, 34, 44, 68, 187, 374, 748 12 1512 764 հավելուրդային, բաղադրյալ
749 1, 7, 107, 749 4 864 115 անբավարար, բաղադրյալ
750 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 125, 150, 250, 375, 750 16 1872 1122 հավելուրդային, բաղադրյալ
751 1, 751 2 752 1 անբավարար, պարզ
752 1, 2, 4, 8, 16, 47, 94, 188, 376, 752 10 1488 736 անբավարար, բաղադրյալ
753 1, 3, 251, 753 4 1008 255 անբավարար, բաղադրյալ
754 1, 2, 13, 26, 29, 58, 377, 754 8 1260 506 անբավարար, բաղադրյալ
755 1, 5, 151, 755 4 912 157 անբավարար, բաղադրյալ
756 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 27, 28, 36, 42, 54, 63, 84, 108, 126, 189, 252, 378, 756 24 2240 1484 հավելուրդային, բաղադրյալ
757 1, 757 2 758 1 անբավարար, պարզ
758 1, 2, 379, 758 4 1140 382 անբավարար, բաղադրյալ
759 1, 3, 11, 23, 33, 69, 253, 759 8 1152 393 անբավարար, բաղադրյալ
760 1, 2, 4, 5, 8, 10, 19, 20, 38, 40, 76, 95, 152, 190, 380, 760 16 1800 1040 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
761 1, 761 2 762 1 անբավարար, պարզ
762 1, 2, 3, 6, 127, 254, 381, 762 8 1536 774 հավելուրդային, բաղադրյալ
763 1, 7, 109, 763 4 880 117 անբավարար, բաղադրյալ
764 1, 2, 4, 191, 382, 764 6 1344 580 անբավարար, բաղադրյալ
765 1, 3, 5, 9, 15, 17, 45, 51, 85, 153, 255, 765 12 1404 639 անբավարար, բաղադրյալ
766 1, 2, 383, 766 4 1152 386 անբավարար, բաղադրյալ
767 1, 13, 59, 767 4 840 73 անբավարար, բաղադրյալ
768 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192, 256, 384, 768 18 2044 1276 հավելուրդային, բաղադրյալ
769 1, 769 2 770 1 անբավարար, պարզ
770 1, 2, 5, 7, 10, 11, 14, 22, 35, 55, 70, 77, 110, 154, 385, 770 16 1728 958 հավելուրդային, բաղադրյալ
771 1, 3, 257, 771 4 1032 261 անբավարար, բաղադրյալ
772 1, 2, 4, 193, 386, 772 6 1358 586 անբավարար, բաղադրյալ
773 1, 773 2 774 1 անբավարար, պարզ
774 1, 2, 3, 6, 9, 18, 43, 86, 129, 258, 387, 774 12 1716 942 հավելուրդային, բաղադրյալ
775 1, 5, 25, 31, 155, 775 6 992 217 անբավարար, բաղադրյալ
776 1, 2, 4, 8, 97, 194, 388, 776 8 1470 694 անբավարար, բաղադրյալ
777 1, 3, 7, 21, 37, 111, 259, 777 8 1216 439 անբավարար, բաղադրյալ
778 1, 2, 389, 778 4 1170 392 անբավարար, բաղադրյալ
779 1, 19, 41, 779 4 840 61 անբավարար, բաղադրյալ
780 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 20, 26, 30, 39, 52, 60, 65, 78, 130, 156, 195, 260, 390, 780 24 2352 1572 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
781 1, 11, 71, 781 4 864 83 անբավարար, բաղադրյալ
782 1, 2, 17, 23, 34, 46, 391, 782 8 1296 514 անբավարար, բաղադրյալ
783 1, 3, 9, 27, 29, 87, 261, 783 8 1200 417 անբավարար, բաղադրյալ
784 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 49, 56, 98, 112, 196, 392, 784 15 1767 983 հավելուրդային, բաղադրյալ
