Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Տնտեսագիտական համալսարան
Asue1.jpg
Հապավում ՀՊՏՀ
Ռեկտոր Կորյուն Աթոյան
Իրավաբանական հասցե Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 0025, Նալբանդյան 128
Կայք http://www.asue.am/
Asue.jpg

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը որպես ինքնուրույն միավոր հիմնադրվեց 1975 թ.-ի օգոստոսի 6-ին և տեղակայվեց Աբովյան 52 հասցեում: ԲՈՒՀ-ի անվանումը սկզբում եղել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, ապա Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարան: 2006 թ.-ին այն վերանվանվեց «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն: 1995 թ.-ից ԲՈՒՀ-ը տեղափոխվեց Նալբանդյան 128 հասցե: ՀՊՏՀ-ի կազմում կա 5 ֆակուլտետ, որոնցից 4-ը գտնվում են Նալբանդյան 128 հասցեում, իսկ ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետը գտնվում է Զեյթուն թաղամասում: ՀՊՏՀ-ի ֆակուլտետներում կա ավելի քան 30 ամբիոն: ՀՊՏՀ-ն մասնաճյուղ ունի Գյումրիում և Եղեգնաձորում:

ՀՊՏՀ խորհրդի նախագահն է ԱԺ նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը:

ՀՊՏՀ-ի ֆակուլտետներն են.

 • Կառավարման ֆակուլտետ
 • Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ
 • Ֆինանսական ֆակուլտետ
 • Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ
 • Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետ
 • Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

ՀՊՏՀ-ն Դիլիջանի գեղատեսիլ վայրերից մեկում` Բլդան գետի ափին, ունի մարզաառողջարարական ճամբար, որտեղ հուլիս-օգոստոս ամիսներին վճարովի տարբերակով հանգստանում են ուսանողները:

Մասնաճյուղերը[խմբագրել]

Եղեգնաձորի մասնաճյուղ[խմբագրել]

Մասնաճյուղը հիմնադրվել է 2007 թվականին ՀՀ կառավարության որոշմամբ: Առաջին ընդունելությունը կազմակերպվել է 2008 թվականին երեք մասնագիտությունների գծով` ֆինանսներ, միջազգային տնտեսական հարաբերություններ և կառավարում: 2011-2012 ուսումնական տարվա դրությամբ մասնաճյուղում սովորում է շուրջ 100 ուսանող:Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հիմնական մասը ժամանում է մայրաքաղաքից: Մասնաճյուղի ուսանողների ու անձնակազմի շնորհիվ և տեղական ու միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ մասնաճյուղում ստեղծվել և գործում է «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնը», որի ակտիվիստներ են հանդիսանում ոչ միայն ուսանողները, այլև Եղեգնաձոր քաղաքի և հարակից համայնքների երիտասարդները: Մասնաճյուղի համագործակցությունը բավականին մեծ է նաև տեղական ու միջազգային մի շարք կառույցների հետ: «Կայուն զարգացման հիմնադրամի», գերմանական GIZ-ի և ԱՄՆ դեսպանատան հետ իրականացված մի շարք ծրագրերի արդյունքում մասնաճյուղի տեխնիկական վերազինման մակարդակը բարձրացել է, գործում են տեխնիկական ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած լսարաններ:

Գյումրու մասնաճյուղ[խմբագրել]

ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1997թ. մայիսի 30-ին` ըստ ՀՀ Կառավարության 131-րդ որոշման: Ընդամենը մեկ ֆակուլտետով, երկու մասնագիտությամբ (ֆինանսներ և վարկ, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ) ստեղծված բուհն արդեն պատրաստում է տնտեսագետներ հետևյալ մասնագիտություններով և մասնագիտացումներով (միայն առկա ուսուցմամբ)` կառավարում (բակալավրիատ), ֆինանսներ (բակալավրիատ, մագիստրատուրա), կոմերցիա (բակալավրիատ), բիզնեսի կազմակերպում (մագիստրատուրա), միջազգային տնտեսական հարաբերություններ (բակալավրիատ), հաշվապահական հաշվառում ըստ ճյուղերի (բակալավրիատ, մագիստրատուրա): Ուսանողների թիվը 500 է: Երկաստիճան կրթական համակարգը ներդրվել է 2004-2005 ուստարվանից: 2000 թվականին պայմանագիր է կնքվել Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի հետ` ըստ որի հնարավորություն ընձեռվում մասնաճյուղի երկրորդ կուրսի երկու լավագույն ուսանողի ուսումը շարունակելու Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետում: 1997-2011թթ. մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է մի շարք դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, գիտական հոդվածներ, գիտահետազոտական բաժինը կազմակերպել է 10 հանրապետական գիտական նստաշրջաններ և ուսանողական գիտաժողովներ: Դասախոսները մասնակցել են երկու տասնյակից ավելի միջազգային գիտաժողովների աշխարհի տարբեր գիտակրթական կենտրոններում: Մասնաճյուղում իրականացվում են գիտահետազոտական աշխատանքներ` «Տարածքային կառավարման ֆինանսական հիմնախնդիրները» և «Պետական սեփականության արդյունավետ կառուցվածքի ձևավորման խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները» (վերջինս կատարվում է ՀՀ ԿԳ նախարարի համապատասխան հրամանով) թեմաներով:

Ֆակուլտետներ[խմբագրել]

Կառավարման ֆակուլտետ[խմբագրել]

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման ֆակուլտետը ձևավորվել է 1979 թվականին` ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետի հենքի վրա: Այն սկզբնապես անվանվել է աշխատանքի տնտեսագիտության և կազմակերպման ֆակուլտետ, իսկ կառավարում անվանումը ստացել է, երբ միջազգային տնտեսական հարաբերություններ մասնագիտությունը տեղափոխվել է տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի կազմ:

Կառավարման ֆակուլտետի կազմում ընդգրկված ամբիոններն են.

 • Կառավարման ամբիոն
 • Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոն
 • Աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոն
 • Հակաճգնաժամային և զբոսաշրջության կառավարման ամբիոն
 • ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կրթության կառավարման ամբիոն
 • Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
 • Օտար լեզուների ամբիոն

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ[խմբագրել]

Ֆակուլտետի մասին Ֆակուլտետը (նախկինում` պլանատնտեսագիտական, այնուհետ` ընդհանուր տնտեսագիտության) գործում է համալսարանի հիմնադրման օրվանից:

Տնտեսության կարգավորման և միջազային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի կազմում ընդգրկված ամբիոնները`

 • Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն
 • Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն
 • Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
 • Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն
 • Փիլիսոփայության ամբիոն
 • Տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
 • Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոն

Ֆինանսական ֆակուլտետ[խմբագրել]

Համալսարանի ստեղծման առաջին իսկ օրվանից հիմնադրվել է ֆինանսահաշվային ֆակուլտետը, որն այսօր վերակազմավորվել է ֆինանսական ֆակուլտետի: Ֆակուլտետում, որտեղ այսօր սովորում է 1600 ուսանող:

Ֆակուլտետը գիտաուսումնական սերտ կապերի մեջ է Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքի առևտրաարդյունաբերական պալատի, Փարիզ-12 և Իսպանիայի Սարագոսայի համալսարանների հետ։

Ֆինանսական ֆակուլտետի կազմում ընդգրկված ամբիոններն են.

 • Հանրային ֆինանսների ամբիոն
 • Կորպորատիվ ֆինանսների ամբիոն
 • Ֆինանսական շուկաների և ինստիտուտների ամբիոն
 • Տնտեսական պատմության և իրավագիտության ամբիոն

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետ[խմբագրել]

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետը ՀՊՏՀ ամենահին կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որը ձևավորվել է 1975 թվականին Երևանի պետական համալսարանում դեռևս 1964 թվականին գործող ապրանքագիտության և առևտրի էկոնոմիկայի ֆակուլտետի բազայի վրա: Ֆակուլտետում սովորում են ավելի քան 1200 ուսանողներ և ասպիրանտներ, աշխատում են 100 դասախոսներ: Ուսումնաօժանդակ անձնակազմը բաղկացած է 21 հոգուց:

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ֆակուլտետի կազմում ընդգրկված ամբիոններն են.

