Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Տնտեսագիտական համալսարան
Asue1.jpg
Հապավում ՀՊՏՀ
Ռեկտոր Կորյուն Աթոյան
Իրավաբանական հասցե Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 0025, Նալբանդյան 128
Կայք http://www.asue.am/
Asue.jpg

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը որպես ինքնուրույն միավոր հիմնադրվեց 1975 թ.-ի օգոստոսի 6-ին և տեղակայվեց Աբովյան 52 հասցեում։ ԲՈՒՀ-ի անվանումը սկզբում եղել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, ապա Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարան։ 2006 թ.-ին այն վերանվանվեց «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն։ 1995 թ.-ից ԲՈՒՀ-ը տեղափոխվեց Նալբանդյան 128 հասցե։ ՀՊՏՀ-ի կազմում կա 5 ֆակուլտետ, որոնցից 4-ը գտնվում են Նալբանդյան 128 հասցեում, իսկ ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետը գտնվում է Զեյթուն թաղամասում։ ՀՊՏՀ-ի ֆակուլտետներում կա ավելի քան 30 ամբիոն։ ՀՊՏՀ-ն մասնաճյուղ ունի Գյումրիում և Եղեգնաձորում։

ՀՊՏՀ խորհրդի նախագահն է ԱԺ նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։

ՀՊՏՀ-ի ֆակուլտետներն են.

 • Կառավարման ֆակուլտետ
 • Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ
 • Ֆինանսական ֆակուլտետ
 • Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ
 • Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետ
 • Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

ՀՊՏՀ-ն Դիլիջանի գեղատեսիլ վայրերից մեկում` Բլդան գետի ափին, ունի մարզաառողջարարական ճամբար, որտեղ հուլիս-օգոստոս ամիսներին վճարովի տարբերակով հանգստանում են ուսանողները։

Մասնաճյուղեր[խմբագրել]

Եղեգնաձորի մասնաճյուղ[խմբագրել]

    1rightarrow.png Հիմնական հոդված ՝ ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղը հիմնադրվել է 2007 թվականին ՀՀ կառավարության որոշմամբ։ Առաջին ընդունելությունը կազմակերպվել է 2008 թվականին երեք մասնագիտությունների գծով` ֆինանսներ, միջազգային տնտեսական հարաբերություններ և կառավարում։ 2011-2012 ուսումնական տարվա դրությամբ մասնաճյուղում սովորում է շուրջ 100 ուսանող։ Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հիմնական մասը ժամանում է մայրաքաղաքից։ Մասնաճյուղի ուսանողների ու անձնակազմի շնորհիվ և տեղական ու միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ մասնաճյուղում ստեղծվել և գործում է «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնը», որի ակտիվիստներ են հանդիսանում ոչ միայն ուսանողները, այլև Եղեգնաձոր քաղաքի և հարակից համայնքների երիտասարդները։ Մասնաճյուղի համագործակցությունը բավականին մեծ է նաև տեղական ու միջազգային մի շարք կառույցների հետ։ «Կայուն զարգացման հիմնադրամի», գերմանական GIZ-ի և ԱՄՆ դեսպանատան հետ իրականացված մի շարք ծրագրերի արդյունքում մասնաճյուղի տեխնիկական վերազինման մակարդակը բարձրացել է, գործում են տեխնիկական ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած լսարաններ։

Գյումրու մասնաճյուղ[խմբագրել]

ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1997թ. մայիսի 30-ին` ըստ ՀՀ Կառավարության 131-րդ որոշման։ Ընդամենը մեկ ֆակուլտետով, երկու մասնագիտությամբ (ֆինանսներ և վարկ, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ) ստեղծված բուհն արդեն պատրաստում է տնտեսագետներ հետևյալ մասնագիտություններով և մասնագիտացումներով (միայն առկա ուսուցմամբ)` կառավարում (բակալավրիատ), ֆինանսներ (բակալավրիատ, մագիստրատուրա), կոմերցիա (բակալավրիատ), բիզնեսի կազմակերպում (մագիստրատուրա), միջազգային տնտեսական հարաբերություններ (բակալավրիատ), հաշվապահական հաշվառում ըստ ճյուղերի (բակալավրիատ, մագիստրատուրա): Ուսանողների թիվը 500 է: Երկաստիճան կրթական համակարգը ներդրվել է 2004-2005 ուստարվանից: 2000 թվականին պայմանագիր է կնքվել Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի հետ` ըստ որի հնարավորություն ընձեռվում մասնաճյուղի երկրորդ կուրսի երկու լավագույն ուսանողի ուսումը շարունակելու Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետում։ 1997-2011թթ. մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է մի շարք դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, գիտական հոդվածներ, գիտահետազոտական բաժինը կազմակերպել է 10 հանրապետական գիտական նստաշրջաններ և ուսանողական գիտաժողովներ։ Դասախոսները մասնակցել են երկու տասնյակից ավելի միջազգային գիտաժողովների աշխարհի տարբեր գիտակրթական կենտրոններում։ Մասնաճյուղում իրականացվում են գիտահետազոտական աշխատանքներ` «Տարածքային կառավարման ֆինանսական հիմնախնդիրները» և «Պետական սեփականության արդյունավետ կառուցվածքի ձևավորման խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները» (վերջինս կատարվում է ՀՀ ԿԳ նախարարի համապատասխան հրամանով) թեմաներով։

Ֆակուլտետներ[խմբագրել]

Կառավարման ֆակուլտետ[խմբագրել]

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման ֆակուլտետը ձևավորվել է 1979 թվականին` ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետի հենքի վրա։ Այն սկզբնապես անվանվել է աշխատանքի տնտեսագիտության և կազմակերպման ֆակուլտետ, իսկ կառավարում անվանումը ստացել է, երբ միջազգային տնտեսական հարաբերություններ մասնագիտությունը տեղափոխվել է տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի կազմ։

Կառավարման ֆակուլտետի կազմում ընդգրկված ամբիոններն են.

 • Կառավարման ամբիոն
 • Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոն
 • Աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոն
 • Հակաճգնաժամային և զբոսաշրջության կառավարման ամբիոն
 • ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կրթության կառավարման ամբիոն
 • Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
 • Օտար լեզուների ամբիոն

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ[խմբագրել]

Ֆակուլտետի մասին Ֆակուլտետը (նախկինում` պլանատնտեսագիտական, այնուհետ` ընդհանուր տնտեսագիտության) գործում է համալսարանի հիմնադրման օրվանից։

Տնտեսության կարգավորման և միջազային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի կազմում ընդգրկված ամբիոնները`

 • Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն
 • Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն
 • Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
 • Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն
 • Փիլիսոփայության ամբիոն
 • Տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
 • Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոն

Ֆինանսական ֆակուլտետ[խմբագրել]

Համալսարանի ստեղծման առաջին իսկ օրվանից հիմնադրվել է ֆինանսահաշվային ֆակուլտետը, որն այսօր վերակազմավորվել է ֆինանսական ֆակուլտետի։ Ֆակուլտետում, որտեղ այսօր սովորում է 1600 ուսանող։

Ֆակուլտետը գիտաուսումնական սերտ կապերի մեջ է Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքի առևտրաարդյունաբերական պալատի, Փարիզ-12 և Իսպանիայի Սարագոսայի համալսարանների հետ։

Ֆինանսական ֆակուլտետի կազմում ընդգրկված ամբիոններն են.

 • Հանրային ֆինանսների ամբիոն
 • Կորպորատիվ ֆինանսների ամբիոն
 • Ֆինանսական շուկաների և ինստիտուտների ամբիոն
 • Տնտեսական պատմության և իրավագիտության ամբիոն

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետ[խմբագրել]

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետը ՀՊՏՀ ամենահին կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որը ձևավորվել է 1975 թվականին Երևանի պետական համալսարանում դեռևս 1964 թվականին գործող ապրանքագիտության և առևտրի էկոնոմիկայի ֆակուլտետի բազայի վրա։ Ֆակուլտետում սովորում են ավելի քան 1200 ուսանողներ և ասպիրանտներ, աշխատում են 100 դասախոսներ։ Ուսումնաօժանդակ անձնակազմը բաղկացած է 21 հոգուց։

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ֆակուլտետի կազմում ընդգրկված ամբիոններն են.