785 1, 5, 157, 785 4 948 163 անբավարար, բաղադրյալ
786 1, 2, 3, 6, 131, 262, 393, 786 8 1584 798 հավելուրդային, բաղադրյալ
787 1, 787 2 788 1 անբավարար, պարզ
788 1, 2, 4, 197, 394, 788 6 1386 598 անբավարար, բաղադրյալ
789 1, 3, 263, 789 4 1056 267 անբավարար, բաղադրյալ
790 1, 2, 5, 10, 79, 158, 395, 790 8 1440 650 անբավարար, բաղադրյալ
791 1, 7, 113, 791 4 912 121 անբավարար, բաղադրյալ
792 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 18, 22, 24, 33, 36, 44, 66, 72, 88, 99, 132, 198, 264, 396, 792 24 2340 1548 հավելուրդային, բաղադրյալ
793 1, 13, 61, 793 4 868 75 անբավարար, բաղադրյալ
794 1, 2, 397, 794 4 1194 400 անբավարար, բաղադրյալ
795 1, 3, 5, 15, 53, 159, 265, 795 8 1296 501 անբավարար, բաղադրյալ
796 1, 2, 4, 199, 398, 796 6 1400 604 անբավարար, բաղադրյալ
797 1, 797 2 798 1 անբավարար, պարզ
798 1, 2, 3, 6, 7, 14, 19, 21, 38, 42, 57, 114, 133, 266, 399, 798 16 1920 1122 հավելուրդային, բաղադրյալ
799 1, 17, 47, 799 4 864 65 անբավարար, բաղադրյալ
800 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 160, 200, 400, 800 18 1953 1153 հավելուրդային, բաղադրյալ

801-ից 900[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
801 1, 3, 9, 89, 267, 801 6 1170 369 անբավարար, բաղադրյալ
802 1, 2, 401, 802 4 1206 404 անբավարար, բաղադրյալ
803 1, 11, 73, 803 4 888 85 անբավարար, բաղադրյալ
804 1, 2, 3, 4, 6, 12, 67, 134, 201, 268, 402, 804 12 1904 1100 հավելուրդային, բաղադրյալ
805 1, 5, 7, 23, 35, 115, 161, 805 8 1152 347 անբավարար, բաղադրյալ
806 1, 2, 13, 26, 31, 62, 403, 806 8 1344 538 անբավարար, բաղադրյալ
807 1, 3, 269, 807 4 1080 273 անբավարար, բաղադրյալ
808 1, 2, 4, 8, 101, 202, 404, 808 8 1530 722 անբավարար, բաղադրյալ
809 1, 809 2 810 1 անբավարար, պարզ
810 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 27, 30, 45, 54, 81, 90, 135, 162, 270, 405, 810 20 2178 1368 հավելուրդային, բաղադրյալ
811 1, 811 2 812 1 անբավարար, պարզ
812 1, 2, 4, 7, 14, 28, 29, 58, 116, 203, 406, 812 12 1680 868 հավելուրդային, բաղադրյալ
813 1, 3, 271, 813 4 1088 275 անբավարար, բաղադրյալ
814 1, 2, 11, 22, 37, 74, 407, 814 8 1368 554 անբավարար, բաղադրյալ
815 1, 5, 163, 815 4 984 169 անբավարար, բաղադրյալ
816 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 17, 24, 34, 48, 51, 68, 102, 136, 204, 272, 408, 816 20 2232 1416 հավելուրդային, բաղադրյալ
817 1, 19, 43, 817 4 880 63 անբավարար, բաղադրյալ
818 1, 2, 409, 818 4 1230 412 անբավարար, բաղադրյալ
819 1, 3, 7, 9, 13, 21, 39, 63, 91, 117, 273, 819 12 1456 637 անբավարար, բաղադրյալ
820 1, 2, 4, 5, 10, 20, 41, 82, 164, 205, 410, 820 12 1764 944 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