 • Մարքեթինգի ամբիոն
 • Բիզնեսի կազմակերպման ամբիոն
 • Կոմերցիայի ամբիոն
 • Ապրանքագիտության ամբիոն
 • Հայոց և ռուսաց լեզուների ամբիոն
 • Բնական գիտությունների և տեխնոլոգիայի ամբիոն
 • Առաջին բուժօգնության և քաղպաշտպանության ամբիոն
 • Ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոն

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ[խմբագրել]

Վիճակագրության և ինֆորմացիայի մշակման ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թվականին` ԵրԺՏԻ-ի կազմում: 1991 թվականին վերանվանվել է Ինժեներատնտեսագիտական ֆակուլտետ, 2004 թվականից` Տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ, իսկ 2007 թվականից վերանվանվել է Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ:

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետի ընդգրկված ամբիոններն են.

 • Վիճակագրության ամբիոն
 • Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ
 • Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ[խմբագրել]

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետը հիմնադրվել է 2011 թվականին: Նորաստեղծ ֆակուլտետում ներկայումս սովորում է 700-ից ավելի ուսանող: Առաջիկա տարիներին նախատեսվում է մասնագիտացման նոր ուղղություն` Տնտեսական վերլուծություն: Ապագայում նախատեսվում է նաև ֆակուլտետում իրականացնել մագիստրական ուսուցման պիլոտային ծրագրեր: Ֆակուլտետը գիտաուսումնական սերտ կապերի մեջ է արտերկրյա մի շարք համալսարանների հետ:

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետում ընդգրկված ամբիոններն են.

 • Ֆինանսական հաշվառման ամբիոն
 • Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոն

Կրթության կազմակերպումը[խմբագրել]

2004 թվականից բուհը անցում է կատարվել երկաստիճան` բակալավրիատ և մագիստրատուրա կրթական համակարգին:Ուսման տևողությունը առկա բակալավրիատում 4 տարի է, առկա մագիստրատուրայում` 2, հեռակա բակալավրիատում` 5, հեռակա մագիստրատուրայում` 2,5 տարի:: 2006-2007 ուստարում բակալավրիատի առաջին կուրսերում ներդրվել է ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգը, գործում է փոխատեղման կարգ: Համալսարանում իրականացվում է բակալավրիատի առկա (2005 թվականից նաև հեռակա), 2004 թվականից մագիստրատուրայի առկա (2009 թվականից նաև հեռակա) ուսուցում: Մագիստրոսական կրթություն է մատուցվում նաև ինդիվիդուալ մասնագիտություններով: Բակալավրիատի առկա և հեռակա, մագիստրատուրայի առկա ուսուցումն իրականացվում է կրեդիտային համակարգով: Համալսարանն ունի ասպիրանտուրա` առկա և հեռակա ուսուցմամբ: 2010-2011 ուսումնական տարվանից ասպիրանտական կրթությունը նույնպես կրեդիտային համակարգով է: Համալսանում գործում է նաև գիտական գրադարանը` համալրված հարուստ մասնագիտական գրականությամբ, ինչպես նաև առկա են գիտական և ուսանողական ընթերցասրահները: Բուհի գիտական կյանքը լուսաբանվում է «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսում (հրատարակվում է 2004 թվականից) և «Տնտեսագետ» ամսագրում (հրատարակվում է 1977 թվականից):

Հայտնի շրջանավարտներ (այբենական կարգով)[խմբագրել]

Արտաքին հղումներ և ծանոթագրություններ[խմբագրել]

35px-P Economy.png
Վիքիպեդիայում կա պորտալ
Տնտեսագիտություն