 • Մարքեթինգի ամբիոն
 • Բիզնեսի կազմակերպման ամբիոն
 • Կոմերցիայի ամբիոն
 • Ապրանքագիտության ամբիոն
 • Հայոց և ռուսաց լեզուների ամբիոն
 • Բնական գիտությունների և տեխնոլոգիայի ամբիոն
 • Առաջին բուժօգնության և քաղպաշտպանության ամբիոն
 • Ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոն

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ[խմբագրել]

Վիճակագրության և ինֆորմացիայի մշակման ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թվականին` ԵրԺՏԻ-ի կազմում։ 1991 թվականին վերանվանվել է Ինժեներատնտեսագիտական ֆակուլտետ, 2004 թվականից` Տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ, իսկ 2007 թվականից վերանվանվել է Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ։

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետի ընդգրկված ամբիոններն են.

 • Վիճակագրության ամբիոն
 • Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ
 • Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ[խմբագրել]

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետը հիմնադրվել է 2011 թվականին։ Նորաստեղծ ֆակուլտետում ներկայումս սովորում է 700-ից ավելի ուսանող։ Առաջիկա տարիներին նախատեսվում է մասնագիտացման նոր ուղղություն` Տնտեսական վերլուծություն։ Ապագայում նախատեսվում է նաև ֆակուլտետում իրականացնել մագիստրական ուսուցման պիլոտային ծրագրեր։ Ֆակուլտետը գիտաուսումնական սերտ կապերի մեջ է արտերկրյա մի շարք համալսարանների հետ։

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետում ընդգրկված ամբիոններն են.

 • Ֆինանսական հաշվառման ամբիոն
 • Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոն

Կրթության կազմակերպումը[խմբագրել]

2004 թվականից բուհը անցում է կատարվել երկաստիճան` բակալավրիատ և մագիստրատուրա կրթական համակարգին։Ուսման տևողությունը առկա բակալավրիատում 4 տարի է, առկա մագիստրատուրայում` 2, հեռակա բակալավրիատում` 5, հեռակա մագիստրատուրայում` 2,5 տարի։։ 2006-2007 ուստարում բակալավրիատի առաջին կուրսերում ներդրվել է ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգը, գործում է փոխատեղման կարգ։ Համալսարանում իրականացվում է բակալավրիատի առկա (2005 թվականից նաև հեռակա), 2004 թվականից մագիստրատուրայի առկա (2009 թվականից նաև հեռակա) ուսուցում։ Մագիստրոսական կրթություն է մատուցվում նաև ինդիվիդուալ մասնագիտություններով։ Բակալավրիատի առկա և հեռակա, մագիստրատուրայի առկա ուսուցումն իրականացվում է կրեդիտային համակարգով։ Համալսարանն ունի ասպիրանտուրա` առկա և հեռակա ուսուցմամբ։ 2010-2011 ուսումնական տարվանից ասպիրանտական կրթությունը նույնպես կրեդիտային համակարգով է։ Համալսանում գործում է նաև գիտական գրադարանը` համալրված հարուստ մասնագիտական գրականությամբ, ինչպես նաև առկա են գիտական և ուսանողական ընթերցասրահները։ Բուհի գիտական կյանքը լուսաբանվում է «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսում (հրատարակվում է 2004 թվականից) և «Տնտեսագետ» ամսագրում (հրատարակվում է 1977 թվականից)։

Հայտնի շրջանավարտներ (այբենական կարգով)[խմբագրել]

Ծանոթագրություններ[խմբագրել]

Արտաքին հղումներ և ծանոթագրություններ[խմբագրել]

35px-P Economy.png
Վիքիպեդիայում կա պորտալ
Տնտեսագիտություն


Երևանի բուհեր

Երևանի պետական համալսարանԵրևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիաԵրևանի պետական գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտԵրևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիաԵրևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտԽաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարանՃարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանՀայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանՀայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանԵրևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանՖիզիկական կուլտուրայի հայկական համալսարանՎալերի Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարան«Հայբուսակ» համալսարան


Հայաստանի ամերիկյան համալսարանՍլավոնական կամ ռուս–հայկական համալսարանԵվրոպական կամ ֆրանսիական համալսարան