821 1, 821 2 822 1 անբավարար, պարզ
822 1, 2, 3, 6, 137, 274, 411, 822 8 1656 834 հավելուրդային, բաղադրյալ
823 1, 823 2 824 1 անբավարար, պարզ
824 1, 2, 4, 8, 103, 206, 412, 824 8 1560 736 անբավարար, բաղադրյալ
825 1, 3, 5, 11, 15, 25, 33, 55, 75, 165, 275, 825 12 1488 663 անբավարար, բաղադրյալ
826 1, 2, 7, 14, 59, 118, 413, 826 8 1440 614 անբավարար, բաղադրյալ
827 1, 827 2 828 1 անբավարար, պարզ
828 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 23, 36, 46, 69, 92, 138, 207, 276, 414, 828 18 2184 1356 հավելուրդային, բաղադրյալ
829 1, 829 2 830 1 անբավարար, պարզ
830 1, 2, 5, 10, 83, 166, 415, 830 8 1512 682 անբավարար, բաղադրյալ
831 1, 3, 277, 831 4 1112 281 անբավարար, բաղադրյալ
832 1, 2, 4, 8, 13, 16, 26, 32, 52, 64, 104, 208, 416, 832 14 1778 946 հավելուրդային, բաղադրյալ
833 1, 7, 17, 49, 119, 833 6 1026 193 անբավարար, բաղադրյալ
834 1, 2, 3, 6, 139, 278, 417, 834 8 1680 846 հավելուրդային, բաղադրյալ
835 1, 5, 167, 835 4 1008 173 անբավարար, բաղադրյալ
836 1, 2, 4, 11, 19, 22, 38, 44, 76, 209, 418, 836 12 1680 844 հավելուրդային, բաղադրյալ
837 1, 3, 9, 27, 31, 93, 279, 837 8 1280 443 անբավարար, բաղադրյալ
838 1, 2, 419, 838 4 1260 422 անբավարար, բաղադրյալ
839 1, 839 2 840 1 անբավարար, պարզ
840 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 24, 28, 30, 35, 40, 42, 56, 60, 70, 84, 105, 120, 140, 168, 210, 280, 420, 840 32 2880 2040 հավելուրդային, լրիվ լրիվ բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
841 1, 29, 841 3 871 30 անբավարար, բաղադրյալ
842 1, 2, 421, 842 4 1266 424 անբավարար, բաղադրյալ
843 1, 3, 281, 843 4 1128 285 անբավարար, բաղադրյալ
844 1, 2, 4, 211, 422, 844 6 1484 640 անբավարար, բաղադրյալ
845 1, 5, 13, 65, 169, 845 6 1098 253 անբավարար, բաղադրյալ
846 1, 2, 3, 6, 9, 18, 47, 94, 141, 282, 423, 846 12 1872 1026 հավելուրդային, բաղադրյալ
847 1, 7, 11, 77, 121, 847 6 1064 217 անբավարար, բաղադրյալ
848 1, 2, 4, 8, 16, 53, 106, 212, 424, 848 10 1674 826 անբավարար, բաղադրյալ
849 1, 3, 283, 849 4 1136 287 անբավարար, բաղադրյալ
850 1, 2, 5, 10, 17, 25, 34, 50, 85, 170, 425, 850 12 1674 824 անբավարար, բաղադրյալ
851 1, 23, 37, 851 4 912 61 անբավարար, բաղադրյալ
852 1, 2, 3, 4, 6, 12, 71, 142, 213, 284, 426, 852 12 2016 1164 հավելուրդային, բաղադրյալ
853 1, 853 2 854 1 անբավարար, պարզ
854 1, 2, 7, 14, 61, 122, 427, 854 8 1488 634 անբավարար, բաղադրյալ
855 1, 3, 5, 9, 15, 19, 45, 57, 95, 171, 285, 855 12 1560 705 անբավարար, բաղադրյալ
856 1, 2, 4, 8, 107, 214, 428, 856 8 1620 764 անբավարար, բաղադրյալ
857 1, 857 2 858 1 անբավարար, պարզ
858 1, 2, 3, 6, 11, 13, 22, 26, 33, 39, 66, 78, 143, 286, 429, 858 16 2016 1158 հավելուրդային, բաղադրյալ
859 1, 859 2 860 1 անբավարար, պարզ
