ՀՄԴ-10. Դաս I

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Դաս I. Վարակիչ և մակաբուծական որոշ հիվանդություններ (A00-B99)

A00—A09

Աղիքային վարակիչ հիվանդություններ

A00

Խոլերա
A00.0
Խոլերայի վիբրիոն 01, բիովար cholerae-ից առաջացած խոլերա
A00.1
Խոլերայի վիբրիոն 01, բիովար eltor-ից առաջացած խոլերա
A00.9
Չճշտված խոլերա
  • Փորլուծություն բրնձային եփուկի ձևով։ Էպիդեմիկ Խոլերա

A01

Տիֆ և պարատիֆեր
A01.0
Որովայնային տիֆ
A01.1
Պարատիֆ A
A01.2
Պարատիֆ B
A01.3
Պարատիֆ C
A01.4
Չճշտված պարատիֆ

A02

Այլ սալմոնելոզային վարակներ
  • Ներառյալ` վարակները (կամ սննդային թունավորումները)` առաջացած Salmonella-ի ցանկացած շճատիպից, որը տարբերվում է s. typhi-ից և s. paratyphi-ից
A02.0
Սալմոնելոզային էնտերիտ (աղեբորբ)
A02.1
Սալմոնելոզային արյան վարակում
A02.2
Սալմոնելոզային տեղակայված վարակ
A02.8
Սալմոնելոզային ճշտված այլ վարակ
A02.9
Սալմոնելոզային չճշտված վարակ

A03

Շիգելոզ
A03.0
Շիգելոզ` Shigella dysenteriae-ից առաջացած
A03.1
Շիգելոզ` Shigella flexneri-ից առաջացած
A03.2
Շիգելոզ` Shigella boydii-ից առաջացած
A03.3
Շիգելոզ` Shigella sonnei-ից առաջացած
A03.8
Այլ շիգելոզ
A03.9
Չճշտված շիգելոզ

A04

Այլ մանրէական աղիքային վարակներ
  • Բացառությամբ` մանրէային սննդային թունավորումները (A05-), պալարախտային աղեբորբը (էնտերիտը) (A18.3)
A04.0
Էնտերոախտածին վարակ` Escherichia coli-ից առաջացած
A04.1
Էնտերոթունածին վարակ` Escherichia coli-ից առաջացած
A04.2
Էնտերոինվազիային վարակ` Escherichia coli-ից առաջացած
A04.3
Էնտերոհեմոռագիկ վարակ` Escherichia coli-ից առաջացած
A04.4
Այլ աղիքային վարակներ` Escherichia coli-ից առաջացած
A04.5
Էնտերիտ` Campylobacter-ներից առաջացած
A04.6
Էնտերիտ` Yersinia enterocolitica-ից առաջացած
  • Բացառությամբ` էքստրաինտեստինալ իերսինիոզ (A28.2)
A04.7
Էնտերոկոլիտ` Clostridium difficile-ից առաջացած
A04.8
Այլ ճշտված մանրէային աղիքային վարակներ
A04.9
Մանրէային չճշտված աղիքային վարակներ

A05

Այլ մանրէային սննդային թունավորումներ
  • Բացառությամբ` վարակները` Escherichia coli-ից առաջացած (A04.0-A04.4), լիստերիոզը (A32-), սալմոնելյոզային սննդային թունավորումները և վարակները (A02-), թունավոր սննդամթերքների թունավոր ազդեցությունը (T61-T62)
A05.0
Ստաֆիլոկոկային սննդային թունավորում
A05.1
Բոտուլիզմ
A05.2
Սննդային թունավորում` Clostridium perfringens (Clostridium welchii)-ից առաջացած
A05.3
Սննդային թունավորումներ` Vibrio parahaemolyticus-ից առաջացած
A05.4
Սննդային թունավորումներ` Bacillus cereus-ից առաջացած
A05.8
Ճշտված այլ մանրէային սննդային թունավորումներ
A05.9
Չճշտված այլ սննդային թունավորումներ

A06

Ամեոբիազ
  • Ներառյալ` Entamoeba histollytica-ից առաջացած վարակները
  • Բացառությամբ` այլ կենդանախտային (պրոտոզոային) աղիքային հիվանդությունները (A07-)
A06.0
Սուր ամեոբային արնալուծ (դիզենտերիա)
A06.1
Քրոնիկ աղիքային ամեոբիազ
A06.2
Ամեոբային ոչ արնալուծ (ոչ դիզենտերիային) կոլիտ
A06.3
Աղիքների ամեոբոմա
A06.4
Լյարդի ամեոբային թարախակույտ
A06.5
Թոքի ամեոբային թարախակույտ (J99.8 *)
A06.6
Գլխուղեղի ամեոբային թարախակույտ (G07 *)
A06.7
Մաշկային ամեոբիազ
A06.8
Ամեոբային վարակ, այլ տեղակայման
A06.9
Չճշտված ամեոբիազ

A07

Նախակենդանիներից առաջացած այլ աղիքային հիվանդություններ
A07.0
Բալանտիդիազ
A07.1
Ժիարդիազ (Լյամբլիոզ)
A07.2
Կրիպտոսպորիդիոզ
A07.3
Իզոսպորոզ
A07.8
Նախակենդանիներից առաջացած ճշտված աղիքային այլ հիվանդություններ
A07.9
Նախակենդանիներից առաջացած աղիքային չճշտված հիվանդություններ

A08

Վիրուսային և ճշտված այլ աղիքային վարակներ
  • Բացառությամբ` գրիպը` ստամոքս-աղիքային ուղու ներգրավմամբ (J10.8, J11.8)
A08.0
Ռոտավիրուսային էնտերիտ
A08.1
Նորվոլկ հարուցչից առաջացած սուր գաստրոէնտերոպաթիա
A08.2
Ադենովիրուսային էնտերիտ
A08.3
Վիրուսային այլ էնտերիտներ
A08.4
Վիրուսային չճշտված աղիքային վարակ
A08.5
Ճշտված այլ աղիքային վարակներ

A09

Ենթադրյալ վարակային ծագմամբ կասկածով դիարեա և գաստրոէնտերիտ
  • Ծանոթություն։ Այն դեպքերում, երբ A09 խորագրում թվարկած ախտանունները` չճշտման դեպքում, դիտվում են որպես ոչ վարակային, պետք է դասակարգվեն K52.9 խորագրում
  • Բացառությամբ` մանրէներից, վիրուսներից և այլ ճշտված վարակային ազդակներից առաջացած հիվանդությունները` (A00-A08), ոչ վարակային դիարեաները՝ (K52.9), նորածնայինը՝ (P78.3)։

Կապված

Հղումներ

Աղբյուրներ