Օհմի օրենք

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Օհմի օրենք , էլեկտրական շղթայի հիմնական օրենքներից մեկը. կապ է հաստատում հաղորդիչով անցնող հոսանքի ուժի (I) և այդ հաղորդչի երկու սևեռված կետերի(կտրվածքների) պոտենցիալների տարբերության (լարման, U) միջև. բանc111։ Համեմատականության r գործակիցը կոչվում է օհմական դիմադրություն կամպարզապես հաղորդիչի տվյալ տեղամասի դիմադրություն։ Հայտնագործել է Գեորգ Օհմը 1826 թ-ին։ Ընդհանուր դեպքում I-ի և U-ի կախումը ոչ գծային է, սակայն գործնականում, լարումների որոշակի միջակայքում այն կարելի է համարել գծային և կիրառել Օհմի օրենքը։ Վերը գրված տեսքով Օհմի օրենքը ճիշտ է շղթայի՝ էլշուի աղբյուրներ չպարունակող տեղամասերի համար։ Այդպիսի աղբյուրների (կուտակիչ գեներատորներ ևն) առկայության դեպքում Օհմի օրենքն ունի բանc2 տեսքը, որտեղ Ɛ-ն տվյալ տեղամասում պարունակվող բոլոր աղբյուրների էլշուն է։ Փակ շղթայի համար Օհմի օրենքը ստանում է բանc33 տեսքը, որտեղ բանc4-ն շղթայի լրիվ դիմադրությունն է՝ արտաքին r և էլշուի աղբյուրի ներքին բանc12 դիմադրությունների գումարը։

U-լարում
I-հոսանքի ուժ
R-շղթայի դիմադրություն

Օհմի օրենքի ընդհանրացումը ճյուղավորված շղթայի համար Կիրխհոֆի երկրորդ կանոնն է։ Օհմի օրենքը կարելի է գրել դիֆերենցիալ տեսքով՝ բանc54 կամ բանc6, որտեղ յ-ն հոսանքի խտությունն է, ρ-ն՝ հաղորդչի տեսակարար դիմադրությունը, բանc7-ն՝ տեսակարար էլեկտրոհաղորդականությունը, բանc10-ն՝ պոտենցիալ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը, բանc11-ը՝ ոչ էլեկտրաստատիկ բնույթի ուժերի (ինդուկցիոն, քիմիական, ջերմային ևն) ստեղծված կողմնակի դաշտի լարվածությունը։ Օհմի օրենքը կոմպլեքս տեսքով ճիշտ է նաև սինուսարդային քվազիստացիոնար հոսանքների համար. բանc8, որտեղ բանc9-ը լրիվ կոմպլեքս դիմադրությունն է (r-ը շղթայի ակտիվ դիմադրությունն է, x-ը ռեակտիվ դիմադրությունը)։