860 1, 2, 4, 5, 10, 20, 43, 86, 172, 215, 430, 860 12 1848 988 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
861 1, 3, 7, 21, 41, 123, 287, 861 8 1344 483 անբավարար, բաղադրյալ
862 1, 2, 431, 862 4 1296 434 անբավարար, բաղադրյալ
863 1, 863 2 864 1 անբավարար, պարզ
864 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 27, 32, 36, 48, 54, 72, 96, 108, 144, 216, 288, 432, 864 24 2520 1656 հավելուրդային, բաղադրյալ
865 1, 5, 173, 865 4 1044 179 անբավարար, բաղադրյալ
866 1, 2, 433, 866 4 1302 436 անբավարար, բաղադրյալ
867 1, 3, 17, 51, 289, 867 6 1228 361 անբավարար, բաղադրյալ
868 1, 2, 4, 7, 14, 28, 31, 62, 124, 217, 434, 868 12 1792 924 հավելուրդային, բաղադրյալ
869 1, 11, 79, 869 4 960 91 անբավարար, բաղադրյալ
870 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 29, 30, 58, 87, 145, 174, 290, 435, 870 16 2160 1290 հավելուրդային, բաղադրյալ
871 1, 13, 67, 871 4 952 81 անբավարար, բաղադրյալ
872 1, 2, 4, 8, 109, 218, 436, 872 8 1650 778 անբավարար, բաղադրյալ
873 1, 3, 9, 97, 291, 873 6 1274 401 անբավարար, բաղադրյալ
874 1, 2, 19, 23, 38, 46, 437, 874 8 1440 566 անբավարար, բաղադրյալ
875 1, 5, 7, 25, 35, 125, 175, 875 8 1248 373 անբավարար, բաղադրյալ
876 1, 2, 3, 4, 6, 12, 73, 146, 219, 292, 438, 876 12 2072 1196 հավելուրդային, բաղադրյալ
877 1, 877 2 878 1 անբավարար, պարզ
878 1, 2, 439, 878 4 1320 442 անբավարար, բաղադրյալ
879 1, 3, 293, 879 4 1176 297 անբավարար, բաղադրյալ
880 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 20, 22, 40, 44, 55, 80, 88, 110, 176, 220, 440, 880 20 2232 1352 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
881 1, 881 2 882 1 անբավարար, պարզ
882 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 49, 63, 98, 126, 147, 294, 441, 882 18 2223 1341 հավելուրդային, բաղադրյալ
883 1, 883 2 884 1 անբավարար, պարզ
884 1, 2, 4, 13, 17, 26, 34, 52, 68, 221, 442, 884 12 1764 880 անբավարար, բաղադրյալ
885 1, 3, 5, 15, 59, 177, 295, 885 8 1440 555 անբավարար, բաղադրյալ
886 1, 2, 443, 886 4 1332 446 անբավարար, բաղադրյալ
887 1, 887 2 888 1 անբավարար, պարզ
888 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 37, 74, 111, 148, 222, 296, 444, 888 16 2280 1392 հավելուրդային, բաղադրյալ
889 1, 7, 127, 889 4 1024 135 անբավարար, բաղադրյալ
890 1, 2, 5, 10, 89, 178, 445, 890 8 1620 730 անբավարար, բաղադրյալ
891 1, 3, 9, 11, 27, 33, 81, 99, 297, 891 10 1452 561 անբավարար, բաղադրյալ
892 1, 2, 4, 223, 446, 892 6 1568 676 անբավարար, բաղադրյալ
893 1, 19, 47, 893 4 960 67 անբավարար, բաղադրյալ
894 1, 2, 3, 6, 149, 298, 447, 894 8 1800 906 հավելուրդային, բաղադրյալ
895 1, 5, 179, 895 4 1080 185 անբավարար, բաղադրյալ
896 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 32, 56, 64, 112, 128, 224, 448, 896 16 2040 1144 հավելուրդային, բաղադրյալ
897 1, 3, 13, 23, 39, 69, 299, 897 8 1344 447 անբավարար, բաղադրյալ
898 1, 2, 449, 898 4 1350 452 անբավարար, բաղադրյալ
899 1, 29, 31, 899 4 960 61 անբավարար, բաղադրյալ
900 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 45, 50, 60, 75, 90, 100, 150, 180, 225, 300, 450, 900 27 2821 1921 հավելուրդային, բաղադրյալ

901-ից 1000[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
901 1, 17, 53, 901 4 972 71 անբավարար, բաղադրյալ
902 1, 2, 11, 22, 41, 82, 451, 902 8 1512 610 անբավարար, բաղադրյալ
903 1, 3, 7, 21, 43, 129, 301, 903 8 1408 505 անբավարար, բաղադրյալ
904 1, 2, 4, 8, 113, 226, 452, 904 8 1710 806 անբավարար, բաղադրյալ
905 1, 5, 181, 905 4 1092 187 անբավարար, բաղադրյալ
906 1, 2, 3, 6, 151, 302, 453, 906 8 1824 918 հավելուրդային, բաղադրյալ
907 1, 907 2 908 1 անբավարար, պարզ
908 1, 2, 4, 227, 454, 908 6 1596 688 անբավարար, բաղադրյալ
909 1, 3, 9, 101, 303, 909 6 1326 417 անբավարար, բաղադրյալ
910 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 26, 35, 65, 70, 91, 130, 182, 455, 910 16 2016 1106 հավելուրդային, բաղադրյալ
911 1, 911 2 912 1 անբավարար, պարզ
912 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 19, 24, 38, 48, 57, 76, 114, 152, 228, 304, 456, 912 20 2480 1568 հավելուրդային, բաղադրյալ
913 1, 11, 83, 913 4 1008 95 անբավարար, բաղադրյալ
914 1, 2, 457, 914 4 1374 460 անբավարար, բաղադրյալ
915 1, 3, 5, 15, 61, 183, 305, 915 8 1488 573 անբավարար, բաղադրյալ
916 1, 2, 4, 229, 458, 916 6 1610 694 անբավարար, բաղադրյալ
917 1, 7, 131, 917 4 1056 139 անբավարար, բաղադրյալ
918 1, 2, 3, 6, 9, 17, 18, 27, 34, 51, 54, 102, 153, 306, 459, 918 16 2160 1242 հավելուրդային, բաղադրյալ
919 1, 919 2 920 1 անբավարար, պարզ
920 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 23, 40, 46, 92, 115, 184, 230, 460, 920 16 2160 1240 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
921 1, 3, 307, 921 4 1232 311 անբավարար, բաղադրյալ
922 1, 2, 461, 922 4 1386 464 անբավարար, բաղադրյալ
923 1, 13, 71, 923 4 1008 85 անբավարար, բաղադրյալ
924 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 21, 22, 28, 33, 42, 44, 66, 77, 84, 132, 154, 231, 308, 462, 924 24 2688 1764 հավելուրդային, բաղադրյալ
925 1, 5, 25, 37, 185, 925 6 1178 253 անբավարար, բաղադրյալ
926 1, 2, 463, 926 4 1392 466 անբավարար, բաղադրյալ
927 1, 3, 9, 103, 309, 927 6 1352 425 անբավարար, բաղադրյալ
928 1, 2, 4, 8, 16, 29, 32, 58, 116, 232, 464, 928 12 1890 962 հավելուրդային, բաղադրյալ
929 1, 929 2 930 1 անբավարար, պարզ
930 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 31, 62, 93, 155, 186, 310, 465, 930 16 2304 1374 հավելուրդային, բաղադրյալ
931 1, 7, 19, 49, 133, 931 6 1140 209 անբավարար, բաղադրյալ
932 1, 2, 4, 233, 466, 932 6 1638 706 անբավարար, բաղադրյալ
933 1, 3, 311, 933 4 1248 315 անբավարար, բաղադրյալ
934 1, 2, 467, 934 4 1404 470 անբավարար, բաղադրյալ
935 1, 5, 11, 17, 55, 85, 187, 935 8 1296 361 անբավարար, բաղադրյալ
936 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 18, 24, 26, 36, 39, 52, 72, 78, 104, 117, 156, 234, 312, 468, 936 24 2730 1794 հավելուրդային, բաղադրյալ
937 1, 937 2 938 1 անբավարար, պարզ
938 1, 2, 7, 14, 67, 134, 469, 938 8 1632 694 անբավարար, բաղադրյալ
939 1, 3, 313, 939 4 1256 317 անբավարար, բաղադրյալ
940 1, 2, 4, 5, 10, 20, 47, 94, 188, 235, 470, 940 12 2016 1076 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
941 1, 941 2 942 1 անբավարար, պարզ
942 1, 2, 3, 6, 157, 314, 471, 942 8 1896 954 հավելուրդային, բաղադրյալ
943 1, 23, 41, 943 4 1008 65 անբավարար, բաղադրյալ
944 1, 2, 4, 8, 16, 59, 118, 236, 472, 944 10 1860 916 անբավարար, բաղադրյալ
945 1, 3, 5, 7, 9, 15, 21, 27, 35, 45, 63, 105, 135, 189, 315, 945 16 1920 975 հավելուրդային, բաղադրյալ
946 1, 2, 11, 22, 43, 86, 473, 946 8 1584 638 անբավարար, բաղադրյալ
947 1, 947 2 948 1 անբավարար, պարզ
948 1, 2, 3, 4, 6, 12, 79, 158, 237, 316, 474, 948 12 2240 1292 հավելուրդային, բաղադրյալ
949 1, 13, 73, 949 4 1036 87 անբավարար, բաղադրյալ
950 1, 2, 5, 10, 19, 25, 38, 50, 95, 190, 475, 950 12 1860 910 անբավարար, բաղադրյալ
951 1, 3, 317, 951 4 1272 321 անբավարար, բաղադրյալ
952 1, 2, 4, 7, 8, 14, 17, 28, 34, 56, 68, 119, 136, 238, 476, 952 16 2160 1208 հավելուրդային, բաղադրյալ
953 1, 953 2 954 1 անբավարար, պարզ
954 1, 2, 3, 6, 9, 18, 53, 106, 159, 318, 477, 954 12 2106 1152 հավելուրդային, բաղադրյալ
955 1, 5, 191, 955 4 1152 197 անբավարար, բաղադրյալ
956 1, 2, 4, 239, 478, 956 6 1680 724 անբավարար, բաղադրյալ
957 1, 3, 11, 29, 33, 87, 319, 957 8 1440 483 անբավարար, բաղադրյալ
958 1, 2, 479, 958 4 1440 482 անբավարար, բաղադրյալ
959 1, 7, 137, 959 4 1104 145 անբավարար, բաղադրյալ
960 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 48, 60, 64, 80, 96, 120, 160, 192, 240, 320, 480, 960 28 3048 2088 հավելուրդային, լրիվ հավելուրդային,
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
961 1, 31, 961 3 993 32 անբավարար, բաղադրյալ
962 1, 2, 13, 26, 37, 74, 481, 962 8 1596 634 անբավարար, բաղադրյալ
963 1, 3, 9, 107, 321, 963 6 1404 441 անբավարար, բաղադրյալ
964 1, 2, 4, 241, 482, 964 6 1694 730 անբավարար, բաղադրյալ
965 1, 5, 193, 965 4 1164 199 անբավարար, բաղադրյալ
966 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 23, 42, 46, 69, 138, 161, 322, 483, 966 16 2304 1338 հավելուրդային, բաղադրյալ
967 1, 967 2 968 1 անբավարար, պարզ
968 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88, 121, 242, 484, 968 12 1995 1027 հավելուրդային, բաղադրյալ
969 1, 3, 17, 19, 51, 57, 323, 969 8 1440 471 անբավարար, բաղադրյալ
970 1, 2, 5, 10, 97, 194, 485, 970 8 1764 794 անբավարար, բաղադրյալ
971 1, 971 2 972 1 անբավարար, պարզ
972 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 81, 108, 162, 243, 324, 486, 972 18 2548 1576 հավելուրդային, բաղադրյալ
973 1, 7, 139, 973 4 1120 147 անբավարար, բաղադրյալ
974 1, 2, 487, 974 4 1464 490 անբավարար, բաղադրյալ
975 1, 3, 5, 13, 15, 25, 39, 65, 75, 195, 325, 975 12 1736 761 անբավարար, բաղադրյալ
976 1, 2, 4, 8, 16, 61, 122, 244, 488, 976 10 1922 946 անբավարար, բաղադրյալ
977 1, 977 2 978 1 անբավարար, պարզ
978 1, 2, 3, 6, 163, 326, 489, 978 8 1968 990 հավելուրդային, բաղադրյալ
979 1, 11, 89, 979 4 1080 101 անբավարար, բաղադրյալ
980 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 49, 70, 98, 140, 196, 245, 490, 980 18 2394 1414 հավելուրդային, բաղադրյալ
n Բաժանարարներ d(n) σ(n) s(n) Ծանոթագրություններ
981 1, 3, 9, 109, 327, 981 6 1430 449 անբավարար, բաղադրյալ
982 1, 2, 491, 982 4 1476 494 անբավարար, բաղադրյալ
983 1, 983 2 984 1 անբավարար, պարզ
984 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 41, 82, 123, 164, 246, 328, 492, 984 16 2520 1536 հավելուրդային, բաղադրյալ
985 1, 5, 197, 985 4 1188 203 անբավարար, բաղադրյալ
986 1, 2, 17, 29, 34, 58, 493, 986 8 1620 634 անբավարար, բաղադրյալ
987 1, 3, 7, 21, 47, 141, 329, 987 8 1536 549 անբավարար, բաղադրյալ
988 1, 2, 4, 13, 19, 26, 38, 52, 76, 247, 494, 988 12 1960 972 անբավարար, բաղադրյալ
989 1, 23, 43, 989 4 1056 67 անբավարար, բաղադրյալ
990 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 18, 22, 30, 33, 45, 55, 66, 90, 99, 110, 165, 198, 330, 495, 990 24 2808 1818 հավելուրդային, բաղադրյալ
991 1, 991 2 992 1 անբավարար, պարզ
992 1, 2, 4, 8, 16, 31, 32, 62, 124, 248, 496, 992 12 2016 1024 հավելուրդային, բաղադրյալ
993 1, 3, 331, 993 4 1328 335 անբավարար, բաղադրյալ
994 1, 2, 7, 14, 71, 142, 497, 994 8 1728 734 անբավարար, բաղադրյալ
995 1, 5, 199, 995 4 1200 205 անբավարար, բաղադրյալ
996 1, 2, 3, 4, 6, 12, 83, 166, 249, 332, 498, 996 12 2352 1356 հավելուրդային, բաղադրյալ
997 1, 997 2 998 1 անբավարար, պարզ
998 1, 2, 499, 998 4 1500 502 անբավարար, բաղադրյալ
999 1, 3, 9, 27, 37, 111, 333, 999 8 1520 521 անբավարար, բաղադրյալ
1000 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 500, 1000 16 2340 1340 հավելուրդային, բաղադրյալ

Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

  • A027750-ի հաջորդականությունը OEIS-ում